Nawożenie kukurydzy na kiszonkę

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Nawożenie kukurydzy na kiszonkę

Bydło mięsne
Bydło opasowe - hodowla, systemy i rodzaje opasu

dietetyczne oraz wysokoenergetyczna kiszonka z kukurydzy. Kiszonka najczęściej jest podawana do woli. Jeśli ferma bydła jest zlokalizowana w pobliżu przetwórni rolno-spożywczych, można dawkę uzupełnić produktami ubocznymi przemysłu tj. melasa, wysłodki buraczane, wytłoki. Aby uzyskać opasa o masie 500 kg, wykorzystuje się 1,2 tony paszy treściwej, 6,5 tony kiszonki

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

wegetacji (od 60-70 dni do 10-11 miesięcy). Kukurydza pod względem powierzchni uprawy oraz światowej produkcji (...) przemysłowy i energetyczny. Może być stosowana jako pasza energetyczna (ziarno, kiszonka z całych roślin, z kolb (CCM), (...) żytnim bardzo dobrym stanowisko pod kukurydzę nie wymaga dodatkowego nawożenia. Kukurydza dobrze znosi uprawę

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

rośliny głęboko korzeniące się, tj. okopowe na oborniku oraz kukurydzę. Po starannie wykonanych zabiegach uprawowych po zbiorze (...) Jeśli wysiewana jest z owsem, wówczas należy go zebrać na kiszonkę najpóźniej w dojrzałości mlecznej ziarna. Mieszanki (...) trwałych użytków zielonych. IUNG 2010. Wielkości dawek nawożenia fosforowego i potasowego zależą przede wszystkim

Owce
Żywienie owiec - jakie efektywne i zbilansowane?

maciorek karmiących są kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki, siano i okopowe. Ten okres żywienia owiec jest szczególnie istotny i wpływa bezpośrednio na wydajność mleka w całym okresie laktacji. Specyficzne w tym czasie jest, to, że maciorki karmiące na produkcję mleka wykorzystują po części rezerwy tłuszczowe swojego ciała. Nie można dopuścić do

Bydło mleczne
Żywienie bydła mlecznego - jakie efektywne i zbilansowane?

bydła stosuje się kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki, zielonki (lub wypas pastwiskowy) oraz rośliny okopowe (buraki). Pasze treściwe zazwyczaj podawane są w formie mieszanek produkcyjnych, a ich ilość zmienia się w zależności od poziomu produkcji mleka. W żywieniu bydła bardzo istotną rolę pełnią dodatki paszowe, dzięki którym: zwierzęta zabezpieczane

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

paszę na ogrodzony teren np. kiszonkę z kukurydzy lub sianokiszonkę. System pastwiskowo-alkierzowy Najczęściej stosowany w Polsce system utrzymania bydła mięsnego. Zwierzęta przebywają na pastwisku od wczesnej (...) usuwa się kilka razy w roku, służy głównie do nawożenia ziemi w gospodarstwach. Obornik spełnia funkcję

Choroby roślin
Najczęstsze choroby kukurydzy - objawy i zwalczanie

przenoszone przez owady mogą powodować: żółtą karłowatość jęczmienia na kukurydzy, smugowatą mozaikę pszenicy na kukurydzy czy mozaikę kukurydzy. Rozwojowi chorobom można zapobiegać poprzez stosowanie prawidłowego płodozmianu, izolacje przestrzenną, wczesny siew i zbilansowane nawożenie. Ważne jest też używanie kwalifikowanego materiału siewnego oraz zwalczanie chwastów i szkodników, a także dokładne rozdrabnianie

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

takie same jak przy uprawie kukurydzy na kiszonkę. Kukurydza uprawiana na ziarno musi charakteryzować się wysokim potencjałem plonowania oraz odpowiednią wczesnością, dostosowaną do rejonu uprawy. Warunki (...) mało zasobne w magnez to przed orką można wykonać nawożenie wapniowo-magnezowe. Na gleby o pH wyższym

Kukurydza
Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę? Warto przeczytać!

Technologia uprawy kukurydzy na kiszonkę różni się od innych technologii. Różnice te można zauważyć przede wszystkim w doborze odmian, gęstości siewu, dojrzałości zbieranych roślin, metodach zbioru, konserwacji oraz stanowisku w zmianowaniu.

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

Do pasz objętościowych soczystych należą wszystkie zielonki, kiszonki oraz okopowe i niektóre produkty uboczne przemysłu (...) najmniej pracochłonne. Głównym zadaniem przy nich jest regularne koszenie, ewentualne nawożenie i dosiewanie. Plon z upraw polowych (...) roślin motylkowatych, a do pasz energetycznych np. zielonki z kukurydzy. Zielonki oprócz wysokiej zawartości wody, mają

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

zimowego. Do podstawowych pasz objętościowych soczystych zaliczane są zielonki, kiszonki, okopowe oraz owoce. Zielonki (...) do degradacji. Do podstawowych zabiegów należy wypas kwaterowy oraz prawidłowe nawożenie i pielęgnacja. Stosowanie nawozów organicznych i (...) W żywieniu koni stosuje się również kiszonki z traw, kukurydzy i siana. Zakiszanie zielonek jest bardzo

Pasze dla zwierząt
Pasze treściwe - poznaj wartość pokarmową ziaren zbóż i nasion roślin oleistych

Wartość pokarmowa zbóż zależy od wielu czynników takich jak nawożenie, gatunek gleb i pH, warunki atmosferyczne i (...) i proso Sorgo w swoich właściwościach odżywczych przypomina kukurydzę. W mieszankach dla monogastrycznych sorgo nie (...) bydła, ale należy dostosować jej ilość do kukurydzy w kiszonkach stosowanych jako pasza objętościowa. Często stosuje

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

ruchu może zwiększyć dzienne przyrosty i poprawić wykorzystanie paszy. Metoda ta opiera się na skarmianiu wysokoenergetycznych dawek paszowych bogatych w pasze treściwe, uzupełnionych kiszonką z kukurydzy. Do opasu najczęściej przeznacza się osobniki młode- buhajki o masie ciała 120-150 kg ras mięsnych lub krzyżówek mięsno-mlecznych. Pasze treściwe w dawce stanowią

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

chronione przed chorobami i chwastami.  Jako przedplonu dla pszenicy nie poleca się kukurydzy, ze względu na odchwaszczanie jej środkami z grupy triazyn. Substancje te mogą (...) zbożowy sprzyja kompensacji chwastów charakterystycznych dla upraw w monokulturze. Problematyczne staje się także nawożenie mineralne oraz wzrastająca konkurencja pomiędzy gatunkami należącymi do tej samej rodziny

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

obejmującymi rośliny o podobnych wymaganiach dotyczących specyfiki uprawy, sposobu nawożenia, wymagań wodnych, wpływu na zachwaszczenie, a także (...) się do niego formy jare pszenicy, żyta, owsa i jęczmienia, kukurydzę, rośliny prosowate uprawiane w plonie głównym (...) na uprawę poplonów przeznaczanych na paszę zieloną, surowiec na kiszonkę lub na zielony nawóz. Planując uprawę

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

stanie surowym i przetworzonym – jako ogórki konserwowe i kiszone. Opis botaniczny Ogórek (...) pędy. Warto zastosować naturalne osłony, jakimi mogą być zboża czy kukurydza. Odpowiednimi glebami pod uprawę (...) pokarmowe, niewystarczające jest jednak nawożenie organiczne, braki należy uzupełniać nawożeniem mineralnym. Azot (N) działa

Inne zwierzęta
Jak prawidłowo hodować dziki? Podpowiadamy!

opuszczają las latem i udają się na pola uprawne, kukurydzy, ziemniaków i ścierniska. Gospodarka łowiecka (...) rolnych. Gleba na poletkach leśnych wymaga specjalnych zabiegów agrotechnicznych oraz nawożenia, ponieważ najczęściej nie należy do jakościowo (...) buraki, marchew, kapustę. W gospodarce łowieckiej przyrządza się również kiszonkę łowiecką, która jest zrobiona z ziemniaków

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

jesienią pod rośliny jare, a następnie przyorać za pomocą płytkiej orki. Stosuje się go przeważnie co 4 lata, pod buraki, ziemniaki, kukurydzę, kapustę i marchew pastewną. Rzadziej wykorzystywany jest w nawożeniu rzepaku. Czasem obornik przyorywa się na wiosnę i wtedy na polu można sadzić późne odmiany ziemniaków, kukurydzę silosową czy mieszanki

Kukurydza
Kukurydza odporna na choroby? Poznaj odmianę Prosna

Odmiana kukurydzy Prosna jest trójliniowym mieszańcem zalecanym do uprawy na ziarno, kiszonkę z kolb (CCM) i kiszonkę z całych roślin. Jest odmianą średnio wczesną o liczbie FAO 230 oraz typie ziarna SF i SD, czyli zbliżonym do typu flint lub do typu dent. W krajowym rejestrze została zarejestrowana w 1999 r.

Choroby roślin
Głownia kukurydzy – częsta choroba porażająca kukurydzę w upalne lata

do użytku, a większość ziaren jest całkowicie zniszczona – ziarna są zanieczyszczone zarodnikami, przez co nie nadają się do dalszego przetwórstwa. Kukurydza nie może być przetworzona ani na paszę, ani na kiszonkę (wyjątkiem jest bardzo mały stopień porażenia). Straty w plonie dochodzić mogą do 10%. Bywa tak, że głownia może spowodować

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

nieco trudu. Warzywa to grupa roślin wymagająca odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych w tym nawożenia. Jest to jeden z kluczowych elementów zapewniających konkretne rezultaty. W tym momencie (...) źródłem mikroelementów, zwłaszcza molibdenu i boru. Sprawdzi się przy pomidorach i ziemniakach czy kukurydzy. Przy stosowaniu obornika konieczne jest zapoznaniem się z preferencjami

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

przyczyniać się do wylegania zbóż. W roku pełnego użytkowania nie należy wykonywać nawożenia azotem. Koniczyna pozytywnie reaguje na wapnowanie gleb kwaśnych, a dawki (...) lub ogrzanego powietrza za pomocą wentylatora. Koniczynę można również przeznaczać na kiszonkę lub sianokiszonkę. Jednak należy pamiętać, że jest to roślina trudno kisząca

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

zabiegi pod uprawę soi nie różnią się zbytnio od zabiegów wykonywanych pod kukurydze czy zboża jare. W roku poprzedzającym uprawę tej rośliny, po zbiorze przedplonu, (...) dodatkowo wilgotność gleby jest niewielka to po wysiewie należy zwałować pole. Nawożenie Soja wykazuje duże wymagania względem nawożenia mineralnego. Stosowane dawki

Trawy łąkowe
Czas na sorgo sudańskie – doskonałą trawę o zastosowaniu w przemyśle i gospodarce!

choć co jakiś czas powracają dyskusje o możliwościach stosowania go jako paszy, alternatywnej trawy wobec kukurydzy lub na zielonkę jako mieszanka z kukurydzą w technologii mix cropping. Badania Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa wskazują, że jest to roślina, która wyjątkowo dobrze sprawdza się w warunkach polskich, a za jej uprawianiem przemawia

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

genetyczną, która jest mocno modyfikowana w zależności od warunków siedliskowych i poziomu nawożenia azotem. W związku z tym zawartość białka może się wahać od 8‒20% (...) biorą zboża, to plony pszenżyta jarego mogą ulegać zmniejszeniu. Najlepszą wartość przedplonową wykazuje kukurydza, owies oraz jęczmień. Niekorzystnymi przedplonami są pszenica i żyto, które nie

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla bydła mlecznego i mięsnego. Sprawdź, którą wybrać!

być dobrze wykorzystane przez organizm krowy. Kiszonki. Powstają w procesie fermentacji roślin z wytworzeniem kwasu mlekowego, który zapewnia zakonserwowanie paszy. W skład kiszonek wchodzą najczęściej kukurydza, trawy i zboża. Rośliny motylkowate i zielonka z pszenicy kiszą się trudno. Okopowe. Zaliczamy tu m.in. buraki, marchew, rzepak, ziemniaki. Są

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

lekkich, zakwaszonych, o małej pojemności wodnej i ubogim kompleksie sorpcyjnym. Kukurydza jest słabym przedplonem dla ziemniaka. Triazyny wykorzystywane do odchwaszczania tej rośliny działają hamująco na wzrost i rozwój bulw. Przyczyniają się także do obniżenia plonu skrobi.   Nawożenie Ziemniak skrobiowy nie lubi nadmiernego nawożenia organicznego,

Kukurydza
Kukurydza Subito - wydajna energetycznie odmiana idealna na paszę dla bydła

Kukurydza Subito jest to odmiana mieszańcowa kukurydzy należąca do typu pojedynczego, która odznacza się bardzo wysokim potencjałem plonowania. Jej liczba FAO wynosi 250–260, czyli jest odmianą średnio późną. Jej uprawy mogą być przeznaczane na ziarno, kiszonkę i produkcję bioetanolu. Podczas zbiorów można uzyskać do 6,3 t/ha świeżej masy.

Rośliny pastewne
Lucerna siewna. Dobra na poplon i jako wysokobiałkowa roślina paszowa!

wysokobiałkowy produkt, może występować w wielu postaciach, m.in. zielonki, kiszonki czy siana. Chętnie spożywana przez zwierzęta, jest (...) na życie w symbiozie z bakteriami brodawkowatymi nie wymaga szczególnego nawożenia azotem, wystarczy tylko przedsiewna dawka w (...) przedplonem dla wielu roślin jarych, np. owsa, ziemniaków czy kukurydzy. Sama czy z mieszankami nie powinna

Kukurydza
Kukurydza San - ceniona odmiana kukurydzy. Dowiedz się, dlaczego!

San jest to średnio wczesna odmiana kukurydzy o liczbie FAO 240. Jest mieszańcem trójliniowym. Wytwarza ziarno w typie SD – semi dent, czyli pośrednim. Może być uprawiana na ziarno, CCM i kiszonkę. Do krajowego rejestru została wpisana w 1999 r. W 2001 r. na targach POLAGRA-FARM otrzymała złoty medal.

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

roślinnej- pasz i ściółki produkowanej we własnym zakresie i nawożenie obornikiem w ilościach odpowiadających normom. (...) W żywieniu niosek najczęściej stosowanym zbożem jest pszenica oraz kukurydza (powinna być ześrutowana). Kury bardzo chętnie (...) dobrym probiotykiem dla ptaków może być kapusta i ogórki kiszone. Nie można stosować profilaktycznie kokcydiostatyków i

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

Burak pastewny najczęściej zajmuje stanowisko po zbożach (pszenicy ozimej i jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze przedplony wskazuje się rośliny z rodziny kapustowatych, w tym rzepak. (...) korzeni z zachowaniem właściwej wilgotności gleby i jej aktywności biologicznej. Jesień to czas nawożenia fosforowego, potasowego i organicznego (stanowiska po żbożach). Prawidłowo wykonane

Chwasty
Chwastnica jednostronna – nieproszony gość upraw kukurydzy i buraków

buraków jest możliwy już przy około 3 sztukach na metrze kwadratowym, a kukurydzy przy 6 sztukach na tej samej powierzchni. Może pojawić się zachwaszczenie wtórne (...) całe rośliny chętnie zjada bydło, dlatego w małych ilościach może być dodawana do kiszonek. Porcje chwastnicy jednostronnej nie powinny być jednak zbyt duże, gdyż w

Konie
Żywienie koni - racjonalne i zbilansowane

masy ciała i intensywności użytkowania roboczego. Konie robocze codziennie otrzymują siano lub zielonkę, słomę, mieszankę treściwą zbóż (owies, pszenżyto, jęczmień, otręby), okopowe i kiszonkę z kukurydzy. Najczęściej skarmiane są pasze pochodzące z własnego gospodarstwa. Żywienie koni rekreacyjnych Konie rekreacyjne otrzymują pasze dostępne w stajni, na

Inne warzywa
Uprawa cukinii – przedstawiamy wymagania tego plennego i zdrowego warzywa

wielu postaciach – od świeżej, gotowanej, mrożonej, po grillowaną, suszoną, marynowaną czy kiszoną. Co więcej, możemy z niej nawet zrobić pyszny dżem. Charakterystyka (...) Jesienią poprzedniego roku powinniśmy nawieźć glebę obornikiem lub dobrze rozłożonym kompostem. Nawożenie organiczne uzupełniamy nawożeniem mineralnym. Nawozy azotowe podajemy w dwóch dawkach przedsiewnie

Owce
Owca wrzosówka – doskonałe zwierzę na wypas usługowy!

na energię i białko. W okresie zimowym należy zapewnić zwierzętom dostęp do siana dobrej jakości, a samice w ciąży i laktacji warto karmić siano-kiszonką i kiszonką z kukurydzy oraz burakami półcukrowymi. Zachowanie odpowiedniej masy ciała maciorek – czyli zapobieganie zarówno przybieraniu, jak i spadkom wagi – pozwala utrzymać dobrą płodność i

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

jedzenia nie tylko na surowo, ale także w wersji gotowanej czy nawet kiszonej. Wymagania glebowe i klimatyczne Amatorsko kapusta pekińska może (...) od 6,5 do 6,8. Aby uprawa na glebach lekkich kończyła się powodzeniem, wymaga nawożenia dużą ilością obornika. Słaby system korzeniowy jest również powodem

Kukurydza
Kukurydza Opoka - poznaj odmianę z efektem stay green

Kukurydza Opoka jest zaliczana do średnio wczesnych odmian o liczbie FAO 240. To mieszaniec trójliniowy. Plony świeżej masy mogą wynosić 65 t/ha. Rośliny wykorzystuje się m.in. w produkcji biogazu. Do krajowego rejestru odmiana została wpisana w 2006 r. Kiszonka wyprodukowana z całych roślin odmiany Opoka odznacza się bardzo dobrą strawnością.

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

bakterii brodawkowych poprzez wysokie stężenie glinu. Na początku pączkowania grochu można zastosować nawożenie mikroelementami w dawce: 0,04 kg Mo/ha, 1,1 kg Mn/ha oraz 0,2 kg (...) w mieszankach można stosować jako międzyplon. Najlepszym dodatkiem do mieszanki są owies i kukurydza bądź słonecznik, gorczyca czy facelia. Stosowanie bobiku, wyki siewnej, łubinu żółtego

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki