Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

Kupkówka pospolita Kupkówka pospolita

Przedplon

Najlepszym przedplonem dla kupkówki pospolitej są okopowe na oborniku, rośliny strączkowe, rzepak i mieszanki zbożowo-strączkowe. Jeżeli gleba w niewielkich ilościach jest nawożona azotem to rola przedplonu jest bardzo ważna, ponieważ kształtuje odpowiednie warunki glebowe pod uprawę kupkówki. Jeśli nawożenie azotem wynosi około 250 kg N/ha to znaczenie przedplonu maleje.

Siew

Kupkówka pospolita jest trawą bardzo wrażliwą na głębokość siewu i jeżeli wysiewa się ją głębiej niż na 2 cm to ziarniaki nie rozpoczynają wschodów. Można wsiewać ją w zboża jare i ozime lub razem z ich nasionami, a głębokość przykrycia nasion powinna wynosić maksymalnie 2 cm. Kupkówka nadaje się również do mieszanek z kostrzewą łąkową lub stokłosą uniolowatą. Gatunki te idealnie uzupełniają się w zależności od warunków pogodowych. Przykładowo w chłodnych i mokrych warunkach dobrze plonuje kupkówka, a kiedy występują okresy suszy to stokłosa uniolowa bądź kostrzewa łąkowa. Kupkówka również bardzo dobrze plonuje w mieszankach składających się z innych gatunków traw.

W przypadku uprawy kupkówki pospolitej na nasiona należy wysiewać ją w szerokie rzędy, ponieważ siew w wąskiej rozstawie pogarsza stosunki świetlne, co niekorzystnie wpływa na plony roślin.

Nawożenie

Przed siewem kupkówki należy zastosować: 40-80 kg P2O5/ha, 80-160 kg K2O/ha i 60 kg N/ha. W drugim i trzecim roku użytkowania można dodatkowo nawozić kupkówkę pod każdy pokos azotem w dawce 60-80 kg N/ha, ponieważ jest roślina azotolubną. Nawozy fosforowo-potasowe można również stosować podczas rozpoczęcia wiosennej wegetacji w ilości podobnej jak w roku siewu.

Zbiór

Zbiór roślin najlepiej wykonywać w II dekadzie maja, w okresie kłoszenia, ponieważ później łodygi kupkówki szybko drewnieją i są niechętnie zjadane przez zwierzęta. Rośliny pochodzące ze zbiorów można przeznaczać na wytwarzanie sianokiszonki. Następny pokos można wykonywać 2 miesiące później, a trzeci na przełomie sierpnia i września.

Dactylis glomerata jest gatunkiem łatwo osypującym się, dlatego jej zbiór może być utrudniony. Plony ziarna uzyskanego z jednego hektara mogą wynosić 300-1100 kg.

Użytkowanie

Plony kupkówki pospolitej mogą być przeznaczane na siano lub sianokiszonkę. Może być też wypasana i użytkowana na użytkach krótkotrwałych, trwałych oraz naprzemiennych. Wykorzystuje się ją również do renowacji użytków zielonych za pomocą podsiewu oraz do wysiewania na trawnikach lub na trudnych do zadarniania powierzchniach.

mgr inż. Kinga Borek

Bibliografia:

  1. Darlewska M., Gawrońska–Kulesza A., Rutkowska B., Stypiński P., Suwara I., Wysmułek A. 2010. Trawy bardzo dobre. W: Produkcja roślinna. Wyd. REA, część III, str. 87-88.
  2. Grzegorczyk S. 2010. Kupkówka pospolita. W: Rośliny zbiorowisk trawiastych. Wyd. UWM, Olsztyn, str. 32.
  3. Jankowski K., Ciepiela G., Jodełka J., Kolczarek R. 2008. Kupkówka pospolita. W: Tereny zadarnione. Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, str. 35.
  4. Kozłowski S. 2012. Kupkówka pospolita. W: Trawy – właściwości, występowanie i wykorzystanie. PWRiL, Poznań, str. 132-134.
  5. Nawara Z. 2012. Kupkówka (rżniączka) pospolita. W: Rośliny łąkowe. MULTICO, Warszawa, str. 60-61.
  6. Zając T. 2003. Kupkówka pospolita. W: Szczegółowa uprawa roślin. Wyd. II, Tom II, Wrocław, str. 275-277.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki