Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

Uprawa gorczycy Uprawa gorczycy

Zabiegi pielęgnacyjne

Pierwszym czynnikiem ograniczającym zachwaszczenie na polu gorczycy jest wykonanie wczesnego i płytkiego siewu nasion na odchwaszczonym polu, dzięki czemu gorczyce lepiej konkurują z chwastami. Do zwalczania chwastów można stosować herbicyd Lontrel 300 SL lub Perenal 104 SC. Największym problemem w uprawie gorczyc jest pojawianie się gorczycy polnej, która zanieczyszcza plon i przez to obniża jego wartość. Niestety wymienione wcześniej herbicydy nie ograniczają pojawiania się tego chwastu. W zasiewach szerokorzędowych, oprócz stosowania herbicydów, zachwaszczenie można ograniczyć poprzez dwukrotne opielenie miedzyrzędzi.

Na gorczycach pojawiają się te same choroby co na rzepaku jarym (zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych). W celu ograniczenia pojawiania się chorób można stosować zaprawę nasienną T 75 DS/WS i siew w szerszą rozstawę rzędów, która zapewnia dobre przewietrzanie łanu. Szkodniki, które atakują gorczyce, to: pchełki ziemne, słodyszek rzepakowy, gnatarz rzepakowiec i mszyca kapuściana. Gorczycę sarepską i czarną atakują również chowacz podobnik i pryszczarka kapustna. Do zwalczania szkodników można stosować: Decis 2,5 EC, Decistab TB lub Patriot 2,5 EC.

Przy zakładaniu plantacji gorczycy należy unikać bliskiego sąsiedztwa rzepaku ozimego, ponieważ może to prowadzić do zwiększonych ataków szkodników. Należy wtedy wielokrotnie ponawiać zabiegi owadobójcze, co skutkuje podniesieniem kosztów uprawy. Podczas stosowania insektycydów należy pamiętać o przestrzeganiu okresu prewencji. Dodatkowo zabiegi należy wykonywać wieczorem, kiedy pszczoły lub inne owady zapylające zakończą swój oblot. Gorczyca biała i czarna są bowiem roślinami owadopylnymi.

Zbiór  

Gorczyce można zbierać jedno- lub dwuetapowo. Termin zbioru przypada na sierpień. W zależności od skłonności do pękania oraz stanu agrotechnicznego plantacji stosuje się inną metodę zbioru. Łuszczyny gorczycy białej są odporne na pękanie, dlatego też można zbierać ją jednoetapowo. Pozostałe gorczyce mają skłonności do samoosypowania, w związku z tym ich zbiór należy wykonywać dwuetapowo.

Jeżeli plantacje są zachwaszczone lub przenawożone azotem, to zbioru należy dokonywać dwuetapowo, niezależnie od gatunku gorczycy. Rośliny przeznaczone na pokos nie mogą być koszone za wcześnie, ponieważ prowadzi do to zmniejszenia ich masy 1000 nasion, a co za tym idzie – do zmniejszenia plonu. Dojrzałość pokosową można ocenić na podstawie żółknięcia słomy i wyraźnego rumieńca, w kolorze od żółtego do brunatnego, który można zauważyć na ok. 70% nasion.

Do zbioru jednoetapowego kwalifikują się plantacje pozbawione chwastów, na których rośliny dojrzewają w sposób wyrównany, a ich wilgotność wynosi poniżej 16%. W celu przyspieszenia dojrzewania nasion gorczycy białej, można zastosować Harvade 250 SC lub desykanty (np. Reglone).

Omłotu nasion gorczycy białej można dokonać za pomocą bębna młócącego i wentylatora kombajnu, a parametry omłotu powinny być takie same jak dla rzepaku ozimego. Przy omłocie pozostałych gorczyc należy pamiętać, że ich nasiona mają mniejszą masę i w związku z tym należy odpowiednio dostosować do nich ustawienia. Przy zbiorze jednoetapowym ustawienia nie powinny przekraczać 600 obrotów na minutę. Jeżeli nasiona są przeznaczone do dłuższego przechowywania, powinno się też ograniczyć ich wilgotność do 9%. Słomę gorczyc można rozdrobnić i przyorać na polu z odpowiednim dodatkiem azotu.

Autor: mgr inż. Kinga Borek

Bibliografia:

  1. Badowski M., Kucharski M., „Możliwości chemicznej regulacji zachwaszczenia w uprawie gorczycy białej (Sinapis alba)”, „Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin”, nr 47(3), Wrocław 2007 r., str. 43–46
  2. Toboła P., „Gorczyce – biała, sarepska, czarna”, (w:) „Rośliny oleiste – uprawa i zastosowanie”, PWRiL, Poznań 2010 r.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki