Trzoda chlewna - dojrzałość płciowa

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Trzoda chlewna - dojrzałość płciowa

Trzoda chlewna
Rozród trzody chlewnej - najważniejsze informacje

Prawidłowy rozród trzody chlewnej jest najważniejszym elementem składowym hodowli. Ma olbrzymi wpływ na wyniki produkcji, opłacalność oraz zdrowotność stada. Zapoznanie się z budową układu rozrodczego i ewentualnymi schorzeniami, nauka obserwacji objawów rujowych, prawidłowe inseminowanie oraz dbanie o lochę i prosięta po porodzie jest niezwykle ważne w dobrze funkcjonującej fermie trzody chlewnej. Układ rozrodczy lochy składa się ze sromu, przedsionka pochwy, pochwy, macicy, jajowodów i jajników. Głównymi zadaniami tego układu jest produkcja hormonów (wykazywanie objawów rujowych) i komórek rozrodczych.

Trzoda chlewna
Choroby trzody chlewnej - przegląd i objawy

Wiele chorób trzody chlewnej zwalczanych jest z urzędu. Na temat większości z nich można znaleźć informacje na portalu Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczące ich zapobiegania i procedur zwalczania. Każdy hodowca powinien (...) sinica skóry małżowin usznych, gruczołu mlekowego i zewnętrznych narządów płciowych. Zwierzęta mogą też padać bez objawów.

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

wielu hodowców kwestionuje opłacalność hodowli trzody chlewnej. Stan pogłowia spadł do ok. 11,1 mln sztuk i nadal maleje. Import wieprzowiny z kolei rośnie. Nasz kraj jednak charakteryzuje się dobrym potencjałem (...) 6 miesięcy, jednak nie uzyskują w tak krótkim czasie dojrzałości hodowlanej. W miarę rozwoju loszki odkładają

Trzoda chlewna
Podstawowe informacje o nazewnictwie grup trzody chlewnej

Decydując się na chów trzody chlewnej, dobrze jest zapoznać się z poszczególnymi grupami zwierząt, podzielonymi ze względu na płeć, wiek oraz stan fizjologiczny. Prosięta to (...) Loszka hodowlana jest to osobnik płci żeńskiej przeznaczony do rozrodu i (...) w kojcach grupowych do momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej i pierwszego skutecznego krycia.

Trzoda chlewna
Podpowiadamy, jak wybrać automaty paszowe, paśniki i karmniki dla trzody chlewnej

rozwój technologii związanych z przygotowywaniem i zadawaniem paszy. W chlewniach najwięcej czasu zajmują oba te procesy, mogą (...) obsługi zwierząt. W fermach utrzymujących kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk trzody chlewnej, zakup może nie być opłacalny (...) się w zależności od stanu fizjologicznego, wieku, masy ciała, płci. Sposób zadawania pasz ma

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

wszystkim w żywieniu bydła i trzody chlewnej. Odmiany W uprawie kukurydzy wykorzystuje się ziarniaki pochodzące od odmian mieszańcowych tzw. mieszańców międzyliniowych. Materiału siewnego kukurydzy nie można (...) o FAO 260-290, dzięki czemu rośliny te osiągają pełną dojrzałość ziarna i niską wilgotność. Nowe odmiany

Inne zwierzęta
Hodowla danieli – ciekawa alternatywa dla hodowli trzody i bydła

paskiem na zewnętrznej stronie. U obu płci występują liczne gruczoły tłuszczowe, pełniące (...) połowy czerwca, około 220 dni. Daniele osiągają dojrzałość płciową w wieku 15‒18 (...) zwierzęcej do typowych ferm bydła czy trzody chlewnej. Daniele można utrzymywać na obszarach o glebach gorszych klas. Zasady hodowli są proste, zwierzęta nie są wymagające,

Trzoda chlewna
Inseminacja trzody chlewnej - jak prawidłowo przeprowadzić zabieg

Prawidłowa inseminacja, czyli sztuczne unasienianie trzody chlewnej ma ogromne znaczenie dla opłacalności produkcji. Pominięcie rui lub nieefektywne zapłodnienie samicy wpływa na wydłużenie okresu pomiędzy kolejnymi prosiętami, zwiększa koszty żywienia i (...) jest hodowca lub zootechnik znający charakterystyczne objawy rui. Cykl płciowy lochy trwa 21 dni, najbardziej odpowiedni

Kukurydza
Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę? Warto przeczytać!

się z odmian późnych, gęsto sianych. Zbioru takiej kukurydzy dokonuje się w dojrzałości mleczno-woskowej do ciastowatej. Ten rodzaj kiszonki wykorzystywany jest w ekstensywnym chowie bydła (...) kolbach, które zawierają około 70% wartości odżywczej przy skarmianiu bydła. W przypadku skarmiania trzody chlewnej wartość takich kolb wynosi ponad 90%. Wraz z

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

są: kukurydza (zbierana w dojrzałości mlecznej i mleczno-woskowej), zboża zbierane w okresie dojrzałości pełnej (na ziarno) lub mlecznej (całe rośliny), korzenie roślin okopowych i bulwy (...) ziarno) lub mlecznej (całe rośliny), korzenie roślin okopowych i bulwy ziemniaka. Trzoda chlewna źle wykorzystuje paszę zawierającą duże ilości włókna, w związku z

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

przez zwierzęta monogastryczne (drób i trzodę chlewną). Nasiona rzepaku mogą być również przetwarzane na biopaliwo, które jest wykorzystywane w silnikach wysokoprężnych. Oprócz tego nasiona rzepaku mogą służyć do (...) Zbiór jednoetapowy rozpoczyna się wtedy, gdy łuszczyny osiągną stadium dojrzałości technicznej, ponieważ wtedy nie pękają one

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

być przeznaczone do skarmiania bydła, trzody chlewnej i koni. Całe rośliny i wysuszone łodygi mogą być również stosowane w żywieniu owiec i bydła. Przedplon Bobik roślinom (...) wrzesień. Jeżeli bobik został porażony chorobami plamistości liści to dojrzałość żniwną może uzyskać wcześniej, niezależnie od

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

doskonała pasza węglowodanowa, wyróżniająca się wysoką strawnością. Największe zastosowanie znajduje w żywieniu trzody chlewnej oraz drobiu. Odmiany skrobiowe o wysokiej wartości energetycznej i biologicznej białka (...) doskonała pasza węglowodanowa, wyróżniająca się wysoką strawnością. Największe zastosowanie znajduje w żywieniu trzody chlewnej oraz drobiu. Odmiany skrobiowe o wysokiej wartości energetycznej i biologicznej białka

Trzoda chlewna
Kojce dla trzody chlewnej - rodzaje i wymogi. Pomagamy wybrać odpowiednie

Obecnie kojce dla trzody chlewnej muszą spełniać wymogi określone przepisami Unii Europejskiej zawartymi w Dyrektywie Rady 2008/120/WE z dnia 18.12.2008 ustanawiającej minimalne normy ochrony świń oraz z Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.02.2010 w sprawie minimalnych warunków utrzymania zwierząt gospodarskich. Spełnienie wymogów wpływa na wysokość otrzymywanych dopłat bezpośrednich. Odpowiednia powierzchnia kojców i ich wyposażenie wpływa na zwiększenie dobrostanu, a co za tym idzie zwiększenie produkcyjności i opłacalności hodowli trzody chlewnej. Pomieszczenia dla trzody chlewnej są podzielone na kilka głównych grup. Najczęściej podziału dokonuje się w zależności od płci i wieku zwierząt.

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki