Agrotechnika rzepaku

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Agrotechnika rzepaku

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

Rzepak ozimy jest rośliną typu oleistego, należącej do formy biennis czyli ozimej. Odznacza się wysoką zwartością tłuszczu w nasionach, które wykorzystywane są do produkcji oleju przeznaczanego na cele konsumpcyjne i przemysłowe. Może być również wykorzystywany na cele energetyczne.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

Rzepak jest rośliną oleista uprawianą w Polsce głównie w formie ozimej, która odznacza się lepszym plonowaniem niż forma jara. Jednak na świecie uprawiana jest przede wszystkim forma jara. Powierzchnia uprawy rzepaku w kraju ciągle wzrasta i aktualnie wynosi około 0,8 mln hektarów.

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

Rzepak ozimy wymaga bardzo precyzyjnych siewów. Jego nasiona są drobne, kuliste, o średniej MTN wynoszącej 4-8 g. Optymalna temperatura kiełkowania rzepaku wynosi nawet 25 OC, dynamiczny rozwój notuje się w 12OC. Spełnienie tych warunków możliwe jest tylko przy terminowych siewach, których przestrzeganie stanowi jeden z najważniejszych elementów agrotechniki rzepaku.

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

Możemy uprawiać dwie formy rzepaku, jarą i ozimą, które różnią się agrotechniką. Jednym z ważniejszych zabiegów agrotechnicznych jest siew – ważne, by znać jego główne kwestie: właściwy termin oraz obsadę roślin. Rzepak posiada bardzo duże wymagania glebowe – najlepsze będą gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobre gleby II-IIIb klasy bonitacyjnej. Powinny być żyzne, próchniczne, zasobne w wapń, o dobrej wilgotności, ale nie podmokłe.

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

fosfor i potas. Agrotechnikę rzepaku często określa się mianem „trudnej”, której najbardziej kłopotliwym elementem jest nawożenie mineralne. Rzepak to roślina o wysokich wymaganiach pokarmowych. Jej plony w naszym kraju są niskie, tzn. stanowią zaledwie połowę tego, co rzeczywiście można zebrać. W latach dobrych, kiedy panują korzystne warunki pogodowe,

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

rośliny szybko rosnące: gorczyca biała, rzepak, rzepik, rzodkiew oleista. Na uprawę przedsiewną składają się orka i zabiegi doprawiające glebę. Głębokość orki powinna być średnia, wykonana na 2- 3 tygodniem przed siewem. Zabieg ten ma na celu odwrócenie wierzchniej warstwy gleby, naruszając jej naturalny układ. Silnie napowietrza i przesusza

Choroby roślin
Przegląd najczęstszych chorób rzepaku, a także metody ochrony i ich zwalczania!

wywoływana przez grzyby z rzędu moniliowców, które powodują znaczne szkody w uprawach rzepaku. Objawy uwidaczniają się u dorosłych roślin pod postacią rozprzestrzeniających się, jednostronnych pożółknięć (...) obróbki gleby, na których gromadzą się patogeny. Profilaktycznie powinniśmy stosować właściwą agrotechnikę oraz czyścić narzędzia rolne, a jeśli te działania nie przyniosą rezultatu,

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

wykazują wyższa tolerancję na okresowe susze i zdolność do eliminacji chwastów.   Siew Rzepak jary jest bardzo wrażliwy na termin siewu, który uchodzi za najważniejszy element jego agrotechniki. Aż 25% spadku plonu mogą spodziewać się producenci zwlekający z siewem o 10- 15 dni. Optymalny termin

Szkodniki upraw
Pchełka rzepakowa – niepozorny szkodnik rzepaku czyha!

larw na roślinie zamieranie. Prócz tego w mroźne zimy rzepak uszkodzony przez pchełki obumiera, choć razem z nim giną również larwy owadów, co w znaczny sposób ogranicza ich występowanie w następnych latach. Ochrona Zmniejszeniu występowania pchełki sprzyja prawidłowa agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wczesny wysiew

Szkodniki upraw
Jesienny atak chowacza galasówka w uprawie rzepaku. Mówimy „nie” szkodnikowi!

jest najmniej szkodliwa dla środowiska w ramach metod chemicznych. Dodatkowo, prócz agrotechnicznych i chemicznych sposobów profilaktyki, należy prowadzić monitoring uprawy, zwłaszcza w okresie września i października. Metody obserwacyjne są takie, jak w przypadku innych chrząszczy atakujących rzepak, czyli czerpakowanie, obserwacja wzrokowa lub przy użyciu żółtych naczyń. Próg szkodliwości ekonomicznej

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

2,5 EC. Przy zakładaniu plantacji gorczycy należy unikać bliskiego sąsiedztwa rzepaku ozimego, ponieważ może to prowadzić do zwiększonych ataków szkodników. Należy wtedy wielokrotnie (...) Termin zbioru przypada na sierpień. W zależności od skłonności do pękania oraz stanu agrotechnicznego plantacji stosuje się inną metodę zbioru. Łuszczyny gorczycy białej są odporne

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

pasożytowania powstają przerzedzenia zasiewów, przy czym zwykle pierwsze straty uwidaczniają się na obrzeżach pola. Profilaktyka Ochrona upraw rzepaku przed rolnicami powinna polegać na: starannych zabiegach agrotechnicznych, izolacji przestrzennej od miejsc zimowania szkodnika, zwiększeniu norm wysiewu, zaprawieniu chemicznym nasion, wcześniejszym,

Szkodniki upraw
Chowacz brukwiaczek – uciążliwy chrząszcz zagraża rzepakowi!

przede wszystkim na: suchą zgniliznę, zgniliznę twardzikową i szarą pleśń. Sposoby ochrony uprawy Nieprawidłowo prowadzona ochrona uprawy rzepaku, czyli brak podorywek i upraw orkowych oraz postępujące uproszczenia agrotechniczne przyczyniają się do wzrostu liczebności nie tylko chowacza brukwiaczka, lecz także wszelkich szkodników. W związku z tym należy pamiętać

Szkodniki upraw
Tantniś krzyżowiaczek – uciążliwy motyl, pasożytujący na liściach rzepaku

że po dotknięciu zwija się w podkówkę i spuszcza na ziemię po przędzy. Ochrona uprawy Działania chroniące uprawę rzepaku powinny koncentrować się na starannych pracach agrotechnicznych. Powinniśmy zadbać, aby w pobliżu plantacji nie było innych roślin kapustowatych, systematycznie usuwać chwasty i samosiewy rzepaku, niszczyć resztki roślinne oraz

Szkodniki upraw
Miniarka kapuściana – przedstawiamy metody ochrony rzepaku i zwalczania tego szkodnika

nie zagraża rzepakowi, ponieważ obejmuje głównie jego dolnych liści. Ochrona uprawy rzepaku W przeciwdziałaniu wystąpienia miniarki kapuścianej w uprawach rzepaku należy skoncentrować się na pracach agrotechnicznych. Bardzo ważna jest głęboka orka, usuwanie dziko rosnących roślin pokarmowych, izolacja przestrzenna od innych gatunków roślin kapustowatych oraz wczesny siew nasion

Szkodniki upraw
Uwaga na mszycę kapuścianą w czasie kwitnienia rzepaku! Metody zwalczania szkodnika

często żółkną, nasiona nie wykształcają się, a osłabiona roślina jest znacznie podatniejsza na choroby. Ochrona uprawy Ochrona uprawy rzepaku polega przede wszystkim na starannym wykonywaniu prac agrotechnicznych, wyizolowaniu przestrzennemu uprawy od innych roślin kapustnych, wczesnym wysiewie nasion i ich zaprawie chemicznej, a w razie przekroczenia progu ekonomicznej

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

plonu. Wirus ten najczęściej przenosi się przez mszyce, w sposób nietrwały, a także może zimować w roślinach ozimych, np. w rzepaku. Najważniejsze przy ograniczaniu występowania chorób w uprawach gorczycy jest przestrzeganie prawidłowej agrotechniki, czyli odpowiedniego doboru stanowiska, zwalczania chwastów, wykorzystywania kwalifikowanego materiału siewnego czy odpowiedniego zmianowania. Chemiczne metody zwalczania chorób należy

Szkodniki upraw
Chowacz podobnik – owad żerujący w łuszczynach rzepaku

a wygryzienia często wykorzystywane są przez innego, znacznie groźniejszego szkodnika – pryszczarka kapustnika do składania jaj. Plantacji rzepaku najbardziej zatem zagraża jednoczesne występowanie tych dwóch szkodników. Metody ochrony Nieprawidłowo prowadzone zabiegi agrotechniczne przyczyniają się do wzrostu liczebności chowacza podobnika, w związku z tym należy pamiętać o starannych

Szkodniki upraw
Pomrowik plamisty upodobał sobie twoją uprawę rzepaku? Oto metody zwalczania i dalszej ochrony

a dodatkowym widocznym objawem, prócz uszkodzeń rzepaku, jest pozostawiony na roślinach i glebie śluz. Ochrona uprawy Ochrona rzepaku polega na działaniach profilaktycznych oraz starannym wykonywaniu prac agrotechnicznych. Pamiętajmy o zlokalizowaniu uprawy z dala od terenów podmokłych, zacienionych, rowów melioracyjnych, niekoszonych łąk, pastwisk i ugorów, a także o

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

stosowanie 3-letniego zmianowania, a jako przedplon na polach można stosować wczesnego ziemniaka, rzepak lub fasolę. Do nawożenia należy wykorzystywać obornik, a na glebach zasadowych kwaśne (...) drobne skupienia urediniospor. Chorobie tej można zapobiegać przez wczesny siew ziarniaków, przestrzeganie zaleceń agrotechnicznych oraz poprzez uprawę roślin o zwiększonej odporności. Można też stosować chemiczną

Rzepak
Rzepak DK Exquisite – odmiana zapewniająca stabilne i regularne plonowanie

nasion, co daje 103% wzorca w badaniach COBORU w latach 2008-2010. Odmiana ta odznacza się bardzo dużą zimotrwałością. Siew rzepaku DK Equisite następuje we wcześniejszym lub optymalnym terminie agrotechnicznym dla danego regionu. Zalecana obsada powinna wynosić 35-45 roślin/m2. To średnio późna odmiana w kwitnieniu i dojrzewaniu. Rzepak posiada

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

  Agrotechnika Przy uprawie pszenżyta ozimego należy zwracać uwagę na jego przedplony. Ważne jest, aby pozostawiały glebę wolną od chwastów, zasobną w składniki pokarmowe oraz o strukturze gruzełkowatej. W związku z tym, forma ozima pszenżyta może być uprawiana po grochu, rzepaku, ziemniakach wczesnych i średnio

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

wtóry po mieszankach zbożowych ozimych, które są zbierane w maju. Soja jest bardzo dobrym przedplonem dla roślin zbożowych, kukurydzy, rzepaku i roślin warzywnych.   Agrotechnika Jesienne zabiegi pod uprawę soi nie różnią się zbytnio od zabiegów wykonywanych pod kukurydze czy zboża jare. W

Zabiegi agrotechniczne
Wszystko, co musisz wiedzieć o podorywce - jak, kiedy i dlaczego?

temu woda zgromadzona pod przeschniętą warstwą powierzchniową umożliwia prawidłowe wykonanie następnych zabiegów agrotechnicznych. Dzięki podorywce można dokładnie przykryć resztki pożniwne, które przy ograniczonym (...) podorywki może wynosić 12–15 cm. Wykonuje się ją po zbiorze zbóż, rzepaku, roślin strączkowych oraz innych roślin. Należy to robić bezpośrednio po zbiorach,

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

Agrotechnika Najlepszy przedplon pod uprawę gorczycy stanowią okopowe na oborniku, ale po zbożach również można ją wysiewać. Należy jednak pamiętać o zastosowaniu wyższych dawek nawozów mineralnych. Trzeba unikać uprawy gorczycy sarepskiej na polach, gdzie były uprawiane inne rośliny z rodziny kapustnych. Po zbiorze przedplonu należy przeprowadzić

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

z którego powstaje obornik. Płyta obornikowa musi być wyposażona w utwardzoną i nieprzepuszczalną płytę ze spadkiem oraz instalację, która odprowadza odciek do szczelnego zbiornika. (...) kg N/ha w czystym składniku. Obornik można stosować w trzech terminach agrotechniczno-kalendarzowych. Bardzo dobry termin, który zapewnia długi okres potrzebny do rozkładu obornika

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

stopniu plonowanie żyta jest zależne od pogody, odpowiednich warunków wilgotnościowych oraz poziomu agrotechniki. W latach suchych na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym żyto uzyskuje (...) ozimej z udziałem żyta oraz mieszankach zbożowo-strączkowych. Dobrymi przedplonami są ziemniaki na oborniku, rzepak oraz owies, zaś najgorszymi przedplonami są zboża ozime. Uprawa

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

to zamiast niego można wykorzystać kultywator ścierniskowy bądź talerzówkę. Zabieg ten należy przeprowadzić na głębokości 6–9 cm, a jeżeli na polu pojawiły się chwasty, to (...) szkodniki: mszyce, skrzypionki, miniarki, lednica zbożowa, łokaś garbatek i rolnice. Należy przestrzegać prawidłowej agrotechniki w uprawie pszenżyta, która pozwala ograniczać rozwój tych szkodników. Ważne jest

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

Ważnym zabiegiem agrotechnicznym jest uregulowanie odczynu, przynajmniej do pH 6,5. Na plantacjach odchwaszczonych, utrzymywanych w wysokiej kulturze, plonuje najwyżej i najwierniej. Przedplon Burak pastewny najczęściej zajmuje stanowisko po zbożach (pszenicy ozimej i jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze przedplony wskazuje się rośliny z rodziny kapustowatych, w tym rzepak.

Kapusta
Jak uprawiać brokuły? Odkrywamy sekrety uprawy brokułów

aby pozyskiwać ciągły zbiór. Zbiór i przechowywanie Zbiór przeprowadza się zwykle 50–70 dni po sadzeniu, może być również wiele późniejszy, zależne (...) regularnie ją nawadniać. Gleba powinna być spulchniona i odchwaszczona. Chwasty najlepiej usuwać metodami agrotechnicznymi. Można również przed sadzeniem zastosować herbicydy, np. Cleaner 360 SL z

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

tolerancyjny na silne zakwaszenie gleby, dlatego też optymalne pH gleby powinno wynosić 6–7. Przedplon i agrotechnika Najlepszym przedplonem dla łubinu są zboża. Do słabych przedplonów zaliczane są okopowe na oborniku, rzepak lub bobowate wieloletnie. Jeżeli uprawia się go po motylkowatych lub łubinach, to może dochodzić do wyłubienia

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki