Choroby pszenicy ozimej

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Choroby pszenicy ozimej

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Udział zbóż w strukturze zasiewów dla Polski od kilkunastu lat wynosi ponad 70 % (6,7 mln ha). Rolnicy częściej uprawiają zboża ozime ze względu na wyższy plon końcowy. Dominującym gatunkiem bezapelacyjnie pozostaje pszenica ozima, którą w roku 2013 zasiano na 2, 1 mln ha polskich pól (31, 4% wszystkich zbóż).

Choroby zbóż
Septorioza plew pszenicy – rozpoznajemy i zwalczamy chorobę w uprawie

Chorobę wywołuje grzyb Phaeosphaeria nodorum, a właściwie jego anamorfa (stadium konidialne grzyba) Stagonospora nodorum (syn. Septoria nodorum). Zimuje on w resztkach pożniwnych, trawach i samosiewach. Może być przenoszony także z nasionami. Rozwojowi choroby i infekcjom sprzyjają temperatura 22–24°C i wysoka wilgotność powietrza.

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

Pszenżyto ozime (Triticosecale Wittm. ex A. Camus) łączy w sobie cechy morfologiczne pszenicy i żyta, które zostały użyte do krzyżowania. Powierzchnia upraw pszenżyta ozimego regularnie z każdym rokiem ulega zwiększeniu. (...) określone czynniki siedliskowe oraz agrotechniczne, a także odporność na choroby. Większość odmian pszenżyta jest odpornych na

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

Pszenica jest zbożem bardzo podatnym na choroby, a jej straty w plonie w wyniku porażenia mogą wynosić nawet 90%. Przy podejmowaniu decyzji co do zastosowania środka ochrony roślin należy ocenić (...) deszcz. Poraża pochwy liściowe, liście i kłosy. Atakuje pszenicę ozimą i może redukować jej plon od

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

wszystkich zbóż uprawianych w Polsce pszenica ozima ma największe znaczenie. Jest ona podstawowym zbożem chlebowym. Od wielu lat można zauważyć duże postępy w jej uprawie. Do krajowego rejestru co roku (...) bardzo odporna na rdzę brunatną. Na brunatną plamistość liści, choroby podstawy źdźbła oraz septoriozę liści i

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

Pszenica ozima silnie reaguje na nawożenie mineralne i jest bardzo wrażliwa na niedobory fosforu i potasu. Najważniejsze jest jednak nawożenie azotem, ponieważ ten pierwiastek przyczynia się do zwiększania zawartości azotu (...) może powodować wyleganie roślin i zwiększenie ich podatności na choroby.   Trzecia

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

ziarna Wiele odmian pszenicy ozimej i jarej jest wpisanych do Polskiego Rejestru Odmian (COBORU). Wybór odpowiedniej odmiany pszenicy do uprawy umożliwia uzyskanie dobrych plonów ziarna. Odmiany można wybierać (...) pszenicy jarej można zaprawić ziarno, aby zapobiec występowaniu niektórych chorób. Zaprawa dodatkowo wpływa korzystnie na wielkość

Pszenżyto
Wszystko, co trzeba wiedzieć o siewie pszenżyta - jak, kiedy i na jakich stanowiskach

Jednym z istotnych czynników pozwalających uzyskać wysokie plony pszenżyta jest wykonanie prawidłowego siewu w odpowiednim terminie. Ważne (...) zaprawiać. Zapewnia to odpowiednią jakość nasion i chroni je przed chorobami grzybowymi, które mogą atakować rośliny na (...) plonów. Opóźnienie terminu skutkuje wolniejszym tempem wzrostu roślin pszenżyta ozimego, ponieważ stopniowemu obniżeniu ulega temperatura powietrza.

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin czy występowanie chorób, szkodników i chwastów, a co za tym (...) podobnej wartości przedplonowej. Rozróżnia się następujące elementy zmianowania: okopowe, zbożowe ozime, zbożowe jare, strączkowe, motylkowe wieloletnie i (...) Zalicza się do niego formy ozime żyta, pszenicy i jęczmienia, które do odpowiedniego zakorzenienia

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

Pszenica jara plonuje nieco niżej w porównaniu do formy ozimej. Jednak ich wymagania pokarmowe są zbliżone. Wszystko za sprawą słabiej rozwiniętego systemu korzeniowego sięgającego płycej oraz krótszego okresu wegetacji w (...) optymalnie odżywione tymi makroelementami są bardziej odporne na porażenie chorobami bakteryjnymi i grzybowymi. Azot

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

  Pszenica ozima Opryski pszenicy ozimej robimy podobnie jak te w zbożu. W celu wyeliminowania z pola ziarniaków należy zrobić zabieg za pomocą pendimetaliny, która jest w takich preparatach jak: Golden Pendimet 330 EC, Stomp 33 EC czy Maraton 375 SC. Wszystkie środki stosuje

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

Odmiana pszenicy ozimej – Cubus, należy do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Ma ona wysoki potencjał plonowania i można uprawiać ją na wszystkich stanowiskach, po wielu przedplonach. Można ją wysiewać (...) przez septoriozę liści i plew, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła i brunatną plamistość liści.

Chwasty
Jak zwalczać czerwca rocznego, niepożądanego gościa pastwisk? Podpowiadamy!

góry po rygiel dolny. Zachwaszcza pola uprawne, głównie zboża ozime, jare oraz koniczynę, kukurydzę, rośliny strączkowe, trawy (...) z których można sporządzić napar. Picie go zaleca się przy chorobach układu oddechowego, infekcjach układu moczowego, kamicy (...) EC. W uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta i pszenżyta ozimego można zastosować herbicyd Chisel 75

Pszenżyto
Pszenżyto Algoso – charakterystyka i wymagania

zaliczane jest do tradycyjnych odmian pszenżyta ozimego. Do uprawy zalecany jest w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Pszenżyto Algoso zaliczane (...) prawie 10 ton z hektara. Odporność na choroby Pszenżyto Algoso jest podatne

Pszenica
Pszenica Skagen – charakterystyka ozimej odmiany pszenicy

Odmiana Skagen jest pszenicą ozimą należąca do grupy A, czyli jakościowej. Zaliczana jest ona do późnych odmian pszenicy, typu długiego dnia. Fazę strzelania w źdźbło rozpoczyna późno i buduje bardzo (...) Odporność Rośliny odmiany Skagen są odporne na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego liści, brunatną

Pszenica
Pszenica Natula – charakterystyka, odporność i wymagania

to odmiana jakościowa (grupa A) pszenicy ozimej. Głównie przeznaczana jest na cele konsumpcyjne. Pszenica Natula to odmiana jakościowa (grupa A) pszenicy ozimej. Głównie przeznaczana jest na cele konsumpcyjne. (...) Odporność Odmiana Natula jest odporna na choroby podstawy źdźbła oraz odznacza się dużą

Pszenica
Pszenica Ostroga – opis, odporność i wymagania tej odmiany

Ostroga jest to oścista odmiana pszenicy ozimej, należąca do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Jej mąka może być przeznaczana na wypiek chleba i inne cele konsumpcyjne. Odznacza się bardzo dobrymi (...) Odporność Odmiana ostroga jest odporna na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość

Pszenica
Pszenica Julius – cechy odmiany i metody uprawy

Jest to odmiana pszenicy ozimej zaliczana do grupy A. Może być przeznaczana do wypieku chleba. Odmiana ta odznacza się dużą mrozoodpornością. Jej termin kłoszenia jest średni, a dojrzewania od średniego (...) liści, rdzę brunatną oraz średnio odporna na fuzariozę kłosa, choroby podstawy źdźbła i brunatną plamistość.

Pszenica
Pszenica Toras – opis ozimej odmiany pszenicy

Toras to odmiana pszenicy ozimej należąca do klasy jakości A, wykorzystywana na cele konsumpcyjne. Toras to odmiana pszenicy ozimej należąca do klasy jakości A, wykorzystywana na cele konsumpcyjne. (...) liści i fuzariozę kłosa. Dodatkowo jest wysoce odporna na choroby podstawy źdźbła, ale jej odporność na

Pszenżyto
Pszenżyto Pigmej – charakterystyka odmiany

jest zaliczana do krótkosłomych form pszenżyta ozimego. Jej zbiory przeznaczane są na pasze. Zalecana jest do uprawy w województwie: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze w 2008 (...) poziomie agrotechniki wynosi 8,3 t/ha. Odporność na choroby Odmiana Pigmej jest średnio

Pszenica
Pszenica Jenga – wymagania i charakterystyka odmiany

Pszenica ozima odmiany Jenga zaliczana jest do grupy technologicznej B, czyli chlebowej. Plony pochodzące z jej uprawy przy wysokim poziomie agrotechniki osiągają 10 ton z hektara. Pszenica ozima (...) w stanie zsypnym - średnia. Odporność na choroby Jenga jest dość odporna

Pszenica
Pszenica Ludwig – charakterystyka odmiany

Ludwig, zaliczana jest do form ozimych pszenicy i należy do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Zalecana jest do uprawy w województwie lubuskim, wielkopolskim i łódzkim. Można ją uprawiać na glebach (...) ich wskaźnik SDS jest wysoki.       Odporność na choroby Rośliny tej odmiany są

Rzepak
Jak zwiększyć szanse na dobre przezimowanie rzepaku i zbóż?

  Pszenica ozima Bamberka. Po prawej rośliny opryskiwane ROOTER - 4 tyg. po zabiegu. W latach 2012 – 2014 wykonano 10 doświadczeń w uprawie pszenicy ozimej  z biostymulatorem Rooter  (7 dośw. ścisłych: UP Wrocław, KWS Lochow, ZDOO Masłowice; dośw. wdrożeniowe w 3 lokalizacjach).

Pszenica
Pszenica ozima Tonacja – opis odmiany i wymagań uprawowych

Tonacja to odmiana pszenicy ozimej, która należy do grupy jakościowej (A). Może być wykorzystywana na cele konsumpcyjne. Przy przeciętnym poziomie agrotechniki można uzyskać z niej plon ziarna wynoszący 69,2 dt/ha. (...) Odporność Odmiana Tonacja jest dość odporna na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozę

Pszenica
Pszenica Bogatka – charakterystyka, wymagania i odporność

Bogatka jest to chlebowa odmiana pszenicy ozimej przeznaczona do późnych siewów. Zaliczana jest do grupy technologicznej B. Jej plon ziarna przy przeciętnym poziomie agrotechniki wynosi 80 dt/ha. Bogatka jest (...) Odporność Jest dość odporna na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, fuzariozę kłosów

Pszenica
Pszenica Bamberka – charakterystyka odmiany i wymagania

Bamberka jest odmianą pszenicy ozimej należącą do grupy A (jakościowej), która może być wykorzystywana na cele konsumpcyjne. Bamberka jest odmianą pszenicy ozimej należącą do grupy A (jakościowej), która może być (...) Odporność Bamberka jest dość odporna na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego liści, brunatną

Pszenica
Pszenica Akteur – charakterystyka odmiany

Odmiana pszenicy ozimej – Akteur, zaliczana jest do grupy A, czyli jakościowej. Odmiana pszenicy ozimej – Akteur, zaliczana jest do grupy A, czyli jakościowej. Cechy charakterystyczne (...) rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, brunatna plamistość liści, choroby podstawy źdźbła oraz fuzariozę kłosów.

Pszenica
Pszenica Mulan ‒ charakterystyka i wymagania tej odmiany

Mulan jest to odmiana pszenicy ozimej, która zaliczana jest do typu krótkiego dnia, wytwarzającego dużo ziarna. Należy do grupy technologicznej B, czyli chlebowej. Wytwarza około 600‒700 kłosów na 1 m2. (...) plamistość liści, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła.  

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

rejonach kraju gdzie roczna suma opadów jest niższa. Forma ozima lepiej znosi susze w okresie wiosenno-letnim, ponieważ (...) Najlepsze pod uprawę rzepaku są gleby należące do kompleksów pszennych bardzo dobrych i dobrych. Dobre plony (...) poprawia warunki fitosanitarne gleby, które są ważne przy zwalczaniu chorób i szkodników. Wymaga ona 3-4 tygodniowej

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

zalicza się rośliny zbożowe, szczególnie pszenicę ozimą i jęczmień jary. Stosowanie ich jako przedplonów może doprowadzić do spadku plonu pszenicy jarej o 30%. Najmniejsze obniżenie plonu odnotowuje się po uprawie (...) N/ha, są stosowane przy optymalizacji zabiegów uprawowych i zwalczaniu chorób. Dawki azotu dla pszenicy konsumpcyjnej należy

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

po jęczmieniu ozimym. Po zbiorze pszenicy ozimej i jęczmienia jarego trzeba stosować uproszczenia w uprawkach pożniwnych i przedsiewnych, ponieważ schodzą one późno z pola. Rzepak nie powinien być uprawiany w monokulturze, ponieważ pogarsza to warunki fitosanitarne. Dopuszczalna jest jego uprawa po sobie przez 3-4 lata. Rośliny mogą być częściej porażane

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

wykorzystywany jest przy produkcji alkoholi. Żyto należy do zbóż ozimych, którego krzewienie produktywne zachodzi jesienią. Krzewienie wiosenne (...) gleby niż odmiany populacyjne. Odznaczają się też większą podatnością na choroby grzybowe. Odmiany syntetyczne są odmianami populacyjnymi, (...) wilgotnościowych oraz poziomu agrotechniki. W latach suchych na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym żyto uzyskuje

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

składniki pokarmowe oraz dobrze uwilgotnione. Gleby należące do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz żytniego bardzo (...) stanowisko o wysokiej wartości i najczęściej jest uprawiany po zbożach ozimych lub jarych. Jest dobrym przedplonem dla (...) jego okres wegetacji. Dodatkowo staje się on podatny na choroby i szkodniki.  Zbyt wczesny siew może

Choroby roślin
Fuzarioza kłosów – efekt złego zmianowania. Przedstawiamy sposoby profilaktyki i zwalczania choroby

choroba, porażająca wszystkie rodzaje zbóż (pszenica, pszenżyto, jęczmień i żyto) i niestety pojawiająca się coraz częściej w naszych uprawach, ze względu na uproszczenia w systemie zmianowania. Schorzenie to jest jedną z czterech form fuzariozy, która może mieć także postać: zgorzeli siewek, pleśni śniegowej i fuzaryjnej zgorzeli podstawy zboża.

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym i życie. Te rośliny schodzą wcześnie z pola i umożliwiają wykonanie zabiegów odchwaszczających rolę. Rośliny jare i niektóre oleiste są gorszymi przedplonami, ponieważ (...) w stężeniu 3–5%.   Chwasty, choroby i szkodniki Do odchwaszczania

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

użytkowanie prowadzi zaś do zwiększenia zachwaszczenia plantacji oraz sprzyja rozwojowi szkodników i chorób, co w konsekwencji obniża plon. Uprawę lucerny należy przerwać na danym polu (...) kukurydza. Jeżeli lucernę wysiewamy w okresie letnim, to należy uprawiać ją po międzyplonach ozimych lub mieszankach zbożowo-strączkowych, które się zbiera na zielonkę. Lucerna jest dobrym

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

Wysiewana jest w uprawę zbóż ozimych, najczęściej w żyto, ale także w pszenicę, pszenżyto oraz rzepak i rzepik. Dzięki międzyplonom, zbiory zielonki są większe. Zaznaczyć jednak należy, że tylko z (...) słaby i przemarza zimą. Na pozostawionych roślinach rozwijają się choroby, przez co obecna i kolejne plantacje

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

to np.: rzepak ozimy, jęczmień ozimy, groch. Jednak, ze względu na pozostawianie bardzo cennego stanowiska przez te rośliny, najczęściej wysiewa się po nich inne ważne gospodarczo gatunki (pszenica ozima). Gorczyca (...) która przerywa uprawę zbóż po sobie. Zmniejsza niebezpieczeństwo występowania chorób i szkodników, ogranicza występowanie kompleksu chorób

Kury
Żywienie i pasze dla kurczaków brojlerów - najważniejsze informacje

głównej mierze o zboża- kukurydzę, pszenicę, pszenżyto, jęczmień i owies. Nie zaleca się stosowania żyta, ponieważ już niewielki jego dodatek może wywoływać biegunki u piskląt. W mieszankach paszowych dla kurcząt brojlerów można znaleźć również produkty uboczne przemiału zbóż- mąki pastewne, gluten, zarodki i kiełki pszenne; tłuszcze paszowe – oleje roślinne,

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

najczęściej zajmuje stanowisko po zbożach (pszenicy ozimej i jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze przedplony wskazuje się rośliny z rodziny kapustowatych, w tym rzepak. Zabiegi uprawowe Do pierwszych zabiegów wykonanych jesienią należy zaliczyć podorywkę i bronowanie. Ich celem jest  obniżenie populacji szkodliwych chwastów nawet o 40%. Wykonanie

Pszenica
Pszenica Muszelka – opis i wymagania

Cechują się niską mrozoodpornością. Wymagania i norma wysiewu Pszenica ozima Muszelka może być uprawiana na terenie całego kraju, choć jest średnio (...) Cechują się niską mrozoodpornością. Wymagania i norma wysiewu Pszenica ozima Muszelka może być uprawiana na terenie całego kraju, choć jest średnio

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

Rynchosporioza zbóż Choroba ta występuje na roślinach żyta, pszenżyta i jęczmienia. Wywoływana jest przez Rhynchosporium secalis i może obniżać plon nawet o 30%.  Zarodniki grzyba przenoszone są (...) szkody, a zapobiega jej się poprzez późniejsze siewy formy ozimej jęczmienia albo wcześniejsze formy jarej. Ziarno

Pszenżyto
Kiedy siać pszenżyto jare, a kiedy ozime? Podpowiadamy właściwe terminy wysiewu

Pszenżyto jest gatunkiem młodym, sztucznie wyhodowanym mieszańcem, który powstał ze skrzyżowania pszenicy i żyta. Małe wymagania środowiskowe, dość duża odporność na choroby, duży potencjał plonowania i wysoka wartość pokarmowa sprawiają, że stało się ono konkurencyjne dla innych gatunków zbóż. Obecne odmiany pszenżyta plonują na poziomie zbliżonym do dobrych odmian pszenicy ozimej. Warto znać zasady siewu tego ważnego w naszej gospodarce zboża.

Choroby roślin
Najczęstsze choroby kukurydzy - objawy i zwalczanie

żółta plamistość liści kukurydzy. Bakterie również mogą wywoływać choroby u kukurydzy, np. bakteryjną plamistość liści kukurydzy, bakteryjne gnicie łodygi, zarazę liści, więdniecie naczyniowe kukurydzy i srogo, zaś wirusy przenoszone przez owady mogą powodować: żółtą karłowatość jęczmienia na kukurydzy, smugowatą mozaikę pszenicy na kukurydzy czy mozaikę kukurydzy. Rozwojowi

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki