Rodzaje orki zagonowej

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Rodzaje orki zagonowej

Zabiegi agrotechniczne
Orka zagonowa – zasady najpopularniejszego sposobu orania gruntów

Orka należy do podstawowych zabiegów uprawy roli. Wykonuje się ją pługiem, który wycina skibę, czyli pas roli o odpowiedniej głębokości i szerokości, a następnie odwraca ją, kruszy i miesza. Ważne jest, że można ją wykonywać kilkoma sposobami, w zależności od kształtu i wielkości pola, rzeźby terenu, a także wielkości pługa. Orka może być więc zagonowa lub bezzagonowa. Najczęstszym sposobem zaorywania pola jest orka zagonowa, dlatego też przyjrzymy się jej bliżej.

Rośliny lecznicze
Podagrycznik pospolity – okazały chwast sadów i ogrodów

i podziemnych części kłączy nie zawsze jest możliwe, a roślina może się odrodzić, nawet z bardzo zniszczonych i porwanych elementów, w bardzo krótkim czasie. Nie (...) pobliskie nieużytki, miedze i skraje pól. Ważnym aspektem jest bronowanie pól po wykonaniu orki, dzięki czemu możemy z powodzeniem usunąć większą część pociętych, głównie w

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

Tabela 1. Optymalny zakres pH stanowiska pod uprawę żyta z uwzględnieniem rodzaju gleby. Źródło: Metodyka integrowanej ochrony żyta dla producentów. Nawożenie (...) Aplikacji nawozów fosforowych i potasowych dokonać należy przed siewem, tj. podczas orki siewnej lub przed zabiegami, których celem jest dokładne przygotowanie gleby do

Poziomki
Jak uprawiać poziomki? Wyjaśniamy zasady uprawy poziomek

po ziemniakach i pomidorach, ponieważ porażane są przez te same grzyby z rodzaju Verticillium. Plantacje zwykle zakłada się na przełomie maja i czerwca lub późnym (...) w dawce 40 t/ha (4–5 kg/mkw.). Poziomki prowadzi się w uprawie zagonowej lub rzędowej. W uprawie rzędowej łatwiejsza jest pielęgnacja gleby. W zagonowej,

Poziomki
Sadzenie poziomek - stanowisko, termin i technika sadzenia

liczby roślin na danej jednostce powierzchni, ale jednocześnie gwarantuje osiągnięcie wyższych plonów. System zagonowy charakteryzuje się gęstym sadzeniem roślin, których odległości w rzędzie wynoszą ok. 20cm, zaś między rzędami ok. 50cm. Tym, co odróżnia ten rodzaj uprawy od pozostałych, to zagony, które tworzy się poprzez pozostawianie szerszych przestrzeni pomiędzy

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

Fuzarioza kłosów zbóż Powodowana jest przez grzyby z rodzaju Fusarium, z obecnością których wiążą się duże problemy w uprawie pszenicy, ponieważ (...) ją poprzez stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, zaprawę nasion oraz wykonywanie podorywki i głębokiej orki jesiennej. Ważne jest również właściwe nawożenie NPK. Fuzariozę kłosów zbóż można

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

uprawowe Czynnikami wyznaczającymi kolejność zabiegów uprawowych dla pszenicy ozimej są: rodzaj przedplonu oraz sposób jego uprawy. Pożniwną uprawę ściernisk wykonuje się po zbiorach (...) Na uprawę przedsiewną składają się orka i zabiegi doprawiające glebę. Głębokość orki powinna być średnia, wykonana na 2- 3 tygodniem przed siewem. Zabieg

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

Lasko. Krajowy Rejestr zawiera aktualnie 10 odmian jarych pszenżyta. Pszenżyto jest mieszańcem międzyrodzajowym pszenicy z żytem, łączącym w sobie cechy obu gatunków. Nie występuje on (...) Po zbiorze ziemniaka późnego, na polu pozostaje duża ilość łętów, jednak podczas wykonywania orki zostają one przykryte przez skiby. Po zejściu ziemniaka z

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

stałych i płynnych odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich. W zależności od rodzaju hodowli może być to obornik bydlęcy, świński, koński, owczy czy drobiowy. Poniżej (...) Obornik można stosować jesienią pod rośliny jare, a następnie przyorać za pomocą płytkiej orki. Stosuje się go przeważnie co 4 lata, pod buraki, ziemniaki, kukurydzę,

Zabiegi agrotechniczne
Głęboszowanie – sposób na zwiększenie plonów. Radzimy, kiedy spulchniać glebę

jest wykorzystywana przez korzenie roślin. Może być stosowany na różnych rodzajach gleb, najczęściej jednak najczęściej wykonywany jest tam, gdzie w profilu glebowym ograniczony (...) płużnej) powstałej na skutek ugniatania gleby kołami ciągników i maszyn rolniczych oraz wieloletniej orki na tej samej głębokości. To zabieg, który ma na celu pokruszyć

Nawożenie
Nawożenie gnojowicą - kiedy je stosować? Przedstawiamy wady i zalety

zawiera mniej potasu, ale nieco więcej azotu i fosforu niż bydlęca. Oba rodzaje gnojowicy można potraktować jako alternatywę dla obornika, zwłaszcza że azot z rozcieńczonej (...) mg x dm-3. Glebę wzbogaca się pojedynczym lub potrójnym superfosfatem jesienią, przed przeprowadzeniem orki, lub wiosną podczas kultywacji gleby. Ochrona środowiska

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

altanach – warta zainteresowania jest odmiana Aureus o złotawych liściach. W swoim ogrodzie możemy posadzić również inne gatunki chmielu, bardziej dekoracyjne, jak chmiel japoński, np. (...) 40-220 kg P2O5, 80-270 kg K2O, 40-80 kg MgO. Nawozy stosujemy jesienią podczas orki przedzimowej lub połowę jesienią i połowę wiosną przed podcinaniem karp.

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

tym, w uprawie kukurydzy stosuje się uproszenia uprawowe, które polegają na spłyceniu orki, rezygnacji z uprawek pożniwnych oraz zastosowaniu wiosną agregatu przedsiewnego. Do największego uproszczenia (...) uprawy kukurydzy na ziarno i CCM (kiszonkę z kolb) i w zależności od rodzaju oraz żyzności gleby należy dostarczyć: 110-140 kg N/ha, 60-100 kg P2O5/ha

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

nawiezione fosforem i potasem. Głębokie spulchnienie gleby możliwe jest dzięki wykonaniu głębokiej orki przedzimowej. Przygotowując stanowisko pod uprawę lucerny w mieszankach z trawami, wszystkie zabiegi (...) pięciokośne użytkowanie rośliny skraca jej polową trwałość do około dwóch lat. Istnieje kilka rodzajów użytkowania kośnego lucerny. Tradycyjny opiera się na wykonaniu trzech pokosów, przypadających

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze przedplony wskazuje się rośliny z rodziny kapustowatych, w tym rzepak. Zabiegi uprawowe Do pierwszych zabiegów wykonanych jesienią należy zaliczyć podorywkę i bronowanie. Ich celem jest  obniżenie populacji szkodliwych chwastów nawet o 40%. Wykonanie orki średniej i głębokiej gwarantuje stworzenie optymalnych warunków do

Choroby zbóż
Sporysz zbóż i traw – choroba szkodliwie wpływająca na wielkość plonów i zdrowie

którego stadium konidialnym jest Sphacelia segetum. Poraża ok. 400 gatunków roślin z rodziny Poaceae, przede wszystkim żyto, rzadziej jęczmień, pszenicę, pszenżyto i gatunki traw. Buławinka (...) prawidłowe i staranne zabiegi agrotechniczne, przede wszystkim przyorywanie resztek pożniwnych za pomocą głębokiej orki zrównoważone nawożenie azotem zmianowanie roślin, rotacja upraw

Zabiegi agrotechniczne
Kultywatorowanie – ważny zabieg spulchniający ziemię i pomagający zwalczać chwasty rozłogowe

orce na stanowiskach ciężkich i zwięzłych. Jeśli upłynęło dużo czasu od ostatniej orki, a gleba wymaga ponownego, przedsiewnego spulchnienia, trzeba wykorzystać kultywator. Zalety (...) i zaskorupieniem, ogranicza parowanie, sprzyja wsiąkaniu wody opadowej, ogranicza procesy erozyjne. Rodzaje kultywatorów Dobór kultywatorów uzależniony jest od celu zabiegu i

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

zwiększenia ich odporności. Resztki pożniwne można niszczyć za pomocą podorywki oraz głębokiej orki, a ziarno przed siewem zaprawiać. Od fazy strzelania w źdźbło do początku (...) Fuzarioza kłosów Choroba ta wywoływana jest przez grzyby z rodzaju Fusarium, a najmniej podatny na nią jest owies. Źródłem infekcji są

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

generatywnych roślin, a także poprawia jakość paszy. Nawożenie fosforowe najlepiej stosować podczas orki przedzimowej w średnich dawkach wynoszących 60–80 kg P2O5/ha. Potas należy (...) pomocą wału kolczastego. Do odchwaszczania najlepiej stosować różne herbicydy i w zależności od rodzaju zachwaszczenia opryski należy wykonywać w różnych terminach. Chwasty jednoliścienne zwalcza się

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

a na średnich – łubin wąskolistny. Skład takich mieszanek wraz z uwzględnieniem rodzaju gleb został przedstawiony w tabeli 1. Tab. 1. Przykłady mieszanek (...) przedplonu, co również przyspiesza termin siewu międzyplonów. Taka uprawa polega na wykonaniu płytkiej orki i bronowania. Na glebach lekkich głębokość orki powinna wynosić 10–12 cm,

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

się gorczycą jasną. To najczęściej uprawiany gatunek gorczycy w Polsce. Należy do rodziny kapustnych i jest rośliną jednoroczną. Może być uprawiana na cele przyprawowe, kulinarne, (...) mulcz można również wsiać roślinę główną, a wtedy nie zachodzi potrzeba wykonywania właściwej orki. Nawożenie W zależności od stanowiska, na którym

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

z kultywatorem lub brony z siewnikiem). Podczas uprawy wiosennej nie należy wykonywać orki pod pszenżyto jare, ponieważ skutkuje to dużym spadkiem plonów.   (...) resztki pożniwne mogą być źródłem infekcji. W czasie wegetacji pszenżyta można stosować różnego rodzaju fungicydy, zgodnie z zaleceniami producenta, aby skutecznie zwalczać choroby.

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

uprawę pszenicy. Przedplon Żyto bardzo mocno reaguje na rodzaj przedplonu, zwłaszcza gdy jest uprawiane na glebach lekkich. Najlepiej plonuje po łubinie (...) Jeżeli przedplonem dla żyta były ziemniaki, to nie należy wykonywać po ich zbiorze orki. Wystarczy rozkruszenie gleby za pomocą pogłębiacza lub grubera, bez jej odwracania.

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

przyrost ich masy. Najodpowiedniejsza do wzrostu jest średnia temperatura dobowa wynosząca 12°C. Jedynie rodzaj gleby ma najmniejszy wpływ na plonowanie międzyplonów. Na polu przeznaczonym pod poplon ścierniskowy należy wykonać orkę i wyrównać go za pomocą brony. Głębokość orki na glebach ciężkich powinna wynosić 14–16 cm, a na lekkich 10–12

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

a anthos to kwiat. To jednoroczna roślina zielna należąca do rodziny astrowatych, o silnie rozwiniętym systemie korzeniowym, sięgającym nawet 1,5 m w głąb gleby. (...) o temperaturze 10o C. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy siew jest wiosną, gleba wymaga orki przedzimowej jesienią. Jego optymalny termin to połowa sierpnia, jednak coraz częściej

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

Przygotowanie gleby pod uprawę pietruszki polega na wykonaniu głębokiej na 25-35 cm orki przedzimowej, a wiosną uprawek obejmujących włókowanie, kultywatorowanie i bronowanie. Te zabiegi pozwalają (...) na miejsce stałe lub z rozsady doniczkowej. W uprawie pietruszki stosuje się 3 rodzaje siewu: rzędowy, pasowy lub wstęgowy – na głębokości od 1,5 do

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

i potasowe, mleko wapienne, wyciąg z nikotyny, formaldehyd, soda kaustyczna i różne rodzaje kwasów naturalnych- cytrynowy, mrówkowy, mlekowy. Bardzo istotne w zrównoważonym chowie (...) jest pszenica oraz kukurydza (powinna być ześrutowana). Kury bardzo chętnie pobierają owies oraz orkisz. Można stosować rośliny okopowe –tartą marchew, gotowane lub suszone ziemniaki i

Rośliny lecznicze
Kąkol polny - opis, zdjęcia i skuteczne zwalczanie

do końca fazy krzewienia, możemy opryskiwać zboża Mocarzem i Nokautem lub różnymi rodzajami Aminopieliku (D, Super lub Tercet). Dokładne dawki podane są na opakowaniach, ale (...) nasion kąkoli. Dodatkowo odpowiedni płodozmian powinien zatrzymać rozrastanie się chwastu w życie. Stosowanie orki pożniwnej może zniszczyć wschodzące jesienne siewki, dzięki czemu w kolejnym sezonie

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

Uprawa gleby Przy sadzeniu czosnku ozimego wskazane jest przeprowadzenie orki na 25–30 cm głębokości, a potem bronowanie. Czosnek źle rozwija się na (...) zgnilizna twardzikowa oraz szara pleśń. Należy pamiętać o dobrym zmianowaniu, ponieważ rośliny z rodziny cebulowych często są porażane przez te same patogeny. Czosnek

Choroby warzyw
Werticilioza poraża liście! Oto wskazówki jak rozpoznać i zwalczyć tę chorobę

pomocą orki głębokiej i kultywatorowania może okazać się skutecznym zabiegiem, dzięki któremu patogen nie będzie miał szansy się rozwinąć. Usunięcie grzyba z gleby jest jednak możliwe tylko poprzez termiczne odkażanie, które polega na podgrzaniu około 20-centymetrowej warstwy ziemi na czas 20-30 minut do 100 stopni Celsjusza. Wysoka temperatura zabija wszystkie rodzaje

Rośliny lecznicze
Jak pokonać szczaw tępolistny? Oto metody walki z tym wieloletnim chwastem!

Charakterystyka Szczaw tępolistny (Rumex obtusifolius L.) to wieloletnia bylina z rodziny rdestowatych, która osiąga od 50 do 120 cm wysokości. Siewki pojawiają się (...) o czystość materiału siewnego, usuwaniu korzeni i kłączy, które są podcinane w czasie orki i na starannej pielęgnacji mechanicznej. Pojedyncze chwasty można skutecznie niszczyć przez

Ursus
Ciągnik Ursus C-325 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej: 12 V Zużycie paliwa: 11-12 l/ha orki średniej prędkość maksymalna na poszczególnych biegach: I - (...) ciągnika Ursus C-325 (brutto): brak danych   Ursus to rodzima firma produkująca ciągniki i maszyny rolnicze wysokiej jakości o nowoczesnym designie,

Zabiegi agrotechniczne
Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

herbicydy z glebą. Bronowanie na polach nieobsianych wykonuje się skośnie do kierunku orki. Bronowanie po siewie Wszystkie zboża jare można bronować (...) W celu wykonania efektywnego bronowania należy odpowiednio dostosować do warunków pola termin zabiegu, rodzaj użytych bron i prędkość jazdy. Przykładowo, jeżeli chodzi nam o pokruszenie

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

zbożowych należy zastosować tradycyjny system uprawy, polegający na przeprowadzeniu uprawek pożniwnych i orki przedzimowej. Wiosną należy wykonać uprawę przedsiewną lub zastosować agregat uprawowo-siewny i rozpocząć (...) mogą być wysiewane wraz z wyką. Skład mieszanek w zależności od rodzaju plonu [w kg/ha] Wykę na zielona masę najlepiej zbierać

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

najlepiej trzy tygodnie przed planowanym wysiewem nasion, aby gleba zdążyła osiąść. Wykonywania orki nie zaleca się w przypadku, gdy przedplonem dla żyta jarego były ziemniaki. (...) Optymalne dawki nawozów Wysokość nawożenia powinna być dostosowana do rodzaju gleby oraz od przewidywanego plonu. Optymalne dawki nawożenia fosforowego i potasowego

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki