Jęczmień jary pastewny - nawożenie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Jęczmień jary pastewny - nawożenie

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

Przeważającą formą uprawy jęczmienia w Polsce jest jęczmień jary, którego udział w strukturze zasiewów wszystkich zbóż w roku 2012 wyniósł 13%. To o 8 % mniej w porównaniu do krajów Unii Europejskiej. Planowane zabiegi agrotechniczne, gwarantujące uzyskanie określonych cech jakościowych, są ściśle skorelowane z przeznaczeniem ziarna jęczmienia. Może być ono wykorzystane w produkcji pasz i przemyśle spożywczym (71% przeznaczenia 2012 r.) lub do produkcji słodu jęczmie

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

wynik po pszenicy i życie. Jęczmień jary może być użytkowany w dwóch kierunkach: paszowym oraz browarnym. Najważniejszym sposobem wykorzystania ziarna jęczmienia w przemyśle spożywczym jest (...) jęczmienia jest pozytywne. W przypadku typu pastewnego, za najlepsze przedplony uznaje się: (...) strunowy.   Nawożenie Wykorzystanie wszystkich niezbędnych

Jęczmień
Odmiany jęczmienia jarego - przegląd i charakterystyka najlepszych

Uprawa jęczmienia jarego odbywa się głównie w celach pastewnych i browarnych. Niewielka część ziarna wykorzystywana jest w przemyśle kaszarskim. Forma jara jęczmienia jest też podstawowym składnikiem mieszanek zbożowych. W 2013 (...) jarego do mieszanek zbożowych Bardzo często jęczmień jary wysiewa się w mieszankach z owsem

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

i dobrego, żytniego bardzo dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Odczyn gleby powinien mieścić (...) być ona siana w zboża jare – jęczmień ozimy lub owies na zielonkę (...) hektar. Kiedy koniczynę wsiewa się w jęczmień jary lub owies na zielonkę to (...) która zawiera bakterie brodawkowe współżyjące. Nawożenie Nawożenie fosforowe

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

i dobrego, żytniego bardzo dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Jeżeli gleby są słabo (...) wysiewać w siewie czystym lub z jęczmieniem jarym. Siew czysty powinien być wykonywany do I dekady września. Wysiew z jęczmieniem jarym należy rozdzielać i na (...) je dosuszyć do wilgotności 12–14%. Nawożenie Można stosować

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

Polsce użytkowany jako roślina jadalna i pastewna. Spełnia bardzo ważną rolę w (...) podczas fazy kiełkowania i wschodów umożliwia prawidłową jaryzację roślin, co skutkuje niższym osadzaniem (...) wymagających wczesnego wysiewu. Należą do nich rzepak, jęczmień i pszenica. Również najlepszym przedplonem (...) systemu korzeniowego.   Nawożenie Jesienią, przed

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

należy wysiewać kukurydzę i kapustę pastewną. W III dekadzie lipca – bobik, jęczmień, łubin żółty i wąskolistny, peluszkę oraz owies. W I dekadzie sierpnia można (...) po wczesnych ziemniakach, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym, życie oraz po (...) jedynie w dużych gospodarstwach. Nawożenie Przed wysiewem międzyplonów

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

z tymi, które normalnie wykonuje się dla rośliny ochronnej: jęczmienia lub owsa. Wiosną należy dokładnie zabronować pole, (...) i ostatecznie wyrównuje agregatem uprawowym.   Nawożenie Lucerna jest bardzo wrażliwa (...) plonuje najwyżej. Jeśli lucernę wysiewa się łącznie z jęczmieniem jarym, to normę wysiewu zboża trzeba zmniejszyć

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

zbożach lub okopowych. Jest też dobrym przedplonem dla zbóż jarych, ponieważ uprawiana jest ona na rędzinach, które (...) ją wysiewać również w lipcu bez rośliny ochronnej, po zbiorze jęczmienia ozimego. Wysiew może być (...) w stosunku do siewu esparcety na paszę. Nawożenie Przy uprawie esparcety siewnej

Rośliny pastewne
Nostrzyk biały - opis, uprawa, wymagania i zastosowanie

g. Nostrzyk jest bardzo miododajną rośliną oraz wydajną pod względem pastewnym i nawozowym. Na glebach lekkich jego plon zielonej masy wynosi 20-40 t/ha. (...) również wysiewać późną wiosną lub w lato bez rośliny ochronnej, po międzyplonach ozimych, jęczmieniu jarym czy życie. Ilość wysiewu nostrzyka wynosi 15-20 kg

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

podobnych wymaganiach dotyczących specyfiki uprawy, sposobu nawożenia, wymagań wodnych, wpływu na zachwaszczenie, (...) wieloletnie i ich mieszanki z trawami, jednoroczne pastewne, przemysłowe, poplony, plony wtóre. W (...) do niego formy ozime żyta, pszenicy i jęczmienia, które do odpowiedniego zakorzenienia i wzrostu (...) ozimy. Zaletą zbóż ozimych jako przedplonu dla jarych jest ich wczesne zejście

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

Przedplon Burak pastewny najczęściej zajmuje stanowisko po zbożach (pszenicy ozimej i jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze przedplony wskazuje się rośliny z rodziny kapustowatych, w tym rzepak. (...) Zwięzłość spulchnionej gleby zapewnia wałowanie i bronowanie. Nawożenie Burak pastewny należy do

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

te mogą modyfikować skład aminokwasów obecnych w białku pszenicy. Jęczmień, pszenżyto i żyto podawane są jako najgorsze (...) chwastów charakterystycznych dla upraw w monokulturze. Problematyczne staje się także nawożenie mineralne oraz wzrastająca konkurencja pomiędzy gatunkami (...) kraju przedzimowe warunki termiczne i odpornościowe sprzyjają wschodom chwastów jarych i ozimych. Jednym z poważnych błędów

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

Rzepak ozimy jest rośliną bardziej zimotrwałą od jęczmienia ozimego. Jednak wykazuje wrażliwość na niskie temperatury (...) znajdować się w granicach od 500 do 700 mm. Rzepak jary w trakcie trwania wegetacji wymaga sumy (...) dzięki wieloletniej starannej uprawie i przy zastosowaniu odpowiednio dobranego nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego nie można uprawiać

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

znacznym opóźnieniem w pierwotnie skażoną rolę. Rzepak jary wymaga klasycznej uprawy roli. Po ziemniaku należy (...) tak, aby zapewnić stały podsiąk płytko zaaplikowanym nasionom. Nawożenie Rzepak jary, ze względu (...) 10- 15 dni. Optymalny termin pokrywa się terminem siewu jęczmienia jarego, gdy wierzchnia warstwa gleby osiąga

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

być uprawiane również na słabszych stanowiskach: żytnim dobrym i zbożowo-pastewnym słabym. Należy jednak liczyć się z tym, (...) zieloną masę plon peluszki wzrasta w miarę zwiększania żyzności gleby, nawożenia i nawilgotnienia stanowiska.   (...) owsem (w latach mokrych) lub w mieszance zbożowej owsa i jęczmienia (w latach suchych). Siew mieszany zabezpiecza

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

Rejestrze znajduje się cztery odmiany słonecznika uprawianego na cele pastewne: LG 5385, Blizar RM, Lech i Wielkopolski. (...) uprawie na nasiona słonecznik jest wysiewany najpóźniej ze wszystkich roślin jarych. W zależności od przeznaczenia słonecznik jest (...) międzyplonie ścierniskowym – nawet do 350 tys. Nawożenie i zabiegi pielęgnacyjne Słonecznik

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

Cechy charakterystyczne Seradelę pastewną inaczej nazywa się siewną. Zalicza się ona do roślin jednorocznych, jarych. W jej uprawie jako materiał siewny wykorzystuje się część strąka, ponieważ łamie się (...) uprawę w monokulturze. Takiej kilkuletniej uprawie należy zapewnić odpowiednie nawożenie fosforowe i potasowe. Można ją również

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

wartości i najczęściej jest uprawiany po zbożach ozimych lub jarych. Jest dobrym przedplonem dla pszenicy ozimej. (...) gatunku roślin na drugi. Bobik najlepiej siać 4 lata po nawożeniu obornikiem, a przerwy w uprawie powinny (...) rolę rośliny podporowej. Najczęściej wysiewa się go z grochem pastewnym i wyką siewną w różnych proporcjach.

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

Przedplonem dla mieszanki wyki ozimej z żytem mogą być jęczmień, owies oraz ziemniaki wczesne. Często uprawa wyki (...) wynosić 15 cm, a głębokość przykrycia 4 cm.            Nawożenie Optymalne dawki nawozów potasowych (...) 40–60 kg/ha wyki z 70–80 kg/ha późnej odmiany żyta pastewnego. Optymalna obsada w zastosowanej mieszance powinna

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

to od poziomu kultury rolnej, nawożenia i w nieznacznym stopniu od warunków atmosferycznych. Na lżejszych rodzajach gleb tej klasy z powodzeniem wysokiego plonu można uprawiać żyto, jęczmień, owies i ziemniaki, (...) rolnej można uprawiać również jęczmień, pszenicę, owies i buraki pastewne. Można na nich także zakładać sady,

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

wysiewa się zaś z grochem pastewnym. Nawożenie Jeżeli uprawa łubinu jako międzyplonu jest zlokalizowana na słabszych stanowiskach, to należy nawozić je niewielką dawką azotu – 20–30 (...) gleby. Najczęściej łubiny jako międzyplony ścierniskowe wysiewa się po jęczmieniu ozimym, rzepaku ozimym bądź życie.

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

Odmian Oryginalnych i nadano nazwę Lasko. Krajowy Rejestr zawiera aktualnie 10 odmian jarych pszenżyta. Uprawa pszenżyta na świecie nie przekracza 3 mln ha, (...) cechą genetyczną, która jest mocno modyfikowana w zależności od warunków siedliskowych i poziomu nawożenia azotem. W związku z tym zawartość białka może się wahać od

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

groch wąskolistny. Można też stosować mieszanki zbożowo-strączkowe przeznaczane na zielonkę takie, jak jęczmień z wyką. Jako roślinę ochronną można również wykorzystywać mieszańcowe odmiany kukurydzy. (...) tym, że owies ma duże wymagania wodne, a pod pszenicę stosuje się wysokie nawożenie azotowe, co prowadzi do przedłużenia wegetacji lucerny. Termin

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

degradacji. Do podstawowych zabiegów należy wypas kwaterowy oraz prawidłowe nawożenie i pielęgnacja. Stosowanie nawozów organicznych i mineralnych (...) W żywieniu koni stosuje się oczyszczonego z ziemi buraka cukrowego, pastewnego i w mniejszym stopniu ćwikłowego. Najczęściej (...) białka i małej ilości tłuszczu. Należy do nich owies, jęczmień oraz kukurydza. Pszenicę i żyto stosuje

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

Wyka siewna powinna być uprawiana po zbożach w 3.–5. roku po nawożeniu pola obornikiem. Jeżeli wysiejemy ją bezpośrednio po uprawie roślin okopowych, to może (...) kg nasion/ha. W skład mieszanek zbożowych z wyką najczęściej wchodzi owies, jęczmień lub pszenica. Proporcje poszczególnych komponentów zależą od warunków klimatycznych i glebowych,

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

są gleby zaliczane do kompleksu pszennego, żytniego bardzo dobrego i dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Ograniczenia we wzroście i rozwoju systemu korzeniowego kukurydzy mogą (...) Na kompleksie pszennym i żytnim bardzo dobrym stanowisko pod kukurydzę nie wymaga dodatkowego nawożenia. Kukurydza dobrze znosi uprawę w monokulturze, jednak nie powinna

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

oraz przedplon W porównaniu z innymi zbożami jarymi żyto jare ma niewielkie wymagania glebowe i (...) przedplonami dla żyta jarego są rośliny strączkowe, ziemniaki, owies oraz jęczmień. Agrotechnika Po (...) do rodzaju gleby oraz od przewidywanego plonu. Optymalne dawki nawożenia fosforowego i potasowego wynoszą: 40–80 kg

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

częściej wykorzystywany jest również jako biomasa. Uprawiany na cele pastewne musi charakteryzować się wysokim plonem ziarna, natomiast (...) uprawowe Owies jest jednym z najmniej wymagających zbóż jarych. Nasiona zaczynają kiełkować już w 2–3°C, (...) drobnonasiennych, takich jak lucerna czy koniczyna. Złym przedplonem jest jęczmień, głównie ze względu na możliwość występowania

Chwasty
Owies głuchy - chwast czy pożyteczny mieszaniec? Poznaj i sam zdecyduj!

skręcają się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, co ułatwia odróżnienie go od jęczmienia i pszenicy, ponieważ ich liście skręcają się w drugim kierunku. Wytwarza charakterystyczne (...) Występowanie Owies głuchy najczęściej występuje w uprawach grochu, ziemniaka, buraka pastewnego i cukrowego oraz w zbożach jarych. W zbożach ozimych może pojawiać

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

rośliny wcześnie schodzące z pola takie, jak: rzepak ozimy, wczesne ziemniaki, żyto, jęczmień ozimy oraz mieszanki zbożowo-strączkowe, które są zbierane na zieloną masę. Bardzo często (...) dobrym przedplonem dla roślin uprawianych jako plon wtóry, np. kukurydzy na kiszonkę, buraka pastewnego, ziemniaka lub tytoniu. Siew inkarnatki Inkarnatka użytkowana

Chwasty
Psianka czarna, czyli czarcie jagody. Czym sobie zasłużyła na taką nazwę?

przełomie maja i czerwca, z tego względu psianka czarna jest chwastem roślin jarych. Jest to roślina niezwykle ciepłolubna, która źle znosi niską temperaturę, ginie nawet, (...) Na stanowisko uprawy najczęściej przedostaje się z obornikiem i kompostem w czasie zabiegu nawożenia. Złe rozłożenie nawozu, może spowodować rozprowadzenie chwastu po całym polu. Psianka

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki