Zabiegi agrotechniczne

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Zabiegi agrotechniczne

Zabiegi agrotechniczne
Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

Bronowanie jest zabiegiem uprawowym wykonywanym przede wszystkim w celu płytkiego spulchnienia roli. Przyczynia się do pokruszenia brył oraz skorupy glebowej, przez co zmniejsza straty wody w glebie wywoływane przez parowanie. Poza tym niszczy wschodzące chwasty, przykrywa materiał siewny, nawozy mineralne i środki ochrony roślin, a także wyrównuje powierzchnię gleby. Dodatkowo pobudza zboża do lepszego krzewienia.

Zabiegi agrotechniczne
Wszystko, co musisz wiedzieć o podorywce - jak, kiedy i dlaczego?

Orka zasadnicza to podstawowy zabieg agrotechniczny, do którego zaliczamy podorywkę. Polega ona na wykorzystaniu pługa, który korzystnie wpływa na strukturę warstwy ornej. Dodatkowo, jeżeli na polu pozostawione są resztki pożniwne lub wysiane były tam nawozy mineralne czy organiczne, to zostają one przykryte i wymieszane z glebą. Celem podorywki jest poprawa stosunków wilgotnościowych w glebie poprzez przerwanie parowania, przykrycie resztek pożniwnych, poprawę struktury roli, stworzenie warunków do kiełkowania chwastów oraz zniszczenie niektórych patogenów.

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

przez ingerencję człowieka lub poprzez zabiegi agrotechniczne. W związku z tym może występować żyzność naturalna, agrotechniczna i nabyta. Żyzność agrotechniczną kształtują wykonane zabiegi uprawowe na glebach uprawnych. Pozytywny wpływ na żyzność gleby mają: odpowiednia regulacja stosunków wodnych, wapnowanie, odpowiednie nawożenie oraz prawidłowe przeprowadzanie zabiegów agrotechnicznych. Ważne jest też

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

użytkowanie gleby, poprzez zbyt intensywne zabiegi agrotechniczne, czy pozbawianie jej materii organicznej. Ochrona gleb przed erozją Erozja to naturalny, powolny proces degradacji gleby, który przyspiesza dodatkowo działalność człowieka. Aby uchronić przed nią glebę, zaleca się prowadzić orkę w poprzek stoku, tarasować zbocza, utrzymywać w wielu miejscach

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

i zdrowotność łanu. Składowymi tego zabiegu agrotechnicznego są: ilość wysiewu, termin siewu, jakość materiału siewnego. Termin siewu pszenicy ozimej Tylko wczesny siew pozwala na wykorzystanie potencjału plonotwórczego pszenicy. Nawet małe opóźnienie sprawia, że faza krzewienia zostaje przesunięta na wiosnę. Krzewienie wiosenne nie jest plonotwórczo równoważne z

Ziemniaki
Sadzenie ziemniaków zgodne z zasadami - jak i kiedy? Zobacz!

Prawidłowe sadzenie warunkuje powodzenie kolejnych zabiegów agrotechnicznych, wykonywanych w sezonie wegetacyjnym. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę, określając optymalną gęstość sadzenia  to: uwarunkowania klimatyczno- glebowe, wielkość sadzeniaków, kierunki użytkowania oraz odmiany. Gleby słabe, piaszczyste z niewielką ilością opadów w ciągu całego sezonu wegetacyjnego wymagają rzadszej obsady. Na stanowiskach zasobnych w

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

dobrego, dobrego i wadliwego. Ważnym zabiegiem agrotechnicznym jest uregulowanie odczynu, przynajmniej do pH 6,5. Na plantacjach odchwaszczonych, utrzymywanych w wysokiej kulturze, plonuje najwyżej i najwierniej. Przedplon Burak pastewny najczęściej zajmuje stanowisko po zbożach (pszenicy ozimej i jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze przedplony wskazuje się rośliny z

Ryby
Hodowla karpia w stawie - cenne porady

Dno zbiornika musi umożliwiać wykonywanie zabiegów agrotechnicznych. W przesadkach pierwszych umieszczany narybek żywi się tylko pokarmem naturalnym, w związku z czym należy mu zapewnić jego odpowiednią ilość, poprzez zabiegi rolnicze i agrotechniczne (obsadzenie dna zbiornika wyką z żytem ozimym). Obsada w tym zbiorniku powinna wynieść 60-170 kg masy narybku na

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

do początku krzewienia. Prawidłowo wykonany zabieg agrotechniczny w odpowiednim terminie ograniczy wyrastanie chwastów. Zabiegi herbicydowe w celu ograniczenia wyrastania niepożądanych roślin stosujemy wyłącznie, jeśli zajdzie taka potrzeba, z należytą ostrożnością, warto pamiętać, że owies źle znosi odchwaszczanie chemiczne. Często występującym i bardzo niepożądanym chwastem jest owies głuchy, który łatwo krzyżuje

Cebula
Cebula krymska zachwyca oryginalnym kształtem i smakiem!

ważna jest prawidłowa uprawa, wykonywanie zabiegów agrotechnicznych, właściwa pielęgnacja, w tym odchwaszczanie stanowiska. Chronić rośliny możemy jeszcze przed uprawą, zaprawiając nasiona, a także podczas produkcji stosując środki ochrony roślin zalecane w aktualnym programie ochrony. Właściwości zdrowotne Cebula krymska zawiera dużo cukru, przez co jest bardzo słodka,

Szkodniki upraw
Chowacz podobnik – owad żerujący w łuszczynach rzepaku

ochrony Nieprawidłowo prowadzone zabiegi agrotechniczne przyczyniają się do wzrostu liczebności chowacza podobnika, w związku z tym należy pamiętać o starannych pracach uprawowych, izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych oraz wysiewie odmian późno zakwitających. Dodatkowo na przełomie kwietnia i maja niezbędne jest systematyczne monitorowanie uprawy poprzez

Inne zwierzęta
Jak prawidłowo hodować dziki? Podpowiadamy!

na poletkach leśnych wymaga specjalnych zabiegów agrotechnicznych oraz nawożenia, ponieważ najczęściej nie należy do jakościowo dobrych. Ważnym zabiegiem jest zastosowanie płodozmianu. Dziki muszą mieć dostęp do paszy przez cały rok. Największe szkody na polach wyrządzają od wiosny do lata. Najczęściej na poletkach wysiewa się ziemniaki, kukurydzę i owies. W zimę

Rośliny pastewne
Koniczyna biała stale popularna. Uprawa i zastosowanie

  Najważniejszym zabiegiem agrotechnicznym w uprawie koniczyny białej jest terminowe zebranie roślinny ochronnej. Ma wtedy szansę wzmocnić się jeszcze przed zimą i wykształcić wysoką ścierń, która ułatwia przezimowanie. Rajowy rejestr zawiera osiem odmian koniczyny białej: 4 polskie i 4 zagraniczne. Formy polskie, pomimo posiadania wielu

Choroby zbóż
Rdza brunatna pszenicy – zwalczamy tę częstą chorobę zbóż

zrównoważone nawożenie prawidłowe zabiegi agrotechniczne opryski fungicydami o dużej skuteczności (f. triazolowe, strobilurynowe, benzimidazolowe) uprawa odmian odpornych na rdzę brunatną Odmiany pszenicy ozimej o dużej odporności na rdzę brunatną (COBORU 2013): Elipsa, KWS Dacanto, Oxal, KWS Magic, Speedway, Platin, Pengar

Choroby zbóż
Septorioza plew pszenicy – rozpoznajemy i zwalczamy chorobę w uprawie

i zwalczanie prawidłowe zabiegi agrotechniczne, przede wszystkim głęboka orka przedzimowa opryski fungicydami strobilurynowymi, benzymidazolowymi, triazolowymi lub ftalanowymi w oparciu o progi szkodliwości (Tab. 1.) stosowanie ziaren kwalifikowanych i zaprawianych fungicydami uprawa odmian mało podatnych na septoriozę plew Odmiana pszenicy ozimej

Gleby
Pierwiastki chemiczne w glebie. Charakterystyka najważniejszych mikro- i makroelementów

zawyżanie dawek fosforowych i stosowanie zabiegów agrotechnicznych. Na przyswajalność przez rośliny wpływa szczególnie odczyn gleby, najlepiej pobierany jest on w glebach o odczynie obojętnym. Większa ilość próchnicy lub dodanie do gleby związków humusowych zmniejsza wiązanie fosforu z nierozpuszczalnymi związkami, przez co jest on bardziej dostępny dla roślin. Tak

Truskawki
Truskawka ananasowa – odmiana z białymi owocami

ziemniaki, ogórki oraz maliny. Brak agrotechnicznych zabiegów, szczególnie orki, przed założeniem plantacji, sprzyja gromadzeniu się szkodników glebowych, takich jak pędraki, opuchlaki, drutowce czy nicienie, które powodują częste uszkodzenia korzeni. Truskawki sadzimy ręcznie na mniejszych powierzchniach w rozstawie 25 x 80 cm, a na większych plantacjach mechaniczne – 25

Słownik pojęć
Rolnictwo precyzyjne – nowoczesność w służbie wysokich plonów!

W rezultacie precyzyjnie dostosowuje się zabiegi agrotechniczne do zróżnicowania czynników w danym sektorze pola. Dodatkowo, przy pomocy wspomnianych technologii, można szczegółowo ustawić częstotliwość oprysków, uzyskać większe i lepszej jakości plony, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Wymagania Rolnictwo precyzyjne wymaga od rolników odpowiednich kwalifikacji, dużego zaangażowania intelektualnego

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

polegać na: starannych zabiegach agrotechnicznych, izolacji przestrzennej od miejsc zimowania szkodnika, zwiększeniu norm wysiewu, zaprawieniu chemicznym nasion, wcześniejszym, gęstszym siewie rzepaku jarego opóźniony siewie rzepaku ozimego, zaorywaniu ugorów, niszczeniu samosiewów rzepaku. Dodatkowo powinniśmy pamiętać

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

Pszenica jara plonuje nieco niżej w porównaniu do formy ozimej. Jednak ich wymagania pokarmowe są zbliżone. Wszystko za sprawą słabiej rozwiniętego systemu korzeniowego sięgającego płycej oraz krótszego okresu wegetacji w odniesieniu do pszenicy ozimej. Forma jara charakteryzuje się dużą wrażliwością na wczesnowiosenne susze, stąd też jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w jej uprawie pozostaje niewątpliwie nawożenie mineralne.

Ziemniaki
Zbiór ziemniaków – optymalne techniki i terminy. Zobacz!

łęcin przyspiesza dojrzewanie skórki ziemniaka, a także ułatwia zbiór. Wczesne wykonywanie tego zabiegu powoduje zmniejszenie siły związania bulw ze stolonami. Do niszczenia wykorzystywany jest 2, (...) Ibis, Sante, Satina. Wielkość uszkodzeń jest uzależniona od trzech czynników: odmianowego, środowiskowo-agrotechnicznego i mechanizacyjnego. Zróżnicowanie odmianowe związane jest z budową anatomiczną

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

okresu prewencji. Dodatkowo zabiegi należy wykonywać wieczorem, kiedy pszczoły lub inne owady zapylające zakończą swój oblot. Gorczyca biała i czarna są bowiem roślinami owadopylnymi. Zbiór   Gorczyce można zbierać jedno- lub dwuetapowo. Termin zbioru przypada na sierpień. W zależności od skłonności do pękania oraz stanu agrotechnicznego plantacji stosuje

Szkodniki upraw
Chowacz brukwiaczek – uciążliwy chrząszcz zagraża rzepakowi!

Nieprawidłowo prowadzona ochrona uprawy rzepaku, czyli brak podorywek i upraw orkowych oraz postępujące uproszczenia agrotechniczne przyczyniają się do wzrostu liczebności nie tylko chowacza brukwiaczka, lecz także wszelkich szkodników. W związku z tym należy pamiętać o starannych zabiegach uprawowych, izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, wysiewie odmian późno

Ziemniaki
Dobre ziemniaki sadzeniaki na wagę złota!

ziemniaki nie są narażone na atak zarazy ziemniaka. Podstawowe błędy agrotechniczne podczas sadzenia ziemniaków na plantacjach nasiennych to: - wysadzanie podkiełkowywanych (...) możliwe jest bardzo dokładne prognozowanie wystąpienia chorób wirusowych. Systemy wskazują daty wykonania pierwszych zabiegów zwalczających patogeny. Uzyskane dane służą także do ustalania ostatecznych terminów zniszczenia

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

Jesienne zabiegi pod uprawę soi nie różnią się zbytnio od zabiegów wykonywanych pod kukurydze czy zboża jare. W roku poprzedzającym uprawę tej rośliny, (...) kiełkówka i zmiennik lucernowiec. Zapobieganie i zwalczanie szkodników polega przede wszystkim na prawidłowej agrotechnice, do której zaliczamy stosowanie właściwego płodozmianu, odchwaszczanie plantacji, wykonywanie głębokiej orki

Choroby drzew i krzewów
Zwalczamy najgroźniejsze choroby brzoskwiń!

Brzoskwinie porażane są przez wiele chorób. Wielu z nich można uniknąć albo je ograniczyć przez zastosowanie właściwych zabiegów agrotechnicznych, odpowiedniego doboru odmian, starannej uprawy oraz wyboru dobrego stanowiska pod uprawę. Obecnie znajduje się niewiele zarejestrowanych środków do zwalczania chorób brzoskwini. Zalecenia i preparaty podane są w aktualnym „Programie roślin sadowniczych”. Warto się z nim zaznajomić. Poniżej znajdują się opisy najczęściej wyst

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

Przeważającą formą uprawy jęczmienia w Polsce jest jęczmień jary, którego udział w strukturze zasiewów wszystkich zbóż w roku 2012 wyniósł 13%. To o 8 % mniej w porównaniu do krajów Unii Europejskiej. Planowane zabiegi agrotechniczne, gwarantujące uzyskanie określonych cech jakościowych, są ściśle skorelowane z przeznaczeniem ziarna jęczmienia. Może być ono wykorzystane w produkcji pasz i przemyśle spożywczym (71% przeznaczenia 2012 r.) lub do produkcji słodu jęczmie

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

podłoża 5‒6. Wysiew nasion łubinu do gleby świeżo zwapnowanej to podstawowy błąd agrotechniczny popełniany w jego produkcji. Na stanowiskach zasobnych w wapń roślina cierpi na (...)   Uprawa łubinu Łubin żółty wymaga starannego odchwaszczenia gleb. Zabiegi pożniwne (podorywka oraz bronowanie) należy wykonać bezpośrednio po zbiorze przedplonu zbożowego.

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

Możemy uprawiać dwie formy rzepaku, jarą i ozimą, które różnią się agrotechniką. Jednym z ważniejszych zabiegów agrotechnicznych jest siew – ważne, by znać jego główne kwestie: właściwy termin oraz obsadę roślin. Rzepak posiada bardzo duże wymagania glebowe – najlepsze będą gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobre gleby II-IIIb klasy bonitacyjnej. Powinny być żyzne, próchniczne, zasobne w wapń, o dobrej wilgotności, ale nie podmokłe.

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

Warunki uprawowe Roślina charakteryzuje się stosunkowo małymi wymaganiami glebowymi i agrotechnicznymi, a przy tym wysokim potencjałem produkcyjnym, tj. ma szybkie tempo narastania plonu (...) wymagania strączkowych. Można wtedy zastosować wał kolczasty lub pierścieniowy i brona lub zagregatować zabiegi. W czystym siewie słonecznik wysiewany jest w ilości 30-40

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

mają: warunki pogodowe, siedlisko, nawożenie azotem, termin i gęstość siewu. Poważnym błędem agrotechnicznym jest stosowanie zbyt dużych dawek azotu przed zimą. Sprzyja to wzrostowi uwodnienia (...) roślin po przezimowaniu stanowi podstawę dla korekty ustalanych dawek nawożenia azotowego i chemicznych zabiegów ochronnych. Skuteczne przeciwdziałanie stresom roślin budzi coraz większe zainteresowanie

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

cały zespół uprawek pożniwnych a w październiku przystąpić do orki przedzimowej. Błędem agrotechnicznym jest praktykowanie orki wiosennej pod ten gatunek. Podczas przygotowania roli do siewu, (...) początku dojrzałości technicznej łuszczyn. Desykacji wymaga także rzepak silnie wylęgnięty. Zbiór po wykonanym zabiegu jest znacznie ułatwiony ze względu na mniejsze opory podczas koszenia i

Kapusta
Jak uprawiać brokuły? Odkrywamy sekrety uprawy brokułów

t/ha. Po wycięciu głównych róż pojawiają się boczne, które wycina się podobnie. Zabiegi pielęgnacyjne Uprawę wczesną należy przykrywać folią i regularnie ją nawadniać. Gleba powinna być spulchniona i odchwaszczona. Chwasty najlepiej usuwać metodami agrotechnicznymi. Można również przed sadzeniem zastosować herbicydy, np. Cleaner 360 SL z adiuwantem AS

Szkodniki upraw
Jesienny atak chowacza galasówka w uprawie rzepaku. Mówimy „nie” szkodnikowi!

Ochrona uprawy Najlepszą metodą ochronną upraw rzepaku jest staranne przeprowadzanie zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych, a także izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wczesny (...) jest najmniej szkodliwa dla środowiska w ramach metod chemicznych. Dodatkowo, prócz agrotechnicznych i chemicznych sposobów profilaktyki, należy prowadzić monitoring uprawy, zwłaszcza w okresie

Szkodniki upraw
Pomrowik plamisty upodobał sobie twoją uprawę rzepaku? Oto metody zwalczania i dalszej ochrony

rzepaku polega na działaniach profilaktycznych oraz starannym wykonywaniu prac agrotechnicznych. Pamiętajmy o zlokalizowaniu uprawy z dala od terenów podmokłych, zacienionych, rowów melioracyjnych, niekoszonych łąk, pastwisk i ugorów, a także o osuszaniu zbyt wilgotnych pól, usuwaniu resztek pożniwnych, wykaszaniu traw, usuwaniu chwastów, przeprowadzeniu zabiegów pożniwnych, w tym orki jesiennej oraz spulchnianiu gleby.

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki