Budynki dla bydła

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Budynki dla bydła

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

Chęć modernizacji budynków inwentarskich wykazuje coraz więcej gospodarstw rolnych. Wynika to przede wszystkim z dążenia rolników do spełnienia wymogów Unii Europejskiej w tym zakresie. Duży nacisk kładziony jest tu na dobrostan zwierząt. Nowe technologie produkcji także wymuszają wprowadzanie zmian.

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

Obory dla bydła mięsnego znacznie różnią się wyposażeniem od pomieszczeń dla bydła mlecznego. Należy mieć na uwadze, fakt iż bydło mięsne, szczególnie typowych ras mięsnych ma większe wymiary ciała od krów mlecznych. Dlatego chcąc wykorzystać budynki inwentarskie, w których było utrzymywane bydło mleczne, należy je dopasować do kalibru zwierząt. Przy chowie bydła mięsnego nie potrzeba również wszystkich urządzeń związanych z dojem mechanicznym oraz chłodzeniem i przechowywaniem mleka.

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

z kukurydzy lub sianokiszonkę. System pastwiskowo-alkierzowy Najczęściej stosowany w Polsce system utrzymania bydła mięsnego. Zwierzęta przebywają na pastwisku od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a na miesiące zimowe są przepędzane do budynków. System alkierzowy z dostępem do wybiegów System alkierzowy dzieli się na

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

Hodowla bydła mięsnego ma szereg zalet. Jest to przede wszystkim produkcja mniej pracochłonna niż w przypadku chowu bydła mlecznego. Dlatego nieraz gospodarstwa produkujące mleko przestawiają się na hodowlę opasów wykorzystując do tego obecne budynki inwentarskie. Warunkiem opłacalności przedsięwzięcia jest posiadanie znacznego areału użytków zielonych, choć mogą być one słabej jakości.

Bydło mięsne
Bydło opasowe - hodowla, systemy i rodzaje opasu

Ten rodzaj opasu jest podzielony na dwa etapy. Od 6 miesiąca życia młode bydło znajduje się całodobowo na pastwisku, zielonka stanowi jedyną paszę. Po zakończeniu sezonu pastwiskowego, rozpoczyna się opas intensywny. W budynkach zwierzęta rekompensują wzrost i masę ciała, otrzymując pasze treściwe i objętościowe. Przyrosty dochodzą nawet do

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

modyfikacje żywienia mogą wpływać na dobrostan zwierząt. Półintensywny system opasu bydła Opas półintensywny jest najczęściej stosowany w Polsce. Polega na znacznym (...) innych pasz po zakończeniu opasu pastwiskowego. Po zakończeniu sezonu pastwiskowego, zwierzęta trafiają do budynków, gdzie prowadzi się opas intensywny, na takich samych zasadach jak w

Bydło mięsne
Rasy bydła mięsnego - charakterystyka i zdjęcia

cechy rzeźne. Charolaise Charolaise jest największą rasą francuskiego bydła mięsnego. Do niedawna uważana za najlepszą do krzyżowań towarowych. Posiada niepigmentowaną skórę, (...) Charakteryzuje się bardzo dobrą adaptacją do niekorzystnych warunków środowiska, może być utrzymywana w budynkach i na pastwiskach. Posiada bardzo dobre wskaźniki rozrodu, krowy łatwo się

Bydło mięsne
Szkockie bydło górskie, czyli highland - opis i hodowla

i drapanie. Jedyną wadą jest częste płoszenie się, szkockie bydło jest wrażliwe na hałasy, w warunkach szczególnego zagrożenia może zniszczyć ogrodzenie lub je przeskoczyć. Zwierzęta łatwo przyzwyczajają się do ludzi i innego systemu chowu, np. w budynkach. Często reagują na nadane im imię i są bardzo ciekawskie.

Bydło mleczne
Wentylacja w oborze - zadania, rodzaje i wady różnych metod wentylacji

stabilizują warunki cieplne budynku podczas letnich upałów i doprowadzają świeże powietrze z zewnątrz. Rodzaje wentylacji Podczas budowy obory lub jej modernizacji, należy uwzględnić konieczność montażu wentylacji. Na rynku występuje kilka systemów wentylacyjnych, różniących się zasadą działania. Najstarszym systemem jest wentylacja grawitacyjna, która w dużych fermach bydła nie

Bydło
Zgarniacz obornika - przegląd metod mechanicznych, półmechanicznych i ręcznych

efektywność, a wadą produkcja spalin wewnątrz budynku, głośna praca silnika w oborze i konieczność opuszczenia części wolnostanowiskowej przez zwierzęta. Metody mechaniczne Dzięki metodom mechanicznym można zaoszczędzić czas pracy obsługi przy wygarnianiu ręcznym obornika, który zajmuje 15-20% całkowitego czasu pracy w gospodarstwie bydła lub trzody. Rola człowieka przy

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

Prawidłowo zaprojektowany budynek dla bydła składa się z głównego pomieszczenia, w którym przebywają zwierzęta oraz pomieszczeń dodatkowych. W zależności od systemu chowu i typu użytkowanych zwierząt zaplecze wyposaża się w dojarnię, pomieszczenie do chłodzenia i przechowywania mleka, paszarnię i magazyn paszowy, kuchnię mleczną do przygotowywania preparatów mlekozastępczych i mleka oraz pokój socjalny.

Bydło mleczne
Obora wolnostanowiskowa - zalety i wady rozwiązania

wolnostanowiskowa to budynek, w którym krowy utrzymywane grupowo mogą się swobodnie przemieszczać. W każdej oborze tego typu są wydzielone strefy legowiskowa, paszowa i gnojowa. W zależności od strefy wypoczynkowej wyróżnia się boksy, kombiboksy, głęboką ściółkę lub kojec samoczyszczący ze spadkiem. Kojec samoczyszczący ze spadkiem nie jest zalecany do hodowli bydła mlecznego.

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

sposobu użytkowania i karmienia, a także procesów zachodzących podczas jego przechowywania. Odchody bydła i trzody chlewnej zawierają więcej wody niż koni, owiec i drobiu, zaś (...) ściółki. Są to tzw. obory i chlewnie głębokie.  Zwierzęta poruszające się po takich budynkach ubijają tę mieszaninę słomy z odchodami, która usuwana jest co kilka

Kozy
Koza alpejska - opis rasy, charakterystyka i hodowla

są zbudowane z bardzo mocnego tworzywa, dzięki czemu mogą być przeprowadzane przez kamieniste drogi i być pasione w miejscach niedostępnych dla bydła. We Francji jest głównie utrzymywana w budynkach inwentarskich w intensywnym systemie chowu, zakładającym żywienie pełnoporcjowe i uzyskiwanie dużych, dziennych wydajności mleka. Wydajność mleczna

Bydło mleczne
Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

wodę. Dopiero w 3 miesiącu wszystkie przedżołądki mają proporcje podobne do dorosłego bydła, rozwinięte są brodawki żwaczowe ułatwiające trawienie i namnożona jest odpowiednią ilość bakterii (...) młode odłączone od matki trafiają do indywidualnych kojców, które znajdują się na zewnątrz budynku, na terenie posiadają budki drewniane lub z tworzyw sztucznych, a w

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki