obrót ziemią rolną

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: obrót ziemią rolną

Ziemniaki
Sadzenie ziemniaków zgodne z zasadami - jak i kiedy? Zobacz!

Gęstość sadzenia Sadząc ziemniaki, rolnik powinien umieścić bulwy w glebie na takiej samej głębokości oraz odległości od siebie, zachowując przyjętą rozstawę międzyrzędzi. Prawidłowe sadzenie warunkuje powodzenie kolejnych zabiegów agrotechnicznych, wykonywanych w sezonie wegetacyjnym. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę, określając optymalną gęstość sadzenia  to: uwarunkowania klimatyczno- glebowe, wielkość

Słownik pojęć
Czy rolnictwo plantacyjne jest korzystne dla środowiska? Koniecznie sprawdź!

m.in. we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, rolnictwo plantacyjne omawiane jest jako podtyp rolnictwa rynkowego, które w największym stopniu wykorzystuje ziemię, siłę roboczą oraz charakteryzuje się wysokim wyspecjalizowaniem. Typowe dla rolnictwa plantacyjnego jest także nastawienie na wysoką produkcję, a zatem można je potraktować jako typ rolnictwa towarowego, a przez to, że

Nawożenie
Czym się kierować, wybierając zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę? Podpowiadamy!

dzieli się na zamknięte, otwarte, podziemne, naziemne i częściowo zagłębione. Mogą mieć kształt owalny, kwadratowy lub graniastosłupa. Aby wybudować zbiornik na terenie gospodarstwa na odchody płynne należy zdobyć odpowiednie pozwolenie na budowę, które składa się w starostwie. Pozwolenia nie wymagają zbiorniki o pojemności 25m3. Obecnie przyjmuje się na jedną jednostkę

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

soczystych należą wszystkie zielonki, kiszonki oraz okopowe i niektóre produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego takie jak pulpa ziemniaczana, wysłodki buraczane i wywar gorzelniany. Różnią się zawartością (...) zielonki, kiszonki oraz okopowe i niektóre produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego takie jak pulpa ziemniaczana, wysłodki buraczane i wywar gorzelniany. Różnią się zawartością składników odżywczych, rodzajem

Zboża
Silosy zbożowe - radzimy, jak wybrać i zbudować odpowiedni magazyn zbożowy

tego typu rozwiązania do przemysłu rolniczego. Rolnik decyduje o pojemności zbiornika oraz o ewentualnych sprzętach dodatkowych, które ułatwią całkowitą mechanizację procesu transportu oraz magazynowania. Wybór silosu Wybór silosu zależy w głównej mierze od tego ile zboża chcemy zmagazynować i jak często będziemy z niego korzystać. Na

Odmiany ziemniaków
Popularne odmiany ziemniaków. Czy masz już swój typ? Oto nasz ranking!

Ziemniaki odgrywały i zapewne odgrywać będą kluczową rolę w polskim rolnictwie. Pomimo stale zmniejszającej się powierzchni uprawy tej rośliny w naszym kraju, nadal pozostaje jednym z najczęściej wybieranych warzyw przez konsumentów. Obecnie rolnicy mają do wyboru ponad 130 odmian, wśród których znajdują się: z przeznaczeniem dla przetwórstwa, typowo jadalne oraz skrobiowe.

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

dawek nawozowych (kg/ha) w zależności od przewidywanego plonu bulw ziemniaka. Źródło: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej (...) gleby. Przyczyn sukcesywnego obniżania się pH roztworu glebowego jest wiele. Rolnicy, chcąc utrzymać gleby w wysokiej kulturze (...) silnie ciemnieje, zarówno w stanie surowym jak i po obróbce termicznej. Negatywne skutki przynosi także przenawożenie

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

dość uregulowane stosunki wodno-powietrzne. Nadają się pod uprawę wszystkich roślin uprawnych, lecz osiągane plony, przy średniej kulturze rolnej, mogą być mniejsze. Warto na nich zakładać sady. Do klasy II zalicza się: bardzo dobre czarnoziemy, bardzo dobre mady pyłowe i próchniczne oraz średnie, bardzo dobre czarne ziemie wytworzone z glin

Szkodniki upraw
Szkodniki ziemniaków ‒ objawy, szkodliwość i zwalczanie

ziemniaka. Jednak w przypadku pojawiania się grzyba, otwory będące wynikiem jego działalności otoczone są nekrotycznymi, ciemnymi plamami. Najpospolitsze drutowce występujące w uprawach ziemniaka: osiewniki, zaciosek kruszcowy, nieskor czarny. Rolnice Rolnice to motyle (Lepidoptera), należące do rodziny sówkowatych (Noctuidae), podrodziny rolnic (Noctuinae). Formy larwalne (gąsienice), żyjąc po ziemią,

Ziemniaki
Dobre ziemniaki sadzeniaki na wagę złota!

producentów umożliwia formalne rozpoczęcie produkcji nasiennej ziemniaka. Prowadzony on jest przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Każdy etap produkcji sadzeniaków wymaga szczegółowego opisu w dokumentacji tworzonej przez producenta. Minimalny czas jej przechowywania to 12 miesięcy po zakończonym cyklu produkcji. W przypadku niespełnienia określonych norm przez rolnika, może zostać wykreślony z

Choroby roślin
Groźne choroby ziemniaków - przegląd i objawy

zdrowe sadzeniaki, które poddano wcześniejszej, ostrej selekcji negatywnej. Kompleksowa ochrona ziemniaka, zarówno podczas sezonu wegetacyjnego jak i okresu przechowywania, nie należy do łatwych (...) substancje aktywne pestycydów i umieć zastosować w praktyce. Duże zaangażowanie merytoryczne ze strony rolnika prędzej czy później uwieńczone zostanie wysokim plonem ilościowym i jakościowym bulw.

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

Czarne ziemie stanowią niewielką część ziem uprawnych w Polsce. Są bardzo żyzne, wiec znajdują zastosowanie w rolnictwie, gdzie często stanowią podłoże upraw bardzo wymagających roślin specjalnych. Najczęściej można je spotkać na nizinnych terenach kraju, występują w miejscach, gdzie przed wiekami znajdowało się jezioro, torfowisko albo bardzo rozległe koryto rzeki.

Odmiany ziemniaków
Najnowsze odmiany ziemniaków, czyli nowinki warte uwagi!

sięga po odmiany, których miąższ ma zabarwienie zółte. O popularności odmian decyduje wiele cech jakościowych i użytkowych ziemniaków. Wśród najważniejszych wyróżnić można smak, wartość plonotwórcza, typ kulinarno-użytkowy, wartość przechowalnicza. W roku 2013 rolnicy mieli do wyboru ponad 130 odmian ziemniaka (104 jadalne oraz 32 skrobiowe), wśród których dominowały odmiany

Słownik pojęć
Rolnictwo towarowe – główna gałąź krajowej gospodarki rolnej. Dowiedz się więcej!

Rolnictwo towarowe to jeden z głównych działów gospodarki i ważna gałąź produkcji rolnej, która charakteryzuje się dużym wykorzystaniem ziemi i siły roboczej w celu osiągnięcia możliwie największej ilości produktów i dostarczeniem ich na rynek krajowy lub międzynarodowy. Dzięki wytwórstwu rolnictwa towarowego zaspokajane są potrzeby żywnościowe większości społeczeństwa.

Słownik pojęć
Rolnictwo ekstensywne – tradycyjne gospodarowanie o niskich kosztach produkcji

zaludnionych, o mało sprzyjających warunkach naturalnych np. w Azji, Afryce i Ameryce Środkowej. W uprawach ekstensywnych wykorzystuje się tereny rozleglejsze niż w rolnictwie intensywnym, ponieważ wydajność ziemi jest zdecydowanie mniejsza, w związku z czym, wyprodukowanie wystarczającej ilości produktów żywnościowych, wymaga znacznych obszarów. Innymi słowy wzrost produkcji odbywa się przez

Gleby
Rędziny – powstałe z wapieni, żyzne gleby. Dowiedz się, jak je uprawiać!

dostarczają roślinom węglanu wapnia i węglanu magnezu. Silne rozdrobnienie skały macierzystej powoduje trwałe połączenia próchniczo-ilasto-węglanowe lub mniej trwałe próchniczo-mineralne. Dzięki temu ziemia jest stosunkowo żyzna i często znajduje zastosowanie w rolnictwie, nadaje się pod uprawę wielu roślin. Często rędziny porastają krzewami lub skarłowaciałą roślinnością leśną, ale można na nich również wyhodować

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

ich wartość użytkowa jest niewielka, często zostają wykorzystywane w rolnictwie. Proces uzdatnienia ich do użytku rolnego jest długi, wymaga nakładów finansowych i ciężkiej pracy. Charakterystyka i występowanie Gleby rdzawe są typem gleb bielicoziemnych, które są typowe dla Polski i innych krajów o podobnym klimacie. Powstały w warunkach

Chwasty
Perz właściwy – konkurencja dla roślin uprawnych. Sprawdź, jak go zwalczyć!

często pojawia się w naszym ogrodzie bez zaproszenia. Stanowi prawdziwe utrapienie dla rolników, ponieważ szybko rozprzestrzenia się i w krótkim czasie może zająć całe pole, (...) być szorstkie w dotyku i owłosione, zwłaszcza u dołu źdźbła i w jego podziemnej części. Wytworzone już w całości liście mogą osiągać nawet 50 centymetrów

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

kraju, zwłaszcza w części południowej i centralnej, zostają często wykorzystane w celach rolniczych. Klasyfikuje się je najczęściej jako VI – V klasę bonitacyjną, co oznacza, (...) czy tytoń, ale można uprawiać na nich zboża różnego typu, również mieszankę, rzepak, ziemniaki i buraki. Największa część gleb inicjalnych zostaje jednak zalesiona

Gleby
Sprawdzamy odczyn gleby i podpowiadamy sposoby pielęgnacji gruntów

zmienić poziom kwasowości ziemi. Jeżeli naszym celem jest zakwaszenie do wyboru mamy różnego rodzaju nawozy mineralne, zwłaszcza z dodatkiem siarki. W podobny sposób wpływa rozkładanie kompostu zrobionego z zielonek i resztek roślinnych uprawnych. Kwaśny odczyn gleby jest jednak w Polsce większym problemem, a wiele działań hodowców i rolników skupione

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

dla Polski od kilkunastu lat wynosi ponad 70 % (6,7 mln ha).  Rolnicy częściej uprawiają zboża ozime ze względu na wyższy plon końcowy. Dominującym gatunkiem (...) Wpływając dodatnio na strukturę gleby, znacznie podnoszą jej kulturę. Dobrym przedplonem są także ziemniaki uprawiane na oborniku, zbierane stosunkowo wcześnie (1. Dekada września). Nie opóźnia

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

i jego miąższość jest zależy w dużej mierze o stopniu przekształcenia się ziem tego podtypu. Jak sama nazwa na to wskazuje, gleby murszowo-mułowe (...) przed rozpoczęciem procesu murszenia. Przeciętnie są jednak dość żyzne i znajdują wykorzystanie w rolnictwie, jako podstawa do bardzo wielu upraw. Gleby gytiowo-murszowe występują

Inne zwierzęta
Jak prawidłowo hodować dziki? Podpowiadamy!

zwierząt wszystkożernych. W naturalnych warunkach pokarm roślinny stanowi około 90%, a zwierzęcy resztę. W sprzyjających warunkach żywi się zbożami, burakami, ziemniakami i roślinami motylkowatymi, które zjada bezpośrednio na polach uprawnych ku niezadowoleniu rolników. Od jesieni do wiosny głównie żywią się żołędziami i bukwią, często wygrzebują młode pędy i korzonki. Do pokarmów

Chwasty
Starzec zwyczajny – bieli i zachwaszcza pastwiska. Sprawdź, jak go wyeliminować

do złudzenia przypominający pospolite „dmuchawce”. Ta oryginalna roślina jest wytrwale zwalczana przez rolników i hodowców, ze względu na to, że stanowi poważne zagrożenie dla upraw. (...) liczba nasion może się wahać aż do 7 tysięcy. Nasiona długo zimują w ziemi, wschodzą jak z bardzo płytkiego poziomu – z około 2 milimetrów

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

opiera się na paszach naturalnych, pochodzących z własnego gospodarstwa. Intensyfikacja rolnictwa powoduje zanieczyszczenie powietrza, wód, erozję gleb oraz produkcję znacznych ilości obornika, który (...) zjadanymi przez kury. W celu użyźnienia gleby można stosować gorczycę, której pozostawione w ziemi korzenie mają działanie odkażające. Zabiegi higieniczne pomieszczeń wykonuje się

Choroby warzyw
Antraknoza – ekspansywna choroba wielu roślin. Objawy i zwalczanie

szkodliwa, a przeciwdziałanie jej niestety nie należy do najprostszych zadań stojących przed rolnikiem czy hodowcą. Antraknoza rozwija się bardzo szybko i rozprzestrzenia na inne uprawy. (...) powoduje ciemne, szare wgłębienia, stopniowo prowadząc do gnicia i odpadania. Antraknoza ziemniaka – nie można jej rozpoznać na nadziemnych częściach rodziny. Atakuje głównie

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

opóźnienie terminu siewu powoduje skrócenie faz rozwoju wegetatywnego i szybkie przejście w rozwój generatywny. Rośliny takie są mniej plenne i słabsze. Najwcześniej jęczmień jary zasieją rolnicy z Ziemi Lubuskiej oraz Dolnego Śląska (15‒30.03). Następnie Polska Centralna, Podkarpacie i Pomorze Zachodnie (20.03‒5.04). Terminem optymalnym dla Podlasia i Pomorza Zachodniego jest 25.3‒25.04. Jęczmień

Pszenżyto
Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

roku 2013, opublikowana przez COBORU, zawierała 6 odmian pszenżyta jarego. Milewo i Nagano polecane były aż w 6 województwach. Odmianę Kargo warto uprawiać wyłącznie na Ziemi Lubuskiej. Rolnicy zamieszkujący ten region mieli także do wyboru najwięcej odmian pszenżyta, bo aż 5. Brak danych, które wskazywałyby na rekomendację odmian, zanotowano aż dla

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Burley. Rejony pod uprawę tytoniu i jego odmiany ustala co roku minister rolnictwa i rozwoju wsi w specjalnie wydanym rozporządzeniu. Cechy charakterystyczne (...) tytoni papierosowych ciemnych i Burley. Niezalecana jest uprawa tytoniu po sobie oraz po ziemniakach czy pomidorach. Stosowanie przedplonów zmniejsza prawdopodobieństwo pojawiania się chorób i szkodników

Poziomki
Jakie sadzonki poziomek wybrać? Odpowiadamy!

JAK SADZIĆ SADZONKI? Sadzonki poziomek powinny zostać posadzone w ziemi wcześniej nawiezionej obornikiem. Dlatego też już jesienią należy na każdy metr kwadratowy (...) zł. BIBLIOGRAFIA 1. Czynczyk A., Szkółkarstwo sadownicze, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2012, s. 280–281. 2. Gudarowska E., Kupujemy

Rośliny lecznicze
Skrzyp polny - charakterystyka i zwalczanie

w medycynie i kosmetyce jest tak szerokie, że aż trudno uwierzyć, że rolnicy wypleniają go z taką zawziętością. Ten uporczywy, trudny do usunięcia chwast ma (...) Zarówno pędy zarodnikowe jak i pędy płonne mogą wyrastać z jednego egzemplarza kłączy podziemnych. Kłącza są bardzo rozległe, nawet do kilku metrów w każdą stronę

Gleby
Żyzne gleby torfowe. Wszystko o ich klasyfikacji i właściwościach

w rolnictwie, gdzie najczęściej są podstawą roślin specjalnych lub bardzo wymagających. Aby jednak zaadaptować glebę do celów rolniczych należy ją odpowiednio osuszyć i stworzyć taki system melioracyjny, aby powtórne zalanie uprawy było niemożliwe. Najsłabsze ziemie po zagospodarowaniu mają IV klasę bonitacyjną, najlepsze nawet I i II. Większość gleb torfowych ma odczyn

Kaczki
Kaczka staropolska – najstarsza, polska odmiana kaczki

rzut oka wyróżniają się tylko kaczęta srokate, które mają na szyjach jasne obróżki.   Warunki utrzymania Kaczki staropolskie łatwo (...) im paszę miękką. W jej skład mogą wchodzić: śruta pszenna, jęczmienna, owsiana, grochowa, ziemniaki parowane, twaróg i tarte warzywa okopowe. W okresie zimowym kaczki powinny

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

mineralne i witaminy. Głównym źródłem paszy pochodzenia roślinnego są trwałe użytki zielone, produkty uboczne przemysłu rolnego (wysłodki buraczane, melasa) oraz uprawa roślin pastewnych. Na cele paszowe przeznaczane są również inne gatunki roślin uprawnych, takie jak: zboża, ziemniaki, marchew, brukiew, buraki czy rośliny oleiste. Podział roślin pastewnych Rośliny

Pasze dla zwierząt
Żywienie i pasze dla kaczek - jak wybrać i dopasować najlepsze?

zielonek można podawać kaczkom susz, kiszonki (lucerna, koniczyna, parowane ziemniaki) oraz okopowe. Kaczki od 35 dnia życia mogą dostawać ziemniaki gotowane lub parowane i marchew. Kaczki bardzo chętnie pobierają produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego takie jak wysłodki buraczane, serwatkę, maślankę, młóto browarniane, kiełki słodowe i drożdże, susz ziemniaczany oraz płatki.

Dynie
Jakie nasiona cukinii wybrać do siewu? Zobacz!

siew wprost do gruntu – w maju, gdy miną przymrozki, wykopujemy w ziemi dołki o średnicy ok. 18 cm i o takiej samej głębokości (powinny (...) „działkowiec”, Warszawa 2005., s. 28–39. Kacprzak-Piwońska E., Uprawa cukinii, „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, nr 1/2014, s. 26–27. Kołota E., Orłowski M., Uprawa

Kury
Woliera dla kur i innego drobiu. Konstrukcja i wyposażenie

małych gospodarstw. Chów w wolierze nie jest nastawiony na zyski i wysoki obrót, ale na wybudowanie estetycznie wyglądającej ozdoby polskich podwórek wiejskich. W wolierze obsada (...) Woliera powinna posiadać podmurówkę, lub siatkę wkopaną na 50 cm w ziemię, tak aby uniemożliwić dostęp do kur niechcianym drapieżnikom takim jak psy,

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

inwentarskich wykazuje coraz więcej gospodarstw rolnych. Wynika to przede wszystkim z dążenia rolników do spełnienia wymogów Unii Europejskiej w tym zakresie. Duży nacisk kładziony jest (...) Najlepiej jak znajduje się ona w długich korytach stojących ok 70 cm na ziemią. Woda musi być zabezpieczona przed zamarzaniem. Obecnie obserwuje się

Chwasty
Niech nas nie zwiedzie czyściec błotny – konkurencyjny chwast upraw!

w pokroju, efektowna roślina, którą chętnie widzielibyśmy w bukietach, jest zwalczana przez rolników. Czyściec błotny, chociaż prezentuje się pięknie, jest bardzo silnie trującym i bardzo (...) się przez mrówki i mogą zachować zdolność kiełkowania przez kilka lat, zakopane w ziemi, w której z powodzeniem zimują, wytrzymując nawet bardzo znaczne obniżki temperatur.

Szkodniki warzyw
Choroby i szkodniki papryki – rozpoznajemy i zwalczamy!

wykonywać tylko w fazie pełnej dojrzałości owoców. Ponieważ jest to szkodnik kwarantannowy, rolnik, który zauważy na swojej plantacji jego obecność, jest zobowiązany do zgłoszenia tego (...) czasu stają się wklęsłe. Występuje szczególnie często na roślinach uprawianych w tunelach, jeżeli ziemia jest nieodkażona bądź niewłaściwie podlewana, nadmiernie nawożona, zarówno nawozami mineralnymi bądź

Rośliny lecznicze
Rdest ptasi niejedno ma oblicze: chwast, pożywienie dla zwierząt i zioło

Ta jednoroczna roślina często jest główną przyczyną zmartwień rolników. Rdest ptasi, chociaż ma niewielkie rozmiary, jest bardzo uciążliwym chwastem, który w krótkim czasie może zająć całą uprawę. Jest niebezpieczny również z tego względu, że jego nasiona są niezwykle wytrzymałe – znalezione w czasie wykopalisk archeologicznych i zasiane, wzeszły, mimo tego, że przez około 1500 lat przebywały w ziemi.

Choroby warzyw
Werticilioza poraża liście! Oto wskazówki jak rozpoznać i zwalczyć tę chorobę

jest bardzo wytrwały grzyb, który potrafi przetrzymać w ziemi nawet kilkanaście lat. Tworzy on zarodniki konidialne na opadłych liściach i korzeniach. Przyczyną zakażenia plantacji mogą być resztki pozostałe po żniwach z poprzedniego roku, ale werticilioza może rozprzestrzeniać się na elementach maszyn i narzędzi rolniczych. Choroba jest typowa dla całego

Gleby
Analiza i badanie gleby – zachęcamy do badania gruntów rolnych!

z 0,5–3,0 ha (max. 4 ha). Laskę Egnera wbijamy w ziemię pionowo, przekręcamy, a następnie delikatnie wyciągamy. Od razu po wyjęciu zsypujemy glebę (...) Gdzie wykonamy analizy chemiczne? Analizy gleb dokonuje 17 okręgowych stacji chemiczno-rolniczych w siedzibach w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Koszalinie,

Inne warzywa
Smaczna i orzeźwiająca portulaka warzywna! Właściwości i metody uprawy

jednak chcieli przyspieszyć odrost, powinniśmy po każdym zbiorze przykrywać portulakę jednocentymetrową przesianą ziemią kompostową lub piaskiem. Niestety, warzywo to ma sporą wadę – (...) zagęszczania zup i sosów lub jako składnik sałatek. Dobrze jest poddać ją krótkiej obróbce termicznej, aby zachować jej wartości odżywcze. Ogólnie jest to roślina o

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

głównie z glin pylastych, które są bogate w wapń. Na takich glebach rosną głównie lasy liściaste. Pod względem użytkowania rolniczego są one uznawane za dobre gleby. Gleby brunatne zaliczane są do gleb brunatnoziemnych i dzielą się na gleby brunatne właściwe oraz gleby brunatne kwaśne. Powstają w procesie brunatnienia lessów, pyłów i

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

rozdzielnopłciowa roślina zimująca w glebie w formie karpy, z której wiosną wyrastają nadziemne części, zarówno wegetatywne, jak generatywne. Pędy początkowo rosną prosto, z czasem zaczynają (...) Chmiel przydatny jest również w fitoremediacji środowiska – wiąże ołów z rolnych odpadów i zanieczyszczonych wód, jest również bioindykatorem, często rośnie na obszarach

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki