Życica trwała - nawożenie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Życica trwała - nawożenie

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

Życica trwała (Lolium perenne) jest gatunkiem wieloletniej trawy, luźnokępkowej, która występuje pospolicie w Polsce. Inaczej nazywa się ją rajgrasem angielskim. Uprawiana głównie na pastwiskach, ale w przypadku jej uprawy polowej może być użytkowana ponad 4 lata, jeżeli rośnie na dobrze dobranym stanowisku. W Krajowym Rejestrze COBORU jest wpisanych 80 odmian życicy trwałej, które mogą być różnie użytkowane. Znajdują się tam odmiany przeznaczone na użytki kośne, trawniki, pola golfowe i boiska sportowe. Poszczególne odmiany różnią się między sobą właściwościami biologicznymi i chemicznymi.

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

wszystkich mikroelementów to azot charakteryzuje się działaniem najbardziej plonotwórczym. Jest składnikiem białek budulcowych i zapasowych.  Rośliny potrzebują go do wytworzenia 8 liści właściwych.  Jesienne przenawożenie azotem pogarsza zimnotrwałość rzepaku. Sprawia, że rośliny są wybujałe przed zimą oraz mniej odporne na choroby bakteryjne i grzybowe. Ponadto, dochodzi wówczas do zwiększenia uwodnienia tkanek.

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

wraz z wodą. Podczas nawożenia łąk trzeba również uwzględnić potrzeby pokarmowe poszczególnych grup zwierząt gospodarskich. Nawożenie azotowe Azot jest pierwiastkiem ruchliwym i jest szybko wykorzystywany przez rośliny. Jego działanie może trwać nawet 8 tygodni, ale zależy to od właściwości gleby oraz jej uwilgotnienia. Ma największy wpływ na

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

temat prawidłowego nawożenia ziemniaków. Serdecznie zapraszamy do lektury! W tabeli 1. Przedstawiono orientacyjne wartości dawek nawozowych (kg/ha) w zależności od prognozowanego plonu bulw ziemniaka Tab. 1. Szacunkowe wartości dawek nawozowych (kg/ha) w zależności od przewidywanego plonu bulw ziemniaka. Źródło: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

. Wielkości dawek nawozów mineralnych w zależności od prognozowanego plonu ziarna żyta. Na podstawie: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010.   Nawożenie fosforowo-potasowe Aplikacji nawozów fosforowych i potasowych dokonać należy przed siewem, tj. podczas orki siewnej lub przed zabiegami,

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

się w granicach od 500 do 700 mm. Rzepak jary w trakcie trwania wegetacji wymaga sumy opadów wynoszącej 400 mm. Pozytywnie na wzrost plonów wpływają (...) dobre plony, ale tylko dzięki wieloletniej starannej uprawie i przy zastosowaniu odpowiednio dobranego nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego nie można uprawiać na glebach torfowych i murszowych,

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

podłoże pogarsza zimotrwałość zbóż. Ich węzeł krzewienia formułuje się głębiej w glebie a korzenie mają trudności ze wzrostem. W przypadku, gdy orkę wykonano zbyt późno, należy przyspieszyć osiadanie roli stosując wał Campbella. Zabiegi uprawowe, w tym głownie pożniwne, pełnią kluczową rolę w ograniczaniu populacji chwastów w uprawie pszenicy. Nawożenie

Chwasty
Polecamy wysiew wiechliny łąkowej – odpornej i doskonałej na pastwiska trawy!

runi. Ze względu na powolny wzrost nie może być stosowana na użytki krótkotrwałe, na których lepiej czuje się np. życica westerwoldzka. Wiechlina łąkowa znakomicie sprawdzi (...) Wiechlina łąkowa nie jest gatunkiem uciążliwym w pielęgnacji, bardzo dobrze reaguje na nawożenie, po którym szybko się rozwija i dobrze plonuje. Zalecane jest koszenie

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

Niedobór azotu, najbardziej plonotwórczego pierwiastka, znacząco obniża zawartość chlorofilu w liściach. W konsekwencji, wydajność fotosyntezy silnie spada. Skutkiem niezapewnienia roślinom odpowiedniej ilości  nawożenia fosforem jest upośledzenie syntezy cukrów. Długotrwały brak fosforu i potasu wpływa na bezcelowe wykorzystywanie wody przez burak. Niewłaściwa agrotechnika, przejawiająca się w opóźnionym siewie, niedostatecznej pielęgnacji, skutkuje

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

przeznacza się do bezpośredniego spożycia, średnio późne na rynek świeży i do krótkotrwałego przechowywania, późne natomiast do dłuższego przechowywania. Wymagania klimatyczne i glebowe (...) pozostawia pole w dużym procencie pozbawione chwastów. Należy jednak liczyć się z wysokim nawożeniem, kapusta pobiera bardzo dużo składników pokarmowych z gleby.  

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

 Kiełkowanie i wschody rozpoczyna przy temperaturze wynoszącej 2-5°C, a podczas wchodów znosi krótkotrwałe przymrozki do -5°C. Optymalna temperatura do jej wzrostu i rozwoju wynosi 16-20°C. (...) koniczyny przed siewem można zaprawić nitraginą, która zawiera bakterie brodawkowe współżyjące. Nawożenie Nawożenie fosforowe powinno być wykonywane przedsiewnie, w czasie orki

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

zastosowaniem go. Nawożenie pogłówne Stosuje się zazwyczaj 2–3 nawożenia pogłówne. Jednym z najczęściej wybieranych nawozów azotowych jest saletra wapniowa lub amonowa. (...) z żeńskimi kwiatami. Zbiór i przechowywanie Zbiór ogórka zazwyczaj trwa od drugiej dekady lipca do końca sierpnia lub początku września. Owoce

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

rozsady. Nawóz potasowy powinien być podawany w postaci siarczanu potasu. Zalecane jest nawożenie nawozami zielonymi złożonymi z wyki i peluszki, a także gnojówką z pokrzywy, (...) 30–50 t/ha, pod orkę. Uprawa z rozsady Produkcja rozsady trwa od 50 do 60 dni. Do wysadzenia 1 ha potrzeba ok.

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

sól potasowa zawiera szkodliwy dla truskawek chlor. Należy pamiętać, że zbyt silne nawożenie powoduje intensywny wzrost i przyrost masy liściowej, a co za tym idzie (...) produkcji owoców deserowych. Na 1 ha plantacji zużywa się ok. 3–5 t słomy, trwa to ok. 250 h. Po zbiorach należy ściągać słomę lub płytko

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

do 6 samopylnych kwiatów. Przez taką dużą liczbę kwiatostanów kwitnienie całej rośliny trwa bardzo długo. Kwiaty seradeli są drobne i najczęściej mają kolor biały, różowy (...) Seradela dobrze znosi uprawę w monokulturze. Takiej kilkuletniej uprawie należy zapewnić odpowiednie nawożenie fosforowe i potasowe. Można ją również uprawiać jako wsiewkę w zboża

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

liście, które w odpowiednim momencie rozwoju są koszone i zadawane w formie nieprzerobionej zwierzętom. Najtańsze w produkcji są trwałe użytki zielone, ponieważ są najmniej pracochłonne. Głównym zadaniem przy nich jest regularne koszenie, ewentualne nawożenie i dosiewanie. Plon z upraw polowych oraz trwałych użytków zielonych w dużej mierze zależy od klasy gleby,

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

wraz z trawami, najlepiej z tymotką łąkową, a jej okres użytkowania powinien trwać 2-3 lata. Rocznie daje nawet dwa pokosy, a w rocznym plonie największy (...) plantacjach powinna wynosić 20-30 cm lub 40-50 cm.   Nawożenie makroelementami Koniczyna białoróżowa uprawiana w siewie czystym nie wymaga

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

Wielkości dawek nawozów mineralnych w zależności od prognozowanego plonu zielonki z lucerny. Na podstawie: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010. Wielkości dawek nawożenia fosforowego i potasowego zależą przede wszystkim od zasobności gleb w powyższe składniki. Przy pełnym użytkowaniu lucerny w danym roku zaleca

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

należy światło, ponieważ jest ona rośliną dnia krótkiego. W warunkach kiedy dzień trwa powyżej 14 godzin, odmiany opóźniają kwitnienie i dojrzewanie oraz przedłużają okres wegetacji, (...) dodatkowo wilgotność gleby jest niewielka to po wysiewie należy zwałować pole. Nawożenie Soja wykazuje duże wymagania względem nawożenia mineralnego. Stosowane dawki

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

się za pomocą kultywatora o sztywnych łapach lub glebogryzarki. Zwięzłość spulchnionej gleby zapewnia wałowanie i bronowanie. Nawożenie Burak pastewny należy do gatunków o dużych potrzebach pokarmowych. Faza tworzenia korzenia zapasowego, trwająca średnio od połowy czerwca do września, wymaga dostarczenia największej ilości składników mineralnych. Część z nich trafia

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

Odmiana ta jest średnio wczesna, bardzo plenna, o okresie wegetacyjnym trwającym 130–135 dni. Wytwarza kuliste, białe cebule osiągające masę do 100 g. Ich (...) szyjki), co zmniejsza ich i tak niską wartość przechowalniczą. Stanowisko i nawożenie Nie zaleca się uprawiania po sobie roślin cebulowych na

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

mg Ca. Podobnie jak w uprawie polowej należy ostrożnie obchodzić się z nawożeniem azotem. Metody uprawy Uprawa polowa z siewu (...) siewek chwastów. Uprawa polowa z rozsady Okres produkcji rozsady trwa 30–55 dni. Powinna być prowadzona w tunelu, szklarni, mnożarkach lub inspektach.

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

i właściwości gleby oraz warunków uprawy. Wyróżnia się 9 klas bonitacyjnych. Spośród trwałych użytków zielonych wymienia się 6 klas bonitacyjnych, uwzględniając głównie skład botaniczny i (...) będą się na nich dobrze rozwijać, zależne jest to od poziomu kultury rolnej, nawożenia i w nieznacznym stopniu od warunków atmosferycznych. Na lżejszych rodzajach gleb

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

nawożenie mineralne. W uprawie w gruncie pod folią lub szklarni można zastosować nawożenie organiczne – przed siewem, przed sadzeniem rozsady oraz pogłównie. Dawkę (...) przykryć szkłem lub folią w celu podniesienia wilgotności i ciepła. Przeciętnie produkcja rozsady trwa 60–70 dni – wiosenna, 35–45 dni – jesienna. Siewki

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

i mrożonek. Spożywana jest najczęściej w stanie świeżym. Należy pamiętać o odpowiednim nawożeniu azotowym, gdyż w przypadku nadmiernego dawkowania azotu kumuluje toksyczne dla organizmu azotany (...) ze względu na długość okresu wegetacyjnego, kształt i wielkość korzenia spichrzowego, przydatność i trwałość w przechowywaniu. Długość korzenia znajduje się w zakresie 4–35 cm, a

Jeżyna
Uprawa jeżyny bezkolcowej – prosta pielęgnacja i jeszcze łatwiejszy zbiór

dobrze rosną na glebach żyznych, przepuszczalnych o uregulowanych stosunkach wodnych (choć tolerują krótkotrwałe susze) o pH 6,0–7,0. Przy niższym, poniżej 5,5, należy glebę wapnować, przy (...) pełnej ekspozycji owoce mogą być uszkadzane, zwłaszcza jeśli pada też deszcz. Nawożenie Przed założeniem plantacji należy podać obornik w dawce 40

Sałata
Uprawa sałaty lodowej. Podpowiadamy, jak cieszyć się kruchymi i soczystymi liśćmi

główki zawiąże w 12–14°C. Po zahartowaniu zniesie przymrozki do -5°C, lecz długo trwające chłody powodują tworzenie się małej, często zdeformowanej główki. Z kolei w temperaturze (...) zaś rosnąć będą na glebach cięższych lub torfowych, które są chłodniejsze. Nawożenie Sałatę uprawia się w pierwszym lub drugim roku po

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

pod ziemniaki na sadzeniaki, kukurydzę na ziarno oraz marchew pastewną – 20–25 t/ha. Obornik jest dobrym nawozem naturalnym wykorzystywanym na trwałych użytkach zielonych, ponieważ zwiększa on efektywność nawożenia mineralnego i zapewnia lepsze plonowanie roślin. Jego przeciętne dawki na takich użytkach powinny wynosić 20–40 t/ha raz na 2–4 lata. Większe

Rośliny pastewne
Rajgras wyniosły - opis, wymagania, występowanie i zbiór znanej trawy pastewnej

być użytkowany na plantacjach nasiennych, to jego nawożenie powinno być umiarkowanie. Występowanie W Polsce rajgras wyniosły jest trawą pospolicie występującą. Po wysianiu potrafi szybko opanowywać powierzchnię gruntu, przez co ogranicza rozwój innych roślin. Jego wzrost jest zahamowany na stanowiskach podmokłych i długotrwale zalewanych. Może występować w siedliskach

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

kg nasion. Najlepiej stosować wtedy siew pasowo-rzędowy. Produkcja rozsady podczas wczesnej wiosny trwa 4–6 tygodni, a przy późniejszym wysiewie ok. 4 tygodni. Następnie (...) rozsad. Należy pamiętać, że sadzenie rozsad najlepiej wykonywać w wilgotną glebę. Nawożenie Brukiew bardzo dobrze reaguje na nawożenie mineralne. Nawozy potasowe

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

jest wysoki i odznacza się bardzo dobrą jakością. Produkcja rozsady trwa ok. 8 tygodni, a optymalny termin siewu nasion tytoniu w warunkach polskich (...) posadzeniu należy przeprowadzić dosadzanie w miejscach, gdzie rośliny się nie przyjęły. Nawożenie Grupy użytkowe tytoniu oraz jego odmiany mają różne wymagania

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

powietrza i dostępności wody. Odznacza się bardzo dobrą zimotrwałością, dobrze znosi długo trwające zalewy. Rozwój jej korzeni ulega zahamowaniu przy temperaturze wynoszącej 27°C. Optymalne warunki (...) dobrze rozwija się na mineralnych glebach próchnicznych, torfowiskach niskich i glebach murszowych. Na nawożenie reaguje bardzo dobrze poprzez szybki rozwój i dobre plonowanie. Gleby zasobne

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

być uprawiana po zbożach w 3.–5. roku po nawożeniu pola obornikiem. Jeżeli wysiejemy ją bezpośrednio po uprawie roślin okopowych, to może dojść do nadmiernego rozwoju masy wegetatywnej roślin i ich wylegania. W przypadku uprawy wyki na tym samym polu należy robić przerwy w uprawie trwające przynajmniej 4 lata.  

Rzodkiewka
Uprawa rzodkiewki możliwa niemal przez cały rok. Poznaj najważniejsze zasady!

powierzchnię asymilacyjną, wymaga dużej ilości składników pokarmowych w glebie. Nie jest wskazane nawożenie obornikiem, ponieważ kumuluje w organach spichrzujących duże ilości azotanów i innych związków (...) bardzo ważna, ponieważ zbyt duża wydłuża i deformuje zgrubienie. 5-10 dni – tyle trwa dorastanie rzodkiewki z jednorazowego siewu. Zazwyczaj tyle samo dni trwa okres

Rośliny pastewne
Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

też nie wysiewa jej się na łąkach, chociaż niekiedy jest stosowana na trwałych użytkach zielonych. Agrotechnika Lucerna nerkowata w uprawach najczęściej (...) przed fazą kwitnienia, aby uzyskać jak najwyższe plony.   Nawożenie Lucernę należy nawozić w roku pełnego użytkowania, na wczesną

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

podmokłych. Jeżeli uprawiana jest na glebach mocniejszych np. czarnoziemach to wykazuje mniejszą trwałość. Espraceta intensywnie rozwija się przy dobowej temperaturze przekraczającej 5°C, a (...) być zmniejszona o 50% w stosunku do siewu esparcety na paszę. Nawożenie Przy uprawie esparcety siewnej nawozy fosforowe i potasowe można

Seler
Jak prawidłowo uprawiać seler? Odpowiadamy!

najbardziej niekorzystny w okresie grubienia korzeni, które następuje od początku lipca i trwa aż do października. Optymalny poziom nawilżenia wynosi wówczas od 70 do 80% (...) stanowiska Seler najlepiej uprawiać w pierwszym roku po oborniku, które to nawożenie powinno być zastosowane jesienią w roku poprzedzającym planowaną uprawę. Jego dawka

Por
Uprawa pora - wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia

60-80kg dla potasu – 150-175kg Jeśli chodzi o nawożenie azotem, to przy uprawie pora zwykle stosuje się podział na dwie dawki (...) zbierać w sierpniu i wrześniu, a późne – w październiku i listopadzie. Sezon trwa praktycznie cały rok, gdyż bardzo wczesną wiosną rozpoczynają się zbiory odmian

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

przez młode rośliny. W młodym sadzie wiśniowym bardzo ważne jest nawożenie azotem. Dawki nawozowe dzieli się na części – część stosuje się wczesną (...) okres owocowania, prowadzi się cięcia odnawiające. Należy wtedy przyjąć zasadę, że przewodnik jest trwałą częścią drzewa przez ok. 15 lat, gałęzie natomiast nie. Wycina się

Czosnek
Uprawa czosnku zimowego, czyli wszystko od jesiennego siewu po lipcowy zbiór

odporność. Wymagania glebowe i klimatyczne Czosnek jest rośliną trwałą, dobrze znosi niskie temperatury i może zimować w gruncie. Warunkiem, by jesienne (...) się okazać przeprowadzenie ponownego bronowania bezpośrednio przed sadzeniem. Ostatni krok, to nawożenie. Poza obornikiem, którym nawozi się rośliny uprawiane w przedplonie, stosuje się

Truskawki
Doradzamy, jak uprawiać truskawki, by cieszyć się obfitym zbiorem

sposobem jest zastosowanie przedplonu. Przedplon Najefektywniej zwalczyć chwasty trwałe pomogą nam rośliny zbożowe, korzeniowe, kapustne lub motylkowe. Rośliny wieloletnie, podobnie jak (...) większych obszarach, kiedy planujemy dochodową uprawę, dobrze nadadzą się także zboża. Nawożenie Przed uprawą, najlepsze będzie zastosowanie nawozu organicznego, który uzupełni

Papryka
Uprawa papryki pod osłonami krok po kroku

tradycyjnej po dobrym ukorzenieniu się rośliny nawozi się pogłównie co 10–14 dni. Nawożenie przeprowadza się posypowo lub płynnie 0,5% roztworem. Podczas stosowania fertygacji skład pożywki (...) w zagęszczeniu 18–25 sztuk na 1 m2. Okres produkcji rozsady w uprawie wczesnej trwa 11–14, a w jesiennej 8–9 tygodni. Paprykę, podobnie jak pomidora, prowadzi

Inne warzywa
Uprawa cukinii – przedstawiamy wymagania tego plennego i zdrowego warzywa

Z rozsady Produkcję rozsady rozpoczynamy w połowie kwietnia i trwa ona ok. 4 tygodni. Nasiona wysiewamy bezpośrednio do wypełnionych substratem torfowym doniczek (...) Jesienią poprzedniego roku powinniśmy nawieźć glebę obornikiem lub dobrze rozłożonym kompostem. Nawożenie organiczne uzupełniamy nawożeniem mineralnym. Nawozy azotowe podajemy w dwóch dawkach przedsiewnie

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

Na podstawie: „Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych”, wyd. IUNG, 2010 r.. Fosfor odpowiada za prawidłowy rozwój systemu korzeniowego łubinu oraz dobre relacje symbiotyczne pomiędzy rośliną a bakteriami z rodzaju Rhizobium. Wyniki wielu doświadczeń podają, że nawożenie potasem i fosforem zapewnia wczesne i wyrównane wschody

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki