Brony aktywne

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Brony aktywne

Zabiegi agrotechniczne
Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

Bronowanie jest zabiegiem uprawowym wykonywanym przede wszystkim w celu płytkiego spulchnienia roli. Przyczynia się do pokruszenia brył oraz skorupy glebowej, przez co zmniejsza straty wody w glebie wywoływane przez parowanie. Poza tym niszczy wschodzące chwasty, przykrywa materiał siewny, nawozy mineralne i środki ochrony roślin, a także wyrównuje powierzchnię gleby. Dodatkowo pobudza zboża do lepszego krzewienia.

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

Klasyczna orka jest zabiegiem energochłonnym, wymagającym dużego nakładu czasu i zużycia paliwa, a czasem mającym też negatywny wpływ na właściwości gleby i środowiska, dlatego też coroczna orka nie jest dobrym rozwiązaniem i coraz częściej rezygnuje się z klasycznego modelu uprawy. Alternatywą dla niej może być uproszczona technologia uprawy roli, do której zalicza się uprawa bezorkowa. To powrót do znanych naszym przodkom od dawna i znacznie starszych niż orka uproszczonych form gospodarowania ziemią. Wiąże się ona z wyeliminowaniem większości tych mankamentów, jednak łączy się też z niższymi plonami i większym zachwaszczeniem pola. Wyjaśniamy, kiedy może być stosowana, i przybliżamy zasady uprawy bez pługa.

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

okopowe, należy zastosować agregat z aktywną broną bądź kultywatorem, a uprawę należy wykonać płytko (na 5–7 cm). Jeżeli wiosną zostanie zastosowana głębsza uprawa, to może zostać ograniczony podsiąk wody do ziarniaków. Może to wpływać ujemnie na wschody roślin i przyczyniać się do obniżenia plonów. Zastosowanie ciężkiego wału podczas uprawy przedsiewnej

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

powinien podejmować o dokładny monitoring występowania chwastów, chorób czy szkodników. Dobierać substancje aktywne rozsądnie, zgodnie z wytycznymi producentów środków ochrony. Jeżeli koszty poniesione na pestycydy przewyższają koszty strat w uprawach, należy zrezygnować z zabiegów ochronnych. Pszenica stosunkowo słabo broni się przed zachwaszczeniem. Wynika to z wolnego wzrostu podczas sezonu

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

obniżenia plonu o 80%. Bronowanie, zastosowane w początkowym okresie wzrostu, a następnie pielenie międzyrzędzi, ogranicza spadki plonu do 40-60% oraz likwiduje zaskorupioną glebę. Należy również stosować odpowiednie herbicydy, które niszczą chwasty jedno- i dwuliścienne. W celu zwalczenia zachwaszczenia pola należy zastosować co najmniej dwa herbicydy o różnych substancjach aktywnych (np. Shado

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

jako przedplony ze względu na wysokie nasilenie chorób i szkodników oraz osłabienie aktywności brodawek korzeniowych. Częsta uprawa łubinu po sobie prowadzi do „wyłubinienia” – utraty (...) łubinu Łubin żółty wymaga starannego odchwaszczenia gleb. Zabiegi pożniwne (podorywka oraz bronowanie) należy wykonać bezpośrednio po zbiorze przedplonu zbożowego. Dodatkowe bronowanie można przeprowadzić

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

roślin bobowatych po sobie, ze względu na generowanie silnego zmęczenia gleby, obniżenia aktywności brodawek korzeniowych, kompensacji chwastów, chorób i szkodników. Przerwa w uprawie soczewicy na (...) i przewiewnych, dlatego wiosenne, przedsiewne zabiegi uprawowe ograniczają się wyłącznie do włókowania i bronowania. Nawożenie Soczewica wymaga sporej ilości fosforu (60

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

Do pierwszych zabiegów wykonanych jesienią należy zaliczyć podorywkę i bronowanie. Ich celem jest  obniżenie populacji szkodliwych chwastów nawet o 40%. Wykonanie orki średniej i głębokiej gwarantuje stworzenie optymalnych warunków do rozwoju korzeni z zachowaniem właściwej wilgotności gleby i jej aktywności biologicznej. Jesień to czas nawożenia fosforowego, potasowego i organicznego

Indyki
Efektywna hodowla indyków bez sekretów

BUT, Nicolas i Hybrid, mających filie w Polsce. Obie rasy bronz w hodowli mają już historyczne znaczenie. Głównie dlatego, że konsumenci preferują różowe, (...) celulozowe. Udowodniono, że ściółka korzystnie oddziałuje na komfort, zdrowie (stawy i mięśnie) i aktywność zwierząt. Temperatura i wilgotność indycznika Kontrola i

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

chwastów, a także stymuluje krzewienie produktywnego przerzedzonego łanu. Do takich zabiegów należy używać lekkiej lub średniej brony. Chwasty w jęczmieniu Środki służące do zwalczania chwastów w jęczmieniu ozimym zawierają mieszaninę substancji aktywnych, które pozwalają likwidować większość niepożądanych roślin. Przykładowo Aminopielik Super 464 SL zwalcza chabra bławatka, dymnicę

Chwasty
Ostrożeń polny - charakterystyka, szkodliwość i zwalczanie

hektara pobrane zostało około 300 kilogramów azotu i trochę więcej potasu. Równie aktywnie ostrożeń pobiera wapń i fosfor. W zaniedbanej uprawie, chwast potrafi zabić nawet (...) korzenie i kłącza, że w ciągu kilku dni może się odrodzić. Podorywki i bronowanie również nie dają oczekiwanych rezultatów – po orce głębokiej ostrożeń odradza

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

wiekiem. Najważniejszym składnikiem jest prowitamina A (α- i β-karoten), która jest źródłem aktywnej formy witaminy A w organizmie. Mniejsza jest zawartość witamin C, B1, B2, (...) zalecane jest użycie pogłębiacza. W okresie wiosennym należy zastosować włókowanie, następnie kultywatorowanie i bronowanie. Przed wysiewem nasion powinno się oczyścić, spulchnić i wyrównać glebę.

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

Na glebach lżejszych, gdzie mają być uprawiane formy pastewne, można wykonać tylko bronowanie. Przygotowanie nasion do siewu Nasiona grochu przeznaczone do (...) będzie uprawiany na glebach kwaśnych, może to doprowadzić do zahamowania wzrostu roślin oraz aktywności bakterii brodawkowych poprzez wysokie stężenie glinu. Na początku pączkowania grochu można

Rośliny lecznicze
Słonecznik bulwiasty (topinambur) – ekskluzywny przysmak kuchni europejskiej

szybszym wzroście w pierwszym roku i  obfitym plonowaniu w latach następnych. Podstawę stanowi orka przedzimowa do 30 cm, a wiosną – zastosowanie brony zwykłej lub brony o aktywnym działaniu. Przed sadzeniem górna warstwa gleby powinna być wyrównana i zagęszczona. Do wysokich plonów słonecznik bulwiasty potrzebuje obfitego nawożenia azotowego i fosforowo-potasowego w

Rośliny lecznicze
Fiołek polny – niech nie zwiodą nas barwne kwiaty tego chwastu!

Do oprysku roślin strączkowych i kapustnych polecane są preparaty, w których substancją aktywną jest bentazon, na przykład Basagran, który podaje się w dawce 2,5-3 litry (...) sposoby na zabezpieczenie uprawy przed pojawieniem się fiołków, wymienia się wczesne podorywki i bronowanie, ale te działania nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty, w związku z

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

biomasą. Zbiory przenżyta mogą być również przeznaczane do słodowania, ponieważ pod względem aktywności enzymatycznej i rozpuszczalności białek przewyższa jęczmień, dlatego też może znaleźć zastosowanie w (...) strączkowe, należy przeprowadzić pełen zestaw uprawek, w których skład wchodzi orka podorywka i bronowanie. Po roślinach okopowych można uprościć uprawę i zebrać z pola łęciny

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

kurnikach może być stosowane światło ultrafioletowe, służące dezynfekcji i stosowane w celach profilaktycznych. W fermach ekologicznych zakazano stosowania klatek. Ptaki muszą mieć możliwość (...) zabarwione (spełniają wymagania konsumentów). Wybiegi po zakończeniu sezonu są dezynfekowane poprzez wapnowanie oraz bronowane i dosiewane trawą lub roślinami chętnie zjadanymi przez kury. W celu

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

należy wykonać orkę przedzimową z pogłębiaczem. Rolę na wiosnę należy włókować lub bronować, ponieważ przyspiesza to ogrzewanie gleby. Jednak jeżeli tytoń ma być uprawiany na (...) odpowiednich środków chemicznych dopuszczonych do stosowania na tytoniu. Mogą one zawierać takie substancje aktywne jak n-dekanol czy hydrazyd kwasu maleinowego. W czasie wegetacji tytoniu należy

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki