Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

Życica trwała Życica trwała

Życicę trwałą na nasiona można wysiewać w siewie czystym lub z jęczmieniem jarym. Siew czysty powinien być wykonywany do I dekady września. Wysiew z jęczmieniem jarym należy rozdzielać i na początku wysiewać jęczmień w ilości 70 kg/ha, a następnie życicę. Wysiew życicy powinien odbywać się na głębokość 1,5–2 cm i w rozstawę rzędów 12–30 cm.

Zbiór nasion odbywa się najczęściej jednoetapowo, jeżeli rośliny na plantacji nie wyległy. W innym przypadku najlepiej przeprowadzić zbiór dwuetapowy, a koszenie wykonać pod koniec dojrzałości woskowej, kiedy zaczynają się osypywać pierwsze nasiona. Koszenie wykonuje się na wysokości 10–15 cm. Omłot roślin wykonuje się po 3–6 dniach od skoszenia. Nasiona od razu po zbiorze mają za wysoką wilgotność, dlatego należy je dosuszyć do wilgotności 12–14%.

Nawożenie

Można stosować przedsiewne i pogłówne nawożenie mineralne, a jego ilość jest uzależniona od zasobności stanowiska. Przedsiewnie można stosować 30–40 kg N/ha, 30–70 kg P2O5/ha i 40–100 kg K2O/ha, zaś w latach pełnego użytkowania nawożenie powinno wynosić: 100–120 kg N/ha, 100–120 kg P2O5/ha i 160–200 kg K2O/ha. Dawki azotu można podzielić, a nawozy fosforowe i potasowe wystarczy zastosować pod koniec jesieni.

Użytkowanie

Życica trwała wykorzystywana jest jako pasza dla zwierząt, ponieważ odznacza się dużą wartością pastewną. Jest odporna na spasanie i udeptywanie. Można też ją wykorzystywać przy zakładaniu trawników, do produkcji przenośnych trawników, a także przy renowacji użytków zielonych za pomocą podsiewu. Używa jej się w mieszankach pod murawy sportowe lub tereny rekreacyjne. Można ją wykorzystywać też w mieszankach z koniczyną czerwoną, białoróżową lub z lucerną mieszańcową i na użytkach krótkotrwałych, a także wieloletnich oraz na gruntach ornych użytkowanych naprzemiennie. Nadaje się do produkcji siana, suszu i kiszonek.

Bibliografia:

  1. Darlewska M., Gawrońska-Kulesza A., Rutkowska B., Stypiński P., Suwara I., Wysmułek A., „Trawy bardzo dobre”, (w:) „Produkcja roślinna”, część III, Wyd. REA, Warszawa 2010 r., str. 89
  2. Grzebisz W., „Trawy w uprawie polowej”, (w:) „Produkcja roślinna – technologie produkcji roślinnej”, Hortpress, Wyd. II, Warszawa 2012 r., str. 367, 369–370
  3. Grzegorczyk S., „Życica trwała”, (w:) „Rośliny zbiorowisk trawiastych”, UWM, Olsztyn 2010 r., str. 26–27
  4. Jankowski K., Ciepiela G., Jodełka J., Kolczarek R., „Życica trwała”, (w:) „Tereny zadarnione”, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008 r., str. 32
  5. Kitczak T., „Uprawa życicy trwałej na nasiona”, „Raport Rolny”, nr 7/8, Gdańsk 2006 r., str. 36–39
  6. Kozłowski S., „Życica trwała”, (w:) „Trawy – właściwości, występowanie i wykorzystanie”, PWRiL, Poznań 2012 r., str. 288–292
  7. Nawara Z., „Życica trwała”, (w:) „Rośliny łąkowe”, Multico, Warszawa 2012 r., str. 71
  8. Paradowski A., „Życica trwała”, (w:) „Atlas chwastów”, Plantpress, Kraków 2013 r., str. 212
  9. Zając T., „Życica trwała”, (w:) „Szczegółowa uprawa roślin”, Wyd. Akademii Rolniczej, Wyd. II, Tom II, Warszawa 2003 r., str. 265–266

Źródło zdjęcia nr 1: Wikipedia, autor: Rasbak - Eigen werk, licencja: CC BY-SA 3.0

Źródło zdjęcia nr 2: Wikipedia, autor: Topjabot, licencja: Public Domain

Źródło zdjęcia nr 3: Wikipedia, autor: Rasbak - Eigen werk, licencja: CC BY-SA 3.0

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki