Odmiany gleb

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Odmiany gleb

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

Gleby brunatne zaliczane są do gleb brunatnoziemnych i dzielą się na gleby brunatne właściwe oraz gleby brunatne kwaśne. Powstają w procesie brunatnienia lessów, pyłów i skał masywnych. Tworzą się w klimacie umiarkowanym, w którym odnotowuje się duże ilości opadów. Takie warunki sprzyjają mineralizacji resztek roślinnych. Skała macierzysta takich gleb składa się głównie z glin pylastych, które są bogate w wapń. Na takich glebach rosną głównie lasy liściaste. Pod względem użytkowania rolniczego są one uznawane za dobre gleby.

Gleby
Gleby płowe - popularne gleby, które zajmują dużą część kraju. Poznaj ich rodzaje!

Gleby płowe zaliczane są do gleb brunatnoziemnych. Zajmują ok. 30% powierzchni kraju. Dominuje w nich proces przemywania (lessivage). Najczęściej powstają pod lasami liściastymi i mieszanymi w klimacie umiarkowanie wilgotnym. Występowanie skał osadowych, głębokich i porowatych sprzyja procesowi przemywania. W związku z tym gleby płowe najczęściej powstają z glin zwałowych, utworów pyłowych, a czasem z piasków.

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

i dużej pojemności wodnej (czarnoziemy, gleby ilasto-glebowe). Gleby ciężkie, zlewne, kwaśne, gliniaste oraz zbyt lekkie nie są odpowiednie. Pietruszka źle rośnie na kwaśnych glebach, dlatego warto je zwapnować w roku poprzedzającym uprawę. Zaleca się uprawę pietruszki na polach, na których wcześniej nie uprawiano roślin będących żywicielami nicieni. Obecność

Ziemniaki
Sadzenie ziemniaków zgodne z zasadami - jak i kiedy? Zobacz!

wielkość sadzeniaków, kierunki użytkowania oraz odmiany. Gleby słabe, piaszczyste z niewielką ilością opadów w ciągu całego sezonu wegetacyjnego wymagają rzadszej obsady. Na stanowiskach zasobnych w składniki pokarmowe, o większych opadach powinno się sadzić gęściej. Wielkość międzyrzędzi dopasowana jest do szerokości kół ciągników i innych maszyn rolniczych, a także wielkości sadzeniaków.

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

by rozdrobnić, spulchnić i uformować glebę. Odmiany o długim korzeniu najlepiej uprawiać na redlinach, odległość ich grzbietów powinna wynosić 67–75 cm. Normy siewu: 0,8–2kg/ha w uprawie odmian późnych o dużych korzeniach 1,8–2,6 kg/ha przy siewie precyzyjnym 3–4 kg/ha przy siewie tradycyjnym

Jabłonie
Jak wybrać najlepsze sadzonki jabłoni? Odpowiadamy!

silnym wzroście, sadzonych na żyznych glebach. Odmiany słabiej rosnące można sadzić gęściej, w rozstawie odpowiednio 3,2 x 0,8-1 oraz 4 x 1,5-2 m, co pozwala zmieścić 1900-3900 jabłoni karłowych i 1000-1660 jabłoni półkarłowych na hektar. Odmiany jabłoni są z reguły obcopylne i każda z nich wymaga jako zapylacza

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

kierować się rodzajem i zasobnością gleb, odmianą oraz kierunkiem przeznaczenia i użytkowania bulw. W nawożeniu ziemniaka bardzo istotne są odpowiednie proporcje N: P: K, które powinny być ściśle dostosowane do kierunku przeznaczenie i użytkowania bulw. Dla ziemniaka skrobiowego (przy dawkach N niższych od 100 kg/ha) odpowiednie proporcje to 1: 1:

Rośliny lecznicze
Żurawina wielkoowocowa w uprawie amatorskiej. Porady praktyczne

będą torfy i kwaśne pobagienne gleby. Gleby powinny się charakteryzować uregulowanymi stosunkami wodnymi, gdyż w okresie wegetacji krzewy źle znoszą nadmiar wody. Natomiast w okresie spoczynku tereny mogą być zalewane wodą, gdyż chroni ona rośliny przed mrozem. Do uprawy nie nadają się gleby gliniaste, zlewne czy bardzo żyzne o pH

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

do krzewienia odmiany i kompleksu glebowego. Odmiany słabo krzewiące na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym należy wysiewać w ilości 180-230 kg/ha, a na kompleksie żytnim bardzo dobrym i dobrym – 220-280 kg/ha. Odmiany średnio krzewiące się wysiewamy w ilości 140-190 kg/ha (kompleks pszenny bardzo dobry i dobry) lub w

Rzepak
Rzepak Harry – uniwersalna bardzo wysoko plonująca odmiana rzepaku

do uprawy w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Odmiana Harry toleruje opóźniony siew. Można ją wysiewać w późniejszych terminach, ponieważ rośliny odznaczają się szybkim wzrostem początkowym. Rzepak Harry to wczesna odmiana populacyjna plonująca na poziomie odmian mieszańcowych. Odmiana stosunkowo młoda, zarejestrowana w Polsce w krajowym rejestrze COBORU w 2013 roku. Nadaje się

Czosnek
Nasiona czosnku - wskazówki pomocne przed zakupem

i wiosennego, w zależności od odmiany. Odmiany ozime sadzi się od połowy września do drugiej dekady października, nie później jednak niż do 20 października, tak by ząbki zdążyły się dobrze ukorzenić przed zimą. Przy późniejszym sadzeniu plony mogą być niższe. Natomiast odmiany jare sadzi się gdy tylko obeschnie

Śliwy
Uprawa śliw – przedstawiamy wskazówki dotyczące prawidłowej pielęgnacji

że śliwy słabo tolerują ich doglebową odmianę. Ważna jest także obserwacja drzew, by odpowiednio wcześniej wykryć ewentualne szkodniki czy zdiagnozować choroby. W przypadku niepożądanych lokatorów, do najczęstszych należą mszyce i owocówka śliwkóweczka. Obu można się pozbyć poprzez zastosowanie oprysku na przykład z preparatu Zolone. Wśród najczęstszych chorób wymienić

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

jednak dzięki tolerancji na zakwaszenie glebygleb ubogich w składniki pokarmowe oraz dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu przy równomiernych opadach plonuje nawet na glebach piaszczystych, a także górskich. Uprawa roli pod owies jest taka sama jak pod inne zboża jare. Owies jest rośliną fitosanitarną – odporną na choroby i nieuczestnicząca w ich przenoszeniu.

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

sadów. Do klasy IIIa zalicza się: średnio dobre gleby brunatne, płowe i opadowo-glejowe, średnio dobre czarne ziemie wytworzone z glin, iłów, utworów pyłowych i piasków gliniastych mocnych lub lekkich, średnio dobre mady i rędziny węglanowo-wapniowe i rędziny gipsowe, gorsze odmiany czarnoziemów, średnio dobre czarnoziemy niecałkowite lub występujące w gorszych

Rzodkiewka
Przegląd najpopularniejszych odmian rzodkiewki. Którą wybrać?

Obecnie większość najważniejszych cech rozpoznawczych odmian rzodkiewki, takich jak kształt, wielkość i jędrność zgrubienia, barwa miąższu, długość okresu wegetacji, pokrój rośliny czy stosunek zgrubienia do masy liści, uległo przeobrażeniom. Wynikają one ze zmieniających się warunków środowiska, jak choćby struktura gleby, głębokość siewu, temperatura i wilgotność gleby czy zastosowane nawożenie.

Odmiany ziemniaków
Popularne odmiany ziemniaków. Czy masz już swój typ? Oto nasz ranking!

średnio wczesnych. Bardzo odporna na parcha zwykłego oraz suszę. RED LADY: odmiana zagraniczna. Typ kulinarny B. Bulwy mają podłużny kształt oraz charakterystyczną, czerwoną skórkę. Miąższ koloru żółtego. Świetnie się przechowuje. Plonuje bardzo wysoko, nawet gdy warunki klimatyczno-glebowe są niesprzyjające. Wysoce odporna na choroby bakteryjne i grzybowe, w tym zarazę

Maliny
Odmiany malin - przegląd i charakterystyka najlepszych

na jednej plantacji. W Polsce prowadzi się uprawy krzewów o owocach czerwonych. Poleca się przede wszystkim polskie odmiany, które charakteryzują się większą odpornością na mróz i są lepiej przystosowane do naszych warunków klimatycznych i glebowych. Odmiany tradycyjne Krzewy odmian tradycyjnych kwitną przeważnie w drugiej połowie kwietnia. Zazwyczaj

Jabłonie
Wybieramy najlepsze odmiany jabłoni

pielęgnacyjnych oraz dają gwarancję – przy zapewnieniu odpowiednich warunków – dobrych plonów. Obecnie wiele odmian szczepionych jest na podkładkach, najczęściej M.9 i P.22. Poprawiają one siłę wzrostu drzewka, odporność na dane choroby, mróz oraz niesprzyjające warunki klimatyczne i glebowe.   Autor:

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

F1; Odmiany drobnobrodawkowe – Fortuna F1, Polonez F1, Radko F1, Stimora F1, Victoria F1 Odmiany korniszonowe: Anulka F1, Rufus F1, Tytus F1   Wymagania klimatyczne i glebowe Kiełkowanie nasion następuje już przy temperaturze 15–18°C, najlepiej jednak wpływa na ten proces temperatura

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

Nie nadaje się do kiszenia, konserwowania, słabo się przechowuje. Odmiany wczesne i średnio wczesne kapust przeznacza się do bezpośredniego spożycia, średnio późne na rynek świeży i do krótkotrwałego przechowywania, późne natomiast do dłuższego przechowywania. Wymagania klimatyczne i glebowe Kapusta głowiasta biała jest rośliną klimatu umiarkowanego.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

oraz mieszańcowe odmiany, pochodzące z polskich i zagranicznych hodowli. Wszystkie odmiany rzepaku jarego są podwójnie ulepszane („00”), a więc nie zawierają kwasu erukowego (...) wodę z opadów zimowych. Rzepak jest również bardzo wrażliwy na zabagnienie gleby czy zalanie wodą. Prowadzi to do wymakania roślin, czyli gnicia części

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

wydmach piaszczystych, jeżeli zostaną utrwalone przez roślinność. Są mało rozwinięte, a ich kolejnym stadium są gleby bielicowe. Nie znajdują zastosowania w rolnictwie a ich wykorzystanie jest możliwe tylko przez zalesienie. Podobnie niski stopień zastosowania ma kolejna odmiana regosoli – aluwialne. Powstają one w wyniku procesu aluwialnego, czyli wzbieraniem rzek w czasie

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

uprawek, co przyczynia się do większej retencji wody w glebie. Uprawianie kukurydzy w plonie wtórym nie jest zalecane jeżeli z pola schodzą wczesne poplony ozime. Dopuszczalna jest uprawa na kiszonkę, ale w najlepszych rejonach i pod warunkiem, że zostaną wysiane odmiany wczesne. Do najlepszych przedplonów dla kukurydzy

Leszczyna (Orzech laskowy)
Odmiany leszczyny – przedstawiamy te najchętniej uprawiane

wywiniętymi na zewnątrz i pokryta szorstkimi włoskami. Dojrzałość zbiorczą osiąga na przełomie sierpnia i września, jest odporna na chłód, ale wymaga żyznych gleb. Olbrzymi z Halle – odmiana pochodzenia niemieckiego; co roku wytworzy naprawdę dużo orzechów o ogromnych rozmiarach – wys. do 2,8 cm, szer. do 2,5 cm, gr.

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

do 60 cm, a w głąb gleby do 90 cm. Pokryta krótkimi włoskami łodyga wyrasta od 40 do 200 cm. Podczas wilgotnej pogody na części okrytej ziemią mogą się pojawiać korzenie przybyszowe. Pęd główny wzrasta początkowo pionowo, z czasem się pochyla. U niektórych odmian (karłowe) pokrój pozostaje wzniesiony. Z

Rośliny pastewne
Jęczmień ozimy - przegląd popularnych odmian pastewnych i browarnych

stanie zsypnym jest mała, a zawartość białka w ziarnie – średnia. Antonella ma przeciętną tolerancję na zakwaszenie gleby, a jej plenność jest bardzo dobra. Titus Na drugim miejscu znajduje się wielorzędowa odmiana Titus należąca do typu pastewnego. Odmiana ta charakteryzuje się średnią mrozoodpornością i dość dużą odpornością

Jęczmień
Odmiany jęczmienia jarego - przegląd i charakterystyka najlepszych

niskie (70 cm) i przeciętnie odporne na wyleganie. Termin kłoszenia tej odmiany jest dość wczesny, a dojrzewania średni. MTZ jest duża, a wyrównanie ziarna – przeciętne, zaś zawartość białka w ziarnie mała. Rośliny odznaczają się średnią tolerancją na niskie pH gleby. Ich plenność utrzymuje się na poziomie dobrym lub bardzo dobrym.

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

a ogólna wydajność mąki – dobra. Jej wskaźnik sedymentacyjny SDS jest bardzo duży. Odznacza się średnią plennością i przeciętną tolerancją na zakwaszenie gleby. Bamberka Ta odmiana jest rekomendowana do uprawy w 12 województwach. Należy do grupy jakościowej (A) i odznacza się średnią plennością oraz mrozoodpornością. Jej odporność

Czereśnie
Odmiany czereśni – odpowiedni wybór to połowa sukcesu!

całą powierzchnię. Miąższ żółty, czerwony przy pestce, słodki, smaczny, chrząstkowy – przy niedoborze wapnia w glebie miękki. Sok bezbarwny. Owoce podatne na pękanie w czasie deszczu. Dobrze znoszą transport. Drzewo odporne na mróz i choroby. Obficie plonuje. Odmiana coraz rzadziej wybierana do produkcji towarowej, dobra do ogródków działkowych. Zapylacze:

Owies
Owies bezłuskowy - popularny w rolnictwie ekologicznym

tej odmianie zostaną udostępnione w późniejszych latach. Odmiana Maczo Odmiana Maczo została wpisana do krajowego rejestru w 2010 r., a jej hodowcą jest Hodowla Roślin Strzelce (grupa IHAR). Maczo jest odporny na wysokie zakwaszenie gleby i wyleganie oraz odznacza się bardzo dobrym plonowaniem. Rośliny należące do tej

Odmiany ziemniaków
Najnowsze odmiany ziemniaków, czyli nowinki warte uwagi!

Na liście opublikowanej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) znalazło się 12 odmian ziemniaków jadalnych oraz 5 odmian ziemniaków skrobiowych zalecanych do uprawy w roku 2013. Pomimo znacznie zmniejszającej się powierzchni uprawy ziemniaków w Polsce, roślina ta nadal pozostaje cennym i lubianym warzywem. Nieustannie zauważalny jest regionalny

Cebula
Odmiany cebuli – przegląd i charakterystyka najlepszych!

Może być wykorzystywana do produkcji dymki. Rawska Odmiana średnio wczesna, plenna. Zalecana do uprawy w rejonach o krótko trwającym okresie wegetacyjnym, z tego względu nadaje się do produkcji dymki. Wytrzymała na mało korzystne warunki klimatyczne i glebowe. Łuska słomkowożółta, miąższ biały, jędrny, smaczny. Sława Ożarowa

Orzech włoski
Którą odmianę orzecha włoskiego wybrać? Twardy orzech do zgryzienia…

potrzebuje dużo miejsca, to w jego sąsiedztwie urośnie niewiele roślin – orzech włoski wydziela do gleby substancję, juglon, która ma działanie allelopatyczne i spowalnia bądź hamuje rozwój większości gatunków roślin w pobliżu nawet kilku metrów. Odmiany Odmiany orzecha włoskiego są obcopylne, toteż wymagane jest, by w sadzie

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

odmiany diploidalne i tetraploidalne, które różnią się cechami morfologicznymi i właściwościami. Przykładowo odmiany diploidalne są mniej podatne na porażenie przez mączniaka prawdziwego, a tetraploidalne wytwarzają (...) rośliną miododajną. Agrotechnika na paszę Wymagania wodne, termiczne i glebowe Do prawidłowego wzrostu i rozwoju koniczyna czerwona potrzebuje 650

Fasola
Nasiona fasoli – cechy jakościowe i odmianowe materiału siewnego

nasion. Dojrzewanie następuje u odmian wczesnych w drugiej połowie sierpnia, natomiast u odmian o dłuższym okresie wegetacji we wrześniu. Rośliny wyrywa się po zaschnięciu strąków, wiąże (...) Średni plon nasion wynosi 1,5 t z 1 hektara, jednak na glebach ciepłych, żyznych i w sprzyjających warunkach pogodowych można otrzymać nawet do

Marchew
Marchew Nantes – odmiany o walcowatych, tępo zakończonych korzeniach

w przypadku innych odmian. Nasiona wysiewa się wprost na stałe miejsce. Wszystkie odmiany nadają się do uprawy w gruncie, jednak te z przeznaczeniem na zbiór (...) może się okazać wykonanie przerywki. Marchew Nantes nie ma dużych wymagań glebowych, udaje się w zasadzie wszędzie. Jest także bardzo odporna na stresowe

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

podzielić na trzy grupy odmian rolniczych: populacyjne, heterozyjne (mieszańcowe) i syntetyczne. Odmiany heterozyjne wyróżniają się wyższym plonem ziarna w porównaniu z odmianami populacyjnymi, ponieważ lepiej się krzewią. Jednak mają większe wymagania glebowe i są mniej tolerancyjne na zakwaszenie gleby niż odmiany populacyjne. Odznaczają się też większą podatnością na choroby grzybowe. Odmiany

Śliwy
Śliwa węgierka. Jak ją prawidłowo uprawiać? Odpowiadamy!

-25, -30°C. Lepiej rozwijają się odmiany wczesne i średnio wczesne, gorzej późne, ponieważ często obserwuje się średnie wykształcanie się owoców i uzyskiwanie przez nie odpowiedniego smaku (zbyt krótki okres ciepła podczas wegetacji). Śliwy późne poleca się uprawiać w cieplejszych rejonach Polski. Dobrze rosną na glebach ciepłych, łatwo nagrzewających się,

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

wprowadzeniu roślin w stan szoku. Prowadzi to do licznych zaburzeń fizjologicznych w nasionach i siewkach. Takie zjawisko może występować na glebach ciężkich podczas chłodnej i mokrej wiosny. Optymalna obsada tradycyjnych odmian bobiku powinna wynosić 40-60 roślin na 1 m2, a odmian samokończących 65-85. W związku z tym, ilość wysiewu

Porzeczka
Odmiany porzeczki czarnej - przegląd, charakterystyka i właściwości

czynienia z tym samym, charakterystycznym, kwaskowatym posmakiem. Bardziej różnią się na poziomie wielkości owoców czy rozmiarów osiąganych przez krzewy. Ponadto, przy wyborze odmiany, możemy wziąć pod uwagę także warunki glebowo-klimatyczne, choć nie jest to krzew szczególnie wymagający pod tym względem. Ojebyn To odmiana, która bardzo dobrze nadaje

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

(nasiennych) należą odmiany: Eureka, Gwarek, Hubal, Koliber oraz Wiato. Natomiast do wąskolistnych średniowysokich (nasiennych) należą odmiany: Milwa, Pomorska i Sokolik. Warunki uprawowe Groch pastewny doskonale nadaje się do uprawy w międzyplonach na glebach średnich i słabszych. Odmiany pastewne średniowysokie wymagają gleb kompleksu żytniego bardzo dobrego lub zbożowo-pastewnego

Ogórki
Zestawienie odmian ogórków – każdy zielony, ale który najlepszy?

upraw pod osłonami, inne w uprawie polowej. Związane jest to z odpornością na choroby, plennością i rodzajem uprawy. Dodatkowymi kryteriami wyboru odmian są długość okresu wegetacji oraz wymagania klimatyczne i glebowe. Wybór odmiany ogórka uzależniony jest od typu i warunków produkcji oraz przeznaczenia plonu. Inne odmiany polecane są do upraw pod

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

może nadmiernie rozwijać się jesienią, co może skutkować jego gorszym przezimowaniem. Pod jego uprawę nie nadają się gleby lekkie, piaszczyste i zbyt przepuszczalne. Wymagania wodne Rzepak ozimy w zależności od odmiany może odznaczać się od średnich do wysokich wymagań wilgotnościowych. Jego dynamiczny rozwój wiosenny sprzyja dobremu wykorzystaniu

Kapusta
Uprawa kalafiora - odmiany, rozsada, wymagania i pielęgnacja

Polsce odmiany o kolorowych różach jeszcze nie cieszą się dużą popularnością. Najchętniej wybierane są te o standardowej, białej barwie. Większość odmian uprawianych w Polsce jest pochodzenia holenderskiego. Wymagania klimatyczne i glebowe Kalafior ma największe wymagania spośród warzyw kapustnych. Temperaturą optymalną do wiązania róż jest 14–18°C. Przy temperaturze

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

powietrza. Najlepiej rośnie w rejonach nadmorskich i podgórskich, w innych częściach kraju, szczególnie z małą ilością opadów, wymaga odpowiedniego nawadniania. Nie dotyczy to odmian wczesnych, które pobierają pozostałą w glebie pozimową wodę. Największe wymagania wodne obserwuje się w okresie wiązania głów. Kapusta głowiasta biała preferuje gleby gliniaste, dobrze rośnie

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

konsumpcyjne. Odmiany Do krajowego rejestru są wpisane 23 odmiany owsa. Różnią się one terminem dojrzewania oraz kolorem łuski. Wymagania (...) najbardziej wrażliwe na niedobory wody, jest faza strzelania w źdźbło. Wymagania glebowe Do uprawy owsa nadają się gleby należące do kompleksów

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki