Życica trwała - występowanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Życica trwała - występowanie

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

Życica trwała (Lolium perenne) jest gatunkiem wieloletniej trawy, luźnokępkowej, która występuje pospolicie w Polsce. Inaczej nazywa się ją rajgrasem angielskim. Uprawiana głównie na pastwiskach, ale w przypadku jej uprawy polowej może być użytkowana ponad 4 lata, jeżeli rośnie na dobrze dobranym stanowisku. W Krajowym Rejestrze COBORU jest wpisanych 80 odmian życicy trwałej, które mogą być różnie użytkowane. Znajdują się tam odmiany przeznaczone na użytki kośne, trawniki, pola golfowe i boiska sportowe. Poszczególne odmiany różnią się między sobą właściwościami biologicznymi i chemicznymi.

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

wody w glebie i mogą występować krótkotrwałe susze, a formowane są pąki kwiatowe na następny rok. Truskawki najlepiej rosną w rejonach, gdzie średnie roczne opady wynoszą 600–750 mm (wczesne odmiany ok 680 mm, późne ok. 725 mm), natomiast w Polsce średnio notuje się 550 mm. Mają płytki system korzeniowy, najsłabszy

Chwasty
Polecamy wysiew wiechliny łąkowej – odpornej i doskonałej na pastwiska trawy!

komórek, co sprawia, że nie dorównuje życicy strawnością. Nieprzerwanie jednak trwają prace nad hodowlą i wytwarzaniem nowych gatunków wiechliny, przede wszystkim tych pastewnych, (...) plamistość liści, które mogą zagrażać innym roślinom na łąkach i w uprawach. Większe występowanie tych chorób obserwowane jest zwłaszcza w okresie chłodnej i wilgotnej pogody,

Rośliny pastewne
Rajgras wyniosły - opis, wymagania, występowanie i zbiór znanej trawy pastewnej

plantacjach nasiennych, to jego nawożenie powinno być umiarkowanie. Występowanie W Polsce rajgras wyniosły jest trawą pospolicie występującą. Po wysianiu potrafi szybko opanowywać powierzchnię gruntu, przez co ogranicza rozwój innych roślin. Jego wzrost jest zahamowany na stanowiskach podmokłych i długotrwale zalewanych. Może występować w siedliskach grądowych, na łąkach

Trawy łąkowe
Śmiałek darniowy - trawa zaniedbanych łąk

roślina pojawiąjąca się na trwałych użytkach zielonych. Należy do traw wysokich, zbitokępowych, która wytwarza sterczące okrągłe kępy. Uznawana jest za chwast łąkowy i pojawia się w wyniku zaniedbania zabiegów pielęgnacyjnych lub prowadzenia nieprawidłowego wypasu. Aktualnie prowadzone są badania nad ozdobnymi formami śmiałka darniowego.           Występowanie Śmiałek

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

i właściwości gleby oraz warunków uprawy. Wyróżnia się 9 klas bonitacyjnych. Spośród trwałych użytków zielonych wymienia się 6 klas bonitacyjnych, uwzględniając głównie skład botaniczny i (...) mają nieco gorsze właściwości fizyczne i chemiczne niż gleby klasy IIIa oraz mogą występować w gorszych warunkach fizjograficznych. Szczególnie narażone są na erozje, mogą okresowo

Drób
Choroba Mareka u drobiu – zaraźliwy i groźny nowotwór

jako białaczka limfatyczna drobiu. Objawiała się tylko ze strony układu nerwowego i występowała sporadycznie. Indyki bywają zakażone spokrewnionym herpeswirusem indyków (HVT), który obecnie (...) pyłu znajdującymi się na skórze ptaka przedostaje się do środowiska. W kurniku może przetrwać miesiącami bez obecności żywiciela. Zakażony drób przed wystąpieniem objawów klinicznych przez

Szkodniki upraw
Pchełka rzepakowa – niepozorny szkodnik rzepaku czyha!

W przypadku łagodnej zimy składanie jaj może trwać aż do wiosny. Larwy, które wylęgają się, wchodzą na roślinę, wgryzają się do ogonków liściowych i przechodzą do pędu głównego, gdzie spędzają zimę. Szkodliwość Pchełka rzepakowa może powodować znaczne szkody, jej wzmożonemu występowaniu sprzyja łagodna jesień i zima. Dorosłe

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

nawożenia azotem. Nadmierna ilość azotu w glebie może prowadzić do obniżenia jego zimotrwałości, a optymalne dawki pobudzają do silnego rozwoju system korzeniowy, co prowadzi do (...) bronowania, bo może ono wpłynąć niekorzystnie na zimowanie roślin. Jeżeli jesienią na polu występował mączniak lub podczas zimy pojawiła się pleśń śniegowa, należy zastosować bronowanie

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

wybór odmiany do uprawy jest jej przeznaczenie. Odmiany późne, charakteryzujące się dużą trwałością w przechowywaniu, przeznaczane są do przemysłu konserwowego i chłodniczego. W uprawie amatorskiej (...) starannie przygotować stanowisko. Orka przedzimowa prowadzona jest na głębokości 25–30 cm. W przypadku występowania podeszwy płużnej zalecane jest użycie pogłębiacza. W okresie wiosennym należy zastosować

Trawy łąkowe
Tomka wonna – pachnąca trawa łąk i pastwisk

Charakterystyka Wegetacja tej trwałej trawy rozpoczyna się bardzo wcześnie i trwa dość długo. Pierwsze siewki pojawiają się wczesną wiosną, a kwitnienie rozpoczyna się (...) owoce z pierwszej, wczesnowiosennej partii roślin osiągają dojrzałość.   Występowanie Ta pospolita na terenie całej Polski trawa może rozwijać

Trawy łąkowe
Trzcinnik leśny – barwna trawa ozdobna

nich kłoski wytwarzające jeden kwiat, które pojawiają się w czerwcu. Okres kwitnienia trwa czasami aż do końca lipca. Kłoski najczęściej są jasnozielone albo żółtozielone, czasami (...) często brodawki korzeniowe, podobne do tych, które zdobią korzenie roślin bobowatych. Występowanie Jest to pospolita trawa, która dziko pojawia się w

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

powietrza i dostępności wody. Odznacza się bardzo dobrą zimotrwałością, dobrze znosi długo trwające zalewy. Rozwój jej korzeni ulega zahamowaniu przy temperaturze wynoszącej 27°C. Optymalne warunki (...) wegetacji może być porażana przez brunatną plamistość liści, rdzę i mączniaka. Występowanie Wiechlina łąkowa pojawia się na terenie całego kraju, ponieważ

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

zapylane są przez trzmiele. Ich barwa może być czerwona, a czasem może występować też kolor różowy lub biały. Owocem jest rurkowaty, jednonasienny strąk, który ma (...) Po wysiewie oraz wiosną koniczyna czerwona szybko się rozwija. Jej kwitnienie trwa od maja do września. Jest rośliną miododajną. Agrotechnika na

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

dni. Ruja u kóz występuje sezonowo (w okresie jesiennym). Cykl trwa 21 dni, a ruja 26-36 godzin. Krycie powinno nastąpić po 6-12 godzinach (...) samicami i młodymi. System, który zakłada dopuszczenie kozłów do kóz na okres wzmożonego występowania rui w stadzie to krycie wolne. Oba z wyżej wymienionych systemów

Rośliny pastewne
Nostrzyk biały - opis, uprawa, wymagania i zastosowanie

nim również obsiewać gleby ugorowane i zdegradowane np. przez przemysł. Znajduje też wykorzystanie jako roślina lecznicza. Wymagania i występowanie Nostrzyk biały jest rośliną dnia długiego, odznaczającą się dobrą zimotrwałością. Można uprawiać go na rejonach o ograniczonej ilości opadów, gdzie ich roczna suma wynosi 400 mm. Jego odporność

Rośliny lecznicze
Pięciornik gęsi - opis, zwalczanie i właściwości

Ta trwała roślina płożąca, o długich, nadziemnych rozłogach jest bardzo pospolita w całym kraju. Jej liście z daleka mogą przypominać zwyczajną paproć, ale po bliższym przyjrzeniu się możemy dostrzec znaczne różnice. Pięciornik gęsi swoją nazwę zawdzięcza temu, że jego pędy są prawdziwym przysmakiem dla drobiu, zwłaszcza dla gęsi. Występowanie

Choroby warzyw
Zgorzel siewek – wiosenna choroba wielu upraw

siewki przebiega powoli albo wcale. Przyczyny Bezpośrednią przyczyną występowania zgorzeli siewek jest obecność w glebie grzybów Rhizoctonia solani i Fusarium, które mogą być pozostałością po wcześniejszych uprawach, na przykład grochu, fasoli lub marchwi. Ponieważ są bardzo trwałe, przez długi czas pozostają w ziemi, którą trudno jest odgrzybić.

Rośliny lecznicze
Cykoria podróżnik niejedno ma oblicze: chwast, warzywo i roślina lecznicza

warzywna, przez niektórych jednak traktowana jako chwast. Swoją nazwę prawdopodobnie zawdzięcza miejscu występowania – rośnie na przydrożach, nasypach kolejowych oraz miedzach i pastwiskach. Jedna z (...) Z kolei latem nasiona możemy wysiać bezpośrednio do nagrzanej ziemi. Kiełkowanie wiosną przeważnie trwa 5–10 dni, latem zaś nawet 2–3 tygodnie. Po wyrośnięciu siewki przerywamy

Rośliny lecznicze
Natrętny powój polny. Prezentujemy sposoby walki z tym chwastem!

w uprawach. Ponadto utrudnia zbiór, zacienia i dusi inne rośliny, powodując ich trwałe pochylenie, i jest rośliną żywicielską dla wirusów występujących na pomidorach, ziemniakach i (...) chwastu, a wręcz pobudzają powój do wegetacji z pączków korzeniowych. Ustalono, że masowe występowanie chwastu powoduje spadek plonu o 20‒80 proc. W celu

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

ale też ograniczać stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin czy występowanie chorób, szkodników i chwastów, a co za tym idzie skutkować uzyskaniem wysokich (...) jak B na glebach wilgotnych, jednak jest on formą pośrednią pomiędzy płodozmianem paszowym a trwałymi użytkami zielonymi i czas użytkowania traw zależy od jakości porostu.

Szkodniki upraw
Chowacz czterozębny żeruje w rzepaku wiosną i latem. Sprawdź, jak go zwalczyć!

Trudno jest przewidzieć szturm chrząszczy, ponieważ ich lot jest długi i może trwać nawet do początków kwitnienia. Monitoring w rzepaku można przeprowadzić np. przy pomocy (...) wspomnieć, że ostatnio opublikowane wyniki badań wskazują na relację między nawożeniem azotem a występowaniem chowacza czterozębnego. Największe zapotrzebowanie na azot występuje u rzepaku już w

Rośliny pastewne
Stokłosa bezostna - mało popularna w Polsce trawa pastewna o dużej wartości pokarmowej

mineralnych, a także jest chętnie zjadany przez zwierzęta. Wymagania i występowanie Bromus inermis powszechnie występuje na zbiorowiskach łąkowych w całym kraju, (...) i na jesieni. Jest bardzo odporna na stresy termiczne i wilgotnościowe, wytrzymuje długo trwające susze, wysokie temperatury, wiosenne przymrozki oraz 30–45-dniowe zalewy. Nie toleruje stanowisk

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

jest wysoki i odznacza się bardzo dobrą jakością. Produkcja rozsady trwa ok. 8 tygodni, a optymalny termin siewu nasion tytoniu w warunkach polskich (...) pospolitą, starzec zwyczajny, tasznik pospolity oraz żółtlicę drobnokwiatową. Dodatkowo w uprawach tytoniu mogą występować, m.in.: perz właściwy, skrzyp polny, miotła zbożowa, fiołek polny, rzodkiew świrzepa

Króliki
Rozmnażanie królików - krycie, ciąża, poród i systemy rozrodu

Powinna być prowadzona karta kryć, tak aby nie rozmnażać królików w bliskim pokrewieństwie, ponieważ mogą występować problemy z porodem, z małą żywotnością miotu oraz wadami genetycznymi. Ciąża i poród Ciąża u królików trwa około 32 dni. Samice rodzą w nocy, a poród trwa od 20 do 30

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

sprzyja skarmianie silnie fermentującymi paszami i zahamowanie motoryki przewodu pokarmowego na tle trwającej już jakiś czas choroby. Do objawów klinicznych zalicza się brak apetytu na (...) także zaburzenia krzepliwości krwi. CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO; Do przyczyn występowania chorób tego układu zaliczamy - Obturacje, czyli mechaniczne przeszkody

Bydło mleczne
Bydło rasy simental - opis, charakterystyka i zalety

na całym świecie, szacuje się, że stanowi około 50% populacji. Szeroki obszar występowania jest związany z doskonałą adaptacją zwierząt do różnych warunków środowiska. Występują nawet (...) pierwsze wycielenia można zaobserwować w 30 miesiącu życia jałówek. Okres między wycieleniami średnio trwa około 390 dni. Cielęta ważą od 35 do 45 kg w

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

jarą. Jej polskie odmiany należą do podgatunku mandżurskiego, a ich okres wegetacji trwa 120-130 dni. Uprawia się ją głównie na nasiona i zieloną paszę. Nasiona (...) wypełniania strąków soja wykazuje największe zapotrzebowanie na wodę mimo, że jest przystosowana do występowania okresów suszy, ponieważ posiada bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy oraz owłosienie

Chwasty
Ostrożeń polny - charakterystyka, szkodliwość i zwalczanie

wiatrem na znaczne odległości. Nasiona, przykryte warstwą ziemi, nie tracą zdolności do kiełkowania nawet przez kilkadziesiąt lat, są odporne na niskie temperatury i długotrwale przebywanie w wodzie. Występowanie Ostrożeń polny rośnie w całym kraju, nawet w górach może pojawiać się na znacznych wysokościach. Nie występuje jedynie na

Rośliny lecznicze
Żywokost lekarski - opis, zdjęcia, właściwości i zwalczanie w uprawach

rurkowaty lub dzwonkowy kształt. Okres kwitnienia jest zależny od klimatu, ale przeciętnie trwa od maja do sierpnia. W tym czasie roślina jest zapylana najczęściej przez (...) jak i nerwy liści ze strony zewnętrznej są krótko, szczeciniasto owłosione. Występowanie Żywokost lekarski (Symphytum officinale) wybiera podmokłe i bardzo wilgotne

Cebula
Jak uprawiać cebulę, aby uzyskać wysoki plon? Zobacz!

Jeśli ma być przez dłuższy czas przechowywana, powinna cechować się twardością i trwałą, dobrze przylegającą suchą łuską, nie powinna również wykazywać skłonności do tworzenia szczypioru (...) 6,5–7,0. Największe zapotrzebowanie na wodę wykazuje od czerwca do połowy lipca, a podczas występowania suszy zalecane jest dostateczne nawadnianie. Nie znosi jednak intensywnego podlewania, a

Przepiórki
Hodowla przepiórek - wszystko co warto wiedzieć!

zmiany temperatury oraz gwałtowne ruchy powietrza. Pierwszym objawem u ptaków wskazującym na występowania przeciągów w budynku jest wypadanie piór, drugim obniżenie nieśności. Kolejnym (...) powinny być przechowywane w magazynach, dłużej niż 7 dni (10°C, 65% wilgotności). Inkubacja trwa 17 dni. Temperatura w komorze lęgowej powinna wynosić 37,8°C,

Chwasty
Świerzbnica polna – opis, występowanie i zwalczanie

mają ciemnozielony kolor. Kwitnienie świerzbnicy polnej rozpoczyna się w maju  trwa aż do końca września. Na jednej łodydze mogą znajdować się zarówno kwiaty (...) mikroskopijnymi włoskami. Roślina może się rozmnażać również poprzez podziemne rozłogi korzeniowe. Występowanie Świerzbnica polna to bardzo pospolita roślina pojawiająca się na

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

marca w warunkach szklarniowych, przy 7–12-godzinnym dniu. Sałata liściowa może występować w typie Lollo Rossa oraz Lollo Bionda. Wymagania klimatyczne do (...) siewek chwastów. Uprawa polowa z rozsady Okres produkcji rozsady trwa 30–55 dni. Powinna być prowadzona w tunelu, szklarni, mnożarkach lub inspektach.

Rośliny lecznicze
Bylica pospolita – zuchwały i długotrwały wróg naszych pól

Kwitnienie rozpoczyna się w lipcu i trwa do września. Roślina nie przyciąga owadów, najczęściej jest wiatropylna. Jej owocem jest podłużna niełupka, która rozprzestrzenia się wraz z wiatrem. Bylica potrafi rozmnażać się również przez kłącza, które, nawet pocięte na małe kawałki, potrafią się ukorzenić. Występowanie Bylica pospolita jest

Trawy łąkowe
Manna mielec – trawa podmokłych łąk i ozdoba naszych ogrodów

czasie dojrzewania. Kwitnienie rozpoczyna się dopiero pod koniec czerwca i najczęściej trwa przez cały lipiec. Owocem trawy jest ciemnobrązowy ziarniak, znajdujący się w trzech plewkach. Mannę mielec najczęściej wysiewa się na miejscu, ale można również rozmnażać ją przez rozłogi. Występowanie W formie dzikiej manna najczęściej występuje na

Rośliny lecznicze
Podagrycznik pospolity – okazały chwast sadów i ogrodów

baldach może przybierać naprawdę duże rozmiary. Okres kwitnienia przypada na czerwiec i trwa do sierpnia. W bardzo wyjątkowych sytuacjach możemy zobaczyć kwiaty jeszcze na początku (...) jest jednak tak charakterystyczna, że nie sposób jest jej nie rozpoznać. Występowanie Rośnie wyłącznie dziko, jest bardzo pospolitym chwastem na terenie

Chwasty
Gryka tatarka – chwast czy roślina uprawna? Odpowiadamy!

i tworzą niewielkie wiechy na krótkich szypułkach, pojawiają się głównie w lipcu, ale kwitnienie trwa aż do września. Roślina jest obcopylna, jej owoce są chropowate w dotyku, mają prawie trójkątny kształt o nieco obłych krawędziach. Występowanie i szkodliwość Roślina najczęściej wybiera średnie i słabe gleby. Preferuje podłoża

Choroby warzyw
Szara pleśń atakuje! Groźna choroba owoców i warzyw

od rodzaju gleby, pogody czy położenia stanowiska. Najczęściej słyszy się o jej występowaniu w truskawkach i malinach, ale równie często atakuje rośliny kapustne, słoneczniki, drzewa (...) nieodpowiedniego przechowywania w porażonym miejscu pojawia się bardzo gęsta, szara grzybnia z widocznymi przetrwalnikami (w niskiej temperaturze nalot ma biały kolor), który rozprzestrzenia się na

Chwasty
Wiechlina roczna – ekspansywna trawa zachwaszczająca uprawy

30 centymetrów. Mimo, że główny czas kwitnienia to okres od maja do sierpnia, jej rozsiewanie może trwać aż od marca do listopada, dlatego w czasie jednego roku może pojawić się nawet sześć pokoleń. Występowanie Wiechlina roczna nie ma zbyt wielu wymagań, może pojawić się w każdym miejscu.

Truskawki
Truskawka ananasowa – odmiana z białymi owocami

gleby w późniejszym czasie. Ważne jest, aby dokładnie i całkowicie usunąć chwasty trwałe (np. perz, oset, mniszek, powój). W tym celu możemy jako przedplon uprawiać (...) roztocza, przędziorki, kwieciaki oraz zmieniki. Właściwa agrotechnika, uprawa oraz pielęgnacja pozwala na ograniczenie występowania wyżej wymienionych szkodników. Ochronę chemiczną prowadzimy wyłącznie, jeżeli jest wskazana i

Szkodniki upraw
Pryszczarek kapustnik – groźny szkodnik rzepaku, zwłaszcza w parze z chowaczem podobnikiem!

muchówki o brązowym tułowiu i czerwonym lub żółtoszarym odwłoku. Rozwój jednego pokolenia trwa 3‒4 tygodnie. W rzepaku ozimym zwykle rozwijają się dwa lub trzy pokolenia, (...) Próg ekonomicznej szkodliwości zastał określony na jedną muchówkę na roślinę w przypadku nielicznego występowania drugiego szkodnika – chowacza podobnika, gdy zaś chrząszcz występuje licznie, wówczas

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki