Gnojowica

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gnojowica

Nawożenie
Nawożenie gnojowicą - kiedy je stosować? Przedstawiamy wady i zalety

Gnojowica jest pełnowartościowym nawozem organicznym, zawierającym wszystkie niezbędne roślinom składniki pokarmowe. Zdradzamy, jakie wady i zalety ma nawożenie gnojowicą. Podpowiadamy też, w jakich uprawach taki nawóz sprawdza się najlepiej i kiedy należy go stosować. Gnojowica to mieszanina przefermentowanych odchodów stałych i płynnych z resztkami paszy i przeciekami z instalacji wodnej. Jest produktem ubocznym chowu zwierząt w systemie bezściołowym.

Nawożenie
Czym się kierować, wybierając zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę? Podpowiadamy!

Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska wymagają od gospodarstw projektowania i budowy szczelnych i bezpiecznych zbiorników na gnojówkę i gnojowicę. Prawidłowo przechowywane odchody są wykorzystywane w produkcji rolnej jako naturalne nawozy. Jednak nieprawidłowe przechowywanie, nieszczelne zbiorniki i niedostosowanie obsady zwierząt do wielkości zbiorników i na odwrót, mogą skutkować poważnym zanieczyszczeniem gleb azotanami.

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

wymiany ściółki, usuwania obornika i dościelania. W systemie bezściołowym zwierzęta hodowane są na podłoże ażurowej, dzięki której odchody przedostają się samoistnie do kanałów gnojowych i produkowana jest gnojowica. Wadą tego systemu jest problematyczne przechowywanie dużych ilości gnojowicy. Gnojowica również jest usuwana z kanału gnojowego różnymi metodami. Najbardziej znaną jest metoda

Trzoda chlewna
Chlewnia na rusztach - charakterystyka, zalety i wady

podłogi ażurowej, w której szczeliny są większe od beleczek. Podłoga szczelinowa zawiera beleczki większe od szczelin. Oba typy podłóg umożliwiają przenikanie do kanału gnojowicowego znajdującego się pod podłogą frakcji ciekłej i stałej (kał, mocz, resztki ściółki). Podłoga ażurowa może być wykonana z metalu lub betonu. Na polskim rynku

Bydło
Zgarniacz obornika - przegląd metod mechanicznych, półmechanicznych i ręcznych

W Polsce występują dwa systemy utrzymania zwierząt- ściołowy i beściołowy. W systemie bezściołowym powstaje gnojowica (odchody i mocz), która najczęściej samoczynnie spływa do kanału gnojowego, a później do zbiorników gdzie jest magazynowana. Zaletą systemu bezściołowego jest oszczędność czasu na zabiegi dościelania i sprzątania obornika. System ściołowy wymaga usuwania zabrudzonej ściółki i przeniesienia jej na płyty obornikowe. Wyróżnia się kilka sposobów usuwania obornika- metoda ręczna, półmechaniczna (kolejki zawieszane, ładowarki czołowe, szufle półmechaniczne) i mechaniczna.

Bydło
Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

Wszystkie zabiegi czyszczące są wykonywane przez pracowników. Stanowisko średnie ściółkowe Legowisko (długości około 200 cm) jest zagłębieniem w płycie gnojowej na głębokość około 20 cm. Drabina paszowa jest opuszczana, kiedy odpas krów jest zakończony, dzięki czemu legowisko pozostaje względnie czyste, a krowa defekuje na płytę gnojową.

Bydło mleczne
Obora wolnostanowiskowa - zalety i wady rozwiązania

Krowy mleczne utrzymywane są w dwóch systemach , uwięziowym i wolnostanowiskowym. Obora wolnostanowiskowa to budynek, w którym krowy utrzymywane grupowo mogą się swobodnie przemieszczać. W każdej oborze tego typu są wydzielone strefy legowiskowa, paszowa i gnojowa.

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

legowiskowych niż krów, dochodziło do walk hierarchicznych oraz wzrastał ogólny poziom agresji. Krowy w takiej sytuacji więcej stały w ciągu dnia w korytarzu gnojowym i dochodziło częściej do uszkodzenia rogu racicowego, rozwijała się np. kulawizna, owrzodzenia, ropnie. Rodzaje stanowisk można podzielić w zależności od systemu utrzymania zwierząt, ale

Trzoda chlewna
Wszystko, co trzeba wiedzieć o wentylacji i mikroklimacie w chlewni

Prawidłowe parametry mikroklimatu oraz sprawnie działająca wentylacja wpływają na samopoczucie i zdrowie trzody chlewnej. Obecnie stosowane systemy utrzymania świń dodatkowo pogarszają warunki panujące w chlewni. Brak ściółki, która pełni funkcje absorpcyjne dla moczu, przez co zwiększa się wytwarzanie toksycznych gazów i procent wilgotności. Otwarte kanały gnojowe lub kanały pokryte podłogą szczelinową z okresowo usuwaną gnojowicą są źródłem unoszących się szkodliwych oparów i drobnoustrojów chorobotwórczych.

Bydło mleczne
Wentylacja w oborze - zadania, rodzaje i wady różnych metod wentylacji

Wentylacja jest to proces odprowadzania zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz budynku inwentarskiego i jednoczesne doprowadzanie powietrza świeżego. Wentylacja ma zadanie regulację warunków środowiska wewnętrznego budynku. W każdym typie obór wentylacja jest obowiązkowym elementem wyposażenia. Najgorsze warunki higieniczne powietrza występują w oborach o głębokiej ściółce (rzadko wybieranej), oborach rusztowych ze stałym kanałem gnojowicowym oraz w tuczarniach na ruszcie.

Ziemniaki
Jaki nawóz pod ziemniaki? Nawożenie organiczne, mineralne i przykładowe nawozy

Mniejsze dawki obornika powinny być stosowane w uprawie ziemniaka na sadzeniaki, ok. 20-25 t/ha. Zamiast obornika możemy również zastosować wczesną wiosną gnojowicę lub gnojówkę. Gnojowica trzody chlewnej w dawce 35-40 m3/ha, gnojowica bydlęca ok. 45 m3/ha, a gnojówka 20-30 m3/ha. Na lekkich glebach obornik dobrze zastępują nawozy zielone.

Rzepak
Wiosenne nawożenie rzepaku - poznaj najważniejsze zasady

chelacie. Siarczan manganowy można stosować w dawce 10–20 kg MnSO4 · 5 H2O/ha. Często stosowany jest on razem z nawozami potasowymi. Gnojowica Do wiosennego nawożenia rzepaku można stosować gnojowicę w dawce 14–15 m3/ha. Wylewa się ją wczesną wiosną, a dawki dzieli się na kilka części. Przy

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

wystawieniu głowy ze stanowiska, mają swobodny dostęp do żłobu lub stołu paszowego. Na stanowiskach dla buhajków można zastosować rynienkę na mocz lub kanalik gnojowo-moczowy, dzięki którym legowisko jest suche. Bukaciarnie dwurzędowe posiadają stanowiska dwóch wielkości- dla bydła o masie do 350 kg i 600 kg. Wymiary stanowisk nie

Rabarbar
Uprawa rabarbaru. Kwaskowate i orzeźwiające warzywo idealne na wiosnę!

Nawożenie W kolejnych latach powinno się nawozić plantację rabarbaru co 2–3 lata, na jesieni. Można do tego wykorzystać obornik lub gnojowicę. W przypadku zastosowania gnojowicy, dodatkowo przykrywamy plantację warstwą ziemi. Co 3–4 lata przed wysadzeniem karp przeprowadzamy wapnowanie przy użyciu np. wapna palonego.  Ważne jednak, byśmy nie

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

wodą w stosunku 1:0,5 lub 1:1. Latem taki nawóz można stosować 2 tygodnie po I lub II pokosie. Substancje pochodzące z gnojowicy są łatwo przyswajalne przez rośliny, co prowadzi do uzyskania wyższych plonów. Jednak jej stosowanie w dużych dawkach może prowadzić do ubytku wartościowych traw i roślin motylkowatych.

Trzoda chlewna
Chlewnia i tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

Utrzymanie trzody chlewnej na głębokiej ściółce nie jest w Polsce systemem powszechnym. Hodowcy z wygody i chęci ograniczenia pracochłonności niektórych czynności takich jak zadawanie pasz czy usuwanie gnojowicy decydują się na szybkie i proste rozwiązania, w większości zmechanizowane i lub całkowicie zautomatyzowane. Chów trzody na głębokiej ściółce uniemożliwia zastosowanie niektórych pomocnych technologii wykorzystywanych np. w utrzymaniu rusztowym.

Aktualności
W lutym ruszy plan pomocy ARiMR na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”

one zgodne z wytycznymi obowiązującymi na danym OSN. W zakres refundowanych inwestycji wchodzą np. budowa (i przebudowa) zbiorników przeznaczonych do przechowywania gnojówki i gnojowicy. Dopłaty do budowy pojemników służących do przechowywania pasz soczystych przewidziano tylko dla młodych rolników. Rolnicy, którzy podejmą się wymienionych wyżej inwestycji, będą mogli ubiegać

Aktualności
XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

jak również bezpieczeństwo pracy, rozwój budownictwa inwentarskiego, niskoemisyjnego i niskoenergetycznego stanowiącego element infrastruktury w nowoczesnej zabudowie wsi, metody zakwaszania gnojowicy jako działanie ograniczające emisję amoniaku, pozyskanie biogazu z nawozu naturalnego i produkcji roślinnej, w tym jego zagospodarowanie oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej.

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

dostęp do wody, paszy i umożliwiać swobodne wstawanie i kładzenie się na legowisku. Przed stanowiskiem znajduje się korytarz paszowy, a za nim korytarz gnojowy. Stanowisko ma wymiary 1,75m długości i 1,20 m szerokości i posiada delikatny spadek. Obory wolnostanowiskowe dzielą się ze względu na rodzaj legowiska. Występują obory

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

Wynika to głównie z coraz gorszego dostępu do słomy, która stała się produktem drogim. W nowoczesnych oborach czasami wykorzystuje się materace lub separowaną gnojowicę. Krowa do wyprodukowania mleka potrzebuje odpowiedniej podaży paszy i wody. Ustalanie najbardziej odpowiednich dawek pokarmowych na nic się zda, jeśli krowa nie będzie miała

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

urządzenia do aplikacji nawozów i środków ochrony roślin. Nawożenie Do nawożenia kukurydzy można stosować nawozy naturalne takie, jak: obornik, gnojowice i gnojówkę oraz nawozy organiczne (słomę i nawozy zielone). Kukurydzę można nawozić mineralnie, a w celu uzyskania 6-7 ton ziarna/ha w przypadku uprawy kukurydzy

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

pod międzyplon. Dodatkowo dawka obornika powinna być uzupełniona odpowiednimi składnikami mineralnymi, ich ilość powinna wynosić około 50% dawki NPK (tab. 2). Gnojowica również jest dobrze wykorzystywanym nawozem organicznym przez kukurydzę i powinna zawierać około 8-10% suchej masy. Najlepiej stosować ją jesienią w większych dawkach. W przypadku gleb lżejszych

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

nawozów mineralnych pod uprawę kukurydzy na ziarno w kg/ha [2]   Pod uprawę kukurydzy zalecane jest stosowanie obornika lub gnojowicy pod orkę przedzimową Choroby i szkodniki Kukurydzę najczęściej atakują takie choroby, jak: zgorzej siewek, zgnilizna korzeni, zgorzel podstawy łodygi, fuzarioza kolb, głownia

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

lub naturalnych. Obornik w dawce 20-40 t/ha stosuje się 2 tygodnie przed siewem rzepaku. Należy rozrzucić go na polu i wymieszać z glebą. Gnojowicę stosuje się w dawce do 15 m3/ha. Przy stosowaniu nawozów naturalnych, dawki nawozów mineralnych powinny zostać zmniejszone o 20-30%. Rzepak źle znosi kwaśny odczyn

Rośliny lecznicze
Barszcz zwyczajny, Sosnowskiego - opis, zdjęcia i zwalczanie

Zwalczanie Nie ma oficjalnie zarejestrowanych środków zwalczających barszcz zwyczajny. W zasadzie jedynym sposobem jest zapobieganie zawczasu – ograniczenie nawożenia gnojowicą i azotem, a także zwiększone nawożenie fosforem. Jeżeli jednak pojawi się na łące czy pastwisku, warto zawczasu usunąć go mechanicznie, zachowując ostrożność. Warto usunąć go przed

Chwasty
Perz właściwy – konkurencja dla roślin uprawnych. Sprawdź, jak go zwalczyć!

zalewowych. Wymaga jednak gleb napowietrzonych, ponieważ ma duże zapotrzebowanie na tlen. Może pojawić się szczególnie na tych użytkach, które są nawożone azotem bądź gnojowicą. Przyjmuje się, że jest rośliną wskaźnikową dla gleb bogatych w azot. Szkodliwość Perz właściwy jest poważną konkurencją dla roślin uprawnych. W okresie

Bydło mleczne
Poród i komplikacje okołoporodowe krów. Radzimy, jak ich uniknąć

doby. Z tym problemem częściej borykają się hodowcy trzymający zwierzęta w systemach uwięzowych, gdy podczas porodu tył krowy leży niżej (często w kanale gnojowym) niż przód. Wtedy do wypadnięcia dochodzi siłami grawitacji. Macica ulega zabrudzeniu ściółką i kałem, może także zostać przydeptana przez krowę. Schorzenie to wymaga natychmiastowej korekcji.

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

wykorzystywane budynki służące do chowu bydła mięsnego to obory wolnostanowiskowe z głęboką ściółką. W tego typu oborze wyróżnia się część paszową, legowiskową i spacerowo-gnojową. Zużyty obornik usuwa się kilka razy w roku, służy głównie do nawożenia ziemi w gospodarstwach. Obornik spełnia funkcję grzewczą dzięki fermentacji bakteryjnej.  

Rośliny pastewne
Mozga trzcinowata – doskonała trawa pastewna. Przeczytaj, jak ją uprawiać!

stref ochronnych wokół zakładów przemysłowych, wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków, dróg i autostrad. Jako trawa nitrofilna z dużą łatwością wykorzystuje składniki pokarmowe ze ścieków, gnojowic i pełni funkcję fitosanitarną. Od lat 90. w krajach skandynawskich trwają badania nad wykorzystaniem mozgi trzcinowatej w celach energetycznych. O możliwościach jej zastosowania w bioenergetyce decydują

Chwasty
Wiechlina zwyczajna – doskonała trawa paszowa na tereny mokre!

ją w mieszankach łąkowo-pastwiskowych, zwłaszcza na terenach mokrych i podmokłych. Bardzo dobrze rośnie także na obszarach zielonych i użytkach nawożonych kompostem, obornikiem lub gnojowicą. Jedyną jej wadą, jako trawy pastwiskowej, jest to, że po pierwszym pokosie słabo odrasta. Mimo to może być także wykorzystywana do obsadzania boisk i trawników. Obecność

Rośliny pastewne
Wyczyniec łąkowy – charakterystyczne lisie ogonki doskonałe na pastwisko!

najwcześniej. Wyczyniec łąkowy jest gatunkiem azotolubnym i może kumulować znaczne ilości tego pierwiastka. Należy również do cenionych traw pastewnych użytków nawadnianych gnojowicą i ściekami oraz trudnych i nietypowych. Od pewnego czasu wyczyniec łąkowy występuje tylko jako samosiew, ponieważ brak jest odmian hodowlanych, co uniemożliwia stosowania tej trawy w

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

Dobrze wykonana orka przedzimowa to gwarancja dobrego rozluźnienia roli chłonącej duże ilości wody zimowej. Taki efekt daje silne wysztorcowanie skib. Zabronowanie orki przedzimowej zaleca się wszędzie tam, gdzie praktykuje się zimowe wapnowanie gleb lub wywożenie nawozów organicznych (gnojowica).     Autor:

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

kg N/ha.  Pod uprawy mieszanek łubinu z roślinami niemotylkowatymi można wysiać ok. 50 kg N/ha. Do nawożenia międzyplonów można również stosować gnojówkę i gnojowicę w dawkach od 25 do 35 m3/ha.   Siew i plony Przy uprawie międzyplonów ścierniskowych należy pamiętać o jak najwcześniejszym

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

systematycznym (1–2 razy dziennie) usuwaniu mieszaniny odchodów i ściółki z obór, chlewni i stajni. Taka mieszanina usuwana jest na zewnątrz na płytę obornikową (gnojownię), gdzie przechodzi proces fermentacji, z którego powstaje obornik. Płyta obornikowa musi być wyposażona w utwardzoną i nieprzepuszczalną płytę ze spadkiem oraz instalację, która odprowadza odciek do

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

kg N/ha. Na słabszych stanowiskach, gdzie uprawiane są rośliny motylkowate, można nawozić glebę 20–30 kg N/ha. Międzyplony ścierniskowe można też nawozić gnojówką i gnojowicą, a ich orientacyjne dawki wynoszą 25–35 m3/ha.   Zabiegi Międzyplony ścierniskowe nie wymagają zabiegów pielęgnacyjnych. Jedynie jeśli przed ich wschodami

Bydło mleczne
Radzimy, jak przygotować legowiska i wybrać maty legowiskowe dla bydła

żebrowanie, które ułatwia odpływ nieczystości. Mata w tylnej części posiada delikatny spadek, dzięki czemu ewentualne zabrudzenia samoczynnie spływają w stronę korytarza gnojowego. Powierzchnia, na której leżą zwierzęta ma antypoślizgową strukturę zabezpieczającą przed upadkiem. Można dopasować wymiary mat w zależności od typu użytkowego zwierząt. Najczęściej stosowane są

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki