Hektar przeliczeniowy - wyjaśniamy, czym różni się od hektara i kiedy się go stosuje

Hektar przeliczeniowy jest terminem niezwykle istotnym dla wszystkich właścicieli i użytkowników gruntów, którzy płacą podatek rolny. Czym różni się on od hektara – jednostki miary i w jaki sposób się go stosuje? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Definicja

Hektar przeliczeniowy to jednostka umowna, ustalona w celu obliczania podstawy podatku od gruntów rolnych. 1 hektar przeliczeniowy jest równy 1 hektarowi gruntów klasy bonitacyjnej, którą w danym okręgu podatkowym obrano za podstawę do przeliczania powierzchni gruntów innych klas.

Na mocy Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym w Polsce wprowadzono podział na cztery okręgi podatkowe, do których poszczególne gminy przyporządkowano biorąc pod uwagę ich uwarunkowania klimatyczne i ekonomiczne. To, która klasa gruntów zostanie przyjęta za podstawę hektara przeliczeniowego, zależy więc:

  1. od klas użytków w obrębie danego gospodarstwa,
  2. od przynależności tego gospodarstwa do okręgu podatkowego.

Hektary przeliczeniowe dla gruntów ornych

Informacje o wartościach przeliczników dla gruntów ornych poszczególnych klas w zależności od okręgów podatkowych są przedstawione w poniższej tabeli:

Okręgi podatkowe

I

II

III

IV

Klasy użytków

 

Przeliczniki

 

 

I

1,95

1,80

1,65

1,45

II

1,80

1,65

1,50

1,35

IIIa

1,65

1,50

1,40

1,25

IIIb

1,35

1,25

1,15

1,00

IVa

1,10

1,00

0,90

0,80

IVb

0,80

0,75

0,65

0,60

V

0,35

0,30

0,25

0,20

VI

0,20

0,15

0,10

0,05

Źródło: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 4 (Tekst jednolity: Dz. U. 2006 nr 136 poz. 969).

Aby ustalić podstawę podatku, powierzchnię gruntu każdej klasy w gospodarstwie mnoży się przez odpowiedni współczynnik, a uzyskane wyniki należy zsumować. W przypadku obliczania podstawy podatku dla sadu stosuje się tę samą metodę, z tym że dla sadów na gruntach III i IV klasy wykorzystuje się przelicznik na klasy odpowiednio IIIa i IVa.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki