Septorioza plew pszenicy - zwalczanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Septorioza plew pszenicy - zwalczanie

Choroby zbóż
Septorioza plew pszenicy – rozpoznajemy i zwalczamy chorobę w uprawie

Chorobę wywołuje grzyb Phaeosphaeria nodorum, a właściwie jego anamorfa (stadium konidialne grzyba) Stagonospora nodorum (syn. Septoria nodorum). Zimuje on w resztkach pożniwnych, trawach i samosiewach. Może być przenoszony także z nasionami. Rozwojowi choroby i infekcjom sprzyjają temperatura 22–24°C i wysoka wilgotność powietrza.

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

są przez IOR (Instytut Ochrony Roślin). Pszenica jest zbożem bardzo podatnym na (...) oraz atakują zboża we wczesnych fazach rozwoju, zwalcza się jedynie poprzez zaprawianie nasion. (...) porażenia liścia podflagowego, a najgroźniejsze choroby to septoriozy. Wybrane choroby pszenicy (...) brunatna pszenicy, septorioza paskowa liści pszenicy, septorioza plew pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

danych z COBORU w latach 2011–2013 najczęściej zalecanymi odmianami pszenicy ozimej w większości województw były: Ostroga, Bamberka, (...) rdzę brunatną. Na brunatną plamistość liści, choroby podstawy źdźbła oraz septoriozę liści i plew jest w dużym (...) Jej odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną oraz septoriozę plew jest dosyć duża, a na brunatną

Pszenżyto
Pszenżyto Leontino – opis odmiany i wymagania

roku, a jej hodowcą jest firma DANKO. Odmiana pszenżyta Leontino jest zaliczana do tradycyjnych form ozimych. (...) dużym stopniu odporna na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew, rdze brunatną i fuzariozę kłosów. Oprócz tego jest umiarkowanie odporna na rynchosporiozę oraz septoriozę plew. Wykazuje średnią tolerancję na niskie pH gleby.

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

Najważniejszym kryterium wyboru odpowiedniej odmiany pszenżyta jarego do uprawy jest jego (...) odporność mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła i septoriozę liści. Różnice pomiędzy dojrzewaniem poszczególnych (...) ziarniaków. Górne kwiatki w kłosku są bezpłodne. Plewy są krótkie i wąskie oraz (...) zastosowanym przedplonem były okopowe to wystarczającą metodą zwalczania chwastów jest dwukrotnie bronowanie

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

rzędów, w którą siane jest pszenżyto jare, mechaniczne zwalczanie chwastów jest praktycznie niemożliwe. Zastosowanie bronowania w celu zwalczania chwastów w zasiewach pszenżyta jest niecelowe, a (...) zbóż i traw. Mniejsze znaczenie mają septorioza plew, sporysz zbóż i traw, (...) i traw. Mniejsze znaczenie mają septorioza plew, sporysz zbóż i traw, brunatna

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

też pozostają bezpłodne. Podczas kwitnienia pszenżyta część pylników, jak wydostanie się z plewek, wysypuje pyłek. Kwiaty pszenżyta w niewielkim stopniu mogą być obcopylne, ale przeważnie występują w formie (...) w stosunku do chwastów. Jedynie po przedplonach zbożowych należy zwalczać chemicznie chwasty. Przeciwko chorobom ziarna można

Pszenica
Pszenica Skagen – charakterystyka ozimej odmiany pszenicy

bardzo gęsty łan, dlatego też można zaliczyć ją również do typu kompensacyjnego pszenic. Może być przeznaczana na cele konsumpcyjne. Cechy charakterystyczne (...) Skagen są odporne na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego liści, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i liści oraz fuzariozę kłosów oraz średnio odporne na rdze

Pszenica
Pszenica Natula – charakterystyka, odporność i wymagania

przeznaczana jest na cele konsumpcyjne. Pszenica Natula to odmiana jakościowa (grupa A) pszenicy ozimej. Głównie przeznaczana jest na cele konsumpcyjne. Cechy charakterystyczne (...) odpornością na mączniaka prawdziwego liści, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów, brunatną plamistość liści i septoriozę plew. Jest średnio odporna na septoriozę liści.  

Pszenica
Pszenica Ostroga – opis, odporność i wymagania tej odmiany

bardzo dobrymi parametrami jakościowymi ziarna. Pszenica Ostroga jest to oścista odmiana pszenicy ozimej, należąca do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Jej mąka może być (...) odporna na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów i septoriozę plew. Jest średnio odporna na septoriozę liści i mączniaka prawdziwego liści.

Chwasty
Owies głuchy - chwast czy pożyteczny mieszaniec? Poznaj i sam zdecyduj!

wskazówek zegara, co ułatwia odróżnienie go od jęczmienia i pszenicy, ponieważ ich liście skręcają się w drugim (...) piętrach. Wytwarza ziarniaki, które są ciemnobrunatne, szczeciniasto owłosione i zrośnięte plewkami. Plewki ziarniaków są błyszczące, a w (...) rośnie na glebach wapiennych, gliniastych i podmokłych. Zwalczanie Do zwalczania owsa głuchego

Pszenica
Pszenica Toras – opis ozimej odmiany pszenicy

Odporność Pszenica Toras odznacza się bardzo wysoką odpornością na rdzę żółtą i brunatną, mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i fuzariozę kłosa. Dodatkowo jest wysoce odporna na choroby (...) na choroby podstawy źdźbła, ale jej odporność na septoriozę plew i brunatną plamistość liści jest średnia.

Pszenżyto
Pszenżyto Atletico – opis i agrotechnika

Krajowego Rejestru w 2009 roku, a jej hodowcą jest firma DANKO. Odmiana pszenżyta Atletico należy do krótkosłomych form ozimych. Odmiana ta została wpisana do Krajowego (...) masy. Atletico jest średnio odporny na mączniaka prawdziwego, fuzariozę kłosów, rynchosporiozę, septoriozę plew i liści oraz choroby podstawy źdźbła. Rośliny tej odmiany średnio

Pszenica
Pszenica Jenga – wymagania i charakterystyka odmiany

agrotechniki osiągają 10 ton z hektara. Pszenica ozima odmiany Jenga zaliczana jest do grupy (...) Jenga jest dość odporna na septoriozę liści. W niewielkim stopniu może być porażana przez mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła.

Pszenica
Pszenica Bombona – charakterystyka odmiany

2005 roku została wpisana do Krajowego Rejestru. Odmiana Bombona zaliczana jest do pszenic jarych i została wyhodowana przez firmę DANKO. Należy do klasy jakości E, (...) Odporność Odmiana Bombona jest odporna na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła. Wykazuje średnią odporność na

Pszenica
Pszenica ozima Tonacja – opis odmiany i wymagań uprawowych

można uzyskać z niej plon ziarna wynoszący 69,2 dt/ha. Tonacja to odmiana pszenicy ozimej, która należy do grupy jakościowej (A). Może być wykorzystywana na cele (...) Odmiana Tonacja jest dość odporna na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i liści oraz fuzariozę kłosów. Odznacza się też średnią odpornością

Pszenica
Pszenica Ludwig – charakterystyka odmiany

500 ziaren na 1 m2. Odmiana Ludwig, zaliczana jest do form ozimych pszenicy i należy do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Zalecana jest do uprawy (...) mniejszym stopniu mogą być porażane przez rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów, septoriozę plew i liści.    

Pszenica
Pszenica Bamberka – charakterystyka odmiany i wymagania

A (jakościowej), która może być wykorzystywana na cele konsumpcyjne. Bamberka jest odmianą pszenicy ozimej należącą do grupy A (jakościowej), która może być wykorzystywana na cele (...) plamistość liści i fuzariozę kłosów. Wykazuje też średnią odporność na rdze brunatną oraz septoriozę plew i liści.   Autor: mgr inż.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

rolnik, jest niestosowanie jesiennej ochrony pszenicy ozimej przed zachwaszczeniem. Duży udział zbóż w strukturze zasiewów powoduje, że skład gatunkowy chwastów kompensuje się i specjalizuje. Z tego względu zwalczanie ich jest (...) wymagana jest ochrona liści i kłosów, które chorują na septoriozę. Ponadto w ostatnich latach zanotowano wzrastające

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

od zasobności gleb. Optymalna dawka azotu pod pszenicę jarą wynosi 70–110 kg N/ha. Po przedplonach (...) 100 kg N/ha, są stosowane przy optymalizacji zabiegów uprawowych i zwalczaniu chorób. Dawki azotu dla pszenicy konsumpcyjnej (...) nasilenia. Największe szkody przynosi porażenie liści pszenicy jarej przez septoriozę kłosów i rdzę brunatną. Przy doborze

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

w zależności od tego, w którym stadium zaatakuje rośliny. Zwalcza się go poprzez stosowanie 3-letniego zmianowania, a (...) Rynchosporioza zbóż Choroba ta występuje na roślinach żyta, pszenżyta i jęczmienia. Wywoływana jest przez Rhynchosporium (...) a porażone kłoski wypełnione są brunatnoczarną masą zarodników. Ich plewy i plewki pokryte są błonką, a

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

należy stosować nawożenie azotowe w ilości od 50-90 kg N/ha, a na pszennym wadliwym i żytnim bardzo dobrym – 40-80 kg N/ha. Odporność (...) Odmiana Cubus jest odporna na mączniaka, ale może być porażana przez septoriozę liści i plew, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła i

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

tylko dwa tygodnie. Owocem miotły zbożowej jest ziarniak, otoczony plewkami. W suchym podłożu może przeżyć rok, w (...) dużym prawdopodobieństwem wykluczą możliwość wschodów miotły na polu. Zwalczanie środkami chemicznymi Ze względu (...)   Pszenica ozima Opryski pszenicy ozimej robimy podobnie jak te w

Pszenżyto
Pszenżyto Algoso – charakterystyka i wymagania

prawie 10 ton z hektara. Odporność na choroby Pszenżyto Algoso jest podatne na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Za to wykazuje (...) podatne na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Za to wykazuje średnią odporność na septoriozę liści i plew, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła.

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

które otoczone są dwiema plewami (górną i dolną). Górna plewka jest błoniasta i naga, a dolna skórzasta (...) warunków wilgotnościowych oraz poziomu agrotechniki. W latach suchych na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym żyto uzyskuje (...) miotły zbożowej herbicydy należy stosować w terminie jesiennym, a zwalczanie chwastów dwuliściennych należy wykonywać wiosną. Ziarna

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

mineralnie. Soję najlepiej uprawiać na glebach należących do kompleksu pszennego bardzo dobrego, dobrego oraz wadliwego. Odpowiedni odczyn (...) Wapnowanie wykonuje się pod podorywkę lub orkę zimową. Zwalczanie chwastów, chorób, szkodników i dzikich zwierząt (...) fuzaryjny zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi, fuzaryjne więdnięcie, septoriozy, cerkosporiozy, mączniak rzekomy soi oraz fuzaryjne

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

też owsiano-ziemniaczanych górskich, owsiano-pastewnych górskich oraz nieznacznie słabiej na pszennych. Wywnioskować można więc, że jego uprawa najlepiej (...) się na poziomie pH 5,5–6,5. Odmiany – owies oplewiony i nieoplewiony Obecnie w (...) pierwszych osobników wiosną. Jednocześnie środek ten ogranicza występowanie i/lub zwalcza skrzypionki (próg szkodliwości skrzypionki – 1–1,5

Pszenica
Pszenica Tybalt – charakterystyka, odporność i wymagania

przeciętnym stopniu odporne na porastanie ziarna w kłosach. Ta odmiana pszenicy bardzo dobrze plonuje przy zastosowaniu intensywnego poziomu agrotechniki, który obejmuje pełną ochronę (...) źdźbła, mączniaka prawdziwego liści, rdzę brunatną. Jej rośliny są też bardzo odporne na septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów.  

Pszenżyto
Pszenżyto Pigmej – charakterystyka odmiany

wysiewu ziaren dla tej odmiany jest uzależniona od rodzaju kompleksu. Na kompleksie pszennym bardzo dobrym, dobrym i wadliwym wynosi około 120 kg ziaren/ha. Ilość wysiewu (...) Odporność na choroby Odmiana Pigmej jest średnio odporna na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i plew, rynchosporiozę oraz choroby podstawy źdźbła. Jej rośliny wykazują

Pszenica
Pszenica Mulan ‒ charakterystyka i wymagania tej odmiany

220 do 430 ziaren na 1 m2. Mulan jest to odmiana pszenicy ozimej, która zaliczana jest do typu krótkiego dnia, wytwarzającego dużo ziarna. Należy (...) Odmiana Mulan jest średnio odporna na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła.

Pszenica
Pszenica Bogatka – charakterystyka, wymagania i odporność

przy przeciętnym poziomie agrotechniki wynosi 80 dt/ha. Bogatka jest to chlebowa odmiana pszenicy ozimej przeznaczona do późnych siewów.  Zaliczana jest do grupy technologicznej B. Jej (...) fuzariozę kłosów i brunatną plamistość liści. Za to jej odporność na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew jest przeciętna.    

Pszenica
Pszenica Akteur – charakterystyka odmiany

pszenicy ozimej – Akteur, zaliczana jest do grupy A, czyli jakościowej. Odmiana pszenicy ozimej – Akteur, zaliczana jest do grupy A, czyli jakościowej. (...) jest średnio odporna na mączniaka prawdziwego, ale wykazuje dużą odporność na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, brunatna plamistość liści, choroby podstawy źdźbła oraz fuzariozę

Pszenżyto
Pszenżyto Grenado – charakterystyka i metody uprawy

uzyskane plony są wyższe niż w przypadku uprawy na przeciętnym poziomie. Odmiana pszenżyta Grenado zaliczana jest to krótkosłomych form ozimych. Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze (...) Grenado jest w dużym stopniu odporna na mączniaka prawdziwego, rdze brunatną oraz septoriozę liści i plew. Jest średnio odporna na rynchosporiozę i fuzariozę kłosów.

Pszenica
Pszenica Nawra – charakterystyka odmiany

została wpisana w 1999 roku. Odmiana Nawra zaliczana jest do formy jarej pszenicy. Należy ona do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Charakteryzuje się wczesnym dojrzewaniem (...) Odmiana Nawra jest odporna na rdzę żółtą, jednakże na: mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła jest średnio

Pszenica
Pszenica Muszelka – opis i wymagania

Cechują się niską mrozoodpornością. Wymagania i norma wysiewu Pszenica ozima Muszelka może być uprawiana na terenie całego kraju, choć jest średnio (...) śniegową, rdzę brunatną, choroby podstawy źdźbła i brunatną plamistość. Wykazuje średnią odporność na septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów.  

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki