Pszenica Akteur - odporność na choroby

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Pszenica Akteur - odporność na choroby

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

ocenić próg szkodliwości dla danej choroby. Progi szkodliwości podawane są przez IOR (Instytut Ochrony Roślin). Pszenica jest zbożem bardzo podatnym na choroby, a jej straty w plonie w wyniku porażenia (...) porażania pszenicy przez mączniaka. Na polach można uprawiać odmiany odporne na tą chorobę, takie jak: Kredo,

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

jeśli były odpowiednio chronione przed chorobami i chwastami.  Jako przedplonu dla pszenicy nie poleca się kukurydzy, ze względu na odchwaszczanie jej środkami z grupy triazyn. Substancje te mogą modyfikować skład (...) rośliny wykształcają zdrowy, silny system korzeniowy oraz są bardziej odporne na choroby. Należy pamiętać, że pszenica,

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

rolniczo-użytkowe. Najważniejsze z nich to odporność na choroby, wyleganie i porastanie ziarna w kłosach. Największe różnice pomiędzy odmianami pojawiają się w odporności na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów, a mniejsze (...) dojrzewaniem poszczególnych odmian nie są duże. Cechy charakterystyczne System korzeniowy pszenżyta ma

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

Spośród wszystkich zbóż uprawianych w Polsce pszenica ozima ma największe znaczenie. Jest (...) roku wpisywana jest duża liczba odmian, które charakteryzują się coraz lepszymi cechami (...) charakteryzuje się ościstym kłosem. Jest średnio mrozoodporna i bardzo odporna na rdzę brunatną. Na brunatną plamistość liści, choroby podstawy źdźbła oraz septoriozę liści i plew

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

do pszenicy ozimej. Forma jara charakteryzuje się dużą wrażliwością na wczesnowiosenne susze, stąd też jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w jej uprawie pozostaje niewątpliwie nawożenie mineralne. Pszenica jara plonuje nieco (...) optymalnie odżywione tymi makroelementami są bardziej odporne na porażenie chorobami bakteryjnymi i grzybowymi. Azot

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

na wybrane patogeny i szkodniki. Znakowane są one względem odporności: Tm – wirus mozaiki tytoniu; C1-5 – (...) – mączniak prawdziwy;  TYLC – wirus żółtej mozaiki;  BW – choroby bakteryjne; Wi lub S – srebrzystość (...) wysoką temperaturę podłoża. Wykorzystywane są najczęściej słoma żytnia i pszenna, sprasowana w baloty po zbiorze o

Choroby roślin
Fuzarioza kłosów – efekt złego zmianowania. Przedstawiamy sposoby profilaktyki i zwalczania choroby

kłosów to uporczywa w zwalczaniu choroba, porażająca wszystkie rodzaje zbóż (pszenica, pszenżyto, jęczmień i żyto) i niestety pojawiająca się coraz częściej w naszych uprawach, ze względu na uproszczenia w systemie (...) fungicydami materiału siewnego, staranne nawożenie azotowe, dobór odmian zbóż odpornych na wyleganie i tych o krótszym

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

co naszym rodzimym winniczkom. Niebezpieczną chorobą bakteryjną jest zakażenie pałeczką ropy błękitnej. Równie duże niebezpieczeństwo stanowią grzybice – kropidlakowa, pędzlakowa i szereg chorób wywoływanych przez grzyby rodzaju Fusarium. Ślimakom zagrażają (...) dezynfekcjom. Ponadto nowym ślimakom koniecznie trzeba zapewnić 14-dniową kwarantannę. Odporność zwierząt można zwiększyć przez wprowadzenie zbilansowanej

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

przez różne patogeny – wirusy, bakterie czy grzyby. Najczęściej na plantacjach zbóż pojawiają się choroby wywoływane przez grzyby. Zgorzel podstawy źdźbła – podsuszka: choroba ta wywoływana jest przez Gaeumannomyces graminis (...) dawkami nawozów fosforowo-potasowych, ponieważ prowadzi to do zwiększenia ich odporności. Resztki pożniwne można niszczyć za pomocą

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

siedliskowe oraz agrotechniczne, a także odporność na choroby. Większość odmian pszenżyta jest odpornych na mączniaka prawdziwego, jednak są one podatne na porastanie ziarna w kłosie. Odmiany przeznaczane do produkcji bioetanolu (...) Jedynie po przedplonach zbożowych należy zwalczać chemicznie chwasty. Przeciwko chorobom ziarna można zaprawiać, a po ruszeniu

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

podstawie wymagań siedliskowych, zimotrwałości, terminu i gęstości siewu oraz odporności lub podatności na uszkodzenia spowodowane przez patogeny (...) ze względu na mniejszy wigor siewek. Przed siewem pszenicy jarej można zaprawić ziarno, aby zapobiec (...) daje większą liczbę kłosów. Im wcześniejszy siew tym rośliny charakteryzują się lepiej rozwiniętym systemem korzeniowym, co

Pszenżyto
Kiedy siać pszenżyto jare, a kiedy ozime? Podpowiadamy właściwe terminy wysiewu

Pszenżyto jest gatunkiem młodym, sztucznie wyhodowanym mieszańcem, który powstał ze skrzyżowania pszenicy i żyta. Małe wymagania środowiskowe, dość duża odporność na choroby, duży potencjał plonowania i wysoka wartość pokarmowa sprawiają, że stało się ono konkurencyjne dla innych gatunków zbóż. Obecne odmiany pszenżyta plonują na poziomie zbliżonym do dobrych odmian pszenicy ozimej. Warto znać zasady siewu tego ważnego w naszej gospodarce zboża.

Pszenżyto
Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

Powierzchnia uprawy pszenżyta w Polsce sukcesywnie wzrasta. Dominującą formą nieustannie pozostaje pszenżyto ozime, które w warunkach klimatycznych naszego kraju plonuje wyżej w porównaniu do formy jarej. Wszystkie odmiany zarejestrowane w przeciągu kilku ostatnich lat charakteryzują się wyższą odpornością na choroby i szkodniki oraz są bardziej plenne.

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

Fosfor i potas Fosfor w uprawach pszenicy ozimej wpływa na szybkość wzrostu systemu korzeniowego, (...) w bardzo dużych ilościach. Wpływa na ich przezimowanie oraz zwiększa odporność na suszę poprzez kontrolowanie gospodarki wodnej. (...) może powodować wyleganie roślin i zwiększenie ich podatności na choroby.   Trzecia

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

temperatury. Najgroźniejsze są ocieplenia w trakcie zimy, które obniżają odporność roślin na ujemne temperatury. Optymalna (...) Najlepsze pod uprawę rzepaku są gleby należące do kompleksów pszennych bardzo dobrych i dobrych. Dobre plony (...) poprawia warunki fitosanitarne gleby, które są ważne przy zwalczaniu chorób i szkodników. Wymaga ona 3-4 tygodniowej

Choroby zbóż
Rdza brunatna pszenicy – zwalczamy tę częstą chorobę zbóż

Sprawcą choroby jest grzyb Puccinia recondita f. sb. tritici porażający głównie pszenicę. Żywicielami pośrednimi są rośliny z rodzaju rutewka i zdrojówka. Sprawcą rdzy brunatnej jest grzyb Puccinia recondita f. sb. (...) skuteczności (f. triazolowe, strobilurynowe, benzimidazolowe) uprawa odmian odpornych na rdzę brunatną Odmiany

Pszenżyto
Pszenżyto Algoso – charakterystyka i wymagania

i podkarpackim. Cechy charakterystyczne Rośliny odmiany Algoso osiągają wysokość 121 cm, są średnio odporne na wyleganie i odznaczają się przeciętną mrozoodpornością. Wykazują średnią tolerancyjne na niskie (...) prawie 10 ton z hektara. Odporność na choroby Pszenżyto Algoso jest podatne

Drób ozdobny
Hodowla drobiu ozdobnego. Podpowiadamy, jak dbać o różne gatunki drobiu

W dawce pokarmowej powinny znaleźć się przede wszystkim zboża pszenica (otręby należy jednak ograniczyć, gdyż zawierają zbyt (...) się im specjalną mieszankę starterową.   Choroby W hodowli drobiu ozdobnego (...) choroby jak te trzymane w hodowlach przemysłowych. Na zwiększenie odporności korzystnie wpływa odpowiednia, zróżnicowana dieta i

Pszenica
Pszenica Toras – opis ozimej odmiany pszenicy

nawet w bardzo późnym terminie. Charakteryzuje się dużą zawartością białka. Rośliny uzyskują średnią wysokość, są zimnotrwałe i odporne na wyleganie. Masa 1000 ziaren jest średnia, zawartość białka w ziarnach jest (...) liści i fuzariozę kłosa. Dodatkowo jest wysoce odporna na choroby podstawy źdźbła, ale jej odporność na

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

50-90 kg N/ha, a na pszennym wadliwym i żytnim bardzo dobrym – 40-80 kg N/ha. Odporność Odmiana Cubus jest odporna na mączniaka, ale może być porażana (...) przez septoriozę liści i plew, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła i brunatną plamistość liści.

Pszenżyto
Pszenżyto Pigmej – charakterystyka odmiany

Roślin Strzelce. Cechy charakterystyczne Rośliny odmiany Pigmej osiągają wysokość 101 cm i są średnio odporne na wyleganie. Odznaczają się bardzo dobrą plennością i średnią mrozoodpornością. Ich (...) poziomie agrotechniki wynosi 8,3 t/ha. Odporność na choroby Odmiana Pigmej jest średnio

Pszenica
Pszenica Skagen – charakterystyka ozimej odmiany pszenicy

cele konsumpcyjne. Cechy charakterystyczne Rośliny należące do tej odmiany są średnio mrozoodporne. Osiągają wysokość 90 cm i są średnio podatne na wyleganie. Termin ich kłoszenia i (...) Odporność Rośliny odmiany Skagen są odporne na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego liści, brunatną

Rośliny pastewne
Lucerna siewna. Dobra na poplon i jako wysokobiałkowa roślina paszowa!

się lepszą jakością nasion, plennością, odpornością na choroby, głównie wertycyliozę, są za to bardziej wrażliwe na mróz. Jedyna polska odmiana, Ulstar, jest może mniej plenna, ale odporniejsza na duże spadki (...) zasobnych, przepuszczalnych, szybko nagrzewających się oraz należących do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego lub żytniego

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

wymagających wczesnego wysiewu. Należą do nich rzepak, jęczmień i pszenica. Również najlepszym przedplonem dla grochu są rośliny (...) i askochytozą grochu. Bezpośrednio przed siewem nasiona należy zaprawić szczepionką bakteryjną przeznaczoną dla grochu (nitraginą grochową). (...) do niszczenia chwastów można użyć pielnika. Chwasty, choroby i szkodniki W uprawie

Pszenica
Pszenica Tybalt – charakterystyka, odporność i wymagania

mąką wykorzystywana jest do wypieku chleba. Cechy charakterystyczne Rośliny odmiany Tybalt osiągają wysokość (...) dobry, tak samo jak liczba opadania. Ziarno jest przeciętnym stopniu odporne na porastanie ziarna w kłosach. (...) dostosowane do stanowiska i fazy rozwojowej roślin. Odporność Odmiana Tybalt jest odporna

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

jęczmienia jarego jest ich wysoka odporność na przymrozki wiosenne. Ponadto, zboże to dosyć dobrze znosi uprawę po owsie i pszenicy. Przestrzega się przed uprawą w monokulturze lub po życie i (...) Siew jęczmienia jarego Jęczmień jary charakteryzuje się największa spośród wszystkich gatunków zbóż

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

siedliskowe w stosunku do innych zbóż. Charakteryzuje go większa odporność na zakwaszenie stanowiska oraz lepsze w W (...) ma znacznie niższe wymagania siedliskowe w stosunku do innych zbóż. Charakteryzuje go większa odporność na zakwaszenie stanowiska (...) substancję organiczną i zakwaszonych, wyższa odporność na suszę i choroby grzybowe w porównaniu do innych gatunków

Pszenica
Pszenica Natula – charakterystyka, odporność i wymagania

Rośliny należące do odmiany Natula charakteryzują się średnią mrozoodpornością. Osiągają dużą wysokość – 98 cm i są średnio podatne na wyleganie. Ich termin kłoszenia jest wczesny, a czas dojrzewania średni. (...) Odporność Odmiana Natula jest odporna na choroby podstawy źdźbła oraz odznacza się dużą

Pszenica
Pszenica Ostroga – opis, odporność i wymagania tej odmiany

jakościowymi ziarna. Cechy charakterystyczne Odmiana Ostroga odznacza się bardzo dobrą mrozoodpornością. Termin jej kłoszenia i dojrzewania jest późny, a rośliny uzyskują średnią wysokość (92 cm) i (...) Odporność Odmiana ostroga jest odporna na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość

Pszenica
Pszenica Monsun ‒ wyjątkowo odporna odmiana. Oto jej charakterystyka i wymagania

do uprawy po burakach lub kukurydzy. Cechy charakterystyczne Odmiana Monsun wcześnie rozpoczyna wegetacje, (...) bardzo szybko i silnie krzewi się. Termin kłoszenia i dojrzewania pszenicy jest średni, a wysokość roślin wynosi (...) plew, fuzariozę kłosów, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści oraz choroby podstawy źdźbła. Jedynie na mączniaka prawdziwego

Pszenica
Pszenica Julius – cechy odmiany i metody uprawy

przeznaczana do wypieku chleba. Odmiana ta odznacza się dużą mrozoodpornością. Jej termin kłoszenia jest średni, a dojrzewania (...) zawartość białka w ziarnie jest średnia. Jest to odmiana pszenicy ozimej zaliczana do grupy A. Może (...) liści, rdzę brunatną oraz średnio odporna na fuzariozę kłosa, choroby podstawy źdźbła i brunatną plamistość.

Pszenica
Pszenica ozima Tonacja – opis odmiany i wymagań uprawowych

69,2 dt/ha. Cechy charakterystyczne Rośliny pochodzące z upraw tej odmiany są średnio mrozoodporne, a ich odporność na wyleganie jest dość dobra. Ich wysokość może wynosić 97 (...) Odporność Odmiana Tonacja jest dość odporna na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozę

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

glebowe Najodpowiedniejsze pod uprawę gorczyc są kompleksy pszenne. Można je również uprawiać na kompleksie żytnim (...) wpływają na zdrowotność zbóż następujących po nich. Ograniczają one występowanie chorób korzeni i podstawy źdźbła, a odmiany (...) w uprawie gorczycy białej. Przenawożenie gorczyc azotem powoduje obniżenie odporności na choroby i szkodniki oraz powoduje

Ślimaki
Hodowla ślimaków winniczków - cenne informacje

pasze treściwe w formie śrut zbożowych z owsa, jęczmienia, pszenicy, otrąb oraz mieszanki mineralne. Systemy (...) Chów w pomieszczeniach Pomieszczenia do chowu ślimaków muszą charakteryzować się odpornością na wilgoć, chłód oraz (...) młodzieży, tuczarnię (największe pomieszczenie), pokój reprodukcyjny, magazyn paszowy. Choroby ślimaków Choroby ślimaków powodują

Pszenica
Pszenica Bamberka – charakterystyka odmiany i wymagania

cele konsumpcyjne. Cechy charakterystyczne Jej rośliny są średnio plenne i mrozoodporne. Średnio osiągają wysokość 89 cm, a ich odporność na wyleganie jest przeciętna. Termin kłoszenia i (...) Odporność Bamberka jest dość odporna na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego liści, brunatną

Pszenica
Pszenica Bombona – charakterystyka odmiany

Krajowego Rejestru. Cechy charakterystyczne Rośliny odmiany Bombona osiągają średnią wysokość (99 cm) oraz są odporne na wyleganie. Tolerują słabsze stanowiska i znoszą lekko zakwaszoną glebę. Ich (...) mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła. Wykazuje średnią odporność na

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

przeznaczane na paszę w formie zielonki. Cechy charakterystyczne System korzeniowy żyta jest wiązkowy (...) warunków wilgotnościowych oraz poziomu agrotechniki. W latach suchych na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym żyto uzyskuje (...) oraz pałecznicy zbóż i traw. Żyto jest w miarę odporne na choroby podstawy źdźbła i mączniaka,

Fasola
Fasola typu mamut - niskokaloryczne warzywo o nieco szerszych strąkach

odmiana wyróżnia się bardzo dużą odpornością na choroby, szczególnie antraknozę fasoli i bakteriozę obwódkową i bardzo krótkim okresem wegetacji (około 65 dni). Ma długie, żółte strąki o lekko połyskującej skórce. (...) przeprowadza się w momencie, gdy nasiona mają wielkość ziarenka pszenicy. Zbiór należy powtarzać kilkukrotnie, w miarę

Pszenica
Pszenica Nawra – charakterystyka odmiany

grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Charakteryzuje się wczesnym dojrzewaniem i może być wykorzystywana w mieszankach. Do Krajowego Rejestru została wpisana w 1999 roku. Odmiana Nawra zaliczana jest do formy jarej (...) rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła jest średnio odporna.

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

z wybiegów są zazwyczaj bardziej odporne na choroby niż ptaki utrzymywane w intensywnym chowie. Pochodzenie zwierząt Ptaki utrzymywane w fermach ekologicznych powinny pochodzić również z gospodarstw (...) W żywieniu niosek najczęściej stosowanym zbożem jest pszenica oraz kukurydza (powinna być ześrutowana). Kury

Pszenica
Pszenica Bogatka – charakterystyka, wymagania i odporność

80 dt/ha. Cechy charakterystyczne Odmiana ta odznacza się dobrą mrozoodpornością. Wytwarza grube ziarno, o dużej masie 1000 ziaren. Jej termin kłoszenia i dojrzewania jest wczesny. Rośliny (...) Odporność Jest dość odporna na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, fuzariozę kłosów

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

późne i późne przeznaczane do przechowywania. Odmiany charakteryzuje się również na podstawie kształtu i wielkości (...) takie jak rośliny z rodziny bobowatych, ogórek, seler, jęczmień i pszenica. Nie należy uprawy prowadzić po burakach (...) czasem wykonuje się przerywanie cebul, usuwanie tych najsłabszych bądź chorych, pozostawiając 8–10 cm odległości między roślinami.

Choroby zbóż
Septorioza plew pszenicy – rozpoznajemy i zwalczamy chorobę w uprawie

i samosiewach. Może być przenoszony także z nasionami. Rozwojowi choroby i infekcjom sprzyjają temperatura 22–24°C i wysoka (...) Szkodliwość Septorioza plew występuje powszechnie w rejonach upraw pszenicy. Grzyb powoduje znaczny spadek plonu i (...) septoriozę plew Odmiana pszenicy ozimej o dużej odporności na septoriozę plew (COBORU 2013): Legenda

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

stosunkowo mało wrażliwy na nadmierne uwilgotnienie powodujące wymakanie zboża, odporny na wyleganie, czyli nadmierne pochylanie się, łamanie (...) wykorzystywany jest również jako biomasa. Uprawiany na cele pastewne musi charakteryzować się wysokim plonem ziarna, natomiast do (...) (alkaloid skopolatyna) hamuje rozwój patogenów grzybowych w glebie wywołujących choroby podstawy źdźbła (porażające często pszenicę i

Pszenica
Pszenica Jenga – wymagania i charakterystyka odmiany

z hektara. Cechy charakterystyczne Masa 1000 ziaren odmiany Jenga wynosi 40,2 g, a ziarna w kłosie są średnio podatne na porastanie. Rośliny osiągają wysokość 89 cm, (...) w stanie zsypnym - średnia. Odporność na choroby Jenga jest dość odporna

Pszenica
Pszenica Mulan ‒ charakterystyka i wymagania tej odmiany

ziaren w kłosie wynosi 35‒40. Charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania. W zależności od terminu siewu można wysiewać od 220 do 430 ziaren na 1 m2. Mulan jest to (...) plamistość liści, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła.  

Pszenżyto
Pszenżyto Atletico – opis i agrotechnika

firma DANKO. Cechy charakterystyczne Rośliny tej odmiany wykazują średnią mrozoodporność oraz są dość odporne na wyleganie. Osiągają wysokość 97 cm, a ich czas dojrzewania trwa 195 (...) prawdziwego, fuzariozę kłosów, rynchosporiozę, septoriozę plew i liści oraz choroby podstawy źdźbła. Rośliny tej odmiany średnio

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki