Parametry orki przedzimowej

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Parametry orki przedzimowej

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

Orka przedzimowa, wykonywana zazwyczaj po ostatnich zbiorach, przygotowuje rolę pod wysiew roślin jarych. To jeden z najgłębszych zabiegów uprawowych, który pozostawia się ostrej skibie. Wpływa to na lepsze przemarznięcie i wznowienie zabiegów strukturotwórczych gleby. Ponadto, dzięki głębokiemu spulchnieniu, gleba może zmagazynować większe ilości wody, którą wykorzystają rośliny zasiane na wiosnę.

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

Nawożenie fosforowe najlepiej stosować podczas orki przedzimowej w średnich dawkach wynoszących 60–80 kg P2O5/ha. Potas należy dostarczać do gleby w każdym roku użytkowania lucerny, ponieważ jest on łatwo wypłukiwany. W pierwszym roku użytkowania należy stosować nawozy potasowe przedsiewnie, a w następnych – pogłównie przed ruszeniem wegetacji. Przeciętna dawka

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

Wyjątkiem jest uprawa na zbiór wczesny lub przy siewach przedzimowych. Stanowisko Pietruszka pochodzi (...) pod uprawę pietruszki polega na wykonaniu głębokiej na 25-35 cm orki przedzimowej, a wiosną uprawek obejmujących włókowanie, (...) 1°C oraz wilgotność powietrza na poziomie 95-98%. Utrzymanie tych parametrów pozwala na dobre przechowywanie korzeni. Do

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

na wykonaniu talerzowania, a następnie orki przedzimowej w październiku lub listopadzie. Orkę wykonuje się na głębokości 18–22 cm i zostawia w ostrej skibie, dzięki czemu gleba jest rozluźniona, a jej porowatość zostaje zwiększona, co sprzyja tworzeniu struktury gruzełkowatej. Jeżeli przedplonem jest ziemniak, to na polu zostaje duża masa łętów, którą

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

być wykonywane przedsiewnie, w czasie orki przedzimowej lub orki siewnej, w zależności od terminu siewu koniczyny. Dawka fosforu pod koniczynę uprawianą w pierwszym roku jako wsiewka do rośliny zbożowej powinna być zwiększona o 50% w stosunku do dawki stosowanej dla zbóż. W drugim roku użytkowania w przeciętnych warunkach dawka fosforu

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

możliwe jest dzięki wykonaniu głębokiej orki przedzimowej. Przygotowując stanowisko pod uprawę lucerny w mieszankach z trawami, wszystkie zabiegi powinny być tożsame z tymi, które normalnie wykonuje się dla rośliny ochronnej: (...) z uwzględnieniem terminu zabiegu. Tabela 2. Podstawowe parametry siewu lucerny z uwzględnieniem terminu zabiegu.

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

a w październiku przystąpić do orki przedzimowej. Błędem agrotechnicznym jest praktykowanie orki wiosennej pod ten gatunek. Podczas przygotowania roli do siewu, należy nade wszystko ograniczać liczbę przejazdów na polu. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie agregatu uprawowego z wałem strunowym. Rola musi być płytko spulchniona (4- 5 cm) tak, aby zapewnić stały

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

od zbioru przedplonu do wykonania orki przedzimowej w dawce od 1,5-4,0 t CaO/ha, a jeżeli gleba odznacza się również niską zawartością magnezu, to do nawożenia należy użyć wapno magnezowe. Gleby niezakwaszone można nawozić nawozami magnezowymi w dawce około 60 kg MgO/ha. Podczas uprawy bobik wymaga gleby bogatej w

Zabiegi agrotechniczne
Głęboszowanie – sposób na zwiększenie plonów. Radzimy, kiedy spulchniać glebę

ugniatania gleby kołami ciągników i maszyn rolniczych oraz wieloletniej orki na tej samej głębokości. To zabieg, który (...) powinna ona być mniejsza od głębokości uprawy przedsiewnej, jednak dokładne parametry zależą od głębokości roboczej oraz rozstawu (...) 5-10 cm poniżej warstwy ornej daje możliwość spłycenia orki przedzimowej do 15-20 cm, a nawet całkowitego

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

której rezygnuje się z głębokiej orki przedzimowej. Taka technologia wykorzystuje uproszczoną uprawę roli oraz mulcz z międzyplonu lub słomę. Najczęściej na taki system uprawy decydują się plantatorzy, który chcą wprowadzić oszczędności w uprawie roli oraz zapobiec erozji wodnej i wietrznej na danym polu.       W siewie bezpośrednim, czyli

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

siew jest wiosną, gleba wymaga orki przedzimowej jesienią. Jego optymalny termin to połowa sierpnia, jednak coraz częściej zaleca się uprawę w nieznacznie przyspieszonym terminie, bo słonecznik reaguje na to nadwyżką plonów, co jest powodem lepszego wykorzystania opadów i wody zgromadzonej w okresie jesienno-zimowym. Słonecznik najczęściej wysiewany jest po

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

w celu zniszczenia zachwaszczenia. Zamiast orki przedzimowej można zastosować gruber, a na wiosnę agregat uprawowy i w tak przygotowaną glebę wysiać nasiona. Inna możliwość to pozostawienie ścierniska po przedplonie i wykonanie siewu bezpośredniego. Siew Nasiona łubinu wąskolistnego przed siewem można zaszczepić bakteriami brodawkowymi za pomocą nitraginy

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

poprzez wykonywanie podorywki i głębokiej orki przedzimowej. Ziarno przed wysianiem powinno być dokładnie oczyszczone. Rynchosporioza zbóż Choroba ta występuje na roślinach żyta, pszenżyta i jęczmienia. Wywoływana jest przez Rhynchosporium secalis i może obniżać plon nawet o 30%.  Zarodniki grzyba przenoszone są przez deszcz i wiatr lub

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

spulchniona. Zaleca się wykonywanie głębokiej orki przedzimowej. Nie należy stosować częstych uprawek, by nie doprowadzić do przesuszenia gleby. Nawożenie mineralne powinno być dobrane zgodnie z wykonaną wcześniej analizą gleby. Standardowo dla prawidłowego wzrostu selera w 1 dm3 gleby powinno znajdować się 60–120 mg N–NO3, 60–80 mg P, 170–200

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

MgO. Nawozy stosujemy jesienią podczas orki przedzimowej lub połowę jesienią i połowę wiosną przed podcinaniem karp. Odmiany Odmiany chronione wyłącznym prawem krajowym: Iunga, Limbus, Oktawia, Sybilla, Zbyszko, Zula. Pozostałe, popularne odmiany: Lubelski, Marynka, Magnum, Perle, Lomik. Choroby i szkodniki Najbardziej uporczywą chorobą

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

na przeprowadzeniu uprawek pożniwnych i orki przedzimowej. Wiosną należy wykonać uprawę przedsiewną lub zastosować agregat uprawowo-siewny i rozpocząć ją jak najwcześniej, aby zapewnić nasionom odpowiednie warunki do kiełkowania. Siew Wyka powinna być siana w siewie czystym i mieszanym jak najwcześniej. Nasiona przed siewem powinny być zaprawione

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

lub płytkich zabiegów spulchniających, np. przy użyciu glebogryzarki. Przed wysianiem rzepaku jarego należy wykonać orkę zimową, ponieważ stosowanie orki wiosennej prowadzi do przesuszania gleby i opóźnienia siewu. Po zejściu roślin okopowych z pola orkę przedzimową należy przeprowadzić na głębokość 20 cm. Po roślinach zbożowych należy wykonać zespół uprawek pożniwnych i orkę

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

poprzez stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, zaprawę nasion oraz wykonywanie podorywki i głębokiej orki jesiennej. Ważne jest również właściwe nawożenie NPK. Fuzariozę kłosów zbóż można zwalczać (...) od 5 do 25%. Do niechemicznych metod zwalczania tej choroby należą głęboka orka przedzimowa, odpowiednie nawożenie oraz uprawa odmian mniej podatnych na tę chorobę. Chemiczne

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

trzeba stalerzować pole i rozdrobnić resztki pożniwne, a pod koniec października wykonać przedzimową orkę na średniej głębokości, tj. 20–25 cm, oraz pozostawić w ostrej skibie, (...) włókę, a na średnich bronę bądź agregat uprawowy. Jeżeli na polu nie zastosowano orki zimowej, a przedplonem były okopowe, to do agregatu uprawowego powinien być

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

Po zbiorze przedplonu należy zadbać o pełen zestaw pożniwnych zabiegów uprawowych. Orka przedzimowa musi być głęboka (20-25 cm). Wiosną, zaleca się stosowanie wału, który przyspieszy (...) ha, 70 kg K2O/ ha, krótko po wschodach 30 kg N/ ha. Podstawowe parametry dotyczące siewu facelii błękitnej (uprawa na nasiona w siewie czystym, międzyplon

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

Do pierwszych zabiegów wykonanych jesienią należy zaliczyć podorywkę i bronowanie. Ich celem jest  obniżenie populacji szkodliwych chwastów nawet o 40%. Wykonanie orki średniej i głębokiej gwarantuje stworzenie optymalnych warunków do rozwoju korzeni z zachowaniem właściwej wilgotności gleby i jej aktywności biologicznej. Jesień to czas nawożenia fosforowego, potasowego i

Zetor
Ciągnik Zetor 8540 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

z ładowaczem czołowym: 300 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas orki: 110-170 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas transportu drogowego: 170-210 (...) Zużycie paliwa odpowiadające mocy: 258,5 l   POZOSTAŁE PARAMETRY CIĄGNIKA ZETOR 8540 Pojemność oleju skrzyni przekładniowej: 33,8 l

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

uprawianej w międzyplonie ścierniskowym. Tabela 1. Parametry siewy gorczycy białej uprawianej w międzyplonie ścierniskowym. Zbiór Termin zbioru gorczycy wysiewanej na paszę ustalany jest na podstawie zapotrzebowania gospodarstwa. Jeśli rośliny przeznacza się na zielony nawóz, przykrywa się je orką przedzimową wykonaną późną jesienią. Gorczycę można także

Zetor
Ciągnik Zetor 6211 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

(do 8 km/h): 350 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas orki: 150-170 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas transportu drogowego: 170-200 (...) Zalecane ciśnienie oleju przy obrotach jałowych: 50 kPa POZOSTAŁE PARAMETRY CIĄGNIKA ZETOR 6211 Zbiornik paliwa: 70 l

Zetor
Ciągnik Zetor 7540 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

z ładowaczem czołowym: 300 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas orki: 110-170 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas transportu drogowego: 170-210 (...) Zużycie paliwa odpowiadające mocy: 264 l   POZOSTAŁE PARAMETRY CIĄGNIKA ZETOR 7540 Pojemność oleju skrzyni przekładniowej: 33,8 l

Zetor
Ciągnik Zetor 9540 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

z ładowaczem czołowym: 290 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas orki: 110-140 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas transportu drogowego: 170-200 (...) Zużycie paliwa odpowiadające mocy: 253 l   POZOSTAŁE PARAMETRY CIĄGNIKA ZETOR 9540 Pojemność oleju skrzyni przekładniowej: 33,8 l

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

na wiosnę. Nawozy fosforowe można podzielić i 2/3 dawki wysiać pod orkę przedzimową, a resztę wiosną. Na glebach lekkich nawozy potasowe wysiewa się wiosną, ok. (...) nasion gorczycy białej można dokonać za pomocą bębna młócącego i wentylatora kombajnu, a parametry omłotu powinny być takie same jak dla rzepaku ozimego. Przy omłocie

Zetor
Ciągnik Zetor 7211 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

(do 8 km/h): 350 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas orki: 140-160 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas transportu drogowego: 170-220 (...) Zalecane ciśnienie oleju przy obrotach jałowych: 50 kPa POZOSTAŁE PARAMETRY CIĄGNIKA ZETOR 7211 Zbiornik paliwa: 70 l

Zetor
Ciągnik Zetor 10540 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

z ładowaczem czołowym: 290 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas orki: 110-140 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas transportu drogowego: 170-200 (...) ±60 kPa Zużycie paliwa odpowiadające mocy: 253 l POZOSTAŁE PARAMETRY CIĄGNIKA ZETOR 10540 Pojemność oleju skrzyni przekładniowej: 33,8 l

Zetor
Ciągnik Zetor 7245 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

(do 8 km/h): 230 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas orki: 140-160 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas transportu drogowego: 170-220 (...) Zalecane ciśnienie oleju przy obrotach jałowych: 50 kPa POZOSTAŁE PARAMETRY CIĄGNIKA ZETOR 7245 Zbiornik paliwa: 70 l

Zetor
Ciągnik Zetor 7520 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

z ładowaczem czołowym: 350 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas orki: 110-170 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas transportu drogowego: 170-210 (...) ±60 kPa Zużycie paliwa odpowiadające mocy: 264 l POZOSTAŁE PARAMETRY CIĄGNIKA ZETOR 7520 Pojemność oleju skrzyni przekładniowej: 33,8 l

Zetor
Ciągnik Zetor 8520 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

z ładowaczem czołowym: 350 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas orki: 110-170 kPa Zalecane ciśnienie tylnych opon podczas transportu drogowego: 170-210 (...) Zużycie paliwa odpowiadające mocy: 258,5 l   POZOSTAŁE PARAMETRY CIĄGNIKA ZETOR 8520 Pojemność oleju skrzyni przekładniowej: 33,8 l

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

przedplonem dla pszenżyta jarego jest ziemniak. Po jego zebraniu wystarczy wykonać orkę przedzimową w październiku lub na początku listopada. Orka powinna być wykonywana na głębokość (...) Po zbiorze ziemniaka późnego, na polu pozostaje duża ilość łętów, jednak podczas wykonywania orki zostają one przykryte przez skiby. Po zejściu ziemniaka z

Rośliny pastewne
Łubin żółty - roślina o dużym znaczeniu gospodarczym. Dowiedz się, jak go uprawiać!

15–30 kg P2O5/ha oraz 15–30 kg K2O/ha, najlepiej na jesieni przed orką przedzimową. Nie wymaga on nawożenia azotowego, ponieważ żyje w symbiozie z bakteriami brodawkowymi. (...) w fazie siewki preparatem Gwarant 500 SC. Opadziny liści unikniemy dzięki wykonywaniu głębokiej orki i zaprawianiu nasion. Wąskolistność łubinu wywoływana przez wirusa BYMV to jedna

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

warunków glebowych gospodarstwa oraz tania, łatwa technologia produkcji gwarantująca uzyskanie wyżej wymienionych parametrów, odpowiadają za powodzenie specjalizacji uprawy ziemniaków paszowych. Ziemniak to doskonała (...) bulwach. Zaleca się nieco niższe dawki obornika (20‒25 t/ha), stosowane jesienią pod orkę przedzimową. Umiarkowane dawki nawożenia azotowego wpływają dodatnio na zawartość skrobi.

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

należy zastosować sprawny system wentylacji. Cyrkulacja powietrza jest istotna, aby utrzymać prawidłowe parametry wilgotności, temperatury i dopływu świeżego powietrza oraz aktywnie usuwać toksyczne gazy i (...) jest pszenica oraz kukurydza (powinna być ześrutowana). Kury bardzo chętnie pobierają owies oraz orkisz. Można stosować rośliny okopowe –tartą marchew, gotowane lub suszone ziemniaki i

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

W celu przygotowania pola do uprawy kukurydzy, można zastosować głęboką orkę przedzimową na głębokość 25-30 cm za pomocą pługa obracalnego. Jeżeli przedplon został zebrany (...) z tym, w uprawie kukurydzy stosuje się uproszenia uprawowe, które polegają na spłyceniu orki, rezygnacji z uprawek pożniwnych oraz zastosowaniu wiosną agregatu przedsiewnego. Do największego

Zabiegi agrotechniczne
Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

herbicydy z glebą. Bronowanie na polach nieobsianych wykonuje się skośnie do kierunku orki. Bronowanie po siewie Wszystkie zboża jare można bronować (...) zębów brony wahadłowej i karuzelowej jest poziomy, a obrotowej – pionowy. Parametry bronowania W celu wykonania efektywnego bronowania należy odpowiednio dostosować

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

przedplonu, należy przeprowadzić podorywkę broną talerzową na głębokość 8-10 cm, a orkę przedzimową, na późną jesień, należy wykonać na głębokość 25-30 cm. Na (...) na prawidłowej agrotechnice, do której zaliczamy stosowanie właściwego płodozmianu, odchwaszczanie plantacji, wykonywanie głębokiej orki oraz spulchnianie gleby, uprawę międzyplonów oraz stosowanie zrównoważonego nawożenia mineralnego.

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki