Zbiór rzepaku

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Zbiór rzepaku

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

Rzepak jary jest zdecydowanie mniej popularny od formy ozimej, dominującej w naszym kraju. Powierzchnia zasiewów rzepaku jarego w roku 2013 wyniosła zaledwie 2% ogólnego areału uprawy. Z reguły zasiewa się go na większą skalę po ostrych zimach. Plonuje zwykle o 25-40 % gorzej niż ozimy.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

Rzepak jest rośliną oleista uprawianą w Polsce głównie w formie ozimej, która odznacza się lepszym plonowaniem niż forma jara. Jednak na świecie uprawiana jest przede wszystkim forma jara. Powierzchnia uprawy rzepaku w kraju ciągle wzrasta i aktualnie wynosi około 0,8 mln hektarów.

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

Rzepak ozimy jest rośliną typu oleistego, należącej do formy biennis czyli ozimej. Odznacza się wysoką zwartością tłuszczu w nasionach, które wykorzystywane są do produkcji oleju przeznaczanego na cele konsumpcyjne i przemysłowe. Może być również wykorzystywany na cele energetyczne.

Kapusta
Kapusta brukselska, brukselka - uprawa, odmiany i wymagania

średniej wielkości. Plon jest wyrównany. Zbiór przeprowadzany jest od połowy października do połowy listopada. Plon przeznaczany do bezpośredniego spożycia oraz do przetwórstwa. Prezes F1 jest średnio wczesną odmianą. Dorasta do 1 m wysokości. Główki są zielone, zwięzłe, średniej wielkości, kuliste. Plon jest wyrównany. Zbiór przeprowadza się od połowy

Kapusta
Jak uprawiać brokuły? Odkrywamy sekrety uprawy brokułów

Zbiór i przechowywanie Zbiór przeprowadza się zwykle 50–70 dni po sadzeniu, może być również wiele późniejszy, zależne jest to od odmiany i terminu siewu. Zbiera się brokuł o zwartych, uformowanych różach z nierozwiniętymi pąkami kwiatowymi. Wycina się je wraz z 15-cm fragmentem łodygi i kilkoma liśćmi. Zbiór latem

Kapusta
Nasiona kapusty - charakterystyka dobrego materiału siewnego

pamiętać również o izolacji przestrzennej od rzepaku, rzepiku oraz chwastów takich jak gorczyca polna czy rzodkiew świrzepa, ponieważ kapusta może krzyżować się z tymi gatunkami. Ceny nasion Ceny nasion kapusty są bardzo zróżnicowane i w dużym stopniu zależą od odmiany. Nasiona odmian mieszańcowych (F1) są droższe od

Rośliny pastewne
Przelot pospolity - poznaj popularną roślinę leczniczą porastającą nasze łąki

i łodygi całkowicie wyschną. Najczęściej zbiór przeprowadza się w II połowie sierpnia. W przypadku kiedy wystąpi problem z równomiernym dojrzewaniem roślin, można przeprowadzić desykację na ok. 2 tygodnie przed planowanym zbiorem. Zabieg ten wykonuje się wtedy, gdy połowa strąków zbrunatnieje, a nasiona osiągną dojrzałość fizjologiczną. Można do tego stosować takie

Rośliny pastewne
Łubin żółty - roślina o dużym znaczeniu gospodarczym. Dowiedz się, jak go uprawiać!

i łodygi całkowicie wyschną. Najczęściej zbiór przeprowadza się w II połowie sierpnia. W przypadku kiedy wystąpi problem z równomiernym dojrzewaniem roślin, można przeprowadzić desykację na ok. 2 tygodnie przed planowanym zbiorem. Zabieg ten wykonuje się wtedy, gdy połowa strąków zbrunatnieje, a nasiona osiągną dojrzałość fizjologiczną. Można do tego stosować takie

Rzepak
Rzepik ozimy - roślina często mylona z rzepakiem. Poznaj sposoby jego uprawy

rzędy. Do ochrony upraw rzepiku przeciwko agrofagom można stosować opryski herbicydami. Wykorzystuje się do tego środki przeznaczone dla rzepaku, należy jednak pamiętać o tym, aby ich dawki były pomniejszone o ok. 30%. Zbiór Rzepik ozimy dojrzewa w III dekadzie czerwca. Należy zbierać go jednoetapowo za pomocą kombajnu,

Kapusta
Uprawa kalafiora - odmiany, rozsada, wymagania i pielęgnacja

Zaleca się dolistne dokarmianie roślin, np. Florowitem, lub nawożenie pola superfosfatem borowanym. Uprawa W zależności od odmiany kalafior uprawia się na zbiór wiosenny przeprowadzany od maja do czerwca, zbiór letni od lipca do sierpnia lub zbiór jesienny od września do października. Uprawa roślin przeznaczonych na zbiór wiosenny

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

2,5 EC. Przy zakładaniu plantacji gorczycy należy unikać bliskiego sąsiedztwa rzepaku ozimego, ponieważ może to prowadzić do zwiększonych ataków szkodników. Należy wtedy wielokrotnie (...) zakończą swój oblot. Gorczyca biała i czarna są bowiem roślinami owadopylnymi. Zbiór   Gorczyce można zbierać jedno- lub dwuetapowo. Termin zbioru przypada

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

Zabiegi i uprawa Jeżeli gorczyca biała ma być przeznaczona na zbiór nasion, to powinna być uprawiana po orce zimowej. Jej wysiew należy wykonać (...) niedobory. Jeżeli gleba, na której ma być uprawiana gorczyca, jest kwaśna, to należy przeprowadzić jej wapnowanie, najlepiej od razu po zbiorze przedplonu. Wapno węglanowe (CaCO3)

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

dobre warunki dla wysiewu międzyplonów ścierniskowych, w tym gorczycy. Są to np.: rzepak ozimy, jęczmień ozimy, groch. Jednak, ze względu na pozostawianie bardzo cennego stanowiska (...) Tabela 1. Parametry siewy gorczycy białej uprawianej w międzyplonie ścierniskowym. Zbiór Termin zbioru gorczycy wysiewanej na paszę ustalany jest na

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

Hort, Lotus F1, Markiza F1, Odyssey F1, Performa F1, Perline F1, Pierwszy Zbiór, Rapidasa F1, Replika F1, Reserva F1, Sława z Gołębiowa, Star Bell F1, (...) Rozsadę przed wysadzeniem w pole należy zahartować. Należy pamiętać o odpowiednio przeprowadzonym zabiegu, gdyż źle wykonany prowadzi do jarowizacji roślin. Hartowanie powinno trwać

Rośliny lecznicze
Tasznik pospolity - opis, charakterystyka, zdjęcia, zwalczanie

ale przede wszystkim należy je dobrać do typu uprawy.   Rzepak Tasznik pospolity może w rzepaku wyrządzić bardzo duże szkody - nie tylko znacznie utrudnia zbiór, ale również jest nosicielem niebezpiecznych dla roślin uprawnych pasożytów i szkodników. Możemy pozbyć się chwastu bezpośrednio po siewie, za

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

jak najbardziej wyrównana, aby ułatwić zbiór roślin za pomocą kombajnu bądź kosiarki. Siew i obsada roślin Przed siewem nasion należy zaprawić je fungicydami w celu zabezpieczenia przed chorobami grzybowymi, mogącymi atakować nasiona podczas kiełkowania, oraz zaszczepić nitraginą zawierająca bakterie Bradyrhizobium japonicum. Szczepienie należy przeprowadzić 3 dni przed

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

na nasiona oraz jego wysiew w międzyplonie są ważnym przerywnikiem uproszczonego zmianowania zbożowo-rzepakowego i sposobem na urozmaicenie płodozmianu. Opis Charakterystyczną cechą (...) wałem gładkim zagregatowanym z broną. Wał wyrównuje pole i kruszy bryły, ułatwiając późniejszy zbiór nisko rosnącego grochu, natomiast brona działająca nie głębiej niż ½ głębokości

Rośliny pastewne
Po co uprawiać rzodkiew oleistą? Przekonaj się, jak wiele zastosowań ma to warzywo!

Rzodkiew oleista w uprawie na nasiona posiada podobne wymagania uprawowe jak rzepak jary. Dobrze rośnie na glebach brunatnych właściwych i płowych, madach, czarnych ziemiach, (...) pracochłonny podczas całej uprawy, gdyż dwa opielenia powinny w zupełności wystarczyć. Zbiór kombajnem rzodkwi rozpoczynamy w pełni dojrzałości, kiedy liście opadną, łuszczyny zaczną

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

to zamiast niego można wykorzystać kultywator ścierniskowy bądź talerzówkę. Zabieg ten należy przeprowadzić na głębokości 6–9 cm, a jeżeli na polu pojawiły się chwasty, to (...) za pomocą chemicznych metod, należy jednak pamiętać o ochronie organizmów pożytecznych. Zbiór i przechowywanie Zbioru pszenżyta jarego należy dokonywać w III

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

Najlepszym przedplonem dla kupkówki pospolitej są okopowe na oborniku, rośliny strączkowe, rzepak i mieszanki zbożowo-strączkowe. Jeżeli gleba w niewielkich ilościach jest nawożona azotem to (...) podczas rozpoczęcia wiosennej wegetacji w ilości podobnej jak w roku siewu. Zbiór Zbiór roślin najlepiej wykonywać w II dekadzie maja, w

Rośliny lecznicze
Cykoria podróżnik - opis, występowanie, zastosowanie i zwalczanie

którym można wykonywać opryski zarówno w zbożach różnego rodzaju, jak i w rzepaku, kukurydzy i burakach. Drugi preparat tego rodzaju – Agrofarm Glyfosat - może (...) przestrzeni. Zaleca się wysiewanie jej co około 45 centymetrów na otwartych, nasłonecznionych stanowiskach. Zbiór liści powinien odbywać się wiosną, tuż po rozwinięciu się siewek. W

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

zbiorem. Przy niekorzystnej pogodzie można stosować preparaty chemiczne przyspieszające dojrzewanie i zasuszanie roślin (np. Harvarde 250 SC). Zbiór najlepiej wykonywać jednoetapowo, kiedy ok. 85% nasion jest twardych, strąki są suche, a liście i łodygi zaschnięte. Przeprowadza się go przy użyciu kombajnu z podbieraczem. Nasiona po zbiorze należy dosuszyć do wilgotności poniżej

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

jej koniec rośliny brukwi mogą być atakowane przez gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika lub piętnówki kapustnicy. Do najgroźniejszych chorób brukwi można zaliczyć kiłę (...) korzeni w temperaturze od 0 do 2°C może zapobiegać tej chorobie. Zbiór Zbiór brukwi wykonuje się we wrześniu lub październiku. Składa

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

i rolnice. W ograniczaniu ich liczebności można stosować wrogów naturalnych lub chemiczne metody ochrony.   Zbiór i suszenie Zbiór liści tytoniu przeprowadza się stopniowo, w miarę ich dojrzewania. Liście nadające się do zbioru odchylają się od łodygi i łatwo odłamują, a ich końce mają jasnożółte

Rośliny pastewne
Łubin biały - duże wymagania, ale też duży potencjał plonotwórczy nasion

strąki na pędzie głównym będą brunatne, a 80–90% strąków na pędach bocznych pierwszego rzędu będzie zaschnięte. Zbiór wykonuje się jednoetapowo za pomocą kombajnu. Jeżeli rośliny dojrzewają nierównomiernie, to konieczne jest wykonanie zbioru dwuetapowego. Można również przeprowadzić desykację roślin, kiedy większość strąków lekko zbrązowieje. Od momentu wykonania desykacji termin zbioru może wynosić

Claas
Kombajn Claas Tucano 340 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

ProfiCam, czyszczenie ziarna 3D, 4 łańcuchy podnośnika pochyłego, zbiór kukurydzy na ziarno, zbiór innych kultur (słonecznik, soja), ogrzewanie kabiny, radio, elektrycznie sterowane lusterka, wózek do (...) HEDERY DO KOMBAJNU CLAAS TUCANO 340 standard do zbioru zbóż i rzepaku – C600-C900 opcja – Vario V540-V900 Przybliżona

Claas
Kombajn Claas Lexion 620 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

ProfiCam, czyszczenie ziarna 3D, 4 łańcuchy podnośnika pochyłego, zbiór kukurydzy na ziarno, zbiór innych kultur (słonecznik, soja), ogrzewanie kabiny, wózek do hedera, 72 noży szarpacza (...) HEDERY DO KOMBAJNU CLAAS LEXION 620 standard do zbioru zbóż i rzepaku – C540-C900 opcja – Vario V540-V930  

Fendt
Kombajn Fendt 5255 L MCS - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

FreeFlow 4,20-7,60 m Hedery do zbioru zbóż i rzepaku PowerFlow 5,50-6,80 m Automatyczna regulacja wysokości cięcia, automatyczna regulacja obrotów nagarniacza Prędkość cięcia FreeFlow: 1254 cięć/min. Prędkość cięcia PowerFlow: 1220 cięć/ min. zbiór kukurydzy na ziarno w opcji Przybliżona cena

John Deere
Kombajn John Deere S690 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

zbiór kukurydzy na ziarno, zbiór trawy, fasoli lub soi, rozdrabniacz Deluxe, rozdrabniacz słomy z 44 nożami, System Intermediate Residue, superprecyzyjny rozdrabniacz słomy ze 100 nożami, aktywny rozrzutnik PowerCast, Gąsienice John Deere OFEROWANE HEDERY DO KOMBAJNU JOHN DEERE S690 standard do zbioru zbóż i rzepaku – R600, 4,8-10,5

Fendt
Kombajn Fendt 5275 C - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

FreeFlow 4,80-7,60 m Hedery do zbioru zbóż i rzepaku PowerFlow 5,50-6,80 m Automatyczna regulacja wysokości cięcia, automatyczna regulacja obrotów nagarniacza Prędkość cięcia FreeFlow: 1254 cięć/min. Prędkość cięcia PowerFlow: 1220 cięć/ min. zbiór kukurydzy na ziarno w opcji Przybliżona cena

Claas
Kombajn Claas Lexion 670 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

ProfiCam, czyszczenie ziarna 3D, 4 łańcuchy podnośnika pochyłego, zbiór kukurydzy na ziarno, zbiór innych kultur (słonecznik, soja), ogrzewanie kabiny, wózek do hedera, 88 noży szarpacza (...) HEDERY DO KOMBAJNU CLAAS LEXION 670 standard do zbioru zbóż i rzepaku – C60-C900 opcja – Vario V540-V930 Przybliżona

Case IH
Kombajn Case IH Axial-Flow 6130 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

jazdy, radio, lodówka, zbiór innych kultur (słonecznik, soja, fasola, ryż, groch, trawy), pomiar ilości i jakości plonu, mapowanie pól, system telematyczny, prowadzenie satelitarne, instalacja pneumatyczna, długość przenośnika ślimakowego rozładunku 7500 mm OFEROWANE HEDERY DO KOMBAJNU CASE IH AXIAL-FLOW 6130 standard do zbioru zbóż i rzepaku – Case

Rośliny lecznicze
Bieluń dziędzierzawa – efektywnie walczymy z diabelskim zielem!

zmniejszyć napięcie mięśniowe. Bieluń jadowity, czarcie albo diabelskie ziele, durna rzepa, świńska wesz – niemal wszystkie ludowe nazwy bielunia dziędzierzawy brzmią jak alarm (...) W przypadku natężenia chwastu w takim stopniu, że może zagrażać uprawie i utrudniać zbiór, należy zdecydować się na opryski chemiczne, które można wykonywać punktowo, kierując

John Deere
Kombajn John Deere S685 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

zbiór kukurydzy na ziarno, zbiór trawy, fasoli lub soi, rozdrabniacz Deluxe, rozdrabniacz słomy z 44 nożami, System Intermediate Residue, superprecyzyjny rozdrabniacz słomy ze 100 nożami, aktywny rozrzutnik PowerCast, Gąsienice John Deere OFEROWANE HEDERY DO KOMBAJNU JOHN DEERE S685 standard do zbioru zbóż i rzepaku – R600, 4,8-10,5

New Holland
Kombajn New Holland TC 5070 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

mapowanie pól, zbiór kukurydzy na ziarno, zbiór innych kultur, system Smart Stieve, kierownice rozrzucające sieczkę sterowane zdalnie, zdalna regulacja obrotów wentylatora, blokada mechanizmu różnicowego, układ poprzecznego kopiowania terenu OFEROWANE HEDERY DLA KOMBAJNU NEW HOLLAND TC 5070 Hedery do zbioru zbóż i rzepaku – HC 3,66-6,03

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki