Trzoda chlewna - zalety inseminacji

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Trzoda chlewna - zalety inseminacji

Trzoda chlewna
Rozród trzody chlewnej - najważniejsze informacje

Prawidłowy rozród trzody chlewnej jest najważniejszym elementem składowym hodowli. Ma olbrzymi wpływ na wyniki produkcji, opłacalność oraz zdrowotność stada. Zapoznanie się z budową układu rozrodczego i ewentualnymi schorzeniami, nauka obserwacji objawów rujowych, prawidłowe inseminowanie oraz dbanie o lochę i prosięta po porodzie jest niezwykle ważne w dobrze funkcjonującej fermie trzody chlewnej. Układ rozrodczy lochy składa się ze sromu, przedsionka pochwy, pochwy, macicy, jajowodów i jajników. Głównymi zadaniami tego układu jest produkcja hormonów (wykazywanie objawów rujowych) i komórek rozrodczych.

Trzoda chlewna
Choroby trzody chlewnej - przegląd i objawy

Wiele chorób trzody chlewnej zwalczanych jest z urzędu. Na temat większości z nich można znaleźć informacje na portalu Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczące ich zapobiegania i procedur zwalczania. Każdy hodowca powinien (...) świń i dzików. Objawy mogą być bardzo różne, w zależności od postaci choroby. Charakterystyczna jest cisza

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

Wyposażenie chlewni wpływa w dużym stopniu na opłacalność produkcji trzody chlewnej. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wspomagają obsługę i zarządzanie fermą. Obecnie dąży się do zmechanizowania i automatyki gospodarstw, tak aby prace (...) Systemy usuwania odchodów System usuwania odchodów zależy od systemu utrzymania zwierząt. W systemie

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

wielu hodowców kwestionuje opłacalność hodowli trzody chlewnej. Stan pogłowia spadł do ok. 11,1 mln sztuk i nadal maleje. Import wieprzowiny z kolei rośnie. Nasz kraj jednak charakteryzuje się dobrym potencjałem (...) Zdrowotność świń w trakcie całego cyklu produkcyjnego zależy w znacznej mierze od warunków utrzymania

Pasze dla zwierząt
Jakie pasze dla trzody chlewnej? Podpowiadamy!

w tym kierunku. Aby hodowla trzody chlewnej była opłacalna, konieczne jest osiąganie jak największych przyrostów jak najmniejszym kosztem. Najważniejszymi czynnikami mającymi na nią wpływ są genetyka i odpowiednie żywienie. (...) -Tuczniki Lochy Żywienie lochy zależy od fazy rozrodczej w jakiej się

Trzoda chlewna
Chlewnia na rusztach - charakterystyka, zalety i wady

Budynki dla trzody chlewnej są wyposażone w różne systemy utrzymania. Zazwyczaj są dostosowane do ilości zwierząt, dostępności ściółki oraz typu hodowanych zwierząt (tuczniki, lochy, lochy z prosiętami). W chlewni stosuje (...) Kanały mają przekrój prostokątny lub trójkątny w zależności od systemu usuwającego nadmiar zgromadzonych odchodów.

Bydło mleczne
Prawidłowa inseminacja bydła krok po kroku

odbytnicę, a drugą wprowadza pistolet inseminacyjny i deponuje nasienie do trzonu macicy.   Błędy w trakcie unasieniania Pierwszym błędem, który grozi wypadkiem lub powodowaniem (...) jelita. Sukces unasieniania Sukces inseminacji zależy od wiedzy hodowcy na temat zdrowia

Trzoda chlewna
Podpowiadamy, jak wybrać automaty paszowe, paśniki i karmniki dla trzody chlewnej

rozwój technologii związanych z przygotowywaniem i zadawaniem paszy. W chlewniach najwięcej czasu zajmują oba te procesy, mogą (...) obsługi zwierząt. W fermach utrzymujących kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk trzody chlewnej, zakup może nie być opłacalny (...) Wartość pokarmowa mieszanki, którą otrzymują zwierzęta zmienia się w zależności od stanu fizjologicznego, wieku, masy ciała,

Trzoda chlewna
Podstawowe informacje o nazewnictwie grup trzody chlewnej

Decydując się na chów trzody chlewnej, dobrze jest zapoznać się z poszczególnymi grupami zwierząt, podzielonymi ze względu na płeć, wiek oraz stan fizjologiczny. Prosięta to (...) dzieli się na grupy technologiczne w zależności od osiąganych przyrostów masy ciała, (...) który po przebadaniu jest stosowany przy inseminacji loch. W fermach trzody chlewnej

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

wszystkim w żywieniu bydła i trzody chlewnej. Odmiany W uprawie kukurydzy wykorzystuje się ziarniaki pochodzące od odmian mieszańcowych tzw. mieszańców międzyliniowych. Materiału siewnego kukurydzy nie można (...) o odpowiedniej wartości energetycznej. W rejonach cieplejszych zalecana jest uprawa kukurydzy na ziarno. Pod

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

na paszę, zwłaszcza w żywienia trzody chlewnej. Może być też użytkowany konsumpcyjne, przerabiany na bioetanol i produkowany na biomasą. Zbiory przenżyta mogą być również przeznaczane do słodowania, ponieważ pod wz (...) Normy wysiewu Siew pszenżyta ozimego, w zależności od części kraju, można rozpoczynać pomiędzy

Pasze dla zwierząt
Pasze treściwe - poznaj wartość pokarmową ziaren zbóż i nasion roślin oleistych

zboża. Aż 25% stanowią pola pszenicy. Wartość pokarmowa zbóż zależy od wielu czynników takich jak nawożenie, gatunek (...) Jęczmień jest wysokoenergetycznym zbożem, mającym główne zastosowanie w tuczu trzody chlewnej. Jest bardzo dobrze wykorzystywany przez (...) Głównym problemem skarmiania pszenicy jest dodawanie do mieszanek odmiany chlebowej zamiast pastewnej. Zwierzęta źle reagują na

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

przez zwierzęta monogastryczne (drób i trzodę chlewną). Nasiona rzepaku mogą być również przetwarzane na biopaliwo, które jest wykorzystywane w silnikach wysokoprężnych. Oprócz tego nasiona rzepaku mogą służyć do (...) dobremu wykorzystaniu wody pozimowej. Optymalne zapotrzebowanie na wodę jest uzależnione od gleby, na której uprawiany jest

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

stosowaniu. Producenci oferują obornik bydlęcy, koński, owczy, świński i kurzy. Wybór jest uzależniony od tego co chcemy uprawiać w naszym warzywniku i jaki rodzaj gleby (...) i pora, grochu oraz ziemniaków. Odpowiedni również dla rozsad. Obornik Z trzody chlewnej (świński) - korzystny przy piaszczystej i szybko nagrzewającej się ziemi.

Inne zwierzęta
Hodowla danieli – ciekawa alternatywa dla hodowli trzody i bydła

10 zł. Sprzedawane są również skóry i poroża. Cena poroża zależy od masy oraz formy. Poroże łopatacza (najstarsze i największe) kosztuje około 200 (...) danieli jest jednym z alternatywnych kierunków produkcji zwierzęcej do typowych ferm bydła czy trzody chlewnej. Daniele można utrzymywać na obszarach o glebach gorszych klas. Zasady

Nawożenie
Nawożenie gnojowicą - kiedy je stosować? Przedstawiamy wady i zalety

słomą. Wartość nawozowa Zawartość składników mineralnych w gnojowicy zależy od gatunku zwierząt, od których taki nawóz pochodzi, oraz od rodzaju zadawanych (...) 0,09% P2O5, stanowi ona zatem wartościowe źródło azotu i potasu. Gnojowica trzody chlewnej zawiera mniej potasu, ale nieco więcej azotu i fosforu niż

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

być przeznaczone do skarmiania bydła, trzody chlewnej i koni. Całe rośliny i wysuszone łodygi mogą być również stosowane w żywieniu owiec i bydła. Przedplon Bobik roślinom (...) o dobrej zasobności w fosfor i potas. Nawożenie mineralne zalecane jest w warunkach produkcyjnych, a wielkość

Aktualności
ARiMR przypomina o ułatwieniach w spłacie kredytów preferencyjnych

oraz przez przypadki ASF u trzody chlewnej. Rezultatem tej sytuacji jest zmniejszenie sprzedaży i spadki zysków z produkcji rolnej, a co za tym idzie – problemy z terminowymi spłatami kredytów (...) od dnia zawieszenia spłaty kapitału kredytu. Sposób uregulowania zadłużenia zależy od daty zawarcia umowy kredytowej:

Ziemniaki
Jaki nawóz pod ziemniaki? Nawożenie organiczne, mineralne i przykładowe nawozy

Zamiast obornika możemy również zastosować wczesną wiosną gnojowicę lub gnojówkę. Gnojowica trzody chlewnej w dawce 35-40 m3/ha, gnojowica bydlęca ok. 45 m3/ha, a gnojówka (...) Zamiast obornika możemy również zastosować wczesną wiosną gnojowicę lub gnojówkę. Gnojowica trzody chlewnej w dawce 35-40 m3/ha, gnojowica bydlęca ok. 45 m3/ha, a gnojówka

Kukurydza
Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę? Warto przeczytać!

z kolb). Tab. 1. Liczba roślin na 1 m2 w zależności od odmiany kukurydzy na kiszonkę [3]   Optymalna (...) kolbach, które zawierają około 70% wartości odżywczej przy skarmianiu bydła. W przypadku skarmiania trzody chlewnej wartość takich kolb wynosi ponad 90%. Wraz z

Trzoda chlewna
Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

Żywienie stanowi 70 % kosztów produkcji trzody chlewnej. Efektywnym miernikiem jest wykorzystanie paszy na kg przyrostu zwierzęcia. Żywienie trzody chlewnej ma znaczący wpływ na jakość mięsa. Ilość i jakość paszy zależy od rodzaju zwierzęcia (locha, tucznik, prosię), stanu fizjologicznego, masy ciała i przyrostów dziennych.

Trzoda chlewna
Rasy trzody chlewnej – przegląd i charakterystyka najlepszych

W Polsce według wstępnych danych GUS w lipcu 2013 pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11129,4 tysięcy sztuk. Wyniki dotyczące wskaźników rozrodu, cech tucznych i rzeźnych potwierdzają wartościowość krajowego pogłowia. Rasy trzody chlewnej dzieli się na rasy ojcowskie i mateczne, w zależności od cech przekazywanych potomstwu.

Trzoda chlewna
Inseminacja trzody chlewnej - jak prawidłowo przeprowadzić zabieg

Prawidłowa inseminacja, czyli sztuczne unasienianie trzody chlewnej ma ogromne znaczenie dla opłacalności produkcji. Pominięcie rui lub nieefektywne zapłodnienie samicy wpływa na wydłużenie okresu pomiędzy kolejnymi prosiętami, zwiększa koszty żywienia i utrzymania loch. Skuteczna inseminacja zależy od wielu czynników. Sprawność knura rozpłodowego zależy w dużej mierze od pielęgnacji, utrzymania oraz prawidłowego żywienia.

Trzoda chlewna
Kojce dla trzody chlewnej - rodzaje i wymogi. Pomagamy wybrać odpowiednie

Obecnie kojce dla trzody chlewnej muszą spełniać wymogi określone przepisami Unii Europejskiej zawartymi w Dyrektywie Rady 2008/120/WE z dnia 18.12.2008 ustanawiającej minimalne normy ochrony świń oraz z Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.02.2010 w sprawie minimalnych warunków utrzymania zwierząt gospodarskich. Spełnienie wymogów wpływa na wysokość otrzymywanych dopłat bezpośrednich. Odpowiednia powierzchnia kojców i ich wyposażenie wpływa na zwiększenie dobrostanu, a co za tym idzie zwiększenie produkcyjności i opłacalności hodowli trzody chlewnej. Pomieszczenia dla trzody chlewnej są podzielone na kilka głównych grup. Najczęściej podziału dokonuje się w zależności od płci i wieku zwierząt.

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

Obornik to nawóz naturalny powstający ze zmieszania ze ściółką stałych i płynnych odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich. W zależności od rodzaju hodowli może być to obornik bydlęcy, świński, koński, owczy czy drobiowy. Skład chemiczny obornika jest uzależniony od gatunku zwierząt, ich wieku, sposobu użytkowania i karmienia, a także procesów zachodzących podczas jego przechowywania. Odchody bydła i trzody chlewnej zawierają więcej wody niż koni, owiec i drobiu, zaś odchody zwierząt młodych, ciężarnych oraz produkujących mleko czy wełnę są ubogie w składniki mineralne.

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

Pasze objętościowe pełnią bardzo ważną funkcję szczególnie w żywieniu dużych i małych przeżuwaczy, ale również w hodowli drobiu, zwierząt futerkowych, trzody chlewnej oraz koni. Pasze dzieli się na objętościowe i treściwe. Pasze objętościowe można wyodrębnić spośród innych pasz, patrząc na zawartość energii netto w 1 kg suchej masy. Jeśli pasza zawiera 4,1 MJ energii netto i więcej niż 18% włókna surowego w 1 kg suchej masy, możemy nazwać ją paszą objętościową. Pasze objętościowe dzieli się na dwie grupy w zależności od zawartości wody - pasze suche i soczyste.

Trzoda chlewna
Paszociągi dla trzody chlewnej - rodzaje, budowa i zalety ich stosowania

Paszociągi to zautomatyzowane linie technologiczne, w których pasza jest przygotowywana, podgrzewana, rozdrabniana, mieszana i transportowana rurociągiem do karmników, stacji paszowych lub bezpośrednio do koryt rynnowych. Paszociągi stosuje się w wielkotowarowych fermach trzody chlewnej przy żywieniu wszystkich grup zwierząt. Przy pomocy linii technologicznej można rozprowadzać pasze sypkie lub mokre, w zależności od potrzeb. Dobór kolejnych elementów paszociągu zależy od rodzaju zadawanej paszy oraz ilości zwierząt.

Trzoda chlewna
Tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

Tucz trzody chlewnej w Polsce prowadzi się głównie w systemie bezściołowym, ale coraz częściej słyszy się o powrocie do utrzymania świń na głębokiej ściółce. System ściołowy ma wiele zalet, najprawdopodobniej więcej niż wad, jednak ze względu na koncentrację produkcji, zwiększenie obsady i określone przepisami wymogi sanitarne wielu hodowców decyduje się na podłogi bezściołowe- rusztowe.

Pasze dla zwierząt
Co jedzą króliki? Podpowiadamy, jak dobrać najlepsze pasze dla królików

pasze dla królików i podpowiadamy, jak dobierać ich dawki zależnie od pory roku, wieku i kondycji zwierząt. (...) również stanowi jedyny materiał, na którym królik może ścierać zęby trzonowe, które rosną przez całe jego życie. (...) siekaczy. Hodowcy często podają królikom w tym celu czerstwy chleb, który zwierzęta chętnie zjadają. Układ pokarmowy

Bydło mleczne
Przebieg ciąży i poród u krów - najważniejsze informacje

jako materiał rzeźny oraz celu powiększenia stada. Odpowiedni przebieg ciąży u krów zależy od wielu czynników działających na zwierzę w całym cyklu produkcyjnym. (...) pochwą znajduje się ujście cewki moczowej, na które należy szczególnie uważać podczas zabiegu inseminacji. Szyjka macicy znajduje się pomiędzy pochwą, a macicą i

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki