Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

Tymotka łąkowa Tymotka łąkowa (Phleum pratense)

Użytkowanie

Tymotka łąkowa powinna być wykorzystywana na użytkach umiarkowanie koszonych, które są średnio wilgotne. Najczęściej stosowana jest ona w mieszankach motylkowo-trawiastych na krótkotrwałych użytkach zielonych. Może być też wykorzystywana do zakładania trawników i zadarniania skarp. Jej pędy kwiatowe znajdują zastosowanie w bukieciarstwie po uprzednich ich zafarbowaniu.

Tymotkę można użytkować nawet przez 8 lat, ponieważ w tym okresie najlepiej plonuje. Po jej 20-letnim użytkowaniu plon ulega dużemu spadkowi ze względu na słabsze krzewienie roślin.

Przedplon

Najlepszymi przedplonami dla tymotki łąkowej są okopowe na oborniku, po których może być wsiewana w zboża jare przeznaczone na zbiór ziarna. W zasiewach czystych może być wysiewana po zbożach lub mieszankach zbożowo-strączkowych.

Nawożenie

W zależności od gatunku zboża, wykorzystywanego jako roślina ochronna, uprawa roli jest zróżnicowana. Optymalne roczne dawki azotu pod uprawę tymotki powinny wynosić 120-150 kg N/ha, które należy podzielić. Pod pierwszy pokos należy stosować 50% dawki nawożenia azotowego, a także 30-60 kg P2O5/ha i 40-80 kg K2O/ha.

Siew

Tymotka łąkowa po wysiewie rozwija się bardzo powoli, a na wiosnę bardzo późno rozpoczyna wegetację. Jeżeli ma być uprawiana w roślinie ochronnej, to najpierw należy wysiać wybraną roślinę, a następnie wsiać w nią tymotkę. Ziarniaki tymotki powinny być płytko zagłębione w glebę, dlatego też po wysiewie w roślinę ochronna należy wykonać wałowanie.

Ilość wysiewu tymotki powinna wynosić 8-10 kg/ha, rozstawa rzędów 10-15 cm, a głębokość przykrycia ziarniaków - 0,5-2 cm. Jeżeli tymotka ma być uprawiana w warunkach górskich to należy wysiewać ją ręcznie w ilości 11-13 kg/ha. W celu zapewnienia optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju tymotki ilość wysiewu zbożowej rośliny ochronnej powinna być zmniejszona o 20%. Jeżeli tymotka ma być uprawiana w mieszankach z roślinami motylkowymi to jej udział powinien być zmniejszony o 50% w porównaniu z wysiewem czystym.

Zbiór

Zbiór tymotki przeznaczanej na zielonkę należy rozpocząć przed kłoszeniem i zakończyć do w jego pełni. Zielonkę następnie można dosuszyć, jednak proces ten jest powolny ze względu na to, że jej rośliny wolniej oddają wodę niż inne trawy. W ciągu roku można zebrać plon wynoszący 15 ton/ha suchej masy.

Uprawa na nasiona

Odmiany tymotki łąkowej przeznaczone na uprawę nasienną wymagają ostrożnego nawożenia azotem. Przy produkcji nasiennej wydajność plantacji jest zróżnicowana i może wynosić 300-800 kg nasion. Szkodliwym chwastem na takich polach, dyskwalifikującym materiał nasienny jest tymotka kolankowa.

 

Autor: mgr inż. Kinga Borek

Bibliografia:

Artyszak A., Kucińska K., Niemczyk H. 2010. Trawy w uprawie polowej. W: Produkcja roślinna. Wyd. REA, część III, Warszawa, str. 266.

Darlewska M., Gawrońska–Kulesza A., Rutkowska B., Stypiński P., Suwara I., Wysmułek A. 2010. Trawy bardzo dobre. W: Produkcja roślinna. Wyd. REA, część III, str. 88.

Grzegorczyk S. 2010. Wyka ptasia. W: Rośliny zbiorowisk trawiastych. Wyd. UWM, Olsztyn, str. 30.

Jankowski K., Ciepiela G., Jodełka J., Kolczarek R. 2008. Tymotka łąkowa. W: Tereny zadarnione. Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, str. 41.

Kozłowski S. 2012. Tymotka łąkowa. W: Trawy – właściwości, występowanie i wykorzystanie. PWRiL, Poznań, str. 251-253.

Nawara Z. 2012. Wyka ptasia. W: Rośliny łąkowe. MULTICO, Warszawa, str. 44.

Zając T. 2003. Tymotka łąkowa. W: Szczegółowa uprawa roślin. Wyd. Akademii Rolniczej, wyd. II, tom II, Poznań, str. 281-282.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki