Jęczmień jary - uprawa na kaszę

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Jęczmień jary - uprawa na kaszę

Jęczmień
Odmiany jęczmienia jarego - przegląd i charakterystyka najlepszych

Uprawa jęczmienia jarego odbywa się głównie w celach pastewnych i browarnych. Niewielka część ziarna wykorzystywana jest w przemyśle kaszarskim. Forma jara jęczmienia jest też podstawowym składnikiem mieszanek zbożowych. W 2013 r. w rejestrze znalazło się 60 odmian, w tym 32 typu browarnego i 28 pastewnego, z których Gawrosz jest formą nieoplewioną. W hodowli jęczmienia jarego od wielu lat szczególną uwagę poświęca się typowi browarnemu.

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

Jęczmień to zboże o dużym arealne uprawy w naszym kraju. Większą popularnością wśród rolników cieszy się jego forma jara. Wynika to ze słabszej zimnotrwałości jęczmienia (...) wynik po pszenicy i życie. Jęczmień jary może być użytkowany w dwóch (...) Jęczmień wykorzystuje się też do produkcji kaszy, płatków itd. Ponad 70 %

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

i rozwoju wynosi 16-20°C. Koniczynę czerwoną należy uprawiać na glebach należących do kompleksu: pszennego bardzo (...) roślinę ochroną. Może być ona siana w zboża jare – jęczmień ozimy lub owies na zielonkę bądź (...) nasion na hektar. Kiedy koniczynę wsiewa się w jęczmień jary lub owies na zielonkę to można

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

można wykonać pełen zestaw starannych uprawek pożniwnych.   Życicę trwałą na nasiona można wysiewać w siewie czystym lub z jęczmieniem jarym. Siew czysty powinien być wykonywany (...) być wykonywany do I dekady września. Wysiew z jęczmieniem jarym należy rozdzielać i na początku wysiewać

Koniczyna
Siew koniczyny - jak i kiedy? Zbiór najważniejszych informacji

siewu nie powinna być nam obca. Najpopularniejsze w uprawie pośród koniczyn są koniczyna czerwona i koniczyna (...) wysiewamy latem po wczesnych ziemniakach lub jęczmieniu ozimym. najczęściej wsiewana jest w ochronną roślinę, np. jęczmień jary, czy owies na zielonkę, rzadko uprawiana jest w czystym zasiewie. Jeśli decydujemy się

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

na świecie uprawiana jest przede wszystkim forma jara. Powierzchnia uprawy rzepaku w kraju ciągle wzrasta i aktualnie (...) rzepaku Rzepak ozimy jest rośliną bardziej zimotrwałą od jęczmienia ozimego. Jednak wykazuje wrażliwość na niskie (...) niewysokich temperaturach. Na niedobór opadów bardzo wrażliwy jest rzepak jary, dlatego też powinien być uprawiany w

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

też dobrym przedplonem dla zbóż jarych, ponieważ uprawiana jest ona na rędzinach, które wielokrotnie rozmarzają podczas zimy i w związku z tym mogą prowadzić do wysadzania zbóż ozimych. (...) Jeżeli jest uprawiana bez rośliny ochronnej to można wykonać przykaszanie pielęgnacyjne, wtedy gdy rośliny esparcety oraz

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

to roślina dnia długiego, która ma krótki okres wegetacji.  Uprawa najlepiej udaje się w środkowo-zachodnim rejonie. (...) -2°C. Niska temperatura podczas fazy kiełkowania i wschodów umożliwia prawidłową jaryzację roślin, co skutkuje niższym osadzaniem pierwszych (...) roślin ozimych wymagających wczesnego wysiewu. Należą do nich rzepak, jęczmień i pszenica. Również najlepszym przedplonem dla

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

jest nadmierny udział zbóż. Rośliny zalecane do uprawy w poplonach ścierniskowych Okres wegetacji (...) kukurydzę i kapustę pastewną. W III dekadzie lipca – bobik, jęczmień, łubin żółty i wąskolistny, peluszkę oraz (...) ścierniskowe wysiewa się po wczesnych ziemniakach, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym, życie oraz po mieszankach

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

Mieszanki lucerny z trawami najlepiej uprawiać z jęczmieniem zbieranym na ziarno. Należy pamiętać, że roślina jest bardzo wrażliwa na pozostałości substancji aktywnych herbicydów w glebie. Dlatego, wybierając stanowisko dla lucerny, (...) plonuje najwyżej. Jeśli lucernę wysiewa się łącznie z jęczmieniem jarym, to normę wysiewu zboża trzeba zmniejszyć

Inne warzywa
Nasiona rzeżuchy - uprawa ogrodowa czy doniczkowa? Wyjaśniamy zasady!

g/m2, zaś norma siewu pod osłonami – 120-200 g/m2. W uprawie rzeżuchy ogrodowej na nasiona wczesną wiosną wysiewa się 4-6 kg nasion na (...) typu gleby i narzędzi. By siew był bardziej równomierny, można domieszać nasion niekiełkujących, np. kaszy jęczmiennej.   Zbiór nasion Rzeżucha szybko wybija

Rośliny pastewne
Koniczyna biała stale popularna. Uprawa i zastosowanie

latach przerwy. Częstszy wysiew przyczynia się do zmęczenia gleby i tzw. wykoniczynienia. Uprawa koniczyny na cele paszowe w siewie czystym jest nieopłacalna. Roślinę najlepiej wsiewać (...) w siewie czystym jest nieopłacalna. Roślinę najlepiej wsiewać w jarą roślinę ochronną (żyto, jęczmień jary, owies) , aplikując nasiona płytko (1-2 cm) w rozstawie rzędów

Rośliny pastewne
Nostrzyk biały - opis, uprawa, wymagania i zastosowanie

  Uprawa i siew Nostrzyk może być uprawiany w czystych zasiewach, z rośliną ochronną lub jako międzyplon. Gleba przed siewem (...) również wysiewać późną wiosną lub w lato bez rośliny ochronnej, po międzyplonach ozimych, jęczmieniu jarym czy życie. Ilość wysiewu nostrzyka wynosi 15-20 kg

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

lekko kwaśnego do zasadowego. Agrotechnika Rutwicę wschodnią można uprawiać po roślinach okopowych lub zbożach. Nasiona przed wysiewem należy skaryfikować, czyli uszkodzić (...) na to, że dobrze znoszą gorsze warunki glebowe i krzewią się słabiej niż jęczmień jary. Rutwica wschodnia wykazuje duże wymagania świetlne, w związku z tym

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

wielu badaczy, rozkład opadów w naszym kraju nie sprzyja uprawie pszenicy ozimej. Optymalna suma dla tego gatunku (...) mają właściwości fitosanitarne, oczyszczają pole z niepożądanych substancji, np. po jęczmieniu. Wpływając dodatnio na strukturę gleby, znacznie (...) kraju przedzimowe warunki termiczne i odpornościowe sprzyjają wschodom chwastów jarych i ozimych. Jednym z poważnych błędów

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

często rozpoczyna rotację w zmianowaniu. Uprawiany jest na oborniku oraz nawożony nawozami mineralnymi. W związku ze stosowaniem intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych pozostawia pole odchwaszczone oraz w wysokim stanie kultury. Jest on (...) pożniwnych. Do najlepszych przedplonów zbożowych zalicza się pszenicę i jęczmień. Rośliny motylkowe grubonasienne (groch,

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

Przeważającą formą uprawy jęczmienia w Polsce jest jęczmień jary, którego udział w strukturze zasiewów wszystkich zbóż w roku 2012 wyniósł 13%. To o 8 % mniej w porównaniu do krajów Unii Europejskiej. Planowane zabiegi agrotechniczne, gwarantujące uzyskanie określonych cech jakościowych, są ściśle skorelowane z przeznaczeniem ziarna jęczmienia. Może być ono wykorzystane w produkcji pasz i przemyśle spożywczym (71% przeznaczenia 2012 r.) lub do produkcji słodu jęczmie

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

Rzepak jary jest zdecydowanie mniej popularny od formy ozimej, dominującej w naszym kraju. Powierzchnia zasiewów rzepaku jarego w roku 2013 wyniosła zaledwie 2% ogólnego areału uprawy. Z reguły zasiewa się (...) 10- 15 dni. Optymalny termin pokrywa się terminem siewu jęczmienia jarego, gdy wierzchnia warstwa gleby osiąga

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

jego krzewienie. Owies uprawiamy przede wszystkim do produkcji pasz (głównie w mieszankach dla koni), ale także w celach konsumpcyjnych do wyrobu kasz, płatków (...) jest jednym z najmniej wymagających zbóż jarych. Nasiona zaczynają kiełkować już w (...) lucerna czy koniczyna. Złym przedplonem jest jęczmień, głównie ze względu na możliwość

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

siewie lucerny, zalicza się zboża uprawiane na zielonkę oraz rośliny motylkowate grubonasienne uprawiane na zielonkę, do których zaliczamy wykę jarą czy groch wąskolistny. Można też (...) czy groch wąskolistny. Można też stosować mieszanki zbożowo-strączkowe przeznaczane na zielonkę takie, jak jęczmień z wyką. Jako roślinę ochronną można również wykorzystywać mieszańcowe odmiany kukurydzy.

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

Rejestr zawiera aktualnie 10 odmian jarych pszenżyta. Uprawa pszenżyta na świecie nie przekracza 3 mln ha, a najwięcej zasiewów znajduje się w Europie. W niewielkim procencie te uprawy (...) ulegać zmniejszeniu. Najlepszą wartość przedplonową wykazuje kukurydza, owies oraz jęczmień. Niekorzystnymi przedplonami są pszenica i żyto,

Chwasty
Przetacznik ożankowy - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

tego względu należy bardzo dokładnie wykaszać miedze i skraje pól, a także zadbać o okoliczne odłogi i ugory. Odchwaszczanie mechaniczne jest możliwe tylko na poziomie siewek i wyłącznie w ogrodach, (...) Zabiegi odchwaszczania chemicznego przeciwko przetacznikowi w zbożach, szczególnie w jęczmieniu, życie i pszenżycie robi się herbicydami

Owies
Owies zwyczajny - opis, charakterystyka i zastosowanie

siedliskowych. Kilka danych liczbowych Wg danych GUS, powierzchnia uprawy owsa w Polsce w roku 2013 wyniosła zaledwie 0,4 mln ha. Niski (...) przypomina rolnikom, że owies bezpośrednio po aplikacji w glebie ma największe spośród zbóż jarych zapotrzebowania na wodę, dlatego powinni zaplanować siew kilka dni po wiosennych

Chwasty
Pszenica twarda – ciepłolubna i rzadko uprawiana odmiana pszenicy

uważana za chwast, niż za wartościową roślinę uprawną. Jej uprawa nie należy do najprostszych, zwłaszcza, że roślina (...) jest roczna, siewki w największym natężeniu pojawiają się jesienią, odmian jarych jest znacznie mniej. W pokroju bardzo (...) ziaren pszenicy twardej uzyskuje się semolinę, czyli specyficzny rodzaj kaszy. Czasami używa się jej również do

Rośliny lecznicze
Niezapominajka polna. Urocze, drobne kwiatki to zmora niejednego rolnika!

Kwitnie i owocuje na ścierniskach i przy drogach. W uprawach sąsiaduje ze zbożami, rzepakiem, burakami i kukurydzą. (...) w niewielkiej ilości należy zażywać 4–5 razy dziennie przy uporczywym kaszlu, zapaleniu oskrzeli, gruźlicy, zapaleniu krtani i (...) zabieg z użyciem herbicydów trzeba powtórzyć. Przy uprawie zbóż jarych zaleca się zastosowanie, np. Sekatora 125

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

konkurencyjnością wobec chwastów. Bardzo dobrze plonuje na słabych glebach, a jej intensywna uprawa prowadzi do uzyskania bardzo wysokich plonów. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie (...) Wymagania klimatyczne, glebowe oraz przedplon W porównaniu z innymi zbożami jarymi żyto jare ma niewielkie wymagania glebowe i termiczne. Można wysiewać je

Chwasty
Uwaga na nawrot polny! Chwast zagraża uprawom żyta i przenżyta

efektywne wyplenienie nawrotu polnego z uprawy. Charakterystyka Nawrot polny może być zarówno jary, jak i ozimy. Najczęściej jest jednoroczny, ale zdarza się, że przetrzyma zimę. Czas (...) się do oprysków zbóż, głównie pszenicy, żyta, pszenżyta i jęczmienia. W przypadku owsa należy jednak zwrócić

Rośliny lecznicze
Niech nie zwiedzie nas stulisz lekarski – niebezpieczny chwast!

mąkę. Charakterystyka Jest to jednoroczny, jary chwast, którego siewki pojawiają się w maju (...) Najczęściej zachwaszcza ogrody warzywne i kwiatowe oraz przydomowe trawniki. Do upraw polowych dostaje się poprzez zanieczyszczony materiał (...) oraz często kosić pobliskie łąki i nieużytki, a także wykaszać miedze, ryzyko pojawienia się stulisza lekarskiego

Chwasty
Owies głuchy - chwast czy pożyteczny mieszaniec? Poznaj i sam zdecyduj!

jarej i z owsem siewnym może tworzyć mieszańce. W uprawach rolniczych uznawany jest za chwast, ale może (...) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, co ułatwia odróżnienie go od jęczmienia i pszenicy, ponieważ ich liście skręcają (...) grochu, ziemniaka, buraka pastewnego i cukrowego oraz w zbożach jarych. W zbożach ozimych może pojawiać się

Owies
Siew owsa - uwarunkowania prawidłowego wysiewu owsa

lucerna, żyto. Nie poleca się wysiewu owsa po jęczmieniu. Wynika to ze wzbogacenia ryzosfery w patogeniczne (...) zachowywanie zasad zmianowania. Zabiegi uprawowe Zabiegi uprawowe pod owies niczym nie różnią się od przygotowania gleby pod inne gatunki zbóż jarych. Należy jedynie pamiętać, że owies

Inne zwierzęta
Hodowla danieli – ciekawa alternatywa dla hodowli trzody i bydła

kilku lat. Wzrosło zainteresowanie dietetycznym mięsem oraz użytkowaniem terenów o niekorzystnych warunkach uprawowych. Hodowla danieli okazała się być opłacalną dziedziną gospodarki i zazwyczaj można ją (...) środowisku daniele żywią się trawą, liśćmi, ziołami, pędami oraz owocami (żołędzie, dzikie jabłka, kasztany). Daniele rzadko piją z otwartych zbiorników, najczęściej spijają rosę z traw

Rośliny lecznicze
Farbownik polny – wspólnik rdzy brunatnej, wróg upraw zbożowych

Występowanie Roślina pojawia się głównie w zbożach ozimych i jarych, zachwaszcza również kukurydzę i ziemniaki. Jest prawdziwą zmorą dla osób, które usiłują (...) może wziąć pod uwagę kilkukrotne bronowanie. W przypadku bardzo intensywnego zachwaszczenia uprawy trzeba zdecydować się na oprysk chemiczny. Na początkowe fazy rozwoju roślin

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki