Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

Obora uwięziowa Obora uwięziowa

Wady i zalety uwięziowego systemu utrzymania

W ciągu ostatnich lat kładzie się coraz większy nacisk na stosowanie się do zasad dobrostanu zwierząt. Wielu naukowców twierdzi, iż stosowanie się do nich, może zoptymalizować zyski z produkcji mlecznej.

Często podkreśla się takie wady systemu uwięziowego jak: brak swobody ruchu, małe możliwości automatyzacji i mechanizacji prac w oborze, transport mleka ze stanowisk wiadrami lub rurociągiem (wpływ na jakość mleka), konieczność przemieszczania aparatu udojowego pomiędzy kolejnymi krowami.

Jednak jeśli hodowcy są zmuszeni do pozostania przy systemie uwięziowym, trzeba poszukać plusów i polepszyć w możliwy sposób poziom dobrostanu, np. poprzez wypuszczanie krów na wybiegi lub pastwiska.

Z zalet tego systemu można wymienić: możliwość stałego nadzoru stanu zdrowia, obserwację zwierzęcia i spożycia paszy. W oborach uwięziowych można ulepszyć system udojowy poprzez zastosowanie sterowników doju specjalnie przystosowanych do stanowisk. Nowoczesne technologie umożliwiają poprawę systemu zgarniającego obornik lub systemu podającego paszę (wózki paszowe ważące potrzebną ilość paszy PMR lub TMR).

 

 

Bibliografia:

Bilik K., „Budynki inwentarskie. Funkcjonalne rozwiązania, wyposażenie technologiczne” [w:] „Informator rolniczy”, Kraków 1979 r., s. 19-31.

Dobkowski A., Staśkiewicz K., „Budynki dla bydła”, wyd. Agrosukces ,Warszawa 2008 r.,  s. 15-58.

Gazińskiego B., „Środowisko wewnętrzne, wentylacja i wyposażenie technologiczne pomieszczeń inwentarskich. Bydło, kozy i owce”, wyd. Systherm, Poznań 2012 r., s. 164-165.

Hammer K., Koller G., Mittrach B. i in. „Pomieszczenia dla bydła”, PWRiL, Warszawa 1986 r., s. 6-30.

Jędruś A., „Obora uwięziowa może być nowoczesna” [w:] „Hodowla i Chów Bydła”, nr 4/2013 r., ss. 34-36,38.

Kowalik W., Lebiedowicz W., Siarkowski i in., „Mechanizacja produkcji zwierzęcej”, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 1999 r., s. 261-265.

Lenard J., „Budownictwo wiejskie”, wyd. SGGW, Warszawa 1993 r., s. 345-355.

Lesiakowski R., „Ciekawa obora uwięziowa” [w:] „Top Agrar Polska Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa”, nr 4/2008 r., s. 16-17

Lesiakowski R., „Obora uwięziowa ze stodoły” [w:] „Top Agrar Polska Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa”, nr 7/8/2008 r., s. 18-21.

Lesiakowski R., „Obora uwięziowa z dojarnią” [w:] „Top Agrar Polska Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa”, nr 4/2007 r., s. 18-19.

Lesiakowski R., „Nowoczesna obora uwięziowa” [w:] „Top Agrar Polska Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa”, nr 4/2003 r., s. 18-19.

Myczko A., Romaniuk W., „Nowoczesne rozwiązania technologiczne obór dla gospodarstw rodzinnych” Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997 r., s. 88-110.

 

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki