Trawy pastewne

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Trawy pastewne

Rośliny pastewne
Konietlica łąkowa – ceniona łąkowa trawa pastewna

Ta niezwykła, kępkowa trawa ma bardzo atrakcyjny pokrój. Na szczególna uwagę zasługuje jej kwiatostan, który jest złożony ze złocistej, połyskującej wiechy. Konietlica łąkowa jest jednak zbyt delikatna i nietrwała, żeby wykorzystywać ją w bukieciarstwie, stanowi za to naprawdę niezwykłą dekorację łąk i pastwisk.

Rośliny pastewne
Wyczyniec łąkowy – charakterystyczne lisie ogonki doskonałe na pastwisko!

Wyczyniec łąkowy to okazała trawa, która dzięki swym strzelistym wiechom tworzy charakterystyczny element krajobrazu na łąkach. Występuje pospolicie na terenie Azji i Europy. W Polsce należy do najwcześniejszych traw łąkowych. Można ją spotkać na całym obszarze niżu i w górach po pasmo regla górnego. Nazwa rodzajowa wyczyńca pochodzi od greckich słów „alopex”, czyli „lis”, oraz „oura” – „ogon” i nawiązuje do rudo kwitnących kwiatostanów. Polska nazwa lu

Trawy łąkowe
Strzęplica sina ozdobi każdą rabatę! Sprawdź, jak uprawiać tę zawsze zieloną trawę!

Strzęplica sina jest niską, pięknie ubarwioną trawą stanowisk suchych. W niektórych rejonach Polski występuje dość często, choć nie można jej spotkać na południowych krańcach kraju. W naturalnych warunkach strzęplica porasta murawy piaszczyskowe, suche łąki, pagórki i widne bory sosnowe, niemniej doskonale sprawdzi się także w naszych rabatach jako roślina okrywowa lub w aranżacjach kwietnych. Należy jednak pamiętać, że preferuje gleby lekkie, ubogie w składniki pokar

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) jest wczesną trawą, która bardzo szybko się rozwija, a pełnie plonowania osiąga w pierwszym roku użytkowania. W optymalnych warunkach można uprawiać ją nawet przez 10 lat, jednak po 5 latach uprawy jej plony są zdecydowanie mniejsze.

Rośliny pastewne
Mozga trzcinowata – doskonała trawa pastewna. Przeczytaj, jak ją uprawiać!

Mozga trzcinowata to wyjątkowo ładna i okazała trawa, z biało paskowanymi liśćmi. Powszechnie występuje na półkuli północnej. Tworzy białe, efektowne łany na wilgotnych podłożach, przede wszystkim na zalewanych łąkach, bogatych w składniki pokarmowe oraz nad brzegami zbiorników wodnych. W Polsce można ją spotkać w niżowej części kraju, często na łęgach, gdzie w powstają łąki mozgowe, na terenach bagiennych i w trawiastych zaroślach nad brzegami rzek i jezior. Spor

Rośliny pastewne
Rajgras wyniosły - opis, wymagania, występowanie i zbiór znanej trawy pastewnej

Inna nazwa rajgrasu wyniosłego (Arrhenatherum elatius) to rajgras francuski. Jest trawą wysoką, luźnokępową, o dobrej wartości. W Krajowym Rejestrze COBORU znajduje się tylko jedna odmiana rajgrasu wyniosłego – Median. Została wyhodowana przez DLF Trifolium A/S Dansk Planteforaedling. Odmiana ta cechuje się średniowczesnością oraz dobrym przezimowaniem. Może być 2-, 3-kośnie użytkowana.

Rośliny pastewne
Stokłosa bezostna - mało popularna w Polsce trawa pastewna o dużej wartości pokarmowej

Stokłosa bezostna (Bromus inermis) jest cenną wieloletnią, rozłogową trawą pastewną, powszechnie występującą na terenach nizinnych, która może rosnąć na łąkach kośnych. Najczęściej występuje w formie ozimej, a rzadko w jarej. Odznacza się bardzo dobrą wartością pokarmową. Stokłosa bezostna jest trawą mało wykorzystywaną w produkcji pasz i praktycznie niehodowaną w Polsce. Największe hodowle stokłosy są na kontynencie północnoamerykańskim.

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

Życica trwała (Lolium perenne) jest gatunkiem wieloletniej trawy, luźnokępkowej, która występuje pospolicie w Polsce. Inaczej nazywa się ją rajgrasem angielskim. Uprawiana głównie na pastwiskach, ale w przypadku jej uprawy polowej może być użytkowana ponad 4 lata, jeżeli rośnie na dobrze dobranym stanowisku. W Krajowym Rejestrze COBORU jest wpisanych 80 odmian życicy trwałej, które mogą być różnie użytkowane. Znajdują się tam odmiany przeznaczone na użytki kośne, trawniki, pola golfowe i boiska sportowe. Poszczególne odmiany różnią się między sobą właściwościami biologicznymi i chemicznymi.

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) jest niską, rozłogowo-luźnokępkową, trwałą trawą o wysokiej wartości pastewnej. Charakteryzuje się wysoką zdolnością darniotwórczą oraz intensywnym krzewieniem. Występują dwie odmiany botaniczne wiechliny łąkowej: szerokolistna (ver. latifolia) i wąskolistna (ver. angustifolia). Aktualnie do Krajowego Rejestru COBORU wpisanych jest 28 odmian wiechliny łąkowej. Różnią się one przeznaczeniem, jedne nadają się lepiej na pastwiska, a inne na łąki kośne.

Chwasty
Polecamy wysiew wiechliny łąkowej – odpornej i doskonałej na pastwiska trawy!

zalet, w porównaniu z inną trawą pastewną ‒ życicą trwałą, zawiera mniej cukrów, a więcej celulozy i lignin oraz szybciej odkłada się na ścianach komórek, co sprawia, że nie dorównuje życicy strawnością. Nieprzerwanie jednak trwają prace nad hodowlą i wytwarzaniem nowych gatunków wiechliny, przede wszystkim tych pastewnych, które

Rośliny lecznicze
Turówka wonna – właściwości, metody uprawy i wykorzystanie aromatycznej trawy żubrowej

wonna nie ma zastosowania jako trawa pastewna, gdyż jest niechętnie zjadana przez zwierzęta. Dawniej w medycynie ludowej była wykorzystywana jako roślina lecznicza, np. w postaci naparów przy dolegliwościach ze strony układu pokarmowego. Obecnie do celów leczniczych zbiera się ją znacznie rzadziej, przed okresem kwitnienia. Żubrówka wyróżnia się charakterystycznym, waniliowo-kokosowym aromatem,

Trawy łąkowe
Śmiałek darniowy - trawa zaniedbanych łąk

Śmiałek nie jest trawą pastewną, ponieważ wytwarza zbite kępy o twardych źdźbłach oraz ma niekorzystny skład chemiczny. Jego liście są nasycone krzemionką oraz innymi składnikami, które ograniczają strawność, dlatego też jest niechętnie zjadany przez zwierzęta. W lasach młode rośliny śmiałka darniowego stanowią dobrą zielonkę dla zwierzyny

Chwasty
Włośnica sina – uporczywa trawa, zachwaszczająca uprawy szerokorzędowe

krajach zaś uprawiana jest jako trawa pastewna. Szkodliwość i zwalczanie Włośnica jest pospolitym, ciepłolubnym chwastem, który późno wschodzi i przez to stanowi zagrożenie dla upraw kukurydzy i buraków. Rzadziej zachwaszcza zboża. Często jednak masowo dojrzewa na ścierniskach, zwłaszcza tych żytnich. Nie ma opracowanych oficjalnych

Gęsi
Gęś tuluska – mięsna, nieśna lub ozdobna rasa gęsi

tym celu wysiewać specjalne mieszanki traw pastewnych; okres przygotowania do nieśności (grudzień-luty) – zimą gęsi otrzymują 300-350 g/szt. paszy treściwej dziennie. Oprócz zbóż wskazany jest dodatek suszonej zielonki oraz warzyw okopowych i liściastych. Żywienie gęsi rzeźnych Dieta ptaków użytkowanych w kierunku mięsnym również dzieli

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

spadkiem pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce zmniejsza się również powierzchnia upraw, coraz częściej zwierzęta żywi się też  paszami konserwowanymi. Pasze produkowane z roślin pastewnych muszą mieć odpowiedni poziom strawności, właściwy stosunek białka do składników energetycznych oraz zawierać wystarczającą ilość energii, a także odpowiednie składniki mineralne i witaminy. Głównym źródłem paszy pochodzenia

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

na zachwaszczenie, a także o podobnej wartości przedplonowej. Rozróżnia się następujące elementy zmianowania: okopowe, zbożowe ozime, zbożowe jare, strączkowe, motylkowe wieloletnie i ich mieszanki z trawami, jednoroczne pastewne, przemysłowe, poplony, plony wtóre. W wymienionych elementach mogą się znajdować rośliny o różnych wymaganiach glebowych, co również trzeba uwzględnić przy układaniu płodozmianu.

Chwasty
Kostrzewa czerwona znakomita trawa do zadarniania terenów zielonych i aranżacji ogrodowych!

tego powodu dość często stosowana jest w mieszankach przygotowanych do tego celu. Dobrze znosi udeptywanie, gorzej zaś odrasta po skoszeniu. Kostrzewę zalicza się do traw o małej wartości pastewnej, ponieważ daje średnio wysokie plony, a jej wartość pokarmową obniża zawartość węglowodanów strukturalnych, przy jednoczesnej niskiej zawartości cukrów rozpuszczalnych. Ze

Chwasty
Mietlica pospolita – roślina paszowa terenów górzystych i dobra trawa darniowa

gruntów). Charakterystyka Mietlica pospolita (Agrostis capillaris) to wieloletnia trawa kępkowa należąca do rodziny wiechlinowatych. Wegetację rozpoczyna wczesną wiosną, choć wschodzi dość (...) ma żadnego znaczenia rolniczego, głównie ze względu na niskie plony. Jednak, jako roślina pastewna, znalazła zastosowanie w górach, gdzie dość dobrze plonuje i daje delikatną

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

rędzinach należących do klasy V uprawiać można pszenicę, esparcetę i koniczynę białą o niższych plonach, na glebach ciężkich i podmokłych natomiast brukiew, kapustę, mieszanki traw i niektóre rośliny pastewne. Do klasy V zalicza się: lżejsze gleby brunatne, płowe i bielicowe, płytkie czarnoziemy i czarne ziemie wytworzone z piasków słabogliniastych

Konie
Żywienie koni - racjonalne i zbilansowane

Słoma stosowana jest jako ściółka, ale konie także ją chętnie jedzą. Służy ona regulacji trawienia, zapewnieniu uczucia sytości oraz zajęciu konia przeżuwaniem. W pewnej części może zastąpić siano. Konie bardzo chętnie pobierają okopowe takie jak buraki pastewne, cukrowe i marchew. Jednak zastosowanie tych pasz, z roku na rok się

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

Kiszonki W żywieniu koni stosuje się również kiszonki z traw, kukurydzy i siana. Zakiszanie zielonek jest bardzo dobrą i praktyczną metodą konserwacji. (...) surowo lub uparowane. W żywieniu koni stosuje się oczyszczonego z ziemi buraka cukrowego, pastewnego i w mniejszym stopniu ćwikłowego. Najczęściej stosowana jest marchew, ze względu

Kozy
Żywienie kóz niby nic trudnego, ale czym karmić zwierzęta, by były mleczne?

składnika pozwala zmniejszyć ilość białka w żywieniu, drugi komponent ma działanie odwrotne. Zimą kozy mogą być też karmione kiszonkami z traw, roślin strączkowych i kukurydzy z dodatkiem kredy pastewnej. Samica w okresie laktacji pobiera 1-1,3 kg takiej paszy dziennie. Nie zaleca się jednak wprowadzania kiszonek do diety samic, od

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

Najczęściej uprawiane są mieszanki motylkowo-trawiaste lub zbożowo-motylkowate (żyto z wyką). W żywieniu zwierząt domowych wykorzystuje się również liście i nać korzeniowych oraz okopowych. Najczęściej skarmianą paszą są liście buraków cukrowych, szczególnie dla bydła. Do innych zielonek wykorzystywanych w żywieniu zwierząt zaliczyć można słonecznik, kapustę pastewną, która są

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

pod własnym ciężarem. W związku z tym, koniczynę szwedzką można uprawiać z trawami, które pełnią funkcję podporową, Liście koniczyny są trójdzielne oraz większe od liści (...) mineralnych i torfowych. Zalecana jest do uprawny na kompleksie żytnim bardzo dobrym i zbożowo-pastewnym mocnym. Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego (pH>7,3). We wschodniej

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

rozwijające się części podziemne spulchniają glebę. Ponadto, pobierają spore ilości azotu, co z punktu widzenia użytkowania piwowarskiego jęczmienia jest pozytywne. W przypadku typu pastewnego, za najlepsze przedplony uznaje się: łubiny, bobik, groch, rzepak jary i ozimy. Spośród zbóż, tylko owies spełnia wymogi dobrego przedplonu. Pozostałe gatunki stwarzają dobre warunki do

Lucerna
Właściwości lucerny – czy znasz je wszystkie? Znaczenie gospodarcze i lecznicze rośliny

15 ton suchej masy i niemal 2 tony wartościowego białka. Poza wysoką wartością pastewną lucerna odgrywa ważną rolę strukturotwórczą. Zdziczała lucerna występuje jako chwast służący do renowacji użytków zielonych i wykorzystywana jest często jako podstawowy komponent mieszanek z trawami do obsiewu. Przekształca ubogie łąki i pastwiska w wartościowe obszary rolnicze.

Choroby warzyw
Nie straszny nam mączniak prawdziwy – częsta choroba warzyw!

Mączniak prawdziwy warzyw dotyczy głównie buraków, baldaszkowatych (marchew, pietruszka, seler i pasternak) i dyniowatych, zwłaszcza ogórka. Sporadycznie może pojawiać się na innych roślinach warzywnych. (...) rośliny charakteryzują się mniejszą zawartością naturalnych węglowodanów. Mączniak prawdziwy zbóż i traw jest bardzo często pojawiająca się chorobą, która poraża głównie pszenicę i

Pasze dla zwierząt
Co jedzą króliki? Podpowiadamy, jak dobrać najlepsze pasze dla królików

zatem pozyskiwać siano w odpowiednio dużej ilości? Hodowcy, którzy mogą sobie pozwolić na założenie własnej łąki, wysiewają łąkowe mieszanki pastewne. Jeśli produkcja własnego siana jest niemożliwa, warto postarać się o zgodę na koszenie traw z terenów rekreacyjnych lub ekologicznych sadów. Pamiętajmy, że w mieszance traw i ziół nie mogą znaleźć się

Kury
Żywienie i pasze dla kurczaków brojlerów - najważniejsze informacje

wywary suszone, drożdże, susze z zielonek (szczególnie z młodych traw i lucerny), mączki rybne, produkty mleczne (mleko w proszku, serwatkę). Bardzo ważną rolę w żywieniu rosnącego drobiu stanowią pasze mineralne, wykorzystywane w celu uzupełnienia mikro i makroelementów w dawce. Najczęściej stosuje się kredę pastewną, fosforany wapniowe i sól pastewną.

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla kur i drobiu - przegląd i charakterystyka

niedobory mineralne koryguje się poprzez dodatek kredy pastewnej, fosforanów wapniowych i soli pastewnej. Dodatki paszowe Hodowcy chcąc uzyskać dobre wyniki produkcyjne stosują w mieszankach zootechniczne dodatki paszowe, np. witaminy, premiksy mineralno-witaminowe, aminokwasy, enzymy paszowe ułatwiające trawienie niektórych substancji, stabilizatory flory jelitowej (zabezpieczanie przez biegunkami) oraz kokcydiostatyki.

Pasze dla zwierząt
Właściwe pasze dla drobiu to podstawa prawidłowego chowu!

zaobserwować takie pasze mineralne jak: kreda, sól pastewna i fosforany wapniowe, które pełnią istotną rolę nie tylko u młodych ptaków podczas tworzenia kośćca, lecz także u drobiu niosącego się. Dodatki paszowe to głównie: witaminy, prowitaminy, mikroskładniki mineralne (np. żelazo, mangan, miedź), kokcydiostatyki, enzymy trawienne, aminokwasy oraz stabilizatory flory bakteryjnej

Trawy łąkowe
Trzęślica modra - opis i charakterystyka

cukrów, za to dużo celulozy, hemiceluloz i lignin, co powoduje, że jest trawą o niewielkiej wartości pokarmowej. Wykazuje też niewielką zawartość popiołu surowego, potasu, magnezu, (...) W początkowych fazach rozwojowych jest zjadana przez zwierzęta leśne. Nie ma żadnej wartości pastewnej i bardzo szybko zanika przy częstym koszeniu i regularnym nawożeniu, dlatego

Trzoda chlewna
Choroby trzody chlewnej - przegląd i objawy

tuczników. Wywoływany jest przez inwazję kilku drobnoustrojów  (wirus PRRS, wirus grypy, bakterie Pasteurella i inne). Zazwyczaj obserwuje się kaszel, duszność i zahamowanie przyrostów. Przebieg choroby (...) świńska osiąga długość 35 cm. Bytuje w jelicie cienkim. Prowadzi do zaburzeń w trawieniu i może się objawiać świądem odbytu. W inwazji węgorka

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

białka w ziarnie, ale powoduje pogorszenie wartości innych cech wpływających na jakość pastewną białka, w tym na udział aminokwasów egzogennych ograniczających (lizyny i metioniny). (...) należy wykonywać wiosną. Ziarna przed wysianiem można zaprawiać przeciwko pleśni śniegowej zbóż i traw oraz pałecznicy zbóż i traw. Żyto jest w miarę odporne na

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

uprawy zbóż. W Polsce ziarno jęczmienia ozimego wykorzystuje się głównie na cele pastewne, jednak w rejestrze odmian znajduje się kilka odmian, które nadają się do (...) Do chorób atakujących zasiewy jęczmienia ozimego należą: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzej siewek, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia oraz pałecznica traw.

Gołębie
Wszystko, co trzeba wiedzieć o żywieniu i paszach dla gołębi

niedoboru wapnia i soli kuchennej. Niedobór witamin można zniwelować podając do mieszanki paszowej drożdże browarniane lub pastewne albo skiełkowane zboże. Gołębiom można podawać pasze zielone, ale koniecznie muszą być rozdrobnione. Bardzo lubią zielonki- trawę, mniszek lekarski, babkę lancetowatą, gwiezdnicę, krwawnik). Można im również podawać startą marchew na drobnej tarce

Rośliny lecznicze
Słonecznik bulwiasty, topinambur - uprawa, zbiór, właściwości i wykorzystanie

pochodzi ze środkowej części Ameryki Północnej. Stąd przewieziona została jako roślina jadalna, pastewna i ozdobna niemal na wszystkie kontynenty. Obecnie jej dzikie skupiska spotkać można (...) najdłuższy sezon wegetacyjny. Podłoże przed posadzeniem należy dobrze przygotować, starannie oczyścić z chwastów, trawy, a w szczególności z perzu. Glebę należy dobrze spulchnić i wymieszać

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

są gleby zaliczane do kompleksu pszennego, żytniego bardzo dobrego i dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Ograniczenia we wzroście i rozwoju systemu korzeniowego kukurydzy mogą (...) najlepszych przedplonów dla kukurydzy zaliczamy rośliny okopowe, strączkowe, motylkowate drobnonasienne, mieszanki motylkowatych z trawami i rośliny przemysłowe. Można ją również uprawiać po mieszankach zbożowo-strączkowych oraz

Rośliny pastewne
Jak uprawiać koniczynę perską? Poznaj najważniejsze zasady

żyzne oraz zasobne w składniki pokarmowe. Można ją również uprawiać na kompleksie zbożowo-pastewnym mocnym, który jest wilgotny. Uprawa i siew Koniczyna (...) masy w zielonce, najlepiej zbiory przeznaczać na bieżące skarmiania, zaś mieszanki koniczyny z trawami mogą być przeznaczane na zakiszanie. Autor: mgr inż.

Rośliny lecznicze
Pokrzywa żegawka – opis, występowanie, zwalczanie i zastosowanie

ryzyko, że będą zagłuszać rośliny uprawne. Warto wyeliminować również pokrzywę żegawkę z trawników i przydomowych ogródków, zwłaszcza, jeśli w pobliżu są dzieci, które chyba najbardziej (...) bardzo podobne do pokrzywy zwyczajnej. W Skandynawii uważa się ją za wartościową roślinę pastewną i faktycznie jest bardzo chętnie zjadana przed drób i bydło. Poza

Rośliny pastewne
Koniczyna drobnogłówkowa - lubiana przez zwierzęta roślina pastewna

dwuletnia. Koniczyna drobnogłówkowa (Trifolium dubium Sibth.) nie jest bardzo wartościową rośliną pastewną jak inne rośliny motylkowe, lecz często rozsmakowują się w niej owce, kozy (...) rzędu Arrhenatheretalia elatioris. W sąsiedztwie koniczyny drobnogłówkowej Bliźniczka psia trawka, kostrzewa owcza, izgrzyca przyziemna, nostrzyki, szczotlicha siwa, cieciorka pstra, esparceta, koniczyna

Kaczki
Kaczki mulardy – wszystko o chowie tej rasy mięsnej

treściwą do 180-240 g na dobę i przyzwyczajamy pisklęta do paszy objętościowej (trawa, pokrzywa, mniszek lekarski, babka lancetowata, gwiazdnica, krwawnik). Od 9. tygodnia ptaki mogą (...) zielonki, śruty pszenicznej z mniejszym dodatkiem jęczmiennej i owsianej, oraz preparatów mineralnych: kredy pastewnej i mieszanki MM-D. Od 3. tygodnia zwiększa się udział śrut zbożowych

Indyki
Indyk czerwony (burboński) – średniociężka odmiana indyka. Oto porady, jak go hodować!

fosforanu dwuwapniowego i soli pastewnej. Ze względu na wysokie pH jelit ślepych indyki są narażone na choroby układu pokarmowego, dlatego w ich żywieniu stosuje się związki jonowe i antybiotyki, regulujące skład mikroflory jelit. W chowie przydomowym zamiast antybiotyków indyki mogą dostawać gorzkie rośliny, które zwiększają wydzielanie soków trawiennych.  

Drób ozdobny
Hodowla bażantów. Radzimy, jak hodować, pielęgnować i żywić te ptaki

marchewkę, siekaną trawę z mniszkiem, jabłka, gruszki lub śliwki, wówczas jednak należy wycofać pasze z pierwszych tygodni życia (jaja, twaróg). W dużych bażantarniach samice wprowadzane w nieśność otrzymują specjalnie wzbogacaną mieszankę pełnoporcjową, która kłada się głównie ze śrut zbożowych, roślin wysokobiałkowych, mączek rybnych lub mączek z krwi, kredy pastewnej,

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

450 ziarniaków na 1 m2, na pszennym wadliwym, żytnim bardzo dobrym i zbożowo-pastewnym mocnym 500 ziarniaków, a na żytnim dobrym i zbożowo-górskim 550. Na kompleksie (...) zasiewy, mają mniejsze znaczenie gospodarcze. Do najgroźniejszych chorób zaliczamy mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Mniejsze znaczenie mają septorioza plew, sporysz zbóż i traw, brunatna plamistość

Rośliny lecznicze
Słonecznik bulwiasty (topinambur) – ekskluzywny przysmak kuchni europejskiej

roku plantacji, bo zmniejsza zachwaszczenie kolejnej uprawy samosiewami topinamburu. Biorąc pod uwagę ryzyko zachwaszczenia, najlepiej jest przeznaczyć teren po zlikwidowanej plantacji pod inne wielokośne rośliny pastewne lub trawy w uprawie polowej. Zbiór bulw odbywa się w październiku, kiedy to ich średnia wielkość wynosi ok. 20-25 g. Zdarza się, że

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki