Chowacz podobnik - ochrona

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Chowacz podobnik - ochrona

Szkodniki upraw
Chowacz podobnik – owad żerujący w łuszczynach rzepaku

Chowacz podobnik to szarawy chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych, który coraz powszechniej występuje w całym kraju, zwłaszcza w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, wielkopolskim, lubelskim i śląskim. Zaliczany jest do szkodników łuszczynowych. Pasożytuje na rzepaku ozimym i jarym oraz na innych roślinach kapustowatych, zarówno tych uprawnych, jak i dziko rosnących głównie z dużymi łuszczynami, w których może się gnieździć. Zwykle jego pojawien

Szkodniki upraw
Pryszczarek kapustnik – groźny szkodnik rzepaku, zwłaszcza w parze z chowaczem podobnikiem!

dolnośląskim, a także w województwach północnych i środkowo-zachodnich. Z upodobaniem żeruje przede wszystkim na rzepaku jarym, nieco (...) uzależnione jest od otworów powstałych wskutek żeru innego szkodnika ‒ chowacza podobnika. Niemniej u młodych łuszczyn i (...) stwierdza się w pasie brzeżnym plantacji. Metody ochronne i monitoring uprawy Najlepszą

Chwasty
Szczwół plamisty - mroczne oblicze pospolitego chwastu

w rdzeniu przedłużonym, czyli: ośrodek oddechowy, ruchowy, naczynioruchowy i sercowy. Zaraz po zjedzeniu szczwołu pojawia się silne pieczenie w ustach, trudności w przełykaniu i osłabianie kończyn dolnych. Dalsze objawy występują już po kilku minutach, a należą do nich: osłabienie, rozszerzone źrenice, światłowstręt, obfity ślinotok, biegunka, utrata wrażliwości na bodźce. Dodatkowo

Szkodniki upraw
Chowacz brukwiaczek – uciążliwy chrząszcz zagraża rzepakowi!

wynika, że palmę pierwszeństwa przejęły chowacz podobnik, tantiś krzyżowiaczek oraz pryszczarek kapustnik. Niemniej nadal nie należy lekceważyć obecności chowacza brukwiaczka w uprawach, gdyż jego żerowanie może spowodować znaczne straty w (...) zgniliznę, zgniliznę twardzikową i szarą pleśń. Sposoby ochrony uprawy Nieprawidłowo prowadzona ochrona

Kury
Klatki dla kur – przedstawiamy wymagania, zalety i wady chowu klatkowego

nowych klatkach mogą wykazywać większość zachowań podobnie jak kury utrzymywane w alternatywnych systemach chowu. Wymagania w klatkach wbogaconych Obecnie dla jednej nioski musi przypadać minimun 750 cm2 powierzchni podłogi, a całkowita powierzchnia podłogi klatki nie może być mniejsza niż 2000 cm2. Wysokość klatki nie może być

Choroby warzyw
Choroby ogórków - przegląd, objawy, zwalczanie i ochrona

pola i palić. Stosowanie środków ochrony podobne jak w przypadku występowania mączniaka rzekomego. Nie jest polecana ochrona chemiczna przy uprawie odmian odpornych. Mozaika ogórka Choroba wirusowa – Cucumis mosaic virus, CMV. Pierwsze objawy pojawiają się już po 6 tygodniach od wysiania ogórków. Na liściach obserwuje się

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

oraz zwalczanie chwastów. Ochrona przed szkodnikami Do szkodliwych owadów, które pojawiają się jesienią na rzepaku należą: pchełki ziemne, pchełka rzepakowa, chowacza galasówek, gnatarz rzepakowiec, miniarka i (...) kapuściana. Wiosną rzepak atakuje: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, chowacz podobnik, pryszczarka kapustnika i mszyca kapuściana.

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

nasiona nie śluzowacieją. Na części z nich może występować podobny do pleśni biały nalot. Masa 1000 nasion (...) w uprawie gorczycy to gorczyca polna, a szkodnikami jej są: chowacz podobnik, pryszczarka kapustnika, pchełki ziemne i (...) E., Mrówczyński M., „Ogólne zasady agrotechniki istotne w integrowanej ochronie roślin. Przygotowanie do zbioru, zbiór, transport

Drób ozdobny
Hodowla bażantów. Radzimy, jak hodować, pielęgnować i żywić te ptaki

magazynu piskląt skąd trafią do wychowalni. Wychowalnie najczęściej stanowią stare budynki gospodarskie podzielone na kojce. Po środku budynku powinien znajdować się korytarz, umożliwiający przedostanie się hodowcy do każdego kojca. Wszystkie sektory muszą posiadać elektryczne kwoki, które ogrzewają młode ptaki oraz nieograniczony dostęp do wybiegów. Żywienie Poziom

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

zagrożone atakami szkodników, które powodują duże straty gospodarcze i ekonomiczne. Najgroźniejsze są: chowacz podobnik, mszyca kapuściana, gnatarz rzepakowiec, pchełki ziemne, pryszczarek kapustnik, słodyszek rzepakowy, śmietka (...) zagrożone atakami szkodników, które powodują duże straty gospodarcze i ekonomiczne. Najgroźniejsze są: chowacz podobnik, mszyca kapuściana, gnatarz rzepakowiec, pchełki ziemne, pryszczarek kapustnik, słodyszek rzepakowy, śmietka

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

gnatarza rzepakowca oraz innych agrofagów: chowacza podobnika, pryszczarka kapustnika, mszycy kapuścianej. W warunkach uprawy rzepaku jarego krótko po formie ozimej lub w jego bliskim sąsiedztwie, choroby mogą powodować 15 % zniżkę plonowania. Największe zagrożenie stanowi rozwój czerni krzyżowych, szarej pleśni, mączniaków (rzekomego i prawdziwego). Zbiór Rzepak

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

drzwi boksu i poruszanie łbem, zachowanie podobne do  „choroby sierocej”). Słoma zadawana zwierzętom musi być odpowiednio wysuszona, niedopuszczalne jest podawanie paszy nadpsutej, spleśniałej i zbyt wilgotnej.   Produkty uboczne przemysłu spożywczego oraz owocowego W dawkach pokarmowych dla koni dość duże zastosowanie mają produkty uboczne

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

sarepską i czarną atakują również chowacz podobnik i pryszczarka kapustna. Do zwalczania szkodników można stosować: Decis 2,5 EC, Decistab TB lub Patriot 2,5 EC. Przy zakładaniu plantacji gorczycy należy unikać bliskiego sąsiedztwa rzepaku ozimego, ponieważ może to prowadzić do zwiększonych ataków szkodników. Należy wtedy wielokrotnie ponawiać zabiegi owadobójcze,

Gęsi
Rasy gęsi – opisujemy najchętniej hodowane gęsi w Polsce

samic, w związku z tym idealnie nadają się do chowu intensywnego i półintensywnego. Gęsi białe kołudzkie są (...) Obecnie wszystkie wytworzone rasy północne i południowe są objęte programem ochrony zasobów genetycznych.   (...) cechy reprodukcyjne wskazują na zastosowanie odmiany do chowu drobnotowarowego. Podobnie, jak kieleckie i lubelskie, należą do

Szkodniki upraw
Chowacz czterozębny żeruje w rzepaku wiosną i latem. Sprawdź, jak go zwalczyć!

szkód także jest trudniej dostrzegalne niż w przypadku pasożytowania chowacza brukwiaczka, ponieważ nie pojawiają się żadne skrzywienia (...) żerowania chrząszcza i bywają porażenie przez choroby. Sposoby ochrony Do działań profilaktycznych przed (...) należy wziąć pod uwagę warunki pogodowe oraz temperaturę, ponieważ podobnie jak inne gatunki chrząszczy, chowacz czterozębny

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

w dawce 0,5-1,0 kg/ha. Zabiegi pielęgnacyjne W przypadku pielęgnacji koniczyny łąkowej uprawianej na paszę należy zwalczać chwasty, zbierać wcześnie roślinę ochronną, jeśli może wystąpić prawdopodobieństwo jej wylegnięcia, oraz należy chronić rośliny przed szkodnikami. W pierwszym roku uprawy koniczyny czerwonej zbioru należy dokonać jak najwcześniej, ponieważ może dojść

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

2014 obowiązują zasady Integrowanej Ochrony Roślin. To praktyka, która polega na stosowaniu różnorodnych metod ochrony roślin ze szczególnym naciskiem na zabiegi niechemiczne. Integrowanie metod ochrony to gwarancja zachowania bioróżnorodności środowisk naturalnych. Środki chemiczne stosowane są tu w myśl zasady: tak dużo, jak to konieczne- tak mało jak to możliwe. Niezależnie, na

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

kury, perlice i przepiórki. W kwestii żywienia nie należy jednak traktować ich podobnie. Różnice w fizjologii tych gatunków są na tyle istotne, że zmieniają obraz (...) jest także mniejszy niż u innych ptaków. Przez to ich układ krążeniowo – oddechowy jest mniej wydolny, co skutkuje mniejszą odporność na przegrzanie i stres.

Ślimaki
Hodowla ślimaków winniczków - cenne informacje

zabiegiem profilaktycznym jest obserwacja stada. Ze względu na dużą obsadę i niewielkie zróżnicowanie pomiędzy osobnikami zaleca się obserwację zachowania podczas zabiegów zootechnicznych typu zraszanie, karmienie, mycie. Pierwsze objawy choroby zazwyczaj są podobne, ślimaki zasklepiają się, nie wychodzą z muszelek, wykazują brak reakcji na dotyk oraz nie podpełzają do paszy.

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

odchodów. Pod klatkami w bateryjnym systemie chowu, stosowane są taśmociągi (najczęściej gumowe, łatwo poddające się procesom mycia i dezynfekcji), które pracują cały czas lub okresowo. Pomiot jest transportowany bezpośrednio na pryzmę, poza granice budynku. Stosowane są również zgarniaki przesuwające się w korytarzach pod klatkami, działają na podobnej zasadzie jak taśmociągi.

Rasy kur
Kury zielononóżki kuropatwiane – polska, ceniona rasa kur

Zielononóżki kuropatwiane należą do programu ochrony zasobów genetycznych i polskich ras rodzimych. Idealnie nadają się do ekologicznego chowu (produkcja tzw. „zerówek”), który jest coraz bardziej rozpowszechniany w Polsce, ze względu na zainteresowanie konsumentów pochodzeniem jaj i dobrostanem zwierząt. Jednak najczęściej zielononóżka utrzymywana jest w systemie wolno wybiegowym (oznaczonym numerem 1 na opakowaniach jaj).

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

Coraz więcej hodowców drobiu decyduje się na ekologizację własnego gospodarstwa. Intensyfikacja rolnictwa spowodowała, że konkurencja dla niewielkich ferm kur nieśnych stała się zbyt duża. Obecnie dąży się do powrotu tradycyjnych metod chowu, bliskich środowisku naturalnemu, bez wykorzystania nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin. Produkty pochodzące od zwierząt utrzymywanych w warunkach ekologicznych są smaczniejsze, charakteryzują się większą wartością odżywczą.

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

socjalne. Budynki muszą spełniać określone wymogi i charakteryzować się ciepłochronnością, przepuszczalnością powietrza (dobra wentylacja), izolacją od gruntu (wylewki z betonu) oraz posiadać powierzchnię i wyposażenie dostosowane do rodzaju i intensywności produkcji. Budynki produkcyjne można podzielić na wychowalnie (ptaków reprodukcyjnych i niosek), odchowalnie (drób rzeźny) i kurniki. W

Kury nieśne
Pielęgnacja kur niosek – przedstawiamy różne rodzaje chowu i dbania o drób

dni, jednak nie więcej niż 0,5 stopnia na dzień. Wilgotność względna powinna być utrzymywana w granicach 60 – 70%. Pomieszczenie odchowu musi być suche i utrzymane w czystości. Konieczne jest stosowanie ochrony przeciwpasożytniczej w postaci oprysków. Preparat powinien być dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach, w których przebywają ptaki (należy dokładnie przeczytać

Kozy
Hodowla kóz mlecznych - kilka ważnych aspektów

na własny użytek. Koźlęcina z młodych sztuk ma cechy podobne do jagnięciny i cielęciny. Jest zatem łatwostrawna (...) dwa razy mniej. Kaszmir z kolei produkowany jest z frakcji puchowej wełny kóz kaszmirskich. Giemza (...) dobrostanu. Rolnictwo ekologiczne ma za zadanie wsparcie różnych metod ochrony środowiska. Aby produkty kozie mogły nosić

Drób ozdobny
Bażant mongolski - niezwykle kolorystyczna i łatwa w hodowli ozdoba podwórka

Polsce można go spotkać w chowie wolierowym w Ogrodach Zoologicznych i gospodarstwach agroturystycznych. Samce mają upierzenie tułowia w tonacji rudo-czerwono-brunatnej. Niewielka głowa i smukła szyja mają kolor metaliczny zielony, podczas (...) Samice nie są tak barwnie upierzone, posiadają szatę ochronną przed drapieżnikami. Są nieco mniejsze od

Szkodniki warzyw
Szkodniki kapusty – skutecznie zwalczany te najgroźniejsze!

Sposób żerowania piętnówki i rozmiar wyrządzanych przez nią szkód jest podobny, jak w przypadku bielnika rzepnika. Gąsienice piętnówki żerują na spodniej stronie liści. (...) to: Wojownik 050 CS, Sumi-Alpha 050 EC lub Klon 480 EC. Chowacz czterozębny i chowacz brukwiaczek Pierwszy ze szkodników ma postać

Kaczki
Kaczka staropolska – najstarsza, polska odmiana kaczki

na większe niż są w rzeczywistości. Ptaki te spotyka się wyłącznie w chowie przyzagrodowym, w dodatku dużo rzadziej niż kiedyś. Ponieważ kaczka staropolska nie jest (...) cienkiej podkówki. Upierzenie na jej brzuchu jest jaśniejsze niż na skrzydłach i grzbiecie. Podobnie jak samiec, samica posiada niebieskie lusterko na lotkach. Od nasady jej

Drób ozdobny
Kaczki karolinki – barwnie upierzone ptaki ozdobne. Polecane do przydomowej hodowli

na kaczki i systematyczne wyniszczanie ich siedlisk. Dzięki programowi ochrony udało się jednak odbudować ich populację. W (...) rudokasztanowe z drobnymi białymi cętkami, a na grzbiecie – ciemnoniebiesko-brunatne, podobnie jak na skrzydłach. Boki jego ciała (...) z nimi mandarynki, są monogamiczne, co oznacza, że zdrowo chowają się tylko w parach. W przeciwieństwie

Kury
Radzimy, jak wybrać najlepsze poidła dla kur i innego drobiu

kropelkowe i kubełkowe są najczęściej stosowane w systemie bateryjnym klatkowym i w wychowalniach dla piskląt. Na linii głównej zamontowane są dozowniki, które po naciśnięciu zaworu (...) paszociągów i karmideł, aby zniwelować zabrudzenie wody paszą. Wszystkie zautomatyzowane systemy pojenia mają podobną konstrukcję, a różnią się rodzajem dystrybutora. Na ich budowę

Groch
Groch jadalny - najważniejsze informacje o odmianach, siewie i uprawie

i szkodniki, co innych roślin strączkowych, najpopularniejsze to: Szkodniki: oprzędziki, wciornastki, mszyce, paciornica, pachówka strąkóweczka, strąkowiec grochowy, ptaki Choroby: askochtoza grochu, fuzarioza grochu, mączniak rzekomy grochu Do ochrony dobierajmy odpowiednie środki zgodnie z aktualnym Programem Ochrony Roślin Warzywnych, pamiętając o okresie karencji i prewencji.

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

18 godzin. Po zbiorze wszelkie resztki roślinne należy usuwać i palić. Rośliny i nasiona trzeba przechowywać w odpowiednich warunkach. Materiał siewny przed siewem powinien być starannie zaprawiony którymś z fungicydów. Do ochrony warto stosować Amistar 250 SC (0,8 l/ha) lub Signum 33 WG (0,75–1 kg/ha), które kompleksowo

Dzikie ptaki
Nurogęś - zagrożony wyginięciem, lubiący towarzystwo ludzi ptak

samice. Wynika to z tego, że samce muszą swoim wyjątkowym wyglądem przyciągać potencjalne partnerki, te z kolei są ubarwione ochronnie, żeby mogły w spokoju opiekować się pisklętami. Oba dorosłe osobniki są jednak podobnej wielkości (długość ciała: 58–66 cm, rozpiętość skrzydeł: 85–95 cm), a ważyć mogą od 900 g do ponad 2

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin czy występowanie chorób, szkodników i chwastów, a co za tym idzie skutkować uzyskaniem wysokich i dobrych jakościowo plonów. Elementy zmianowania Podczas układania zmianowania najlepiej posługiwać się nie gatunkami roślin, lecz całymi elementami zmianowania – grupami obejmującymi rośliny o podobnych wymaganiach dotyczących

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

zwierząt, ale również ze względu na wiek, płeć oraz rodzaj produkcji. W chowie bydła stosuje się podział na obory uwięziowe oraz wolnostanowiskowe. W (...) tworzywa sztucznego lub zupełnie bezściołowe.   Stanowiska kombiboksowe mają podobną budowę do stanowisk uwięziowych krótkich, ale zwierzęta mogą się swobodnie poruszać

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

krewniaka wynosi 6-15 g przy podobnej średnicy muszli (30-40 mm). Z tego względu Helix aspersa aspersa nazywany jest ślimakiem małym szarym – Petit-gris. Występuje powszechnie na wybrzeżach Oceanu Atlantyckiego – we Francji, Portugalii i Anglii. To właśnie ślimaki małe szare osiągają najwyższe ceny rynkowe. Systemy chowu Praktykuje

Choroby drzew i krzewów
Choroby malin - przegląd, objawy i zwalczanie

lub wirusy. Często samo stosowanie zabiegów profilaktycznych, udaremniających ich rozprzestrzenianie, pozwoli nam ochronić rośliny przed porażeniem. Jeśli jednak krzew został już zaatakowany, to jak rozpoznać (...) plamy, możemy spodziewać się ich zamierania. Im plamy rozleglejsze, tym bardziej jest to prawdopodobne, a choroba może rozprzestrzenić się na pobliskie pąki, które uszkodzone, nie

Drób ozdobny
Hodowla pawi - odkrywamy najważniejsze aspekty

pstrych nastąpiła mutacja, znana już od 400 lat. Pawie pstre na upierzeniu podobnym do klasycznego, mają białe plamy różnej wielkości. U pawi czarnoskrzydłych na grzbiecie, (...) Jawie i Sumatrze. Nazywany jest również pawiem jamajskim lub zielonym. Jest pod ścisłą ochroną. W Polsce można go spotykać w ogrodach zoologicznych. Samce

Szkodniki upraw
Słodyszek rzepakowiec – najgroźniejszy szkodnik rzepaku!

Opis i cykl rozwojowy W okresie zimowym chrząszcze chowają się na miedzach, pod pokrywą liści na skrajach lasu, w ściółce, a (...) bocznych a późno nadlatujące chrząszcze są pokoleniem rodzicielskim dla przyszłorocznych słodyszków. Ochrona rzepaku przed szkodnikiem Do działań profilaktycznych, chroniących plantację rzepaku

Kury
Kurniki przydomowe. Niezbędne informacje o konstrukcji i wyposażeniu

dobrze wykonany kurnik przydomowy otwiera drogę do sukcesu w chowie zarówno niosek, jak i kur mięsnych. Planując (...) podłożem. Wejście do kurnika warto umieścić od wschodu, co pomoże ochronić ptaki przed przeciągami i deszczem. (...) ilość białka przyczynia się bowiem do wzrostu wilgotności odchodów. Podobnie działa nadmiar chlorków potasu i sodu,

Szkodniki upraw
Szkodniki ziemniaków ‒ objawy, szkodliwość i zwalczanie

lecz odpowiadają za reprodukcje gatunków. Wszystkie szkodniki glebowe mają kilka ce Ziemniak, podobnie jak inne gatunki uprawne, atakowany jest przez liczne szkodniki. Formy wielożerne, kolonizując (...) się szkodników w swoich uprawach. Plantacje muszą być prowadzone zgodnie obowiązującymi zasadami integrowanej ochrony roślin, tj. z uwzględnieniem prawidłowego zmianowania i progów ekonomicznej szkodliwości. 

Owce
Owca wrzosówka – doskonałe zwierzę na wypas usługowy!

2 kg wełny potnej w ciągu roku. Surowiec cechuje się dobrą wydajnością – masa wełny pranej wynosi 62-67% wełny potnej. Włosy puchowe o średnicy 18-25 mikrometrów stanowią 75-80% okrywy. Mają długość podobną do włosów przejściowych i rdzeniowych, dzięki czemu skóry noszone włosem do wewnątrz są odporne na spilśnianie i stanowią dobrą

Nawożenie
Czym się kierować, wybierając zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę? Podpowiadamy!

Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska wymagają od gospodarstw projektowania i budowy szczelnych i bezpiecznych zbiorników na gnojówkę i gnojowicę. Prawidłowo przechowywane odchody są wykorzystywane w produkcji rolnej jako naturalne nawozy. (...) Zbiorniki zagłębione częściowo Atutem tego typu zbiorników, podobnie jak przy budowie zbiorników naziemnych, jest

Dzikie ptaki
Pleszka - kolorowy ptak wędrowny łudząco podobny do kopciuszka

że niewprawieni obserwatorzy bardzo często biorą ją za jakiś egzotyczny okaz. Przy tym wszystkim pleszka jest łudząco podobna do innego ptaka z rodziny drozdowatych, czyli do kopciuszka. W Polsce ten wędrowny osobnik ma status ochronny. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) to piękny i barwny ptak. Jest na tyle oryginalna pod względem wyglądu, że

Warzywnictwo
Nasiona ekologiczne – czym powinny się charakteryzować? Sprawdź!

ekologicznych są wyższe niż ceny materiału siewnego pozyskiwanego z użyciem sztucznych środków ochrony. I tak, za 0,5 g nasion BIO sałaty masłowej Królowej Majowych zapłacimy (...) 20 g nasion buraka ćwikłowego Czerwona Kula to koszt ok. 3,00 zł – podobną cenę osiągają nasiona ekologiczne tej odmiany, sprzedawane w paczkach o gramaturze

Kury
Żywienie kur niosek: Jak i czym karmić kury nioski?

pobieraniu i wczesnej obróbce cząstek pokarmowych. Kury należą do drobiu grzebiącego, podobnie jak indyki, perlice i przepiórki. Specyfika żywienia tego gatunku zwierząt wynika ze (...) programu żywieniowego kur niosek jest osiągnięcie jak największej nieśności w stadzie. Jaja powinny cechować się smakowitością, neutralnym zapachem i być odpowiednich rozmiarów. W przypadku jaj

Bydło mleczne
Przebieg ciąży i poród u krów - najważniejsze informacje

u krów jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ekonomikę chowu i hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Rozród (...) macicy znajduje się pomiędzy pochwą, a macicą i pełni funkcję ochronną przed infekcjami, dla macicy oraz rozwijającego (...) być różnych płci i nie muszą być do siebie podobne. Po dwóch tygodniach od

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

zabiegi powinny być tożsame z tymi, które normalnie wykonuje się dla rośliny ochronnej: jęczmienia lub owsa. Wiosną należy dokładnie zabronować pole, ograniczając w ten sposób (...) Pierwszą dawkę, stanowiącą 40% wartości ogólnej, wysiewa się przed ruszeniem wegetacji. Pozostałą ilość, podobnie jak przy nawożeniu potasowym, trzeba dzielić na tyle części, ile pokosów

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki