Wentylacja w oborze

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Wentylacja w oborze

Bydło mleczne
Wentylacja w oborze - zadania, rodzaje i wady różnych metod wentylacji

Wentylacja jest to proces odprowadzania zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz budynku inwentarskiego i jednoczesne doprowadzanie powietrza świeżego. Wentylacja ma zadanie regulację warunków środowiska wewnętrznego budynku. W każdym typie obór wentylacja jest obowiązkowym elementem wyposażenia. Najgorsze warunki higieniczne powietrza występują w oborach o głębokiej ściółce (rzadko wybieranej), oborach rusztowych ze stałym kanałem gnojowicowym oraz w tuczarniach na ruszcie.

Bydło mleczne
Obora wolnostanowiskowa - zalety i wady rozwiązania

Krowy mleczne utrzymywane są w dwóch systemach , uwięziowym i wolnostanowiskowym. Obora wolnostanowiskowa to budynek, w którym krowy utrzymywane grupowo mogą się swobodnie przemieszczać. W każdej oborze tego typu są wydzielone strefy legowiskowa, paszowa i gnojowa.

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

Chęć modernizacji budynków inwentarskich wykazuje coraz więcej gospodarstw rolnych. Wynika to przede wszystkim z dążenia rolników do spełnienia wymogów Unii Europejskiej w tym zakresie. Duży nacisk kładziony jest tu na dobrostan zwierząt. Nowe technologie produkcji także wymuszają wprowadzanie zmian.

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

również zbyt wysoka wilgotność, która w połączeniu z zanieczyszczeniami może wywoływać szereg chorób układu oddechowego. Dbając o prawidłowe parametry powietrza w oborze, należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację. Przepływ powietrza w oborach uwięziowych jest bardzo ważny, ponieważ zwierzęta stale przebywają w budynku. Nieprawidłowe warunki utrzymania bydła mięsnego skutkują często

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

wysoka wilgotność mogą spowodować stres cieplny. Jednym z objawów może być utrata apetytu i obniżenie dziennej produkcji mleka. W nowoczesnych oborach stosuje się zraszacze wodne, chłodzące zwierzęta. Wilgotność i wentylacja W oborze powinna być sprawna wentylacja, powodująca wymianę powietrza, usuwanie toksycznych gazów oraz wilgoci. Stosowane są dwa

Trzoda chlewna
Tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

drogie i nierentowne w przypadku małych ferm. Ogromną wadą systemu ściołowego jest bardzo duża produkcja gazów toksycznych, odorów wywołanych fermentacją obornika. W tuczarniach powinny być montowane wydajne systemy wentylacyjne.   Konstrukcja tuczarni Tuczarnia jest najczęściej dużą halą, z wydzielonymi obszarami dla określonych grup

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

lub bez dostępu do wybiegów. Do podstawowych elementów wyposażenia ferm drobiu można zaliczyć poidła, karmidła, gniazda i grzędy, system wentylacyjny, paszociąg oraz elementy dodatkowe, wybiegi, oświetlenie, sprzęty usuwające obornik lub pomiot i urządzenia do zbioru jaj. Poidła Poidła powinny być dostosowane do gatunku utrzymywanych ptaków,

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

i nawożenie obornikiem w ilościach odpowiadających normom. Warunki utrzymania W ekologicznej produkcji drobiu i jaj bardzo ważne są prawidłowe warunki utrzymania oraz dobrostan zwierząt. Do czynników znacząco wpływających na dobre samopoczucie i wysoką produkcję ptaków należą; jakość ściółki, obsada, dopasowane karmidła i poidła,  mikroklimat- temperatura, wilgotność, wentylacja,

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

i warto je zamień na automatyczne systemy. Wśród wielu systemów automatycznych usuwających obornik należy wymienić przenośniki zgarniakowe, które działają samodzielnie. Obsługa jest potrzebna tylko do (...) oraz zanieczyszczenie środowiska. Obecnie wykorzystuje się systemy automatycznie sterujące klimatyzacją pomieszczeń oraz pracą wentylatorów. Początkowo ustalany jest zakres temperatury, stężenia gazów czy wilgotności. Jeżeli następuje

Nawożenie
Czym się kierować, wybierając zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę? Podpowiadamy!

gromadzi się gnojowicę. Na niektórych fermach to wystarcza do przechowywania płynnych odchodów, jednak nie zapewnia to odpowiedniego mikroklimatu chlewni czy obory, ani dobrostanu zwierząt. W powietrzu utrzymują się toksyczne gazy, jeśli wentylacja prawidłowo działa część jest usuwana na zewnątrz, ale i tak nie stwarza to prawidłowych warunków do produkcji zwierzęcej.

Kury
Kurniki przydomowe. Niezbędne informacje o konstrukcji i wyposażeniu

wszystkim o tym, że kury źle znoszą niską temperaturę, wysoką wilgotność i niedobory tlenu. Szczegółowe wskazówki, dotyczące budowy kurnika doskonałego, przedstawiamy poniżej. Konstrukcja (...) utrzymaniu odpowiedniego klimatu w kurniku niezbędne jest wietrzenie. Niewłaściwy rodzaj ściółki przy braku wentylacji to prosta droga do chorób: amoniak podrażnia śluzówki, co skutkuje problemami

Bydło mleczne
Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

wiatru, deszczu, śniegu i bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych. Bardzo istotna jest sprawna wentylacja oraz sprawdzanie poziomu wilgotności. Chów ściołowy jest dla cieląt najlepszy, nie powinny (...) przenoszone do specjalnych pomieszczeń grupowych dla jałowic. Najlepszy system utrzymania jałówek to otwarte obory wolnostanowiskowe (bez jednej ściany) na głębokiej ściółce, z dostępem do wybiegów.

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

których nie stosowano nawożenia obornikiem, a zima była bezśnieżna, może dojść do niedoborów siarki. Należy wtedy zastosować dawkę 20–40 kg S/ha doglebowo w postaci siarczanu (...) Omłotu nasion gorczycy białej można dokonać za pomocą bębna młócącego i wentylatora kombajnu, a parametry omłotu powinny być takie same jak dla rzepaku

Kury
Klatki dla kur – przedstawiamy wymagania, zalety i wady chowu klatkowego

zakupu, w związku z czym nie wykorzystują obornika do uprawy zbóż. Mniejsze klatki ułatwiały obserwację wszystkich ptaków oraz ułatwiały lepszy dostęp i wyłapywanie chorych sztuk. W budynkach zwiększyło się zapylenie spowodowane rozpoczęciem stosowania ściółki, w związku z czym należało również usprawnić system wentylacyjny. W klatkach starego typu nakłady robocizny

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

naturalne tworzywo do wyrobów artystycznych. Kolejnym produktem ubocznym w chowie kóz jest obornik, wykorzystywany na szeroką skalę w ogrodnictwie i warzywnictwie. W Polsce (...) legowisk. W koziarni powinny panować optymalne warunki dotyczące wilgotności, temperatury i wentylacji, ponieważ mają bezpośredni wpływ na wielkość produkcji mleka oraz zdrowotność stada.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

gleby, znacznie podnoszą jej kulturę. Dobrym przedplonem są także ziemniaki uprawiane na oborniku, zbierane stosunkowo wcześnie (1. Dekada września). Nie opóźnia to terminu siewu pszenicy.  (...) nadmierne wyleganie. Skutkuje to silnym porażaniem pszenicy ozimej przez choroby podstawy źdźbła, gdyż wentylacja wewnątrz łanu jest ograniczona. Konsekwencje gęstych i rzadkich siewów przedstawiono poniżej:

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

i molibden są mikroelementami mającymi duży wpływ na wzrost i rozwój koniczyny. Niedobory boru mogą występować na glebach o odczynie obojętnym lub zasadowym, a molibdenu (...) następnie dosuszanie jej w gospodarstwie za pomocą zimnego lub ogrzanego powietrza za pomocą wentylatora. Koniczynę można również przeznaczać na kiszonkę lub sianokiszonkę. Jednak

Owce
Merynos polski – najpopularniejsza krajowa rasa owiec

utrzymywać na ściółce głębokiej, wymienianej dwa razy w roku (przyrost warstwy do 1 m), lub płytkiej – w tym systemie obornik usuwa się co kilka tygodni. Niezwykle istotne jest zaprojektowanie dobrej wentylacji grawitacyjnej, ponieważ zbyt wysokie stężenie amoniaku i pary wodnej wpływa niekorzystnie na stan i kolor runa. Wełna merynosa polskiego

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki