Gągoł - wychów piskląt

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gągoł - wychów piskląt

Dzikie ptaki
Gągoł - ptak wyróżniający się złotymi tęczówkami i dźwięcznym świstem skrzydeł

Gągoł (Bucephala clangula) to gatunek z grupy traczy z rodziny kaczkowatych, który należy do ptaków potencjalnie zagrożonych wyginięciem. Z tego też powodu jest on obecnie objęty w Polsce ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej. A jest to osobnik wart wysiłków, ponieważ posiada wyjątkowe znaki rozpoznawcze – wyróżniają go przede wszystkim złote tęczówki oraz donośny i niezwykle dźwięczny świst skrzydeł, który słychać nawet z daleka.

Gęsi
Rasy gęsi – opisujemy najchętniej hodowane gęsi w Polsce

jest zaburzenie instynktu wodzenia i wychowywania piskląt u samic, w związku z tym idealnie nadają się do chowu intensywnego i półintensywnego. Gęsi białe kołudzkie są wykorzystywane w końcowym tuczu owsem. Konsument otrzymuje tuszkę dobrze umięśnioną i o niewielkim otłuszczeniu. Poza tym od gęsi po uboju pozyskuje się bardzo dobrej jakości

Kuropatwy
Hodowla kuropatw - poruszamy najważniejsze aspekty

na wybiegi wychowawcze z budek lęgowych. Pisklęta wodzi za sobą matka zastępcza lub biologiczna. Po wielu badaniach okazało się, że pisklęta pochodzące ze sztucznych lęgów z inkubatorów bardzo dobrze się rozwijają i odchowują. Przez pierwsze dwa tygodnie życia, pisklęta należy trzymać w pomieszczeniach zamkniętych, z dostępem

Przepiórki
Hodowla przepiórek - wszystko co warto wiedzieć!

do komory klujnikowej. Wychów piskląt Pisklęta świeżo wyklute powinny ważyć około 6 g. Należy im zapewnić dostęp do letniej wody oraz paszy. Przez pierwsze 7 dni śmiertelność młodych jest największa. Czasami młode nie potrafią pić samodzielnie. Kilku pisklętom należy umoczyć dziobek w wodzie, a reszta stada

Drób ozdobny
Bażant królewski – wytworny ptak o niewygórowanych wymaganiach

niosek. Rozmnażanie i wychów piskląt Udomowione bażanty królewskie trzyma się w stadkach, w których na koguta przypadają 3-4 kury. Ptaki dojrzewają przed ukończeniem 7. miesiąca życia, a w ciągu jednego roku mogą odbyć nawet dwa lęgi. Gniazdują na ziemi, w cienistych kryjówkach z gęstych zarośli.  Samica

Kury
Hodowla kur niosek - wszystko co wiedzieć trzeba

w chowie ekstensywnym. Wychów piskląt nieśnych Warunki odchowu piskląt mają ogromny wpływ na jakość produkowanych jaj oraz długość szczytowej nieśności stada. Pisklęta do 8 tygodnia życia bardzo szybko rosną, następuje wymiana puchu pisklęcego na dorosłe pióra. Pisklęta należy ważyć, aby monitorować prawidłowość przyrostów masy ciała. Do

Dzikie ptaki
Czapla siwa - zagrożony wyginięciem, agresywny ptak o esowatej szyi

Rodzice, ponieważ w całym procesie wychowu piskląt uczestniczą obydwie czaple z pary. Życie w koloniach lęgowych Kolonie lęgowe czapli siwej mogą liczyć od kilkuset (nawet 300) do zaledwie kilku gniazd. Dobrze wiedzieć, że te największe znajdują się zazwyczaj nieopodal lęgowisk kormoranów. Gniazda budowane są z chrustu

Drób ozdobny
Bażant bananowy - popularna i niewymagająca ozdoba naszych podwórek

Samce nie przyczyniają się do wychowu piskląt. Hodowla Bażant bananowy jak wiele gatunków bażantów nie wymaga wygórowanych warunków i wyposażenia woliery. Na terenie powinno znajdować się schronienie, zabezpieczające ptaki przed drapieżnikami. Wewnątrz schronu można umieścić grzędy, na których ptaki spędzają  noc. Wejście do schronu powinno być

Dzikie ptaki
Cyranka - powszechnie występująca w Polsce kaczka zwana trajkotką

samiec nie pomaga samicy w wychowaniu piskląt, choć na etapie składania jaj i na początku ich wysiadywania będzie krążył wokół gniazda. Żywienie Cyranki są wyjątkowo mało roślinożerne. Zatem na ich przeciętny posiłek składają się wodne bezkręgowce, płazy, skorupiaki, robaki i małe ryby, a rośliny i nasiona

Gęsi
Hodowla gęsi domowych – wszystko o przydomowym i przemysłowym chowie

należy zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki na każdym etapie produkcji. Aby z jaja wykluło się zdrowe, odporne pisklę, ptaki przeznaczane do rozrodu muszą być dobrze odżywione, zadbane i przetrzymywane w warunkach spełniających wymogi rasy. W stadach wielkotowarowych konieczne jest zaszczepienie reproduktorów przeciwko chorobie Derzsy’ego. Pisklętom narażonym zaraz po wykluciu na stres związany

Kaczki
Kaczki mulardy – wszystko o chowie tej rasy mięsnej

bardzo dobrej jakości, wolną od zarodników grzybów i innych szkodliwych mikroorganizmów. Latem warstwa ściółki powinna mieć grubość nie mniejszą niż 5 cm, a podczas chłodnej pogody – 12 cm. Wybieg dla kacząt trzeba przekopać i odkazić, a tereny zielone, z których będą korzystały pisklęta, przed przeoraniem i powtórnym siewem obsypać niegaszonym

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

niezbędne informacje dotyczące pochodzenia genetycznego piskląt. Aby osiągnąć zadowalające efekty produkcyjne w intensywnym chowie zwierzęta muszą pochodzić z linii ściśle selekcjonowanych. Priorytetem jest tu dobór zwierząt ze względu na jak najszybszy przyrost i wysoką ubojową masę ciała. Na opłacalność produkcji ma wpływ wykorzystanie paszy, długość czasu wychowu przed ubojem, końcowa masa

Gęsi
Gęś garbonosa - coraz popularniejsza nieśna rasa gęsi o niebanalnym wyglądzie!

przy wilgotności 65%. W czasie wylęgu temperaturę obniżamy do 36,9°C, a wilgotność zwiększamy do 69%. Pisklęta gęsi są mniej wrażliwe na chłód niż pisklęta drobiu grzebiącego – temperaturę w wychowalni obniżamy stopniowo z 30°C do 26°C już w pierwszym tygodniu ich życia. Całodobowe oświetlenie jest konieczne tylko przez pierwsze dwie doby

Drób ozdobny
Hodowla pawi - odkrywamy najważniejsze aspekty

i kilku samic (2-5). W strefie klimatu umiarkowanego rozpoczynają okres lęgowy w kwietniu. Samice budują skromne gniazda w trawie, składają 3-7 kremowych, dość dużych jaj (90-100 g), które wysiadują 28 dni. Pisklęta ważą 60-70 g i szybko się opierzają. Po 21 dniach potrafią już podfruwać, a na głowie pojawia się czubek.

Drób ozdobny
Bażant diamentowy – egzotyczny ptak doskonale zaadaptowany do naszych warunków

egzotyczny gatunek jest doskonale zaadaptowany do naszego klimatu, dlatego jego hodowla nie sprawia większych trudności. Poniżej przedstawiamy wskazówki dotyczące warunków utrzymania i żywienia bażantów diamentowych oraz odchowu ich piskląt. Piórka lśniące barwami srebra, szmaragdu i szafiru – oto bażant diamentowy, jeden z najpiękniejszych ptaków ozdobnych, hodowanych w ogrodach i wolierach zewnętrznych

Gęsi
Hodowla gęsi - odkrywamy najważniejsze aspekty

choroby i zaadoptowane do miejscowych warunków środowiska. Systemy utrzymania gęsi Gęsi hodowane są według trzech systemów, zależnych od długości trwania tuczu i warunków utrzymania. Chów intensywny trwa 12 tygodni, ptaki uzyskują końcową masę ciała około 5 kg. Chów półintensywny trwający 14 tygodni zakłada, że pisklęta do 6

Indyki
Efektywna hodowla indyków bez sekretów

można podzielić na dwa okresy, które są równie ważne w osiągnięciu zysku z produkcji. Pierwszym okresem jest odchów piskląt (występują trzy metody), drugim jest tucz właściwy brojlerów. Indyki należą do gatunku ptaków bardzo wrażliwych na nieodpowiednie warunki utrzymania, dlatego bardzo ważne jest stosowanie się do ogólnie przyjętych zasad w hodowli.

Kaczki
Kaczka staropolska – najstarsza, polska odmiana kaczki

tacach. Starsze, trzytygodniowe kaczęta uczą się korzystać z karmideł podłużnych (3,5 cm na pisklę). Na 40 piskląt wystarczy jedno poidło cylindryczne o pojemności 4 l. Przy ciepłej i suchej pogodzie młode ptaki mogą wychodzić na wybieg już od 3. tygodnia życia. Zanim to nastąpi, należy stopniowo przyzwyczaić je do

Kaczki
Hodowla kaczek - to musisz wiedzieć!

świętokrzyskim i mazowieckim. Pokrój kaczek Kaczki należą do typowych ptaków wodnych. Posiadają opływowykształt ciała, nogi przesunięte do tyłu, błony pomiędzy palcami (...) występuje silnie zaznaczony dymorfizm płciowy, dotyczy ubarwienia, wielkości oraz wydawanych dźwięków. Świeżo wyklute pisklęta są pokryte żółtym puchem. Typy użytkowe, rasy i mieszańce

Indyki
Hodowla indyków brojlerów - założenia hodowli, warunki utrzymania i odchów indyków

przyrastać i zużywać niewiele paszy na przyrost 1 kg żywca. Wszystkie koncerny sprzedając pisklęta- najczęściej 1-3 dniowe do ferm indyczych udostępniają hodowcom instrukcję dla danego stada. Poczynając od warunków środowiska jakie powinny panować w wychowalni, a później w brojlerni, jakie są zalecenia żywieniowe, wielkości obsady oraz odpowiednią ilość poideł

Indyki
Choroby indyków - przegląd, objawy i zwalczanie

rolników szczyci się hodowlą tego gatunku ptaków w gospodarstwach przydomowych, a duże firmy produkujące mięso indycze osiągają z tego tytułu znaczne zyski. Choroby indyków mogą jednak powodować w tym zakresie znaczne straty. Choroby indyków okresu okołolęgowego W okresie okołolęgowym pisklęta są szczególnie narażone na wahania temperatur. Szybkie

Drób ozdobny
Kura kohin – ozdobna rasa kur o łagodnym usposobieniu i ciekawym upierzeniu

powinny mieć również dostęp do drobnego żwirku, który jest niezbędny do prawidłowego trawienia ziaren. Wychów kurcząt Kochiny wykazują dużą tendencję do kwoczenia i dobrze zajmują się kurczętami, dlatego stosunkowo łatwo dochować się piskląt tej rasy. Podobnie jak gatunki drobiu mięsnego, małe kochiny cechują się wysokimi przyrostami masy

Kury
Radzimy, jak wybrać najlepsze poidła dla kur i innego drobiu

brojlerów i niosek utrzymywanych w chowie podłogowym.   Poidła kropelkowe i kubełkowe są najczęściej stosowane w systemie bateryjnym klatkowym i w wychowalniach dla piskląt. Na linii głównej zamontowane są dozowniki, które po naciśnięciu zaworu wyprowadzają kroplę wody. Bardzo często do poideł dołączone są miseczki lub rynienki uniemożliwiające

Drób ozdobny
Ozdobna kura jedwabista, silka – charakterystyka, hodowla i żywienie

opiekę podobną do tej, którą otacza je kwoka. Emocjonalna więź z matką nie ma dla ich rozwoju żadnego znaczenia, dlatego pisklęta mogą zostać odizolowane od stada i umieszczone w tak zwanej wychowalni. Powinny mieć tam suche i czyste podłoże, przygotowaną świeżą wodę i drobną paszę w niewielkich ilościach, a także zamontowaną

Kury
Kurniki przydomowe. Niezbędne informacje o konstrukcji i wyposażeniu

cm. Przez całą zimę ściółkę należy uzupełniać, całkowicie wymieniamy tylko jej część z okolic poideł. Pomieszczenia przeznaczone do wychowu kurcząt muszą być ogrzewane. W pierwszym tygodniu życia bez sztucznej kwoki pisklęta wymagają temperatury rzędu 31-33°C, a ze sztuczną kwoką 25°C (temperatura pod nią powinna wynosić 31-34°C). Z każdym kolejnym

Dzikie ptaki
Nurogęś - zagrożony wyginięciem, lubiący towarzystwo ludzi ptak

które sama wysiaduje przez około miesiąc. Samce nie uczestniczą ani w tym etapie, ani też później w wychowaniu młodych. Ten obowiązek spoczywa na samicy, która uczy je nurkować i zdobywać pożywienie. Interesujące jest to, że pisklęta już po 1–2 dniach same wyskakują z dziupli prosto na ziemię, a po kolejnych kilku

Drób ozdobny
Bażant srebrzysty - odporna na mróz odmiana o charakterystycznym ubarwieniu

delikatnie nakropionych białymi plamkami. Po 25 dniowym okresie wysiadywania, wykluwają się młode, wychowywane tylko przez samicę. Naturalnym pokarmem kiśćców są młode pędy, owady, larwy, nasiona (...) zbyt mała woliera i zbyt duża obsada samic. Żywienie Pisklęta powinny mieć dostęp do gotowej mieszanki pełnoporcjowej dla młodych bażantów lub

Kury
Kury leghorn – ceniona i popularna rasa kur niosek

się od kurcząt wysiedzianych i wychowanych przez kwokę, ponieważ dla prawidłowego rozwoju nie potrzebują więzi emocjonalnej – drób w ogóle nie przywiązuje się do siebie, ani do człowieka. Decydując się jednak na wylęg sztuczny musimy zwrócić uwagę na to, żeby w jak największym stopniu zapewnić jajom i pisklętom takie same warunki,

Gęsi
Gęś tuluska – mięsna, nieśna lub ozdobna rasa gęsi

treściwej dziennie. Oprócz zbóż wskazany jest dodatek suszonej zielonki oraz warzyw okopowych i liściastych. Żywienie gęsi rzeźnych Dieta ptaków użytkowanych w kierunku mięsnym również dzieli się na trzy okresy: do 3. tygodnia po wylęgu pisklęta przebywają w wychowalni bez dostępu do wybiegu i są żywione

Dzikie ptaki
Cietrzew - leśny ptak wyróżniający się rytualnym wiosennym tokowaniem

Pieśń godowa cietrzewia: jest złożona, a jej znajomość jest konieczna w wypadków myśliwych, ponieważ ptaki te są łownymi. I tak też dzieli się ją na (...) Jaja te mają brudnożółty kolor i pokryte są małymi i ciemnymi plamkami. Dieta piskląt wymaga obecności bezkręgowców, które matki dzielnie im znoszą, a następnie uczą

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

tuczu, jako że takowe przetwarzanie ułatwia trawienie przez co zwiększa wykorzystanie składników pokarmowych pasz. Ma tu też wpływ specyfika pobierania pokarmu przez indyki. Mają one (...) porcjami. Długość światła dziennego także nie jest bez znaczenia dla pobierania pokarmu przez pisklęta. Należy unikać zbyt niskich temperatur, gdyż występuje wtedy gorsze wykorzystanie paszy.

Indyki
Najpopularniejsze rasy indyków. Oto nasz przegląd!

Mały niały beltsville przyczynił się do powstania polskich indyków głaznowskich czarnych. Rasa ta jest odporna na choroby (mykoplazmozy) i wykazuje się wysoką przeżywalnością piskląt w okresie wychowu.   Białe szerokopierśne Białe szerokopierśne zostały sprowadzone z firmy Matthews do Głazanowa i od tamtej pory nazywane

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki