Życica trwała - uprawa

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Życica trwała - uprawa

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

Życica trwała (Lolium perenne) jest gatunkiem wieloletniej trawy, luźnokępkowej, która występuje pospolicie w Polsce. Inaczej nazywa się ją rajgrasem angielskim. Uprawiana głównie na pastwiskach, ale w przypadku jej uprawy polowej może być użytkowana ponad 4 lata, jeżeli rośnie na dobrze dobranym stanowisku. W Krajowym Rejestrze COBORU jest wpisanych 80 odmian życicy trwałej, które mogą być różnie użytkowane. Znajdują się tam odmiany przeznaczone na użytki kośne, trawniki, pola golfowe i boiska sportowe. Poszczególne odmiany różnią się między sobą właściwościami biologicznymi i chemicznymi.

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

polu należy robić przerwy w uprawie trwające przynajmniej 4 lata.   Uprawa Uprawa wyki jest zbliżona do uprawy grochu. Po zejściu z pola przedplonów zbożowych należy zastosować tradycyjny system uprawy, polegający na przeprowadzeniu uprawek pożniwnych i orki przedzimowej. Wiosną należy wykonać uprawę przedsiewną lub

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

wiosny. Ze względu na jej zimotrwałość, uprawę najlepiej prowadzić w łagodnym klimacie południowo-zachodniej Polski. Inkarnatka najlepiej rośnie i plonuje na glebach lekko kwaśnych oraz obojętnych, których pH wynosi 5,6-6,5. Jej uprawa bardzo dobrze udaje się na glebach lekkich, piaszczysto-gliniastych i szczerkach, zaś na glebach zlewnych bardzo słabo plonuje.

Rośliny pastewne
Mozga trzcinowata – doskonała trawa pastewna. Przeczytaj, jak ją uprawiać!

komory powietrzne, które umożliwiają im przetrwanie długotrwałych zalewów. W okresie od czerwca do lipca trawa wytwarza smukłe wiechy, rozpierzchłe tylko podczas kwitnienia, bladozielone z purpurowym odcieniem. Kłoski są jednokwiatowe, umieszczone licznie na krótkich gałązkach, a kwiaty otoczone czterema bezlistnymi plewami. Ziarniak zrośnięty jest z plewkami, które po dojrzeniu twardnieją i

Pomidory
Pomidor Baron – wymagająca odmiana o dużych, smacznych owocach

nawożenia magnezem przez cały czas trwania uprawy i częstego dokarmiania małymi dawkami nawozów. Wykazują małą tolerancję wobec gwałtownych zmian warunków, zarówno temperaturowych jak i zawartości składników mineralnych w podłożu. Można je uprawiać zarówno w szklarni, jak i w nieogrzewanych tunelach foliowych. Podobny plon osiąga się prowadząc uprawę na

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

chwasty. Sałata wolniej wschodzi od roślin niepożądanych. Przez długi czas nie można spulchniać międzyrzędzi w celu zniszczenia siewek chwastów. Uprawa polowa z rozsady Okres produkcji rozsady trwa 30–55 dni. Powinna być prowadzona w tunelu, szklarni, mnożarkach lub inspektach. Nasiona można wysiewać do skrzynek co 2 tygodnie od

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

w żywieniu bydła i trzody chlewnej. Odmiany W uprawie kukurydzy wykorzystuje się ziarniaki pochodzące od odmian mieszańcowych tzw. mieszańców międzyliniowych. Materiału (...) na produkcję biomasy jej potrzeby wodne są stosunkowo duże, a jej okres krytyczny trwa 4-5 tygodni i rozpoczyna się 2 tygodnie przed kwitnieniem.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

od 500 do 700 mm. Rzepak jary w trakcie trwania wegetacji wymaga sumy opadów wynoszącej 400 mm. Pozytywnie na wzrost plonów wpływają drobne opady w okresie kwitnienia, przy niewysokich temperaturach. Na niedobór opadów bardzo wrażliwy jest rzepak jary, dlatego też powinien być uprawiany w takich rejonach kraju gdzie roczna suma opadów

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

szklarni i tunelu oraz prowadzona jest w uprawie jesiennej. W uprawie pod osłonami odmiany pomidora rozróżnia się ze względu na wielkość owoców, tj. (...) przykryć szkłem lub folią w celu podniesienia wilgotności i ciepła. Przeciętnie produkcja rozsady trwa 60–70 dni – wiosenna, 35–45 dni – jesienna. Siewki

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

Uprawa roślin pastewnych ma bardzo duże znaczenie w gospodarstwach, które nie posiadają trwałych użytków zielonych bądź ich powierzchnia jest niewielka. W związku z tym produkcja własnych pasz ma znaczący wpływ na wielkość produkcji zwierzęcej oraz na poniesione koszty chowu. Powierzchnia uprawy roślin pastewnych ciągle ulega zmianom. W związku ze spadkiem pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce zmniejsza się również powierzchnia upraw, coraz częściej zwierzęta żywi się też paszami konserwowanymi.

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

z nich charakteryzuje się wysoką zawartością karotenoidów oraz stosunkowo niską kumulacją azotanów. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór odmiany do uprawy jest jej przeznaczenie. Odmiany późne, charakteryzujące się dużą trwałością w przechowywaniu, przeznaczane są do przemysłu konserwowego i chłodniczego. W uprawie amatorskiej stosuje się zwykle odmiany wczesne. Od kilku lat

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Na uprawę przedsiewną składają się orka i zabiegi doprawiające glebę. Głębokość orki powinna być średnia, wykonana na 2- 3 tygodniem przed siewem. Zabieg ten ma na celu odwrócenie wierzchniej warstwy gleby, naruszając jej naturalny układ. Silnie napowietrza i przesusza glebę. Siew pszenicy w nieosiadłe podłoże pogarsza zimotrwałość zbóż. Ich

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

koniczyna czerwona szybko się rozwija. Jej kwitnienie trwa od maja do września. Jest rośliną miododajną. Agrotechnika na paszę Wymagania wodne, termiczne i glebowe Do prawidłowego wzrostu i rozwoju koniczyna czerwona potrzebuje 650 mm opadów w ciągu roku. Można uprawiać ja gruntach ornych, gdzie poziom wody

Papryka
Uprawa papryki pod osłonami krok po kroku

soli chlorkowych oraz o temperaturze 20–25°C. Po wyrośnięciu roślin doniczki rozstawia się w zagęszczeniu 18–25 sztuk na 1 m2. Okres produkcji rozsady w uprawie wczesnej trwa 11–14, a w jesiennej 8–9 tygodni. Paprykę, podobnie jak pomidora, prowadzi się w cyklu wiosennym, przedłużonym i jesiennym. Rozsada gotowa do wysadzenie powinna

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

suszarniach, ciemny – suszony powietrznie oraz tytoń jasny typu Burley. Rejony pod uprawę tytoniu i jego odmiany ustala co roku minister rolnictwa i rozwoju wsi (...) cygarowe. Najważniejsze jest dobre uwilgotnienie gleby w trakcie sadzenia roślin. Tytoń dobrze znosi krótkotrwałe niedobory wody, ale dłuższe susze mogą powodować jego ograniczony wzrost i

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

ale tylko wtedy, kiedy będą odpowiednie warunki klimatyczne. Siew powtarza się co 2 tygodnie, do połowy lipca. Uprawa z rozsady – daje wcześniejszy i lepszy jakościowo plon. Okres produkcji rozsady trwa 35-55 dni i zależy od warunków świetlnych panujących w tym okresie. W okresie wczesnej wiosny rozsadę produkuje się

Pomidory
Zachęcamy do uprawy pomidorów koktajlowych – mniejszych pomidorowych braci

osłonami. Należy pamiętać, iż pomidor często cierpi na niedobory mikroelementów. Produkcja rozsady Pomidor w naszym kraju jest uprawiany najczęściej z rozsady produkowanej pod osłonami. Jej wytworzenie trwa zwykle 2 miesiące. Aby obsadzić 1 ha pola, należy przygotować ok. 200–300 g nasion (z 1 g uzyska się ok.

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

SL + adiuwant AS 500 SL (3l + 1-2 l). Wszelkie zabiegi uprawowe można prowadzić dopiero po zauważeniu objawów działania środka, nie wcześniej niż 5–7 (...) z żeńskimi kwiatami. Zbiór i przechowywanie Zbiór ogórka zazwyczaj trwa od drugiej dekady lipca do końca sierpnia lub początku września. Owoce

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

Cebula cukrowa to odmiana cebuli zwyczajnej, najczęściej o jasnych łuskach oraz białym, łagodnym i słodkim miąższu. To roślina trwała, ale w naszych warunkach uprawiana jako dwuletnia. W pierwszym roku wegetacji zawiązuje główkę, tzw. cebulę, w drugim roku, po przejściu jarowizacji, wytwarza pędy generatywne (w przypadku uprawy cebuli z dymki w trzecim roku pojawiają się pędy kwiatostanowe).

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

Ocenę rolniczej wartości gleby i jej przydatności określa się na podstawie bonitacji gleb oraz ich grupowania w kompleksy. Klasyfikację bonitacyjną opiera się na badaniach terenowych z uwzględnieniem położenia, profilu, struktury, składu granulometrycznego i właściwości gleby oraz warunków uprawy. Wyróżnia się 9 klas bonitacyjnych. Spośród trwałych użytków zielonych wymienia się 6 klas bonitacyjnych, uwzględniając głównie skład botaniczny i średni plon siana. Z kol

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

rośnie na glebach wapiennych (rędzinach lub madach) o pH większym od 7,3. Nie należy uprawiać na glebach zwięzłych i podmokłych. Jeżeli uprawiana jest na glebach mocniejszych np. czarnoziemach to wykazuje mniejszą trwałość. Espraceta intensywnie rozwija się przy dobowej temperaturze przekraczającej 5°C, a ze względu na głęboko zagłębioną szyjkę korzeniową

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

wysiewać ją w południowo-wschodniej części kraju, na którą wpływa kontynentalny klimat. Uprawę soi zaleca się także w południowo-zachodnim oraz środkowym rejonie Polski. Soja jest jednoroczną rośliną jarą. Jej polskie odmiany należą do podgatunku mandżurskiego, a ich okres wegetacji trwa 120-130 dni. Uprawia się ją głównie na nasiona i zieloną

Seler
Jak prawidłowo uprawiać seler? Odpowiadamy!

seler jest odporny na gorącą porę, pod warunkiem, że spełnimy kolejny wymóg uprawy, czyli  zapewnimy odpowiedni stopień nawodnienia. Roślina pod tym względem jest szczególnie wymagająca. Niedobór wody jest najbardziej niekorzystny w okresie grubienia korzeni, które następuje od początku lipca i trwa aż do października. Optymalny poziom nawilżenia wynosi wówczas od 70

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

odmiany kapusty włoskiej rozróżnia się ze względu na pomarszczenie liści. Coraz częściej uprawia się mieszańce heterozyjne.   Kapusta głowiasta biała (...) kapust przeznacza się do bezpośredniego spożycia, średnio późne na rynek świeży i do krótkotrwałego przechowywania, późne natomiast do dłuższego przechowywania. Wymagania klimatyczne i

Kapusta
Jak uprawiać brokuły? Odkrywamy sekrety uprawy brokułów

zwalczać boraksem.   Uprawa Przy uprawie brokułów prowadzi się produkcję rozsady – na rozsadniku lub pod osłonami, wysiewając 300–400 szt. nasion na m2. Aby obsadzić 1 ha pola, należy wysiać 600 nasion. Produkcja rozsady trwa 5–8 tygodni, do rozwinięcia się 4–6 liści. Należy ją umiarkowanie

Pomidory
Odmian pomidorów tyle… ale którą wybrać? Doradzamy!

średnią wielkość pojedynczego owocu. Pod osłonami obecnie prowadzi się wyłącznie uprawę odmian heterozyjnych (F1) z genetyczną odpornością. W szczególności zwraca się uwagę na (...) zarazę ziemniaka na pomidorze. Dodatkowo symbol LSL (long shelf life) wskazuje na przedłużoną trwałość owoców po zbiorze. Ze względu na wielkość owoców wyróżnia

Ogórki
Uprawa ogórka pod osłonami - to trzeba wiedzieć

rzędzie. Uprawa na belach słomy Drugą metodą jest uprawa ogórka na słomie sprasowanej w bele. W porównaniu z obornikiem słoma jest (...) obornika nie stanowi źródła łatwo dostępnych składników odżywczych. Wymaga odpowiedniego przygotowania, proces ten trwa ok. 2 tygodni. Bele zagłębiamy w podłożu szklarni lub tunelu. Aby

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

Życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum Lam.), znana także pod nazwami rajgras włoski lub kąkolnica, to bylina, rzadziej jednoroczny lub dwuletni gatunek trawy. Należy do rodziny wiechlinowatych. Pochodzi z cieplejszych obszarów naszego kontynentu, a do polskiej uprawy wprowadzono ją dopiero w XIX w. Ze względu na swoje pochodzenie jest rośliną o niewielkiej trwałości, lubiącą stanowiska nasłonecznione i ciepłe. Porasta miedze, pastwiska, łąki i przydroża. Występuje na teren

Ogórki
Nasiona ogórka - radzimy, jakie wybrać, by uzyskać duży plon!

przyspiesza zbiór o 7-10 dni i zwiększa go o 50%, a plon wczesny nawet o 100%. Zbiór nasion Zbiór owoców uprawianych na nasiona trwa krótko, ponieważ jest on możliwy jedynie w pełni fizjologicznej dojrzałości, którą ogórki osiągają w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu. Częstotliwość zbioru owoców

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

pomidora, gdyż jest wrażliwy na ten zabieg. Jesienią stosuje się wapno magnezowe lub dolomitowe w dawce 30–50 t/ha, pod orkę. Uprawa z rozsady Produkcja rozsady trwa od 50 do 60 dni. Do wysadzenia 1 ha potrzeba ok. 200–300 g nasion. Z 1 g wyprodukuje się ok. 200

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

Lucerna mieszańcowa jest rośliną wieloletnią, która kwitnie od maja do jesieni. Cechuje się dużą zimotrwałością, bardzo dobrze znosi okresowe susze i ma średnie wymagania wodne. Odczyn gleby powinien być obojętny lub słabo zasadowy. Przeznaczana jest pod uprawę na kompleksie glebowym żytnim bardzo dobrym. Powinna być wysiewana na glebach mineralnych, które

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

Głębokość siewu powinna wynosić 1–1,5 cm, a rozstawa rzędów 45 cm lub 50 cm. Przy uprawie brukwi z rozsady, należy wysiewać na rozsadniku do 0,8 kg nasion. Najlepiej stosować wtedy siew pasowo-rzędowy. Produkcja rozsady podczas wczesnej wiosny trwa 4–6 tygodni, a przy późniejszym wysiewie ok. 4 tygodni. Następnie brukiew

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

jęczmienia ozimego są zadowalające na glebach średnich, które są średnio zasobne w fosfor, potas i magnez. Nie należy go uprawiać na glebach należących do kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego oraz na trwałych użytkach zielonych na glebach mineralnych, torfowych i torfowo-murszowych. Jęczmień ma największe wymagania pod względem pH, najlepiej plonuje przy

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

zawartością składników odżywczych, rodzajem obróbki oraz sposobem konserwacji. Zielonki z upraw polowych Zielonki z upraw polowych stanowią podstawę wiosenno-letniego żywienia przeżuwaczy i koni. Zielonki pochodzą z pastwisk, łąk-  tzw. Trwałych użytków zielonych lub gruntów ornych obsiewanych różnymi gatunkami roślin. W gospodarstwach utrzymujących zwierzęta bardzo ważna jest tzw.

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

działanie odchwaszczające. Ograniczają też rozwój chorób podstawy źdźbła, jeżeli w płodozmianie jest nadmierny udział zbóż. Rośliny zalecane do uprawy w poplonach ścierniskowych Okres wegetacji międzyplonu ścierniskowego powinien trwać ok. 3 miesięcy. Rośliny do przedplonów dobiera się na podstawie rodzaju gleby i terminu ich wysiewu. Im późniejszy będzie

Seler
Seler naciowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

wzrostu. Wówczas konieczne jest nawożenie siarczanem magnezu i boraksem oraz przeprowadzenie wapnowania. Uprawa Seler naciowy, podobnie jak korzeniowy, uprawia się metodą z rozsady, której przygotowanie trwa od 6 do 10 tygodni. Nasiona wysiewa się do inspektu albo do skrzynek umieszczonych w szklarni lub tunelu foliowym w połowie

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

Cięcie Formowanie i cięcie drzew są bardzo ważnymi zabiegami w uprawie wiśni. Naturalnie drzewo to nie tworzy przewodnika, ale kilka konarów o zbliżonej (...) okres owocowania, prowadzi się cięcia odnawiające. Należy wtedy przyjąć zasadę, że przewodnik jest trwałą częścią drzewa przez ok. 15 lat, gałęzie natomiast nie. Wycina się

Buraki ćwikłowe
Wszystko o uprawie buraka ćwikłowego. To warto wiedzieć!

są te o pH=6–7,5. Przy niższym siewki mogą zamierać, a całkowity plon handlowy jest bardzo niski. Przy uprawie buraka na glebach kwaśnych bardzo ważne jest uprzednie wapnowanie. Burak nie jest wrażliwy na krótko trwające susze. Wilgotność gleby powinna być utrzymywana na poziomie 60–70% pełnej pojemności wodnej. Największa ilość wody

Sałata
Nasiona sałaty - charakterystyka dobrego materiału siewnego

inspekcie. Siewki pikujemy wtedy do doniczek o średnicy 5 cm lub do inspektu w rozstawie 5 x 5 cm. Produkcja rozsady trwa 4-5 tygodni. Skraca ona czas uprawy na grządce i opłaca się szczególnie przy wczesnej uprawie sałaty. Rozsada odpowiednia do wysadzenia na miejsce powinna mieć 3-4 liście. Po wysadzeniu

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

przede wszystkich w warstwie ornej gleby. Jeżeli ma ona zapewnione dobre warunki uprawowe to korzeń może wrastać na głębokość ok. 1 m, a na glebach (...) 2 do 6 samopylnych kwiatów. Przez taką dużą liczbę kwiatostanów kwitnienie całej rośliny trwa bardzo długo. Kwiaty seradeli są drobne i najczęściej mają kolor biały,

Papryka
Wysokiej jakości nasiona papryki – co trzeba wiedzieć przed zakupem?

i jako surowiec do przetwórstwa. Na mniejszą skalę jako przyprawę i roślinę zielarską uprawia się paprykę ostrą. Przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji, które trzeba wiedzieć o nasionach papryki. (...) siewu papryki musi być dostosowany do jej odmiany. Okres wegetacji jest zróżnicowany i trwa 50-60 dni w przypadku odmian bardzo wczesnych, 60-75 dni u odmian

Poziomki
Jak uprawiać poziomki? Wyjaśniamy zasady uprawy poziomek

założeniem plantacji powinno się odpowiednio przygotować glebę. Należy dokładnie oczyścić pole z chwastów trwałych i tych kiełkujących. Przed sadzeniem pod jesienną orkę podaje się obornik lub kompost w dawce 40 t/ha (4–5 kg/mkw.). Poziomki prowadzi się w uprawie zagonowej lub rzędowej. W uprawie rzędowej łatwiejsza jest pielęgnacja gleby. W

Truskawki
Uprawa truskawki z nasion? Wyjaśniamy, jak siać i zbierać nasiona!

maja. W uprawie balkonowej rośliny sadzi się do doniczek lub pojemników, a w uprawie gruntowej bezpośrednio do ziemi w rzędy co 40-50 cm, zachowując odstęp między sadzonkami (...) i przebiegu pogody, nie należy jednak opóźniać terminu zbioru. Truskawka jest bowiem mało trwała i owoce pozostawione zbyt długo w gruncie gniją, zanim pozyska się z

Dynie
Dynie ozdobne – wyjątkowa dekoracja ogrodów i wnętrz

później pikować je do doniczek, co jednak wiąże się z dodatkowym nakładem pracy. Tak, jak w przypadku uprawy z siewu wybieramy silniejszą siewkę, a słabszą wycinamy lub uszczykujemy. Produkcja rozsady trwa około miesiąca – prawidłowo wyprodukowana powinna mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy i wytworzonych 3–5 liści. Do

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

plonu bulw ziemniaka Tab. 1. Szacunkowe wartości dawek nawozowych (kg/ha) w zależności od przewidywanego plonu bulw ziemniaka. Źródło: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010. Po pierwsze wapnowanie! Warunkiem, który umożliwia pełne wykorzystanie wszystkich składników pokarmowych dostarczanych roślinom, jest optymalny

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki