Rzepak Garou F1 - odporność

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Rzepak Garou F1 - odporność

Rzepak
Rzepak Garou F1 – odmiana hybrydowa dająca rekordowo wysokie plony

Rzepak Garou F1 to średnio wczesna odmiana hybrydowa rzepaku ozimego. Odmiana stosunkowo młoda, zarejestrowana w Polsce w krajowym rejestrze COBORU w 2013 roku. Cechuje ją bardzo wysokie plonowanie we wszystkich rejonach Polski. Zalecany termin siewu to termin optymalny do lekko opóźnionego dla danego regionu kraju. Zalecana obsada wysiewu wynosi 40-50 roślin/m2.

Choroby warzyw
Sucha zgnilizna kapustnych – atakuje i pustoszy uprawy

Najwięcej jednak szkód powoduje w rzepaku, rzepiku, różnych odmianach gorczycy i innych roślinach krzyżowych. Objawy W przypadku kapustnych, sucha zgnilizna objawia się inaczej na każdym etapie wzrostu rośliny. Z zakażonych nasion wyrastają porażone siewki, u których choroba przebiega podobnie jak zgorzel siewek – na szyjce korzeniowej

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

rośliny szybko rosnące: gorczyca biała, rzepak, rzepik, rzodkiew oleista. Na uprawę przedsiewną składają się orka i zabiegi doprawiające glebę. Głębokość orki powinna być średnia, wykonana na 2- 3 tygodniem przed siewem. Zabieg ten ma na celu odwrócenie wierzchniej warstwy gleby, naruszając jej naturalny układ. Silnie napowietrza i przesusza

Choroby warzyw
Zgnilizna twardzikowa atakuje! Jak chronić uprawy? Sprawdź!

sezonie, ani do zjedzenia. W rzepaku, rzepiku, gorczycach i innych roślinach krzyżowych grzybnia wypełnia łodygi zainfekowanych egzemplarzy, a w skrajnych przypadkach zaczyna się roznosić na liście i pędy. Zgnilizna twardzikowa coraz częściej zaczyna atakować warzywa psiankowate, czyli na przykład pomidory i paprykę. Biały nalot grzybni pojawia się najczęściej na owocach,

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

zwiększa tolerancję rzepaku na mróz. Należy jednak pamiętać, że korzenie rzepaku znoszą spadki temperatury do -8°C. Szkodliwe dla roślin rzepaku są duże wahania temperatury. Najgroźniejsze są ocieplenia w trakcie zimy, które obniżają odporność roślin na ujemne temperatury. Optymalna roczna suma opadów dla rzepaku ozimego powinna znajdować się w granicach

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

zawartości glukozynolanów, które ograniczają przyswajalność białka. Prace odbywają się również w kierunku zwiększenia strawności i wartości energetycznej roślin rzepaku poprzez zmniejszenie zawartości włókna. Dodatkowo hodowcy pracują nad podniesieniem potencjału plonowania roślin, nad zwiększeniem ich odporności na stresy abiotyczne i biotyczne oraz nad poprawą cech, które odpowiadają za osypywanie się nasion i

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

Plonuje zwykle o 25-40 % gorzej niż ozimy. Rzepak jary jest rośliną trudną do uprawy, ze względu na wysokie wymagania co do przemysłowych środków produkcji (nawozy, pestycydy) oraz kompleksowej, dobrze przemyślanej technologii. Jego wysoka wrażliwość na okresowe susze, mała odporność na choroby i szkodniki sprawia, że plonuje zmienne. Forma

Rzepak
Rzepik ozimy - roślina często mylona z rzepakiem. Poznaj sposoby jego uprawy

ich dawki były pomniejszone o ok. 30%. Zbiór Rzepik ozimy dojrzewa w III dekadzie czerwca. Należy zbierać go jednoetapowo za pomocą kombajnu, przy pełnej dojrzałości roślin. Nie wymaga on stosowania zabiegów chemicznych, ponieważ jest bardziej odporny na osypywanie niż rzepak ozimy. Zebrane plony są mniejsze od plonów

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

najbardziej plonotwórczym. Jest składnikiem białek budulcowych i zapasowych.  Rośliny potrzebują go do wytworzenia 8 liści właściwych.  Jesienne przenawożenie azotem pogarsza zimnotrwałość rzepaku. Sprawia, że rośliny są wybujałe przed zimą oraz mniej odporne na choroby bakteryjne i grzybowe. Ponadto, dochodzi wówczas do zwiększenia uwodnienia tkanek. Gwarancją dobrego przezimowania są następujące cechy rośliny:

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

spadku plonu nasion (nawet o 50 kg). Pomimo intensywnych prac hodowlanych, nie udało się uzyskać odmian tolerancyjnych na późny siew. W puli genowej rzepaku nie ma źródeł genetycznej odporności warunkujących powyższą cechę. W rejonach, gdzie uprawa rzepaku jest najbardziej popularna (centralna, północno- zachodnia i południowo- zachodnia Polska), jego siewy

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

ozimego i jarego [1]   Regulatory wzrostu W celu ograniczenia wysokości roślin rzepaku ozimego można stosować oprysk za pomocą regulatorów wzrostu. Poprawiają one wytrzymałość łodyg i zwiększają odporność roślin na wyleganie. Przeciwdziała to stresom roślin. Do typowych regulatorów wzrostu należą niektóre fungicydy triazolowe, zawierające w

Rzepak
Poznaj zarejestrowane odmiany rzepaku jarego i ozimego

W Polsce rzepak jary uprawia się wyłącznie na nasiona. W krajowym rejestrze znajduje się 29 odmian formy jarej i wszystkie z nich są podwójnie ulepszone („00”), czyli prawie całkowicie pozbawione kwasu erukowego i zawierające niewielką ilość glukozynolanów w nasionach. Zarejestrowane odmiany różnią się pomiędzy sobą plennością, masą tysiąca nasion (MTZ), wczesnością, wysokością roślin oraz podatnością na czerń krzyżowych i odpornością na wyleganie.

Szkodniki upraw
Pchełka rzepakowa – niepozorny szkodnik rzepaku czyha!

i utrudnień w procesie fotosyntezy. Największym niebezpieczeństwem dla rzepaku jest jesienne żerowanie larw w wierzchołkowej części rośliny, ponieważ wygryzają one i drążą korytarze w głównych nerwach liści, ogonkach i pędach. Efektem ich pasożytowania jest osłabienie rośliny, zmniejszona odporność na mrozy, a przy żerowaniu 2‒3 larw na roślinie

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

nawet kilka lat wcześniej. Wiąże się to z tym, że nasiona np. rzepaku mogą przeleżeć w glebie nawet kilka lat, a następnie skiełkować, co prowadzi (...) w przypadku stosowania go w uprawie gorczycy białej. Przenawożenie gorczyc azotem powoduje obniżenie odporności na choroby i szkodniki oraz powoduje ich zwiększony wzrost, który prowadzi

Rzepak
Rzepak Rohan F1 – lider wśród rzepaków na polach w całej Europie

krajowym rynku rzepaczanym. Obecnie ok. 10% zasianego rzepaku ozimego to rzepak Rohan F1. Jest niekwestionowanym liderem na polach w całej Europie.   (...) mniejsza od wzorca. Rośliny rosną średniej wielkości i cechują się średnią odpornością na wyleganie, a zarazem bardzo wysoką zimotrwałością. Odznaczają się dużym wigorem

Rzepak
Jak zwiększyć szanse na dobre przezimowanie rzepaku i zbóż?

składników mineralnych również w temperaturze niższej od optymalnej (ma to szczególne znaczenie dla pobierania fosforu i potasu). Zwiększa odporność roślin na stresy abiotyczne, szczególnie suszę W uprawie rzepaku zwiększa średnicę szyjki korzeniowej nie stymulując nadmiernego wzrostu wegetatywnego i nie powodując wyższego osadzenia pąka wierzchołkowego rzepaku.

Rzepak
Rzepak Quartz – jedna z najbardziej zimotrwałych odmian rzepaku

zdolności regeneracyjne. Łan jest niski i bardzo wyrównany, o dużej odporności na wyleganie. Odmiana Quartz wyróżnia się niezwykle dobrą zimotrwałością. Wymagania Odmiana polecana do uprawy we wszystkich regionach Polski. Posiada przeciętne wymagania glebowe. Jednak wymaga typowego stanowiska pod rzepak, by dać wysoki plon. Odporność                                      

Rzepak
Rzepak Arot – dobrze plonująca odmiana populacyjna rzepaku

Rzepak Arot to średnio późna odmiana populacyjna rzepaku ozimego. Została ukierunkowana genetycznie na wysoką zimotrwałość i odporność na choroby. Rośliny tej odmiany dają plon średni do dużego – w latach 2008-2013 średni plon utrzymywał się na poziomie 105% wzorca. Mają dużą ilość nasion w łuszczynach – 130% wzorca.

Rzepak
Rzepak Rumba F1 – duży potencjał plonowania wśród odmian mieszańcowych

późny termin dojrzewania. Dodatkowo cechuje ją bardzo szybki rozwój jesienny, Rzepak Rumba F1 posiada optymalny wigor jesienny, nie ma tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej. Rośliny tej odmiany rosną średnio wysokie i mają wysoką zdolność krzewienia. Cechuje je duża odporność na wyleganie i bardzo wysoka zimotrwałość. Wymagania

Rzepak
Rzepak Adriana – jeden z liderów wśród odmian populacyjnych

rejestrze COBORU w 2008 roku. Obecnie jest jedną z liderek wśród odmian populacyjnych rzepaku w naszym kraju. Cechy charakterystyczne Zalecany termin siewu (...) innych odmian wyróżnia się także bardzo dobrą zimotrwałością. Odmiana ta wykazała najwyższy wskaźnik mrozoodporności w badaniach PDO 2010. Wymagania Rekomendowana do

Rzepak
Rzepak Artoga – popularna w Europie odmiana mieszańcowa

również siewy opóźnione. Zalecana obsada wysiewu wynosi 40-50 roślin/m2. Termin początku kwitnienia rzepaku tej odmiany jest nieco późniejszy od średniej, natomiast termin dojrzewania – średni. (...) zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych, nadaje się również do uprawy na glebach średnich. Odporność Charakteryzuje się dużą odpornością na suchą zgniliznę kapustnych i

Rzepak
Rzepak Sherlock – jedna z najwyżej plonujących odmian populacyjnych

do uprawy we wszystkich regionach Polski. Przeznaczona nawet na przeciętne i słabsze gleby. Najlepiej jednak udaje się na średnio zwięzłych stanowiskach, typowych pod uprawę rzepaku, gdzie plonuje wyżej. Odporność Odmiana o średniej odporności na choroby. Charakteryzuje się niską podatnością na suchą zgniliznę kapustnych czy choroby podstawy łodygi i jeszcze

Rzepak
Rzepak Xenon F1 – wysoki plon nasion z dużą zawartością tłuszczu

jesienny pozwala na wcześniejsze zasiewy. Rzepak Xenon F1 to odmiana mieszańcowa rzepaku ozimego. Została zarejestrowana w Polsce w rejestrze COBORU w 2010 roku. (...) w latach 2008-2010 wynosił on 116% wzorca. Cechują się też dużą zdrowotnością i odpornością na wyleganie. Wymagania Odmiana jest odporna na

Rzepak
Rzepak SY Kolumb F1 – bardzo wysoki plon nasion i wigor jesienny

nieco mniejsza od średniej. Rzepak SY Kolumb F1 to mieszańcowa odmiana rzepaku ozimego. Została zarejestrowana w Polsce w rejestrze COBORU w 2010 roku. (...) zimuje z naszych warunkach klimatycznych. Rośliny rosną na dużą wysokość i mają średnią odporność na wyleganie. Wymagania Odmiana ta ma niewielkie

Szkodniki upraw
Chowacz podobnik – owad żerujący w łuszczynach rzepaku

kwitnienia rzepaku, czyli w maju. Zawsze podczas tego typu działań należy wziąć pod uwagę ochronę owadów zapylających. Trzeba przy tym zaznaczyć, że chemiczne eliminowanie chowacza jest dość trudne, ponieważ szkodnik różnie reaguje na insektycydy, co spowodowane jest stopniowym uodparnianiem się na niektóre substancje. Z tego względu, ażeby uniknąć dalszego wzmacniania odporności

Rzepak
Rzepak Monolit - popularna odmiana rzepaku ozimego idealna do produkcji oleju

może być uprawiana na wszystkich stanowiskach, nawet tych słabszych, gdzie gleby są lekkie. Może być przeznaczana do uprawy na terenie całego kraju. Odporność Rośliny rzepaku odmiany Monolit są wysoce odporne na choroby grzybowe, dlatego też w niewielkim stopniu porażają je choroby podstawy łodygi i sucha zgnilizna kapustnych.

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

rzepaku, a plantacje gorczycy i rzepaku powinny być izolowane od siebie. Można również stosować metody biologiczne polegające na wykorzystywaniu owadów pożytecznych. Przy stosowaniu metody chemicznej w ochronie gorczycy przed szkodnikami należy przestrzegać ściśle określonych zasad dla danego środka. Ilość mątwika burakowego w glebie można zmniejszyć poprzez uprawę mątwikoodpornych odmian gorczycy takich,

Pszczoły
Rodzaje miodów różnią się smakiem i wyglądem. Poznaj ich właściwości i zastosowanie!

żelazo. Miód neutralizuje niektóre toksyny oraz wspomaga syntezę przeciwciał, dzięki czemu wzmacnia odporność organizmu. Ponadto wykazuje właściwości stabilizujące układ immunologiczny, co czyni z niego nieodłączny (...) i dostarczających im nektaru oraz pyłku. Odmiany najczęściej spotykane w handlu to miody: rzepakowy, lipowy, gryczany, akacjowy, wrzosowy, wielokwiatowy, spadziowy ze spadzi iglastej i spadziowy

Rzepak
Rzepak DK Exquisite – odmiana zapewniająca stabilne i regularne plonowanie

roślin/m2. To średnio późna odmiana w kwitnieniu i dojrzewaniu. Rzepak posiada optymalny wigor jesienny, nie ma tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej. Rośliny rosną wysokie, ale tworzą niskie rozgałęzienia, dzięki czemu są mniej podatne na wyleganie i charakteryzują się podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i obsypywanie nasion. Wymagania

Rośliny lecznicze
Tasznik pospolity - opis, charakterystyka, zdjęcia, zwalczanie

rozwojowych roślin nie zaleca się stosowania oprysków przeciwko tasznikowi, nawet w przypadku rzepaku ozimego, po ruszeniu wiosennej wegetacji. Rośliny okopowe Opryski (...) w ogródkach warzywnych. Na szczęście zarejestrowano bardzo dużo herbicydów, na które nie jest odporny. Opryski możemy wykonywać Afalonem Dyspresyjnym 450 SC, Aflexem Super 450 SC,

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

stosowanie 3-letniego zmianowania, a jako przedplon na polach można stosować wczesnego ziemniaka, rzepak lub fasolę. Do nawożenia należy wykorzystywać obornik, a na glebach zasadowych kwaśne (...) Rośliny można nawozić wysokimi dawkami nawozów fosforowo-potasowych, ponieważ prowadzi to do zwiększenia ich odporności. Resztki pożniwne można niszczyć za pomocą podorywki oraz głębokiej orki, a

Rzodkiewka
Uprawa rzodkiewki możliwa niemal przez cały rok. Poznaj najważniejsze zasady!

Duże walory smakowe, bogactwo witaminy C, możliwość uprawy praktycznie przez cały rok oraz odporność na wysokie temperatury, czynią rzodkiewkę rośliną bardzo chętnie i często uprawianą w ogródkach działkowych i przydomowych, a także w produkcji towarowej na niewielkich powierzchniach. Rzodkiewka (Raphanus sativus) należy do rodziny warzyw rzepowatych, a pierwsze wzmianki o jej uprawie pochodzą z XVI wieku. Pochodzi od dzikiego gatunku Raphanus landra – rośliny, która występuje na Półwyspie Apenińskim.

Rzepak
Rzepak Harry – uniwersalna bardzo wysoko plonująca odmiana rzepaku

ją wysiewać w późniejszych terminach, ponieważ rośliny odznaczają się szybkim wzrostem początkowym. Rzepak Harry to wczesna odmiana populacyjna plonująca na poziomie odmian mieszańcowych. Odmiana stosunkowo (...) Większa od średniej masa 1000 nasion. Wyznacznikiem roślin jest bardzo duża mrozoodporność i zimotrwałość, a także wysokie i stabilne plonowanie. Odmiana średnio odporna na

Rzepak
Rzepak Pamela – jedna z topowych odmian populacyjnych

latach 2009-2010 – na poziomie 48 dt/ha, co daje 112% wzorca. Rzepak Pamela to średnio wczesna odmiana populacyjna. Zarejestrowana w Polsce w rejestrze COBORU (...) regulatorów wzrostu. Odmiana Pamela charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością i dużą odpornością na wyleganie. Plonuje stabilnie i wysoko w każdych warunkach uprawy.

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

jest możliwa na terenie całego kraju, ponieważ jest to gatunek zboża dość odporny na mrozy. Najlepiej plonuje na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym oraz (...) gruzełkowatej. W związku z tym, forma ozima pszenżyta może być uprawiana po grochu, rzepaku, ziemniakach wczesnych i średnio wczesnych oraz po owsie. Na

Pszczoły
Rasy pszczół – charakterystyka czterech najpopularniejszych ras w polskiej hodowli

zazwyczaj szybko giną w cichej wymianie. Ponadto mieszańce międzyrasowe są mniej odporne na nosemozę, a pszczoły po matkach kaukaskich częściej zapadają na zgnilec złośliwy i kiślicę i są bardziej skłonne do rabunków. Słabiej wykorzystują też bardzo wczesne oraz późne pożytki (rzepak, wrzosy i spadź). Mieszańce międzyliniowe Krzyżowanie

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

rozpoczyna się już przy temperaturze 2–3°C. Na początkowym etapie rozwoju rośliny są odporne na przymrozki do -5°C, ale po osiągnięciu wysokości 20 cm mogą przemarzać (...) się on dobrym przedplonem dla roślin ozimych wymagających wczesnego wysiewu. Należą do nich rzepak, jęczmień i pszenica. Również najlepszym przedplonem dla grochu są rośliny zbożowe.

Rośliny lecznicze
Uprawa gorczycy czarnej – przedstawiamy najważniejsze informacje

najmniej plenna, jej plony wynoszą średnio 0,4-1 tony z hektara, a słomy 0,6-1,6 tony z hektara. Odporność na choroby Gorczyca czarna narażona jest na występowanie chorób, takich jak czerń rzepakowa, mączniak rzekomy czy bielik, a także na działanie szkodników, takich jak gnatarz rzepakowiec, słodyszek rzepakowy, pchełki ziemne,

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

na nasiona oraz jego wysiew w międzyplonie są ważnym przerywnikiem uproszczonego zmianowania zbożowo-rzepakowego i sposobem na urozmaicenie płodozmianu. Opis Charakterystyczną cechą (...) wilgotne rośliny słabiej kwitną i zawiązują strąki. Jest przy tym dość mrozoodporny i wytrzymuje wiosenne przymrozki. Kiełkujące nasiona i siewki tolerują spadki temperatury

Kapusta
Kapusta brukselska, brukselka - uprawa, odmiany i wymagania

liście. Zabieg ten powinno się przeprowadzać starannie, tak aby nie uszkodzić roślin. Zbiór i przechowywanie Zbiór prowadzi się jednorazowo w fazie dojrzałości zbiorczej. Główki powinny być zbite i mieć średnicę min 2–3 cm. Zbiór rozpoczyna się jesienią, a kończy nawet w styczniu (odmiany odporne na mróz). Wczesne

Chwasty
Natrętne tobołki polne. Podpowiadamy, jak wygrać z tym chwastem

nie tracąc zdolności do kiełkowania przez 9 lat. Co więcej, są bardzo odporne na zniszczenie i bez szwanku przechodzą przez układ pokarmowy zwierząt i ptaków. (...) pojawia się sporadycznie), kukurydzę, koniczyny i inne rośliny motylkowe. Duże szkody powoduje w rzepaku, gdzie jest nośnikiem chorób grzybiczych i pasożytów typowych dla roślin kapustowatych.

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

Nie jest wrażliwa na długość dnia, ma niewielkie wymagania względem temperatury. Jest odporna na przymrozki wiosenne. Do rozpoczęcia kiełkowania potrzebuje temperatury 1–2°C, wtedy pierwsze wschody (...) mechanicznych lub chemicznych metod. Najczęściej do odchwaszczania uprawy brukwi stosuje się herbicydy dla rzepaku jarego. Choroby i szkodniki Groźnymi szkodnikami występującymi

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

  Podczas wyboru rasy należy mieć na uwadze głównie odporność ptaków na choroby i dobre wykorzystanie pasz tanich i pochodzących z gospodarstw (...) Dobrą paszą uzupełniającą niedobory energetyczne i dobrze wpływającą na jakość piór są rośliny oleiste-rzepak, słonecznik oraz ich wytłoki. Ogromną rolę w żywieniu drobiu odgrywają zielonki,

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

na ciężkie warunki pogodowe i siedliskowe, a jej długie korzenie zwiększają jej odporność na suszę. Wytrzymuje ostre zimy, ale jest wrażliwa na późne przymrozki wiosenne (...) Najlepszym przedplonem dla kupkówki pospolitej są okopowe na oborniku, rośliny strączkowe, rzepak i mieszanki zbożowo-strączkowe. Jeżeli gleba w niewielkich ilościach jest nawożona azotem

Kapusta
Uprawa kalafiora - odmiany, rozsada, wymagania i pielęgnacja

rozróżnia się ze względu na barwę, wielkość i kształt róży, wielkość liści, odporność i tolerancję na choroby i szkodniki. Róże, poza białymi i (...) rośnie najlepiej na glebach o wysokiej kulturze, zasobnych w próchnicę i składniki mineralne, przepuszczalnych, o odczynie obojętnym (pH=6,0–6,5). Najlepiej czarne ziemie, czarnoziemy, mady lub lessy.

Rośliny lecznicze
Bieluń dziędzierzawa – efektywnie walczymy z diabelskim zielem!

zmniejszyć napięcie mięśniowe. Bieluń jadowity, czarcie albo diabelskie ziele, durna rzepa, świńska wesz – niemal wszystkie ludowe nazwy bielunia dziędzierzawy brzmią jak alarm (...) niesie jego pojawienie się w warzywach. Jako roślina psiankowata, bieluń dziędzierzawa jest mało odporny na typowe dla tego rodzaju roślin choroby grzybowe i szkodniki, przez

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki