Gleby płowe - popularne gleby, które zajmują dużą część kraju. Poznaj ich rodzaje!

Gleby płowe Gleby płowe

Gleby płowe bielicowane

W takich glebach oprócz procesu przemywania, występuje równocześnie proces odgórnego bielicowania. Uznawane są one za przejściowe stadium od gleb płowych do bielicowych. Ich poziomy genetyczne są następujące: O-A-Eet, Ees-Bt, fe-Bt-C. Poziom ściółki w takich glebach ulega słabemu rozkładowi. Próchnica występująca w tych glebach należy do typu moder lub mor. Przejście do poziomu Bt jest ostre i z zaciekami, a jego barwa jest brunatna.

Gleby płowe bielicowane są silnie zakwaszone i wyługowane do poziomu Bt. Stosunek węgla do azotu (C:N) wynosi powyżej 20. Kompleks sorpcyjny jest wysycony kationami zasadowymi od 20 do 40%, a w niższych warstwach gleby może być wysycony nawet do 70%. Mogą być zaliczane do kompleksu rolniczego żytniego dobrego i słabego.

Gleby płowe zbrunatniałe

Ten podtyp gleb płowych wytwarza się wtedy, gdy w poziomie Eet zachodzi bardzo intensywne wietrzenie. Poziom ten zmienia barwę na brunatną, a budowa profilowa takiej gleby to: O-A-Bbr-Eet-Bt-C lub Ap-Bbr-Eet-Bt-C.

Gleby płowe opadowo-glejowe

Ten typ gleb tworzy się z utworów pyłowych całkowitych i niecałkowitych, które ulegają procesowi odgórnego oglejenia. Proces oglejenia zachodzi przeważnie na terenach, gdzie roczna suma opadów wynosi ok. 700 mm. Poziomy takich gleb przedstawiają się w następujący sposób: O-A-Eet, g-Btg-Cg lub C.

Proces oglejenia warunkowany jest przez okresowe stagnowanie wody, które powoduje wymywanie części żelaza. Takie gleby mają barwę białą z odcieniem szaroniebieskim. W okresach suszy mogą one zasychać, zwłaszcza na poziomie Bt, i wytwarzać szczeliny. Na tym poziomie zachodzą procesy redukcyjne, w wyniku których rozkładowi ulega substancja organiczna, która została wymyta z wierzchnich warstw gleby. Pojemność powietrzna i przepuszczalność gleb opadowo-glejowych jest bardzo niska. Stosunek C:N jest bardzo szeroki.

Gleby płowe gruntowo-glejowe

Ten podtyp gleb powstaje w wyniku niedostatecznego drenażu naturalnego. W związku z tym występuje u nich oglejenie powyżej 1 m. Poziom A (próchniczny) zawiera duże ilości próchnicy. Poziomy genetyczne tego podtypu gleb płowych przedstawiają się następująco: O-A-Eet-Btgg-Cgg.

Gleby płowe z poziomem agric

Poziom agric w tym podtypie gleb płowych występuje pod poziomem Ap. Drenaż w takich glebach jest bardzo dobry. Powstają one z gleb płowych typowych, które były intensywnie użytkowane rolniczo. Ich budowa profilowa to: Ap-E(agric)-Eet-Bt-C.

Gleby płowe zaciekowe (glossic)

Poziom Bt (iluwialny) tych gleb jest poprzerywany nieregularnymi zaciekami, które są bardzo miąższe. Ich budowa profilowa to: O-A-Eet-E/B-Bt-C. Na całym poziomie Bt można spotkać materiał mineralny poziomu E (eluwialnego).

Autor: mgr inż. Kinga Borek

Bibliografia:

  1. Czerwiński Z., Gawrońska-Kulesza A., Lenart S., Sosulski T., Wysmułek A., „Procesy glebotwórcze”, (w:) „Produkcja roślinna. Cz. I”, wyd. REA, Warszawa 2010 r., str. 41
  2. Grzebisz W., „Geneza głównych typów gleb”, (w:) „Produkcja roślinna – środowisko i podstawy agrotechniki. Cz. I”, wyd. II, Hortpress, Warszawa 2012 r., str. 108
  3. Konecka-Betley K., Kuźnicki F., Zawadzki S., „Gleby płowe”, (w:) „Gleboznawstwo”, pod red. nauk. Zawadzkiego S., wyd. IV, PWRiL, Warszawa 1999 r., str. 393–403
  4. Uggla H., „Gleby brunatne”, (w:) „Gleboznawstwo rolnicze”, PWN, Warszawa 1981 r., str. 422–431
  5. Zawadzki S., „Gleby płowe”, (w:) „Podstawy gleboznawstwa”, PWRiL, Warszawa 2002 r., str. 141–142

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki