Kojce dla tuczników

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Kojce dla tuczników

Trzoda chlewna
Kojce dla trzody chlewnej - rodzaje i wymogi. Pomagamy wybrać odpowiednie

Obecnie kojce dla trzody chlewnej muszą spełniać wymogi określone przepisami Unii Europejskiej zawartymi w Dyrektywie Rady 2008/120/WE z dnia 18.12.2008 ustanawiającej minimalne normy ochrony świń oraz z Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.02.2010 w sprawie minimalnych warunków utrzymania zwierząt gospodarskich. Spełnienie wymogów wpływa na wysokość otrzymywanych dopłat bezpośrednich. Odpowiednia powierzchnia kojców i ich wyposażenie wpływa na zwiększenie dobrostanu, a co za tym idzie zwiększenie produkcyjności i opłacalności hodowli trzody chlewnej. Pomieszczenia dla trzody chlewnej są podzielone na kilka głównych grup. Najczęściej podziału dokonuje się w zależności od płci i wieku zwierząt.

Trzoda chlewna
Tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

barkowymi, tak aby świnie mogły jeść jednocześnie. W tuczarni powinno być tyle stanowisk paszowych, ile jest tuczników w danej grupie. W części paszowej znajdują się również poidła, aby ograniczyć wylewanie wody na obornik. Ogrodzenie kojców powinno być łatwo demontowalne. Wykonuje się je z drewna lub wysokich metalowych przegród. Budynki

Trzoda chlewna
Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

należy zapewnić tyle przegród ile zwierząt jest w zagrodzie. Dla tuczników i warchlaków często wykorzystywanym systemem są autokarmniki (paszomaty, automaty paszowe rurowe i skrzynkowe). Kolejny system zapobiega konkurencji podczas pobierania paszy i walkom w stadzie. Kojce samoblokujące z dostępem do paszy, umożliwiają zatrzymanie i karmienie w kojcu

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

grupowe. W kojcach indywidualnych przebywają knury kryjące, lochy z prosiętami oraz zwierzęta odizolowane ze względów zdrowotnych lub przechodzące kwarantannę. Kojce grupowe służą do utrzymywania określonych grup technologicznych trzody chlewnej- loch ciężarnych, warchlaków, tuczników, loch luźnych i loch karmiących z prosiętami. Podstawowym wyposażeniem każdego kojca jest dostosowana do ilości zwierząt w grupie

Trzoda chlewna
Chlewnia i tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

od reszty budynku szczelną ścianką. Kojec dla knura powinien znajdować się w bliskim sąsiedztwie loch grzejących się-luźnych, aby swoim zapachem stymulował ruję. Kojce grupowe stosuje się dla wszystkich grup technologicznych-tuczników, warchlaków, loch prośnych oraz luźnych. Kojce z głęboką ściółką mają najczęściej wydzieloną część legowiskową i podniesioną o kilkadziesiąt centymetrów

Trzoda chlewna
Podstawowe informacje o nazewnictwie grup trzody chlewnej

technologiczne w zależności od osiąganych przyrostów masy ciała, wieku i masy ciała. Tuczniki najczęściej tuczone są do 100-110 kg, ponieważ po osiągnięciu takiej wagi, wzrasta (...) o niskim instynkcie macierzyńskim). Loszki hodowlane utrzymuje się w dobrych warunkach, najczęściej w kojcach grupowych do momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej i pierwszego skutecznego krycia.

Trzoda chlewna
Chlewnia na rusztach - charakterystyka, zalety i wady

wyposażone w różne systemy utrzymania. Zazwyczaj są dostosowane do ilości zwierząt, dostępności ściółki oraz typu hodowanych zwierząt (tuczniki, lochy, lochy z prosiętami). W chlewni stosuje się system ściołowy i bezściołowy. Ten pierwszy na całej powierzchni kojca posiada głęboką ściółkę, dościelaną w miarę zabrudzenia. Budynki dla trzody chlewnej są wyposażone w

Trzoda chlewna
Choroby trzody chlewnej - przegląd i objawy

Rozrostowe zapalenie jelit Występuje głównie w grupie warchlaków i tuczników. W jej przebiegu dochodzi do  bakteryjnego zapalenia błony śluzowej jelit. U młodych (...) świąd i wyprysk. Tworzą się strupy. W zapobieganiu ważne jest zapewnienie higieny w kojcach porodowych, odkażanie pępowiny, zwalczanie pasożytów zewnętrznych.  

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

przekłada się na przyrosty dzienne, wykorzystanie paszy na 1 kg przyrostu, mięsność tuczników oraz zdrowotność stada. W tuczu bardzo ważna jest zawartość energii w paszy. (...) hodowli trzody chlewnej. Świń nie utrzymuje się na uwięzi. Powinny być przetrzymywane w kojcach ze ściółką lub bez, pojedynczo lub grupowo. W przypadku chowu grupowego

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki