Bydło opasowe - hodowla, systemy i rodzaje opasu

Bydło opasowe Bydło opasowe na pastwisku

Rodzaje opasu

Opas cieląt

Wyróżnia się trzy systemy opasu cieląt; tradycyjny, przy krowach mamkach i opas cieląt na białe mięso.

Tradycyjny opas cieląt można prowadzić na obu płciach i większości ras oraz mieszańców towarowych. Ten typ opasu jest często stosowany w Polsce. Zwierzęta uzyskują około 80-100 kg masy ciała, przy wysokich przyrostach 800-1000 g dziennie. Otrzymują mleko, preparaty mlekozastępcze, bardzo wcześnie dostają pierwsze dawki paszy treściwej oraz siano.

Opas przy krowach mamkach, jest związany głównie z tzw. krowami „razówkami”. Polega na utrzymaniu cieląt przez cały okres odchowu z matkami, na początku w oborze (w sezonie zimowym), a w miesiącach wiosenno-letnich na pastwisku. Najlepszą wołowinę uzyskuje się od zwierząt opasanych do masy ciała 300 kg.

Opas cieląt na białe mięso budzi coraz więcej kontrowersji. Cielęta są utrzymywane w kojcach indywidualnych, przez cały okres odchowu żywione mlekiem i preparatami mlekozastępczymi. Masa końcowa to 220-250 kg uzyskiwana w 20-27 tygodni.

Opas młodego bydła rzeźnego

Na opas młodego bydła składają się trzy etapy; odchów cieląt, wzrost i przygotowanie oraz opas właściwy. Odchów cieląt trwa 4-6 miesięcy, otrzymują one w tym czasie mleko i preparaty mlekozastępcze, podczas wzrostu i przygotowania otrzymują pasze objętościowe, a podczas opasu właściwego pasze treściwe i objętościowe.

Intensywny opas buhajków prowadzony jest na rasach mięsnych lub mieszańcach mleczno-mięsnych z krzyżowań towarowych. W wieku 13-18 miesięcy buhajki uzyskują 400-600 kg masy ciała, a dobowe przyrosty wynoszą około 1000 g. Młode samce utrzymywane są w budynkach i żywione paszami treściwym, z dodatkiem pasz objętościowych.

Opas półintensywny w Polsce prowadzi się na wszystkich rasach. W wieku 14-24 miesięcy bydło osiąga masę ciała od 400 do 600 kg. Okres odchowu trwa 6 miesięcy, okres przygotowawczy również 6 miesięcy na pastwisku z dodatkiem paszy treściwej, a opas właściwy prowadzony jest do momentu osiągnięcia oczekiwanej masy ciała. Bydło podczas opasu właściwego otrzymuje pasze treściwe, uzupełniane paszami objętościowymi, pod koniec tego okresu bydło powinno przyrastać około 1000 g dziennie.

Opas ekstensywny jest prowadzony głównie na jałówkach i wolcach, ponieważ szybko się otłuszczają. W wieku 18-30 miesięcy uzyskiwana jest masa ciała około 400-500 kg. W głównej mierze w żywieniu letnim wykorzystywane jest pastwisko, a w zimie pasze gospodarskie.

Opas razówek

Młode krowy, po pierwszym ocieleniu w wieku 24 miesięcy są użytkowane mlecznie, przez 100 dni, później zasuszane i opasane. Opas razówek prowadzi się około 2-3 miesięcy, do uzyskania 500 kg masy ciała. Tusze są umiarkowanie otłuszczone i o dobrej wydajności rzeźnej.

Opas bydła dorosłego

Zazwyczaj opas wybrakowanych ze stada dorosłych sztuk bydła jest nie potrzebny. Krowy w dobrej kondycji są od razu po podjęciu decyzji o brakowaniu, kierowane na rzeź. Krowy w złej lub średniej kondycji są opasane przez 2 lub 3 miesiące i sprzedawane na rzeź. W okresie opasu końcowego stosuje się większą dawkę paszy objętościowej i treściwej w zimie, a w lecie oprócz pastwiska krowy powinny otrzymywać pasze treściwe.

Bibliografia

Opas bydła. Kaczmarek A., Państwowe wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1985, ISBN 83-09-00958-5,137

Podstawy hodowli bydła. Pod redakcją Kijaka Z., Wydawnictwo ART., Olsztyn 1998, ISBN 83-87443-88-3, 47-51

Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich. Pod redakcją Grodzkiego H., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005, ISBN 83-7244-597-4, 78-81

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki