Septorioza plew pszenicy - opis

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Septorioza plew pszenicy - opis

Choroby zbóż
Septorioza plew pszenicy – rozpoznajemy i zwalczamy chorobę w uprawie

Chorobę wywołuje grzyb Phaeosphaeria nodorum, a właściwie jego anamorfa (stadium konidialne grzyba) Stagonospora nodorum (syn. Septoria nodorum). Zimuje on w resztkach pożniwnych, trawach i samosiewach. Może być przenoszony także z nasionami. Rozwojowi choroby i infekcjom sprzyjają temperatura 22–24°C i wysoka wilgotność powietrza.

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

Kolejnym krytycznym okresem we wzroście pszenicy jest koniec strzelania w źdźbło i kłoszenie. W tych fazach ocenia się stopień porażenia liścia podflagowego, a najgroźniejsze choroby to septoriozy. Wybrane (...) traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowa liści pszenicy, septorioza plew pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy i zgorzel

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

danych z COBORU w latach 2011–2013 najczęściej zalecanymi odmianami pszenicy ozimej w większości województw były: Ostroga, Bamberka, (...) rdzę brunatną. Na brunatną plamistość liści, choroby podstawy źdźbła oraz septoriozę liści i plew jest w dużym (...) Jej odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną oraz septoriozę plew jest dosyć duża, a na brunatną

Pszenżyto
Pszenżyto Leontino – opis odmiany i wymagania

roku, a jej hodowcą jest firma DANKO. Odmiana pszenżyta Leontino jest zaliczana do tradycyjnych form ozimych. (...) dużym stopniu odporna na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew, rdze brunatną i fuzariozę kłosów. Oprócz tego jest umiarkowanie odporna na rynchosporiozę oraz septoriozę plew. Wykazuje średnią tolerancję na niskie pH gleby.

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

Mikaro, Nagano. Najważniejszym kryterium wyboru odpowiedniej odmiany pszenżyta jarego do uprawy jest jego plenność i (...) a mniejsze na odporność mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła i septoriozę liści. Różnice pomiędzy dojrzewaniem poszczególnych odmian (...) od 2‒4 ziarniaków. Górne kwiatki w kłosku są bezpłodne. Plewy są krótkie i wąskie oraz mają

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

szkodliwe. Najlepiej stosować herbicydy bądź metody biologiczne.   Pszenżyto jare ma krótszy okres wegetacji niż forma ozima. W związku z tym (...) gospodarcze. Do najgroźniejszych chorób zaliczamy mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Mniejsze znaczenie mają septorioza plew, sporysz zbóż i traw, brunatna plamistość liści, czernienie kłosów czy

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

przeważnie występują w formie samopylnej. Plewy pszenżyta są krótkie i wąskie, a plewka zewnętrzna jest oścista, zaś wewnętrzna bezostna i błoniasta. Ziarniak ma kształt sercowaty z głęboką bruzdą, a na powierzchni może być lekko pomarszczony. Masa 1000 ziaren wynosi 39‒47 g. Ziarno pszenżyta ozimego wykazuje wiele pośrednich cech

Owies
Owies bezłuskowy - popularny w rolnictwie ekologicznym

nagonaziarnistych są krótsze niż u oplewionych. Plewki są cienkie i błoniaste, tak samo jak plewy, oraz luźno otaczają ziarno. Takie ziarno podczas omłotu bardzo łatwo z nich wypada. Kolor plewek u odmian nagoziarnistych jest zazwyczaj biały. Masa 1000 ziaren wynosi 26–29 g. Odmiany nieoplewione owsa mają mały udział

Pszenica
Pszenica Skagen – charakterystyka ozimej odmiany pszenicy

bardzo gęsty łan, dlatego też można zaliczyć ją również do typu kompensacyjnego pszenic. Może być przeznaczana na cele konsumpcyjne. Cechy charakterystyczne (...) Skagen są odporne na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego liści, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i liści oraz fuzariozę kłosów oraz średnio odporne na rdze

Pszenica
Pszenica Natula – charakterystyka, odporność i wymagania

przeznaczana jest na cele konsumpcyjne. Pszenica Natula to odmiana jakościowa (grupa A) pszenicy ozimej. Głównie przeznaczana jest na cele konsumpcyjne. Cechy charakterystyczne (...) odpornością na mączniaka prawdziwego liści, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów, brunatną plamistość liści i septoriozę plew. Jest średnio odporna na septoriozę liści.  

Pszenica
Pszenica Ostroga – opis, odporność i wymagania tej odmiany

bardzo dobrymi parametrami jakościowymi ziarna. Pszenica Ostroga jest to oścista odmiana pszenicy ozimej, należąca do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Jej mąka może być (...) odporna na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów i septoriozę plew. Jest średnio odporna na septoriozę liści i mączniaka prawdziwego liści.

Pszenica
Pszenica Toras – opis ozimej odmiany pszenicy

Odporność Pszenica Toras odznacza się bardzo wysoką odpornością na rdzę żółtą i brunatną, mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i fuzariozę kłosa. Dodatkowo jest wysoce odporna na choroby (...) na choroby podstawy źdźbła, ale jej odporność na septoriozę plew i brunatną plamistość liści jest średnia.

Pszenżyto
Pszenżyto Atletico – opis i agrotechnika

Krajowego Rejestru w 2009 roku, a jej hodowcą jest firma DANKO. Odmiana pszenżyta Atletico należy do krótkosłomych form ozimych. Odmiana ta została wpisana do Krajowego (...) masy. Atletico jest średnio odporny na mączniaka prawdziwego, fuzariozę kłosów, rynchosporiozę, septoriozę plew i liści oraz choroby podstawy źdźbła. Rośliny tej odmiany średnio

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

w żyto, ale także w pszenicę, pszenżyto oraz rzepak i rzepik. Dzięki międzyplonom, zbiory zielonki są większe. Zaznaczyć jednak należy, że tylko z tego gatunku zbierana jest zielonka, która doskonale nadaje się do produkcji tradycyjnych kiszonek. Jeśli chcemy uprawiać kąkolnicę w międzyplonie, to powinniśmy ją zasiać w końcu lata lub

Pszenica
Pszenica Jenga – wymagania i charakterystyka odmiany

agrotechniki osiągają 10 ton z hektara. Pszenica ozima odmiany Jenga zaliczana jest do grupy (...) Jenga jest dość odporna na septoriozę liści. W niewielkim stopniu może być porażana przez mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła.

Chwasty
Owies głuchy - chwast czy pożyteczny mieszaniec? Poznaj i sam zdecyduj!

ciemnobrunatne, szczeciniasto owłosione i zrośnięte plewkami. Plewki ziarniaków są błyszczące, a w połowie długości dolnej plewki wyrasta długa, gruba, wielobarwna ość, która jest kolankowato wygięta. Masa 1000 nasion wynosi od 20 do 40 g. Jedna roślina może wytworzyć do 1000 ziarniaków, które są żywotne przez 10 lat, nawet po przejściu

Pszenica
Pszenica Bombona – charakterystyka odmiany

2005 roku została wpisana do Krajowego Rejestru. Odmiana Bombona zaliczana jest do pszenic jarych i została wyhodowana przez firmę DANKO. Należy do klasy jakości E, (...) Odporność Odmiana Bombona jest odporna na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła. Wykazuje średnią odporność na

Pszenica
Pszenica ozima Tonacja – opis odmiany i wymagań uprawowych

można uzyskać z niej plon ziarna wynoszący 69,2 dt/ha. Tonacja to odmiana pszenicy ozimej, która należy do grupy jakościowej (A). Może być wykorzystywana na cele (...) Odmiana Tonacja jest dość odporna na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i liści oraz fuzariozę kłosów. Odznacza się też średnią odpornością

Pszenica
Pszenica Ludwig – charakterystyka odmiany

500 ziaren na 1 m2. Odmiana Ludwig, zaliczana jest do form ozimych pszenicy i należy do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Zalecana jest do uprawy (...) mniejszym stopniu mogą być porażane przez rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów, septoriozę plew i liści.    

Pszenica
Pszenica Bamberka – charakterystyka odmiany i wymagania

A (jakościowej), która może być wykorzystywana na cele konsumpcyjne. Bamberka jest odmianą pszenicy ozimej należącą do grupy A (jakościowej), która może być wykorzystywana na cele (...) plamistość liści i fuzariozę kłosów. Wykazuje też średnią odporność na rdze brunatną oraz septoriozę plew i liści.   Autor: mgr inż.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

najwięcej asymilatów do ziarna. Dokładniej, jest to liść flagowy, którego powierzchnia u nowych odmian pszenicy stanowi blisko 40 % powierzchni wszystkich liści. W fazach strzelania źdźbło i kłoszenia szczególnie wymagana jest ochrona liści i kłosów, które chorują na septoriozę. Ponadto w ostatnich latach zanotowano wzrastające zagrożenie fuzariozami kłosów. Szkodnikami, mogącymi często

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

wystąpi potrzeba zastosowania herbicydów, można ich użyć w kilku terminach, w zależności od składu gatunkowego chwastów oraz ich nasilenia. Największe szkody przynosi porażenie liści pszenicy jarej przez septoriozę kłosów i rdzę brunatną. Przy doborze terminu i środków ochrony należy kierować się progami szkodliwości (IOR). Dodatkowo na pszenicy mogą występować takie szkodniki

Pszenica
Kiedy siać pszenicę jarą a kiedy ozimą? Przedstawiamy zalecane terminy siewu

Przy wysiewie pszenicy należy bezwzględnie przestrzegać odpowiedniego terminu oraz dostosować go do danego rejonu, gdzie ma być wykonywana uprawa. Optymalny termin ma duży wpływ na wielkość plonów, a także ogranicza porażanie roślin przez wiele chorób. Jeżeli wysiew pszenicy ozimej jest wczesny, to prowadzi do silnego rozwoju roślin przed zimą. Nasilają się wtedy takie choroby, jak: mączniak prawdziwy, fuzariozy liści, septorioza paskowana liści, rdza brunatna i rdza żółta.

Chwasty
Pszenica twarda – ciepłolubna i rzadko uprawiana odmiana pszenicy

nabiegłe. Kłoski są 5-7 kwiatowe, z czego tylko około 4 jest płodnych. Cechą wyróżniającą kłos pszenicy twardej od pszenicy zwyczajnej, uprawnej to to, że u dojrzałej rośliny nie widać owoców, gdyż zasłaniają je plewy. Owocem jest ziarniak o wydłużonym kształcie, szklisty ale bez połysku i twardy, z kanciastym grzbietem. Najczęściej przyjmuje

Pasze dla zwierząt
Właściwe pasze dla drobiu to podstawa prawidłowego chowu!

szeroką skalę, jak pszenica, szczególnie podczas odchowu młodego drobiu. Wykorzystując w dawce pszenżyto, trzeba pamiętać o dodatku enzymów paszowych (np. ksylanazy).   (...) i wybielenie tłuszczu okrywowego. Jęczmień należy podawać ptakom po ześrutowaniu i pozbawieniu go plew i ości. Owies Strawność wartościowych składników odżywczych

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe suche - siano, słoma, susz, otręby, ale nie tylko...

zbóż. Cechują się wyższą zawartością białka i niższą włókna od zbóż od których zostały odjęte. Wśród plew zbożowych najlepsze źródło energii i białka stanowią plewy owsiane i pszeniczne. Niestety nie wszystkie plewy zbożowe można spasać, ponieważ mogą ranić jamę ustną, przewód pokarmowy i wywoływać stany zapalne jelit. Natomiast plewy z roślin

Pasze dla zwierząt
Pasze treściwe - poznaj wartość pokarmową ziaren zbóż i nasion roślin oleistych

na obszarze 70% gruntów ornych uprawia się zboża. Aż 25% stanowią pola pszenicy. Wartość pokarmowa zbóż zależy od wielu czynników takich jak nawożenie, gatunek gleb (...) natomiast w żywieniu prosiąt należy stosować się pewnych ograniczeń, ponieważ ziarno jęczmienia zawierające plewy może ranić błonę śluzową przewodu pokarmowego. U drobiu rosnącego w dawce

Gołębie
Wszystko, co trzeba wiedzieć o żywieniu i paszach dla gołębi

chętnie spożywają pszenicę, ale zbyt duży udział w dawce może powodować zatuczanie ptaków, które tracą chęć i zdolność do swobodnego lotu. Dobrą, wysokoenergetyczną paszą jest ziarno kukurydzy. Podaje się ją w formie gniecionej, ześrutowanej lub odmiany drobnoziarniste. W żywieniu gołębi zastosowanie może mieć również owies, ale tylko pozbawiony plew.

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

należy stosować nawożenie azotowe w ilości od 50-90 kg N/ha, a na pszennym wadliwym i żytnim bardzo dobrym – 40-80 kg N/ha. Odporność (...) Odmiana Cubus jest odporna na mączniaka, ale może być porażana przez septoriozę liści i plew, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła i

Pszenżyto
Pszenżyto Algoso – charakterystyka i wymagania

prawie 10 ton z hektara. Odporność na choroby Pszenżyto Algoso jest podatne na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Za to wykazuje (...) podatne na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Za to wykazuje średnią odporność na septoriozę liści i plew, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła.

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

Rdza żółta zbóż Wywoływana jest przez Puccinia striiformis. Atakuje pszenicę, jęczmień i żyto. Źródłem zakażenia może być zimująca grzybnia, a silnemu rozwojowi (...) po wysiewie przez kiełki, a porażone kłoski wypełnione są brunatnoczarną masą zarodników. Ich plewy i plewki pokryte są błonką, a ości wychodzące z kłosa zniekształcone.

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

się na pasze soczyste (zielonki, kiszonki, okopowe) oraz pasze suche (siano, słoma, plewy). Na pasze treściwe składają się głównie ziarna zbóż i motylkowate oraz produkty (...) zielonek niż do siana. Słoma Konie najchętniej pobierają słomę pszenną i jęczmienną. Stosowana jest również owsiana i przygotowana z motylkowatych. Słoma

Pszenica
Pszenica Tybalt – charakterystyka, odporność i wymagania

przeciętnym stopniu odporne na porastanie ziarna w kłosach. Ta odmiana pszenicy bardzo dobrze plonuje przy zastosowaniu intensywnego poziomu agrotechniki, który obejmuje pełną ochronę (...) źdźbła, mączniaka prawdziwego liści, rdzę brunatną. Jej rośliny są też bardzo odporne na septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów.  

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

nasion roślina potrzebuje tylko dwa tygodnie. Owocem miotły zbożowej jest ziarniak, otoczony plewkami. W suchym podłożu może przeżyć rok, w glebie wilgotnej zimuje nie tracąc (...) 22 stopni Celsjusza może znacznie obniżyć ich efektywność.   Pszenica ozima Opryski pszenicy ozimej robimy podobnie jak te w

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

lub trzykwiatowe kłoski, które otoczone są dwiema plewami (górną i dolną). Górna plewka jest błoniasta i naga, a dolna skórzasta oraz szorstka. Żyto (...) od pogody, odpowiednich warunków wilgotnościowych oraz poziomu agrotechniki. W latach suchych na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym żyto uzyskuje wyższe plony niż na kompleksach

Pszenica
Pszenica Julius – cechy odmiany i metody uprawy

– 320-380 ziaren/m2, a bardzo późny – 380-420 ziaren/m2. Na kompleksie glebowym pszennym wadliwym i żytnim bardzo dobrym można wysiewać odpowiednio: 240-280 ziaren/m2, 260-300 ziaren/m2, (...) regulatory wzrostu. Odporność Odmiana Julius jest odporna na mączniaka, septoriozę liści, rdzę brunatną oraz średnio odporna na fuzariozę kłosa, choroby podstawy

Pszenżyto
Pszenżyto Pigmej – charakterystyka odmiany

wysiewu ziaren dla tej odmiany jest uzależniona od rodzaju kompleksu. Na kompleksie pszennym bardzo dobrym, dobrym i wadliwym wynosi około 120 kg ziaren/ha. Ilość wysiewu (...) Odporność na choroby Odmiana Pigmej jest średnio odporna na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i plew, rynchosporiozę oraz choroby podstawy źdźbła. Jej rośliny wykazują

Pszenica
Pszenica Mulan ‒ charakterystyka i wymagania tej odmiany

220 do 430 ziaren na 1 m2. Mulan jest to odmiana pszenicy ozimej, która zaliczana jest do typu krótkiego dnia, wytwarzającego dużo ziarna. Należy (...) Odmiana Mulan jest średnio odporna na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła.

Pszenica
Pszenica Bogatka – charakterystyka, wymagania i odporność

przy przeciętnym poziomie agrotechniki wynosi 80 dt/ha. Bogatka jest to chlebowa odmiana pszenicy ozimej przeznaczona do późnych siewów.  Zaliczana jest do grupy technologicznej B. Jej (...) fuzariozę kłosów i brunatną plamistość liści. Za to jej odporność na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew jest przeciętna.    

Pszenica
Pszenica Akteur – charakterystyka odmiany

pszenicy ozimej – Akteur, zaliczana jest do grupy A, czyli jakościowej. Odmiana pszenicy ozimej – Akteur, zaliczana jest do grupy A, czyli jakościowej. (...) jest średnio odporna na mączniaka prawdziwego, ale wykazuje dużą odporność na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, brunatna plamistość liści, choroby podstawy źdźbła oraz fuzariozę

Pszenżyto
Pszenżyto Grenado – charakterystyka i metody uprawy

uzyskane plony są wyższe niż w przypadku uprawy na przeciętnym poziomie. Odmiana pszenżyta Grenado zaliczana jest to krótkosłomych form ozimych. Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze (...) Grenado jest w dużym stopniu odporna na mączniaka prawdziwego, rdze brunatną oraz septoriozę liści i plew. Jest średnio odporna na rynchosporiozę i fuzariozę kłosów.

Pszenica
Pszenica Nawra – charakterystyka odmiany

została wpisana w 1999 roku. Odmiana Nawra zaliczana jest do formy jarej pszenicy. Należy ona do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Charakteryzuje się wczesnym dojrzewaniem (...) Odmiana Nawra jest odporna na rdzę żółtą, jednakże na: mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła jest średnio

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

owsiano-pastewnych górskich oraz nieznacznie słabiej na pszennych. Wywnioskować można więc, że jego uprawa najlepiej udaje się na terenach górskich. Jest dość tolerancyjnym zbożem na odczyn gleby, urośnie przy pH wynoszącym 4,5–5,5, natomiast preferuje odczyn znajdujący się na poziomie pH 5,5–6,5. Odmiany – owies oplewiony i nieoplewiony Obecnie

Owce
Żywienie owiec - jakie efektywne i zbilansowane?

żywieniu owiec największe zastosowanie ma ziarno owsa, pszenicy i jęczmienia oraz otręby pszenne. W tuczu jagniąt rzeźnych szeroko wykorzystywane jest ziarno kukurydzy. Nasiona (...) wystarczają zielonki, uzupełniane słomą, a zimą tanie pasze objętościowe takie jak siano, słoma, plewy i okopowe. Podczas karmienia często pojawiają się duże wahania wagi (otłuszczenie

Owies
Owies zwyczajny - opis, charakterystyka i zastosowanie

przybycie do Europy z Azji i Afryki było ściśle skorelowane z wędrówką pszenicy. Owies sukcesywnie wypierał z uprawy formy pierwotne. Wyraźna dominacja tego zboża wynikała (...) ponadto charakteryzuje się największą zawartością włókna surowego (10,3 %) ze względu na obecność plewki. Zawartość białka (13,3 %) zbliżona jest do wartości dla innych zbóż.

Pszenica
Pszenica Muszelka – opis i wymagania

Cechują się niską mrozoodpornością. Wymagania i norma wysiewu Pszenica ozima Muszelka może być uprawiana na terenie całego kraju, choć jest średnio (...) śniegową, rdzę brunatną, choroby podstawy źdźbła i brunatną plamistość. Wykazuje średnią odporność na septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów.  

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki