Hodowla trzody na głębokiej ściółce

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Hodowla trzody na głębokiej ściółce

Trzoda chlewna
Chlewnia i tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

Utrzymanie trzody chlewnej na głębokiej ściółce nie jest w Polsce systemem powszechnym. Hodowcy z wygody i chęci ograniczenia pracochłonności niektórych czynności takich jak zadawanie pasz czy usuwanie gnojowicy decydują się na szybkie i proste rozwiązania, w większości zmechanizowane i lub całkowicie zautomatyzowane. Chów trzody na głębokiej ściółce uniemożliwia zastosowanie niektórych pomocnych technologii wykorzystywanych np. w utrzymaniu rusztowym.

Trzoda chlewna
Tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

Tucz trzody chlewnej w Polsce prowadzi się głównie w systemie bezściołowym, ale coraz częściej słyszy się o powrocie do utrzymania świń na głębokiej ściółce. System ściołowy ma wiele zalet, najprawdopodobniej więcej niż wad, jednak ze względu na koncentrację produkcji, zwiększenie obsady i określone przepisami wymogi sanitarne wielu hodowców decyduje się na podłogi bezściołowe- rusztowe.

Inne zwierzęta
Hodowla danieli – ciekawa alternatywa dla hodowli trzody i bydła

rozpoczęciem hodowli, zakupem ziemi, ogrodzenia oraz materiału hodowlanego. Zaletami hodowli są: mała pracochłonność i czasochłonność oraz niewielkie (...) oraz paśniki. Siatka ogrodzeniowa powinna być wkopana w ziemię na głębokość 30 cm. Najlepiej daniele (...) alternatywnych kierunków produkcji zwierzęcej do typowych ferm bydła czy trzody chlewnej. Daniele można utrzymywać na obszarach

Trzoda chlewna
Chlewnia na rusztach - charakterystyka, zalety i wady

Budynki dla trzody chlewnej są wyposażone w różne systemy utrzymania. Zazwyczaj są dostosowane do ilości zwierząt, dostępności ściółki oraz typu hodowanych zwierząt (tuczniki, lochy, lochy z prosiętami). W chlewni stosuje się system ściołowy i bezściołowy. Ten pierwszy na całej powierzchni kojca posiada głęboką ściółkę, dościelaną w miarę zabrudzenia.

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

Obornik to nawóz naturalny powstający ze zmieszania ze ściółką stałych i płynnych odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich. W zależności od rodzaju hodowli może być to obornik bydlęcy, świński, koński, owczy czy drobiowy. Skład chemiczny obornika jest uzależniony od gatunku zwierząt, ich wieku, sposobu użytkowania i karmienia, a także procesów zachodzących podczas jego przechowywania. Odchody bydła i trzody chlewnej zawierają więcej wody niż koni, owiec i drobiu, zaś odchody zwierząt młodych, ciężarnych oraz produkujących mleko czy wełnę są ubogie w składniki mineralne.

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

wartości energetycznej roślin rzepaku poprzez zmniejszenie zawartości włókna. Dodatkowo hodowcy pracują nad podniesieniem potencjału plonowania roślin, nad (...) z tym nie jest trawiona przez zwierzęta monogastryczne (drób i trzodę chlewną). Nasiona rzepaku mogą (...) przedplonu należy przeprowadzić uprawę pożniwną za pomocą podorywki na głębokość około 8 cm. Następnie można wykonać

Bydło
Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

pracowników. Stanowisko średnie ściółkowe Legowisko (długości około 200 cm) jest zagłębieniem w płycie gnojowej na głębokość około 20 cm. Drabina paszowa jest opuszczana, kiedy odpas krów (...) odbywa się mechanicznie. Największe zastosowanie w polskich hodowlach bydła znalazły uwięzie orczykowe. Na belce

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

na okres lipiec‒wrzesień oraz optymalny rozkład opadów atmosferycznych w ciągu sezonu wegetac Hodowla i uprawa ziemniaka paszowego przeszła do lamusa. Ich produkcję prowadzi się wyłącznie (...) to doskonała pasza węglowodanowa, wyróżniająca się wysoką strawnością. Największe zastosowanie znajduje w żywieniu trzody chlewnej oraz drobiu. Odmiany skrobiowe o wysokiej wartości energetycznej i biologicznej

Bydło mięsne
Bydło hereford – ceniona, angielska rasa bydła mięsnego

powstało w 1840 roku. W 1881 roku powstał Związek Hodowców Herefordów, którego głównym celem było promowanie tej (...) krótka. Kłoda jest nisko osadzona, klatka piersiowa cechuje się dużą głębokością i pojemnością. Żebra są beczkowato wysklepione (...) na pastwisku, należy im zapewnić skromne schronienie z suchą wyściółką i stały dostęp do świeżej wody.

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

zbiory głównie przeznaczane są na paszę, zwłaszcza w żywienia trzody chlewnej. Może być też użytkowany konsumpcyjne, przerabiany (...) i krótkosłome. W większości są to odmiany pochodzące z polskich hodowli. Przy doborze odmiany ważna (...) wewnętrzna bezostna i błoniasta. Ziarniak ma kształt sercowaty z głęboką bruzdą, a na powierzchni może być

Choroby roślin
Groźne choroby ziemniaków - przegląd i objawy

granicach. Na dolnej stronie blaszki pojawia się biały nalot trzonków sporangialnych z zarodniami. Na łodygach także powstają (...) pomiędzy kolejnymi aplikacjami bez znaczącej zniżki plonów. Pomimo intensywnej pracy hodowców, nie udało się do tej pory (...) brązowe plamy ze współśrodkowym sferowaniem. Miąższ bulwy ulega dość głębokiemu porażeniu, ciemniejąc i stając się bardzo

Bydło
Zgarniacz obornika - przegląd metod mechanicznych, półmechanicznych i ręcznych

pracy w gospodarstwie bydła lub trzody. Rola człowieka przy wykonywaniu czynności przez zautomatyzowane systemy polega na nadzorowaniu prawidłowej pracy sprzętu i ewentualnym zgarnięciu zabrudzonej ściółki i odchodów do kanału gnojowego. (...) minimum praco i czasochłonnego zajęcia jakim jest wygarnianie ręczne. Hodowcy chwalą sobie łatwość montażu, prostą i

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki