Jak wybrać odmianę jęczmienia jarego?

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Jak wybrać odmianę jęczmienia jarego?

Jęczmień
Odmiany jęczmienia jarego - przegląd i charakterystyka najlepszych

Uprawa jęczmienia jarego odbywa się głównie w celach pastewnych i browarnych. Niewielka część ziarna wykorzystywana jest w przemyśle kaszarskim. Forma jara jęczmienia jest też podstawowym składnikiem mieszanek zbożowych. W 2013 r. w rejestrze znalazło się 60 odmian, w tym 32 typu browarnego i 28 pastewnego, z których Gawrosz jest formą nieoplewioną. W hodowli jęczmienia jarego od wielu lat szczególną uwagę poświęca się typowi browarnemu.

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

mroźne zimy. Udział jęczmienia jarego w strukturze zasiewów zbóż w naszym kraju (rok 2013) wyniósł ok 11%. Daje to drugi trzeci wynik po pszenicy i życie. Jęczmień jary (...) piwa oraz whisky. Wysokiej jakości słód wydaje tylko jednolite odmianowo ziarno, nieuszkodzone, jednakowo zabarwione, z odpowiednio

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

r.) lub do produkcji słodu jęczmiennego (29% przeznaczenia 2012 r.). Dobór odpowiednich odmian i różna wielkość dawek nawożenia azotowego to główne różnice w technologii uprawy jęczmieni browarnych i (...) roku 2013 rolnicy mieli do wyboru 21 odmian jęczmienia jarego browarnego i 25 odmian jęczmienia jarego

Czosnek
Nasiona czosnku - wskazówki pomocne przed zakupem

być niższe. Natomiast odmiany jare sadzi się gdy tylko obeschnie gleba, pod koniec marca lub w pierwszej połowie kwietnia, nie później jednak niż do 15 kwietnia. Sadzony zbyt późno (...) ton z jednego hektara, w zależności od terminu sadzenia, wybranej rozstawy i wielkości główek. Z każdego zasadzonego

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

60 mln ton. Odmiany rzepaku ozimego i jarego W Krajowym Rejestrze według COBORU są zarejestrowane odmiany tradycyjne (populacyjne) rzepaku oraz mieszańcowe odmiany, pochodzące z polskich i (...) Rzepak ozimy jest rośliną bardziej zimotrwałą od jęczmienia ozimego. Jednak wykazuje wrażliwość na niskie

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

Rzepak ozimy wykazuje małą zimotrwałość i większość jego odmian ulega uszkodzeniu podczas bezśnieżnych zim przy temperaturze (...) zboża, jednak można uprawiać go po jęczmieniu ozimym. Po zbiorze pszenicy ozimej i jęczmienia jarego trzeba stosować uproszczenia w uprawkach pożniwnych i przedsiewnych, ponieważ schodzą one późno z pola. Rzepak

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

kapustowatych są żywicielami groźnego szkodnika: mątwika burakowego. Uprawa rzepaku jarego po wymarzniętej formie ozimej nie jest wskazana. (...) o 10- 15 dni. Optymalny termin pokrywa się terminem siewu jęczmienia jarego, gdy wierzchnia warstwa gleby osiąga (...) warunkach siedliskowych po wchodach wynosi: 45-50 roślin/ m2 dla odmian populacyjnych i 60-65 roślin/m2 dla odmian

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

przez 10–12 miesięcy. Odmiany jare: Jankiel i Jarus.   Wymagania klimatyczne i glebowe W Polsce warunki klimatyczne sprzyjają uprawie czosnku. Potrafi on (...) 30%. Zbiór i przechowywanie Właściwie wybrany termin zbioru wpływa na jakość czosnku.

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

użytki obsiane kostrzewą łąkową, trzeba wybrać pola płaskie o południowej wystawie. Przedplon, uprawa, nawożenie Najlepszym przedplonem dla kostrzewy łąkowej są okopowe na oborniku. Trawę wsiewa się (...) rosnące części wegetatywne nie zasłaniały światłolubnej wsiewki. Odmiany Krajowy rejestr, prowadzony przez

Jęczmień
Jęczmień jary i ozimy – zalecane terminy wysiewu. Wyjaśniamy, kiedy siać, by mieć duże plony

Jęczmień jest czwartą rośliną w produkcji światowej. Tolerancja gorszych warunków uprawowych, w tym wysokich temperatur, umożliwia uprawę tego zboża w wielu regionach świata, również na terenach górskich. W Polce przeważa uprawa zbóż ozimych, jedynie w uprawie jęczmienia dominują odmiany jare, z uwagi na jego małą mrozoodporność. Obecnie systematycznie rośnie areał uprawowy jęczmienia, który uprawiany jest zarówno dla przemysłu spożywczego, jak i na paszę.

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

Krajowy Rejestr zawiera aktualnie 10 odmian jarych pszenżyta. Uprawa pszenżyta na świecie nie przekracza 3 mln ha, a najwięcej zasiewów znajduje się w Europie. W niewielkim procencie te (...) ulegać zmniejszeniu. Najlepszą wartość przedplonową wykazuje kukurydza, owies oraz jęczmień. Niekorzystnymi przedplonami są pszenica i żyto,

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

Żyto jare (Secale cereale) nie wymaga dużych nakładów finansowych podczas uprawy. Może być wysiewane w siewie czystym, (...) z dwóch gatunków. Aktualnie w krajowym rejestrze jest wpisana jedna odmiana żyta jarego – Bojko. Została ona (...) dla żyta jarego są rośliny strączkowe, ziemniaki, owies oraz jęczmień. Agrotechnika Po

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

Krajowym Rejestrze COBORU znajduje się 21 odmian grochu siewnego. Odmiany te przede wszystkim różnią się kolorem kwiatów, (...) uprawy grochu siewnego. Wymagania cieplne Formy jare grochu są bardzo dobrze przystosowane do (...) roślin ozimych wymagających wczesnego wysiewu. Należą do nich rzepak, jęczmień i pszenica. Również najlepszym przedplonem dla

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

tetraploidalne, które różnią się cechami morfologicznymi i właściwościami. Przykładowo odmiany diploidalne są mniej podatne na porażenie przez (...) się w roślinę ochroną. Może być ona siana w zboża jarejęczmień ozimy lub owies na (...) Wysiewu należy dokonywać po zbiorze wczesnych ziemniaków lub po jęczmieniu ozimym. Przerwy w uprawie

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

liścia podflagowego, a najgroźniejsze choroby to septoriozy. Wybrane choroby pszenicy Choroby pszenicy mogą (...) są pochwy liściowe, źdźbła, liście oraz kłosy pszenicy ozimej i jarej. Może powodować redukcję plonu od 1 (...) do porażania pszenicy przez mączniaka. Na polach można uprawiać odmiany odporne na tą chorobę, takie jak:

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

intensywność rozwoju systemu korzeniowego pszenicy jarej zależy przede wszystkich od terminu siewu czy wilgotności. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju tego zboża można spodziewać się dobrych plonów. (...) przedplonów zalicza się rośliny zbożowe, szczególnie pszenicę ozimą i jęczmień jary. Stosowanie ich jako przedplonów może

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

grupy triazyn. Substancje te mogą modyfikować skład aminokwasów obecnych w białku pszenicy. Jęczmień, pszenżyto i żyto podawane są jako najgorsze przedplony. Wraz z uprawą tych (...) rozwojowe najlepiej sprzyjające hartowaniu roślin przed zimą.  Rolnik, mając do dyspozycji bogaty wachlarz odmian może wybrać takie, których reakcja na późny siew jest mniej negatywna. 

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

Wywoływana jest przez Puccinia striiformis. Atakuje pszenicę, jęczmień i żyto. Źródłem zakażenia może być zimująca (...) dużych strat w plonie oraz utrudnia wczesny wysiew ziarniaków. Uprawa odmian bardziej odpornych na rdzę oraz przestrzeganie (...) poprzez późniejsze siewy formy ozimej jęczmienia albo wcześniejsze formy jarej. Ziarno przed wysiewem należy zaprawiać (np.

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

i Kwarta. Odmiana Hanka została wyhodowana przez Gospodarstwo Rolno-Nasienne KOW-MAR, a pozostałe odmiany przez firmę DANKO. Cechy charakterystyczne Wyka jara wytwarza (...) a powierzchnia zwykle matowa. Masa 1000 nasion przeważnie wynosi 50–60 g. Nasiona wyki jarej w niewielkim stopniu wykorzystuje się na paszę dla zwierząt, ponieważ w

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

Do roślin strączkowych uprawianych na pasze zaliczamy: pastewne odmiany grochu, bobik, łubiny, soję, wykę jarą i (...) pastewną, słonecznik pastewny, rzodkiew oleistą, facelię błękitną, a także owies, jęczmień i pszenżyto. Kapusta pastewna (...) zależy od udziału kolb, dojrzałości roślin podczas zbioru oraz wybranej metody zakiszania. Kiszonkę tradycyjną produkuje się

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

groch wąskolistny. Można też stosować mieszanki zbożowo-strączkowe przeznaczane na zielonkę takie, jak jęczmień z wyką. Jako roślinę ochronną można również wykorzystywać mieszańcowe odmiany kukurydzy. (...) zielonkę takie, jak jęczmień z wyką. Jako roślinę ochronną można również wykorzystywać mieszańcowe odmiany kukurydzy. Zboża uprawiane na ziarno są gorszymi roślinami ochronnymi,

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

uprawę na nasiona. Aktualnie w rejestrze COBORU znajduję się 16 odmian tymotki łąkowej. Są to: Barfleu, Dolina, Egida, Granolina, Kaba, Kata, Lischka, Kowinka, (...) tymotki łąkowej są okopowe na oborniku, po których może być wsiewana w zboża jare przeznaczone na zbiór ziarna. W zasiewach czystych może być wysiewana po

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

Najczęściej poplony ścierniskowe wysiewa się po wczesnych ziemniakach, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym, życie oraz po mieszankach strączkowo-zbożowych przeznaczonych na zielonkę i (...) można uprawiać bobik, łubin żółty i wąskolistny, słonecznik, wykę jarą, rzepę ścierniskową, pastewne odmiany grochu, seradelę i życicę westerwoldzką, mieszańcową oraz wielokwiatową. Uprawa

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

a ze względu na głęboko zagłębioną szyjkę korzeniową jest odporna na wymarzanie. Odmiany hodowlane, czyli formy wielokośne esparcety potrafią zakwitać w roku siewu, a w (...) na zachwaszczenie, można ją wysiewać również w lipcu bez rośliny ochronnej, po zbiorze jęczmienia ozimego. Wysiew może być wykonywany w roślinę ochronną, do

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

Polsce w Krajowym Rejestrze według COBORU jest wpisana jedna odmiana rutwicy wschodniej – Risa. Jej hodowcą jest (...) w celu przyspieszenia kiełkowania. Można ją również wysiewać w zboża jare, które pełnią wtedy rolę roślin ochronnych. (...) znoszą gorsze warunki glebowe i krzewią się słabiej niż jęczmień jary. Rutwica wschodnia wykazuje duże wymagania

Koniczyna
Siew koniczyny - jak i kiedy? Zbiór najważniejszych informacji

Jeśli wysiewamy ją w jarą ochronną roślinę, można wykonać to wiosną w jęczmień jary, żyto lub owies albo jesienią w oziminy 8-9 kg nasion/ha. Warto (...) Warto wiedzieć, iż koniczyna biała wykiełkuje w temperaturze min. 1-3°C w zależności od odmiany. Koniczynę białoróżową wysiewamy z trawami, najczęściej z tymotką łąkową

Chwasty
Przetacznik ożankowy - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

Bardzo szybko się rozprzestrzenia, więc przed jego wysianiem należy zastanowić się, czy wybrane przez nas stanowisko nie znajduje się za blisko upraw polowych, sadów i (...) – siedzą bezpośrednio na łodydze, która podnosi się lub jest wzniesiona. Czynnikiem wyróżniającym odmianę ożankową spośród pozostałych przetaczników jest właśnie łodyga, pokryta włoskami w charakterystyczny

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

tej klasy z powodzeniem wysokiego plonu można uprawiać żyto, jęczmień, owies i ziemniaki, a przy dobrej kulturze (...) średnio dobre mady i rędziny węglanowo-wapniowe i rędziny gipsowe, gorsze odmiany czarnoziemów, średnio dobre czarnoziemy niecałkowite lub (...) się do melioracji. Na danych glebach można sadzić jedynie wybrane gatunki drzew owocowych. Na płytkich rędzinach

Chwasty
Przetacznik polny – mały, lecz bardzo uciążliwy i trudny w zwalczaniu chwast

należy sięgnąć po chemiczne metody ochrony uprawy. Do zwalczania wszystkich odmian przetacznika stosuje się takie same środki. Jeżeli robimy opryski w ogrodach warzywnych, (...) Opryski w uprawach polowych robimy innymi środkami. W przypadku zachwaszczenia rzepaku jarego należy użyć Butisanu 400 SC lub innych środków na bazie metazachloru.

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

jest najpopularniejszym gatunkiem ślimaka hodowlanego. W celach kulinarnych wykorzystuje się jego dwie odmiany: Helix aspersa maxima i Helix aspersa aspersa. Helix aspersa maxima, nazywany również (...) Helix aspersa aspersa nazywany jest ślimakiem małym szarym – Petit-gris. Występuje powszechnie na wybrzeżach Oceanu Atlantyckiego – we Francji, Portugalii i Anglii. To właśnie ślimaki

Ślimaki
Hodowla ślimaków winniczków - cenne informacje

hodowli głównie użytkuje się ślimaka Helix aspersa (Müller), który występuje w dwóch odmianach Helix aspersa aspersa oraz Helix aspersa maxima. Ślimak winniczek czyli (...) Ślimaki dodatkowo otrzymują pasze treściwe w formie śrut zbożowych z owsa, jęczmienia, pszenicy, otrąb oraz mieszanki mineralne. Systemy chowu

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

zbyt żyznych glebach, to przedłuża ona fazę kwitnienia i dojrzewania. Można również wybrać gleby lekkie, piaszczyste, które należą do kompleksu żytniego dobrego i słabego. Bardzo (...) systemy uprawy Przedplonem dla mieszanki wyki ozimej z żytem mogą być jęczmień, owies oraz ziemniaki wczesne. Często uprawa wyki musi być upraszczana z

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki