Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

Kwiat saradeli pastewnej Saradela pastewna

Przedplon

Seradela nie ma dużych wymagań względem przedplonu. Jej uprawa na glebach lekkich udaje się po wielu roślinach. Dobry przedplon powinien zostawiać pole czyste, niezachwaszczone, dlatego też seradela może być uprawiana po ziemniakach w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym i życie. Te rośliny schodzą wcześnie z pola i umożliwiają wykonanie zabiegów odchwaszczających rolę. Rośliny jare i niektóre oleiste są gorszymi przedplonami, ponieważ schodzą późno z pola i wyjaławiają glebę. Z roślin motylkowatych najlepszym przedplonem jest łubin żółty.

Uprawa

Seradela dobrze znosi uprawę w monokulturze. Takiej kilkuletniej uprawie należy zapewnić odpowiednie nawożenie fosforowe i potasowe. Można ją również uprawiać jako wsiewkę w zboża ozime czy jare i wykorzystywać jako paszę albo przyorywać na nawóz zielony.

Jeżeli uprawiamy ją po roślinach okopowych, to po ich zbiorze należy wykonać kultywatorowanie, następnie nawożenie fosforowo-potasowe, a potem bronowanie i orkę przedzimową. Orkę przedzimową należy wykonywać w październiku bądź w listopadzie, na głębokość 18–22 cm. Po roślinach zbożowych należy wykonać podorywkę, kultywatorowanie bądź bronowanie, następnie nawożenie fosforowo-potasowe i orkę zimową. Na wiosnę można wykonać płytką uprawę do 5 cm, za pomocą brony ciężkiej w agregacie z wałem strunowym. Przy płytkim wysiewie nasion seradeli, gleba nie może być zbyt spulchniona, dlatego też można wykonać wałowanie za pomocą wału gładkiego bądź strunowego. Umożliwia to równomierne wschody roślin.

Siew

Przed siewem zaleca się szczepienie nasion seradeli nitraginą, która zawiera bakterie brodawkowe. Dodatkowo należy też stosować takie zaprawy nasienne jak Funaben T lub Sarfun T 65 DS. Wysiew należy wykonywać wiosną, najpóźniej do 20 kwietnia. Seradelę można również wysiewać jako międzyplon ścierniskowy w terminie letnim, w III dekadzie lipca. Jeżeli seradela przeznaczona jest na paszę, to należy ją wysiewać w ilości 30–40 kg nasion na hektar. Rozstawa rzędów powinna wynosić 10–15 cm, a głębokość siewu 2 cm. Na glebach żyźniejszych rozstawa rzędów może być szersza, a na słabszych węższa.

Jeśli wysiewa się roślinę ochronną, to jej ilość powinna być zmniejszona o 20%, aby nie ograniczać wzrostu seradeli. W zboża ozime seradelę należy wysiewać rzutowo, wczesną wiosną.

Jeżeli seradela uprawiana jest na nasiona, to wysiew należy wykonać wczesną wiosną bez rośliny ochronnej. Umożliwia to przechodzenie fazy kwitnienia i dojrzewania w korzystnym okresie pogodowym. Ilość wysiewu powinna wynosić 20–25 kg nasion na hektar, a rozstawa rzędów 20–25 cm.

Nawożenie

Seradela najlepiej rozwija się na glebach o pH wyższym od 5,5, dlatego też podczas nawożenia należy uwzględnić jej wymagania względem odczynu. Jeżeli rośnie ona na glebach piaszczystych, które są silnie zakwaszone, to prowadzi to do zahamowania wzrostu seradeli, a przy chłodnej wiośnie rośliny mogą wykazywać niedobory magnezu. Optymalne dawki nawozów potasowych i fosforowych powinny wynosić: 80–120 kg K2O/ha i 40–80 kg P2O5/ha. Nie wymaga ona dodatkowego nawożenia azotowego, ponieważ żyje w symbiozie z bakteriami brodawkowymi. Nawóz azotowy można stosować jedynie w formie dawki startowej w ilości 30 kg N/ha. Na słabych plantacjach można zasilać uprawy za pomocą roztwory mocznika w stężeniu 3–5%.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki