Próchnica murszowa

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Próchnica murszowa

Gleby
Próchnica w glebie – decyduje o jej żyzności. Dowiedz się więcej!

Próchnica (humus) jest jednym z podstawowych składników gleb, niejednorodnym pod względem chemicznym. Składa się z wielu substancji mniej lub bardziej złożonych – produktów chemicznych i biologicznych przemian materiałów zwierzęcych i roślinnych. Jej głównymi źródłami są obumarłe części roślinne, resztki po zbiorach i pozostałe korzenie roślin wyższych, obumarłe mikro- i makroorganizmy oraz nawozy organiczne.

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

się nadawać pod uprawę. Gleby tego typu w około 20% składają się z substancji organicznej, a poziom ich próchnicy oscyluje w okolicy 30 centymetrów. O przynależności konkretnej gleby do typu murszowego można zdecydować jedynie poprzez analizę jej profilu, gdyż ma wiele właściwości typowych dla gleb torfowych. Podtypy

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

również gleby z piątego podtypu – czarne ziemie zdegradowane. Poziom próchniczy przybiera szary kolor, a zawartość składników mineralnych jest procentowo niewielka. Również mają kwaśny odczyn i ich zagospodarowanie pod uprawę wymaga sporego nakładu pracy. Ostatnim podtypem gleb czarnych są ziemie murszaste, które pojawiają się w okolicach dolin rzecznych. Wierzchnia

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

klasy II zalicza się: bardzo dobre czarnoziemy, bardzo dobre mady pyłowe i próchniczne oraz średnie, bardzo dobre czarne ziemie wytworzone z glin marglistych lub utworów (...) z piasków słabogliniastych całkowitych lub podścielonych piaskiem luźnym, gleby torfowe bardzo płytkie, gleby murszowe, mady bardzo lekkie, płytkie i suche oraz mady ciężkie silnie oglejone,

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

się na terenie całego kraju, ponieważ jest gatunkiem pospolitym. Może występować na stanowiskach suchych i wilgotnych. Bardzo dobrze rozwija się na mineralnych glebach próchnicznych, torfowiskach niskich i glebach murszowych. Na nawożenie reaguje bardzo dobrze poprzez szybki rozwój i dobre plonowanie. Gleby zasobne w azot i fosfor również bardzo dobrze wpływają na

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

dobranego nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego nie można uprawiać na glebach torfowych i murszowych, ponieważ górne warstwy tych gleb w czasie zimy ulegają ruszaniu. Jednak jeżeli (...) na staranne przygotowanie roli. Rzepak nie toleruje zakwaszonych gleb, które są ubogie w próchnicę i zachwaszczone. Najlepszy do wzrostu i rozwoju rzepaku jest odczyn obojętny

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

ma duże wymagania glebowe. Preferuje stanowiska żyzne, zasobne w wapń, z  głęboką warstwą próchnicy, utrzymane w wysokiej kulturze rolnej, bez wykształconej podeszwy płużnej. Są to zazwyczaj klasy bonitacyjne: II- IVa. Paradoksalnie, pod formę jarą sprawdzają się gleby torfowe i murszowe, których zdecydowanie nie poleca się  pod uprawę formy ozimej, ze względu

Chwasty
Polecamy wysiew wiechliny łąkowej – odpornej i doskonałej na pastwiska trawy!

chodzi o wilgotność gleby, lubi rosnąć zarówno na stanowiskach okresowo zbyt wilgotnych, jak i na tych przesuszonych. Najlepiej plonuje na glebach przepuszczalnych, próchnicowych, żyznych, a największą trwałość wykazuje na siedliskach torfowo-murszowych. Charakterystyka Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) jest gatunkiem trwałej i wieloletniej trawy luźnokępkowej z rodziny wiechlinowatych. Wzrasta

Rośliny pastewne
Stokłosa bezostna - mało popularna w Polsce trawa pastewna o dużej wartości pokarmowej

Do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebuje gleb suchych, żyznych oraz zasobnych w wapń i próchnicę, które odznaczają się również dużą przewiewnością oraz mają odczyn obojętny lub zasadowy. Dobrze rozwija się również na glebach organicznych, madach brunatnych oraz glebach torfowo-murszowych. Jest trawą światłolubną, a w związku z tym preferuje stanowiska nasłonecznione.

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki