Rodzaje wentylacji

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Rodzaje wentylacji

Bydło mleczne
Wentylacja w oborze - zadania, rodzaje i wady różnych metod wentylacji

Wentylacja jest to proces odprowadzania zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz budynku inwentarskiego i jednoczesne doprowadzanie powietrza świeżego. Wentylacja ma zadanie regulację warunków środowiska wewnętrznego budynku. W każdym typie obór wentylacja jest obowiązkowym elementem wyposażenia. Najgorsze warunki higieniczne powietrza występują w oborach o głębokiej ściółce (rzadko wybieranej), oborach rusztowych ze stałym kanałem gnojowicowym oraz w tuczarniach na ruszcie.

Bydło mleczne
Obora wolnostanowiskowa - zalety i wady rozwiązania

oborach wolnostanowiskowych są stosowane dwa rodzaje wentylacji ; grawitacyjna i mechaniczna. Oświetlenie Naturalne i sztuczne oświetlenie ma istotny wpływ na pobieranie paszy i produkcję mleka. Długość dnia świetlnego powinna wynosić 16 godzin, natomiast w nocy powinno być stosowane światło o mniejszym natężeniu tzw. robocze (8 h).

Pszczoły
Hodowla pszczół – najważniejsze zagadnienia i niezbędne porady!

okresie pożytku wskazany jest nadmiar wolnego miejsca w ulu – nektar zbierany przez pszczoły cechuje się wysoką zawartością wody, która musi dopiero odparować. Aby zapewnić rodzinie dobrą wentylację, latem wylot ula otwiera się na całą szerokość. Jeśli po dokonaniu majowego przeglądu zauważymy mateczniki rojowe, konieczne może okazać się stworzenie odkładu (nowej

Pszczoły
Zimowanie pszczół - radzimy, jak przygotować pszczoły i ule do zimowli

ule pomagają w wydłużeniu okresu bezczerwiowego, co sprzyja zdrowotności rodzin, ponieważ przyczynia się do wzrostu śmiertelności warrozy. W konsekwencji wolniej rozprzestrzeniają się choroby wirusowe i grzybowe. Aby opóźnić czerwienie w ulu ciepłym zaleca się stosowanie głębokich dennic.   Wentylacja ula Zimą pszczelarz kontroluje stan otworów

Ziemniaki
Przechowywanie ziemniaków krok po kroku - cenne wskazówki

podwyższa temperaturę wewnątrz obiektów przechowalniczych. To przemawia za koniecznością stosowania mechanicznych systemów wentylacyjnych, które gwarantują stały przepływ powietrza. Ponadto, ubytki naturalne można ograniczyć poprzez utrzymanie (...) spowodowane działalnością patogenów, sięgają niekiedy 50%. Sucha zgnilizna (sprawca: grzyby z rodzaju Fusarium): choroba ta jest bardzo popularna w europejskich i polskich obiektach

Pszczoły
Rojenie pszczół - zdradzamy metody skutecznego zapobiegania

pszczół, między ramki w z czerwiem należy wstawić ramki z węzą, gotowe do zagospodarowania. Powiększanie gniazda powinno iść w parze z dbałością o dobrą wentylację – w czerwcu rodzina zużywa blisko 1/3 rocznych zapasów miodu i pierzgi, co skutkuje znacznym wzrostem temperatury wewnątrz ula. Jego wylot należy zatem otworzyć na całą

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

uwięziowego na wolnostanowiskowy, choć niektórzy decydują się tylko na polepszenie warunków w dotychczasowych oborach. Nowoczesna obora, bez względu na rodzaj prowadzonego w niej chowu, musi spełniać szereg wymogów dotyczących wentylacji, zakresu temperatur, wilgotności, stężenia pyłu i gazów. Parametry te powinny być utrzymywane na poziomach nie wpływającym negatywnie na  zdrowie

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

elementów wyposażenia ferm drobiu można zaliczyć poidła, karmidła, gniazda i grzędy, system wentylacyjny, paszociąg oraz elementy dodatkowe, wybiegi, oświetlenie, sprzęty usuwające obornik lub pomiot i (...) i przeprowadzić dezynfekcję. Karmidła Na polskim rynku występuje kilka rodzajów karmideł, również dostosowuje się je do gatunków utrzymywanego drobiu. Najbardziej popularne

Pszczoły
Pyłek pszczeli - właściwości i zastosowanie pyłku kwiatowego

względem przechowywania pyłku najgorzej sprawdzają się natomiast poławiacze wylotkowe, które mają bardzo małe szuflady, dlatego pyłek trzeba odbierać z nich codziennie. Ten rodzaj poławiaczy, bardziej od powałkowych i dennicowych, utrudnia wentylację ula. Decydując się na zainstalowanie poławiacza należy pamiętać, że im mniejsze otwory w płytkach, tym lepsza wydajność w

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

i latem przenosić hodowlę do tzw. parku, czyli na ogrodzony teren na świeżym powietrzu. Ten pierwszy system jest praktykowany rzadziej, ponieważ całoroczny chów w zamkniętych pomieszczeniach wiąże się ze wzrostem kosztów i nakładu pracy. Ślimaczarnia musi być zaopatrzona w wodociąg, kanalizację, elektryczność i wentylację. Powinny znaleźć się w niej osobne pomieszczenia,

Króliki
Hodowla królików bez tajemnic. Zobacz!

(1 kg przyrostu z 3,5 kg paszy) i mogą otrzymywać taki jej rodzaj, którego nie mogą pobierać inne zwierzęta gospodarskie (z dużą zawartością włókna). (...) wilgotności nie będzie wpływało pozytywnie na zwierzęta. Na utrzymanie optymalnej wilgotności ma wpływ wentylacja pomieszczeń inwentarskich. Zbyt niska wilgotność może powodować wysuszenie błon śluzowych i

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

posiada delikatny spadek. Obory wolnostanowiskowe dzielą się ze względu na rodzaj legowiska. Występują obory z boksami, kombiboksami i z głęboką ściółką. (...) W nowoczesnych oborach stosuje się zraszacze wodne, chłodzące zwierzęta. Wilgotność i wentylacja W oborze powinna być sprawna wentylacja, powodująca wymianę powietrza,

Gołębie
Hodowla gołębi – hobbystyczna, przemysłowa czy sportowa? Wybierz najlepszą dla siebie!

dobę, ponieważ korzystają z niewchłoniętego całkowicie woreczka żółtkowego. W ciągu pierwszych dni rodzice karmią młode „ptasim mleczkiem” wyprodukowanym we własnym wolu wraz z resztkami paszy (...) jako ściółkę, trocin, ponieważ w nich rozwijają się pasożyty. W dobrze prowadzonym gołębniku wentylacja, oświetlenie, izolacja cieplna oraz system ochronny przed drapieżnikami powinien  funkcjonować prawidłowo,

Zboża
Silosy zbożowe - radzimy, jak wybrać i zbudować odpowiedni magazyn zbożowy

  Budowa silosu Silos jest to rodzaj magazynu na zboże o budowie cylindrycznej, dzięki której zmniejsza się powierzchnia magazynowania starego typu- podłogowego. Magazyny silosowe swoją konstrukcją umożliwiają dosuszanie ziarna, konserwację i schładzanie poprzez wbudowane wentylatory. Na materiał budulcowy wykorzystuje się stal nierdzewną, blachę ocynkowaną, materiały

Kury
Inkubacja jaj kurzych i wykluwanie piskląt

Jaja wylęgowe należy wybierać pod kątem zdrowotności, wielkości i braku spokrewnienia między rodzicami. Jaja nie mogą być nadtłuczone, o zbyt cienkiej skorupce oraz z wadami (...) inkubatorów ze względu  na obieg powietrza w środku, z obiegiem wymuszonym i stałym. Wentylatory umożliwiają obieg wymuszony, dzięki któremu utrzymuje się stała wilgotność i temperatura.

Kury
Choroby kur niosek - rodzaje, objawy i leczenie

obrzęk około oczodołowy, zapalenie spojówek  i błony śluzowej nosa. Leczenie i zapobieganie Podczas leczenia wykorzystywane są różnego rodzaju chemioterapeutyki. Jeśli jednak warunki środowiska, nie ulegną poprawie (szczególnie wentylacja i ściółka) to choroba będzie powracać. Zapobieganie kolibakteriozie polega na utrzymaniu higieny pomieszczeń fermy, klatek lub podłogi ze ściółką.

Kaczki
Hodowla kaczek - to musisz wiedzieć!

Bardzo istotny wpływ na parametry odchowu kacząt ma prawidłowo funkcjonująca wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, usuwająca nadmiar szkodliwych gazów i wilgoci. W kaczniku wilgotność (...) wymienić całą głęboką ściółkę, a podłogę umyć i zdezynfekować. Użytkowanie stad rodzicielskich Celem użytkowania stada rodzicielskiego jest uzyskanie zdrowych, dobrze wykształconych

Zwierzęta futerkowe
Hodowla szynszyli – najważniejsze aspekty chowu tych gryzoni

wiekowych. W pomieszczeniach musi być dostęp do naturalnego źródła światła i sprawna wentylacja. Wymiana powietrza jest bardzo ważna, ze względu na duże zapylenie środowiska wewnętrznego, (...) i brzuchu. Poród rozpoczyna się po wycieku jasnożółtej substancji. Samica pomaga sobie przy porodzie, wyciągając kolejno maluchy łapkami i zębami. Po urodzeniu młodych, samica rodzi

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

szereg czynników. Zalicza się tu m.in. cechy genetyczne, odpowiedni stan zdrowotny stada rodzicielskiego, prawidłowy przebieg procesu wylęgu pisklęcia. Należy ocenić jakość skorup jaj wylęgowych, masę (...) do przechłodzenia piskląt. Nie bez znaczenia dla utrzymania właściwego mikroklimatu jest wentylacja pomieszczeń. Musi ona zapewniać skuteczną wymianę powietrza bez narażania zwierząt na

Kury
Kurniki przydomowe. Niezbędne informacje o konstrukcji i wyposażeniu

Do produkcji jaj i osiągania zadowalających przyrostów masy kury potrzebują tlenu, dlatego do utrzymaniu odpowiedniego klimatu w kurniku niezbędne jest wietrzenie. Niewłaściwy rodzaj ściółki przy braku wentylacji to prosta droga do chorób: amoniak podrażnia śluzówki, co skutkuje problemami z układem oddechowym i oczami. Zbyt duże stężenie azotu prowadzi też

Pszczoły
Ule Dadanta – doskonałe domy dla silnych, pszczelich rodzin!

Ule Dadanta doskonale sprawdzają się w pasiekach, w których konieczne jest utrzymywanie silnych rodzin. Efektywna wentylacja gniazda zapewnia pszczołom optymalne warunki do zimowli, a latem ułatwia opanowanie nastroju rojowego. Dadany poleca się zwłaszcza na tereny o długotrwałych, dobrych pożytkach.

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

oraz pomieszczenia administracyjne i socjalne. Budynki muszą spełniać określone wymogi i charakteryzować się ciepłochronnością, przepuszczalnością powietrza (dobra wentylacja), izolacją od gruntu (wylewki z betonu) oraz posiadać powierzchnię i wyposażenie dostosowane do rodzaju i intensywności produkcji. Budynki produkcyjne można podzielić na wychowalnie (ptaków reprodukcyjnych i niosek), odchowalnie (drób

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

uprawowe Czynnikami wyznaczającymi kolejność zabiegów uprawowych dla pszenicy ozimej są: rodzaj przedplonu oraz sposób jego uprawy. Pożniwną uprawę ściernisk wykonuje się po zbiorach (...) nadmierne wyleganie. Skutkuje to silnym porażaniem pszenicy ozimej przez choroby podstawy źdźbła, gdyż wentylacja wewnątrz łanu jest ograniczona. Konsekwencje gęstych i rzadkich siewów przedstawiono poniżej:

Indyki
Efektywna hodowla indyków bez sekretów

stany zapalne poduszek palców.   Ściółka Rodzaj ściółki i jej ilość odgrywa bardzo ważną rolę w odizolowaniu zwierząt od (...) oraz zbyt niska wilgotność może powodować problemy ze zdrowiem. Oświetlenie i wentylacja Dostęp do światła ma wpływ na prawidłowy rozwój piskląt.

Ślimaki
Hodowla ślimaków winniczków - cenne informacje

życia oraz okres zimowania. Utrzymywanie ślimaków w budynkach, ma na celu zachowanie prawidłowych warunków termicznych, wilgotności oraz wentylacji i powolne przygotowanie ślimaków do zimowania (hibernacji). Chów w parkach Występują trzy rodzaje chowu ślimaków w parkach. Pierwszy system zakłada utrzymanie ślimaków w sezonie letnim na pastwisku

Kury
Hodowla kur niosek - wszystko co wiedzieć trzeba

Z krzyżowania Zielononóżki Kuropatwianej i New Hampshire powstała Żółtonóżka Kuropatwiana. Obie z rodzimych Polskich ras są znakomicie przystosowane do niekorzystnych warunków środowiska, nie są wybredne (...) która korzystnie wpływa na nieśność to 13-18°. Ważną rolę w pomieszczeniach inwentarskich spełnia wentylacja- grawitacyjna lub mechaniczna. Główną funkcją, którą spełnia jest usuwanie nadmiaru wilgoci,

Króliki
Królik angora - rasa ceniona ze względu na wełnę

i jakość surowca. Bardzo istotnym czynnikiem jest zapewnienie prawidłowego mikroklimatu. Wentylacja powinna sprawnie usuwać toksyczne gazy, nadmiar wilgoci oraz dostarczać świeże powietrze, bez dużych zmian temperatury oraz przeciągów. W nowoczesnych fermach króliki utrzymuje się w dwóch rodzajach pomieszczeń, w których panuje inna temperatura. W pomieszczeniach cieplejszych przebywają

Uprawa
Miniszklarenki - sposób na przyspieszoną uprawę roślin

przeźroczystego wieczka. Na sklepowych półkach coraz częściej spotykanym towarem są wszelkiego rodzaju miniszklarenki. Jest to pojemnik do produkcji rozsady w domowych warunkach. Składa się (...) szklarenki w formie kloszy. Jest bezbarwna wytłoczka w kształcie kopuły z zamykanymi otworami wentylacyjnymi. W komplecie często dołączone są szpilki do przytwierdzenia klosza do gruntu.

Claas
Kombajn Claas Avero 160 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

szt. WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora klimatyzowana kabina, lodówka, widok na zgoniny wracające do omłotu (...) Avero 160 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Avero 240 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

szt. WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora klimatyzowana kabina, lodówka, widok na zgoniny wracające do omłotu (...) Avero 240 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Lexion 620 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, automatyka hedera, automatycznie klimatyzowana (...) Lexion 620 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Lexion 630 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, automatyka hedera, automatycznie klimatyzowana (...) Lexion 630 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Lexion 650 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, automatyka hedera, automatycznie klimatyzowana (...) Lexion 650 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Lexion 660 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, automatyka hedera, automatycznie klimatyzowana (...) Lexion 660 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Lexion 670 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, automatyka hedera, automatycznie klimatyzowana (...) Lexion 670 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Lexion 740 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, automatyka hedera, automatycznie klimatyzowana (...) Lexion 740 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Lexion 750 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, automatyka hedera, automatycznie klimatyzowana (...) Lexion 750 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Lexion 760 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, automatyka hedera, automatycznie klimatyzowana (...) Lexion 760 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Lexion 770 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, automatyka hedera, automatycznie klimatyzowana (...) Lexion 770 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Lexion 780 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, automatyka hedera, automatycznie klimatyzowana (...) Lexion 780 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Tucano 320 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, automatyka hedera, klimatyzowana kabina, (...) Tucano 320 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Tucano 330 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, klimatyzowana kabina, lodówka, widok (...) Tucano 330 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Tucano 340 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, klimatyzowana kabina, lodówka, widok (...) Tucano 340 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Tucano 420 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, klimatyzowana kabina, lodówka, widok (...) Tucano 420 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Tucano 430 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, klimatyzowana kabina, lodówka, widok (...) Tucano 430 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Tucano 440 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, klimatyzowana kabina, lodówka, widok (...) Tucano 440 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Tucano 450 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, klimatyzowana kabina, lodówka, widok (...) Tucano 450 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

Claas
Kombajn Claas Tucano 570 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ zdalna regulacja obrotów bębna, wentylatora, rotora, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu, klimatyzowana kabina, lodówka, widok (...) Tucano 570 (brutto): brak danych   Firma CLAAS, jako rodzinny biznes, założona została w 1913 roku i obecnie jest jedną z

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki