Pasze treściwe - owies

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Pasze treściwe - owies

Pasze dla zwierząt
Pasze treściwe - poznaj wartość pokarmową ziaren zbóż i nasion roślin oleistych

Pasze treściwe charakteryzują się wysoką koncentracją energii i/lub białka w suchej masie. Zaliczane są do nich ziarna zbóż, nasiona roślin motylkowatych i oleistych oraz produkty uboczne przemysłu olejarskiego. Pasze treściwe mają największe zastosowanie u zwierząt monogastrycznych, natomiast u zwierząt przeżuwających stosowane są jako uzupełnienie dawek poprawiając ich bilans. Latem niektóre dawki dla przeżuwaczy nie muszą być uzupełniane paszami treściwymi, jeśli zwierzęta mają dostęp do pastwiska.

Bydło mięsne
Bydło opasowe - hodowla, systemy i rodzaje opasu

dawce należy zastosować duży udział paszy treściwej (mieszanek zbożowych). Często pasza treściwa stanowi 1% masy ciała opasa. Oprócz paszy treściwej, w dawce znajdują się również pasze objętościowe takie jak siano, mające działanie dietetyczne oraz wysokoenergetyczna kiszonka z kukurydzy. Kiszonka najczęściej jest podawana do woli. Jeśli ferma bydła jest

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

to program żywienia oparty na paszach treściwych i objętościowych, najczęściej alkierzowy, bez dostępu do pastwisk. Przy takim systemie opasu zalecana jest uwięziowa metoda chowu, ponieważ ograniczenie ruchu może zwiększyć dzienne (...) sezonu pastwiskowego zwierzęta przebywają na zewnątrz, korzystając ze świeżego powietrza i możliwości swobodnego poruszania się.

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

W żywieniu koni stosowane są pasze objętościowe oraz treściwe. Pasze objętościowe dzielą się na pasze soczyste (zielonki, kiszonki, okopowe) oraz pasze suche (siano, słoma, plewy). Na pasze treściwe składają się (...) masę ciała zwierzęcia, rodzaj i intensywność wykonywanej pracy oraz odpowiednie pasze nie powodujące schorzeń układu pokarmowego.

Bydło mleczne
Żywienie bydła mlecznego - jakie efektywne i zbilansowane?

stosuje się pasze objętościowe oraz pasze treściwe. Ze względu na wymagania fizjologiczne przeżuwaczy oraz istotny aspekt ekonomiczny, większość pasz w dawce pokarmowej, to pasze objętościowe. Pasze objętościowe dzieli się na pasze soczyste (kiszonki, zielonki, okopowe) oraz pasze suche (siano, słoma). Ta grupa pasz, w żywieniu bydła może stanowić aż 80

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

pasze gospodarskie przy małym udziale pasz treściwych. Bydło mięsne nie jest tak wymagające, jak mleczne jeśli chodzi o sposób utrzymania. Nie trzeba więc inwestować w nowoczesne technologie w oborach (krowy nie są dojone), czy jakoś szczególnie dostosowywać pomieszczenia dla zwierząt. Oprócz tego rzadziej chorują, a także jest przy nich zdecydowanie

Trzoda chlewna
Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

składa się w 80% z pasz treściwych (zboża, śruty poekstrakcyjne) resztę stanowią pasze objętościowe i dodatki paszowe. Systemy żywienia System żywienia zależy od wielkości stada, chlewni i siły roboczej. W większych chlewniach, o licznym pogłowiu stosuje się dawki pełnoporcjowe zadawane w postaci suchej lub mokrej. W

Konie
Żywienie koni - racjonalne i zbilansowane

układu pokarmowego, który wymaga zadawania pasz o odpowiedniej strukturze. W warunkach naturalnych konie spożywają pasze objętościowe często i w małych ilościach. Prawidłowe żywienie koni zapewnia długotrwałe użytkowanie, utrzymanie zdrowia (...) koni Żywienie koni opiera się o pasze treściwe i objętościowe. Wykorzystywane są zarówno surowce

Owce
Żywienie owiec - jakie efektywne i zbilansowane?

pokarmowej zapewnia zdrowotność stada i odpowiednie funkcjonowanie układu rozrodczego samców i samic. Wartość zadawanej paszy zależy głównie od jej składników, bilansu białka i energii oraz jakości surowców dawki. Żywienie (...) Oprócz pasz objętościowych bardzo istotne są pasze treściwe. W żywieniu owiec największe zastosowanie ma

Bydło mleczne
Żywienie cieląt - radzimy, na co zwracać uwagę, wybierając paszę

utrzymanie cieląt w pomieszczeniu o odpowiednich warunkach zoohigienicznych, zadawanie paszy dostosowanej do wieku i masy ciała cielęcia oraz dbanie o ciężarne samice i obecność obsługi przy porodzie. Bardzo ważne funkcje (...) się odstawić kiedy zwierzęta zaczynają pobierać 0,8-1,0 kg pasz treściwych około 2-3 miesiąca życia.

Gęsi
Żywienie gęsi. Jakie efektywne i zbilansowane?

te nie mają wysokich wymagań paszowych i charakteryzują się szybkimi przyrostami nawet w chowie przyzagrodowym. Są też relatywnie odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i rzadko chorują. Dojrzałe osobniki potrafią (...) (marchew, buraki, ziemniaki parowane). Potrzeba uzupełniania dawek pokarmowych paszami treściwymi jest niewielka (40 – 120 g

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

Dodatkowo muszą otrzymywać siano i pasze treściwe. W okresie jesienno-zimowym podstawowymi paszami są kiszonki (z kukurydzy, siana, liści buraków, wysłodków buraczanych, żyta i wyki), okopowe (marchew, buraki) i objętościowe suche (siano i słoma). Pasze treściwe czyli zboża i mieszanki pełnoporcjowe są stosowane w celu uzupełnienia dawki w energię i białko

Kozy
Choroby kóz - rodzaje, objawy i leczenie

jakości, a także przekarmianie zwierząt paszami treściwymi może być fatalne w skutkach) i odpowiednio zadbane już od momentu przyjścia na świat (istotne jest pobranie siary w pierwszych godzinach życia). Przy (...) w stadzie. Poza problemami w rozrodzie mogą być czynnikiem odpowiedzialnym za zapalenia wymienia. U kozłów wywołują

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

spowodowana przeładowaniem przedżołądka szybko fermentującą paszą treściwą (zboża). Leczenie polega na unormowaniu motoryki żwacza i perystaltyki jelit i przywróceniu prawidłowej flory mikrobiologicznej w przewodzie pokarmowym. Konieczne jest ustalenie czynnika odpowiedzialnego za powstanie schorzenia i usunięcie go. Często zakładana jest sonda żołądkowa, która odprowadza nadmiar zgromadzonych gazów. Może ona

Bydło mleczne
Hala udojowa - wszystko, co trzeba wiedzieć o jej rodzajach i obróbce mleka

Krowy oczekujące na dój i paszę treściwą stoją w kolejce do hali udojowej, w tzw. poczekalni. Bramki wpuszczają określoną liczbę krów, dostosowaną do liczby stanowisk udojowych. Krowy wchodząc do stanowiska udojowego, dotykają przekaźnikiem w obroży lub kolczyku odbiornik, który przekazuje dalej informację o swoim numerze do systemu, który

Owce
Efektywna hodowla owiec w Polsce - cenne wskazówki

następuje odstawienie jagniąt. Po dwóch tygodniach wprowadza się gnieciony owies, siano i wodę. W zależności od pory (...) ze smoczkiem, preparatem mlekozastępczym lub mlekiem krowim i dostają dodatkowo pasze suche. Zabiegi pielęgnacyjne jagniąt (...) mogą pobierać wyłącznie zielonką pastwiskową, z małym dodatkiem paszy treściwej po powrocie do budynków. W okresie

Konie
Koń haflinger - opis, hodowla i charakterystyka rasy

pracujące konie powinny dostawać suchą paszę treściwą w proporcji około 3% ich masy ciała, z uwzględnieniem zapotrzebowania na białko, wapń i fosfor. Dla konika niewielkich rozmiarów, jak haflinger, jest to (...) jest duże a wypasanie na pastwiskach, dostarczanie warzyw i odpowiedniej ilości siana zazwyczaj w całości je

Kozy
Hodowla kóz mlecznych - kilka ważnych aspektów

Czytamy tam m.in., że w chowie ekologicznym zwierzęta żywi się paszami pozyskanymi metodami ekologicznymi. Żywność innego pochodzenia może być stosowana w bardzo ograniczonych ilościach. Wybór rasy powinien być wyznaczony przez (...) W drugiej połowie należy odpowiednio dostosować dawkę pokarmową pasz treściwych  i dodatków witaminowo – mineralnych, gdyż

Konie
Kuce islandzkie – idealna rasa koni do nauki jazdy

bardzo wdzięczne do hodowli i szybko nawiązują więź z człowiekiem, do którego się bardzo przywiązują. (...) płeć i sposób użytkowania. Ciężko pracujące konie powinny dostawać więcej paszy treściwej, która jest najlepszym sposobem na (...) nasionach roślin strączkowych, które powinny stanowić około 20-30% paszy treściwej. Żeby nie obciążać przewodu pokarmowego, a

Kozy
Koza burska - rasa mięsna. Hodowla i charakterystyka

chowie ekstensywnym, nie wymagają żywienia paszami treściwymi, wystarczają im pasze objętościowe lub pochodzące z własnego gospodarstwa np. marchew, burak. Bardzo często kozy burskie są utrzymywane z innymi gatunkami zwierząt gospodarskich, na ogół z krowami i owcami. Mają spokojny temperament i są łagodnie nastawione do ludzi. Użytkowanie

Gęsi
Gęś tuluska – mięsna, nieśna lub ozdobna rasa gęsi

do mieszanki pełnoporcjowej. Jeśli karmimy je ziarnem (jęczmień, pszenica, owies, śruta kukurydziana), konieczny jest dodatek kredy pastewnej (...) przygotowania do nieśności (grudzień-luty) – zimą gęsi otrzymują 300-350 g/szt. paszy treściwej dziennie. Oprócz zbóż wskazany jest (...) do 14. tygodnia gęsi otrzymują coraz mniejsze dawki paszy treściwej i coraz więcej zielonki, a od

Inne zwierzęta
Hodowla danieli – ciekawa alternatywa dla hodowli trzody i bydła

lub mięso trafiają do osób prywatnych, restauracji, kół łowieckich, nadleśnictw, parków oraz nowych hodowli. Eksport materiału (...) otrzymują dobrej jakości siano, sianokiszonkę oraz pasze treściwe (owies, jęczmień) i mieszanki mineralno-witaminowe. Latem główną paszę stanowi zielonka pastwiskowa i pasze treściwe uzupełniane mieszanką mineralną. Warunki utrzymania

Trzoda chlewna
Podpowiadamy, jak wybrać automaty paszowe, paśniki i karmniki dla trzody chlewnej

karmideł dla trzody Paszę treściwą na sucho można zadawać poprzez stosowanie wózków ręcznie przepychanych, napełnianych w paszarniach, wózków samojezdnych sterowanych automatycznie, poprzez ruchome dozowniki nadkorytowe oraz ruchome koryta. Granulat również sypany jest bezpośrednio na podłogę, ale jest to nieodpowiednia metoda karmienia (duże straty paszy, niska wartość higieniczna paszy).

Kury
Żywienie kur niosek: Jak i czym karmić kury nioski?

za to służy do rozcierania treści pokarmowej. Cechą różniącą ptaki od innych zwierząt jest także posiadanie dwóch jelit ślepych. W żywieniu kur niosek głównym składniki pasz stanowią zboża. (...) co ma pozytywny wpływ na strawność. Wyjątek stanowi tu owies, który cechuje się dużą zawartością włókna

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

się znacząco od tuczu innych gatunków drobiu. Młode indyki bowiem mogą znacznie szybciej przybierać na masie niż (...) witamin i minerałów. Najlepsze wyniki produkcyjne osiąga się poprzez skarmianie paszami o dużej koncentracji energii.  Najekonomiczniej wychodzi (...) półintensywnym wykorzystuje się pastwisko w połączeniu z mieszankami pasz treściwych. W żywieniu indyków młodych zaleca się

Pasze dla zwierząt
Jakie pasze dla trzody chlewnej? Podpowiadamy!

na nią wpływ są genetyka, odpowiednie pasze dla trzody chlewnej i jej żywienie. Systemy żywienia dostosowuje się do określonych grup produkcyjnych. Tu wyróżniamy: -Lochy -Prosięta -Loszki -Tuczniki Lochy Żywienie lochy zależy od fazy rozrodczej w jakiej

Kaczki
Kaczki mulardy – wszystko o chowie tej rasy mięsnej

3.-4. tygodnia ich życia ograniczamy paszę treściwą do 180-240 g na dobę i przyzwyczajamy pisklęta do paszy objętościowej (trawa, pokrzywa, mniszek lekarski, babka lancetowata, gwiazdnica, krwawnik). Od 9. tygodnia ptaki mogą wychodzić na pastwisko. 1 ha wystarczy na żerowisko dla 100-200 mulardów. Kaczki chowane w systemie ekstensywnym wymagają dokarmiana paszą

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

momencie kiedy należy rozpocząć skarmianie pasz treściwych, może to być utrudnione przy innych dorosłych krowach. Dlatego utworzono kojec, ustawiony centralnie, do którego cielęta wchodzą kiedy nadchodzi godzina karmienia np. paszą treściwą i wychodzą, aby pić mleko wprost z wymienia. Metalowe szczeble ustawia się na takiej wysokości, aby do kojca mogły

Zwierzęta futerkowe
Hodowla szynszyli – najważniejsze aspekty chowu tych gryzoni

zwierząt roślinożernych. Otrzymują w diecie pasze treściwe i objętościowe różnego rodzaju. Pasze treściwe zazwyczaj zawarte są w mieszankach granulowanych, składają się na nie głównie zboża, zioła oraz mieszanka mineralno-witaminowa. Do pasz objętościowych najchętniej pobieranych przez szynszyle należy siano. Można w żywieniu stosować pasze objętościowe soczyste takie jak różnego rodzaju zielonki-

Konie
Koń fiordzki - opis, charakterystyka i hodowla

bardzo towarzyski i przyjacielski, szybko nawiązuje więź z człowiekiem. Nadaje się do jazdy dla osób niepełnosprawnych, (...) być nawet mniej niż 7 kilogramów paszy, w tym około 400 gram białka. Każdy posiłek powinien być złożony w odpowiedniej proporcji, dostosowanej do ilości ruchu, z paszy treściwej, tworzącej energię

Bydło mleczne
Odchów cieląt - sposoby utrzymania, żywienie cieląt i zabiegi pielęgnacyjne

mięsnym. Wśród czynników, które mają znaczenie w prawidłowym odchowie cieląt można wyróżnić warunki utrzymania, środowiska panującego (...) są na grupy wiekowe, aby zadawane pasze były dostosowane do wymagań pokarmowych rosnących zwierząt. Kojce grupowe mogą pomieścić od kilku do kilkudziesięciu cieląt. W każdym kojcu znajduje się

Bydło mleczne
Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

preparatem mlekozastępczym lub mlekiem i paszą treściwą, służącą głównie prawidłowemu rozwojowi przedżołądków. Od 2 miesiąca życia cielęta otrzymują pasze objętościowe, treściwe i wodę. Dopiero w 3 miesiącu wszystkie przedżołądki mają proporcje podobne do dorosłego bydła, rozwinięte są brodawki żwaczowe ułatwiające trawienie i namnożona jest odpowiednią ilość bakterii fermentacji żwaczowej.

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

które wspomagają tucz. Pasza treściwa to z kolei mieszanka śrut: pszenicznej, owsianej, jęczmiennej (do 35%), kukurydzianej (do 40%) i sojowej (do 25%). Na 1 kg przyrostu masy ślimaczej zużywa się 1,2 kg paszy treściwej. W chowie pastwiskowym ten rodzaj karmy stosuje się metodą do woli. Stopień rozdrobnienia śruty

Bydło mięsne
Szkockie bydło górskie, czyli highland - opis i hodowla

a wewnętrzna z włosów puchowych. Na małej głowie znajdują się długie rogi, rozłożone na boki (...) zwierzęta są utrzymywane w dobrych warunkach i żywione dobrej jakości paszą osiągają większe masy ciała. (...) systemie ekstensywnym najczęściej całorocznie na pastwiskach. Niedokarmiane dodatkowo paszami treściwymi przyrastają wolno, a ubój przeprowadza się

Gęsi
Hodowla gęsi - odkrywamy najważniejsze aspekty

do woli, a reszta to pasze treściwe. Na trzy ostatnie tygodnie tuczu (tzn. tucz właściwy), zwierzęta są żywione samymi paszami treściwymi. Celem intensywnego żywienia w tym okresie jest uzyskanie maksymalnej masy ciała, dużej ilości tłuszczu podskórnego i wewnątrzkomórkowego. W tym okresie również można zmniejszyć ilość ruchu, poprzez zwiększenie obsady na

Gęsi
Gęś owsiana, czyli gęś karmiona owsem. Dowiedz się więcej o tej technice hodowli

zaleca się utrzymywać w małych stadkach, w kojcach o powierzchni 50 m2, w liczbie nie większej niż (...) pierwszej fazie chowu, do 3. tygodnia życia, pisklęta są żywione paszą pełnoporcjową metodą do woli. Od 5. (...) podaje się zielonkę do woli, ograniczając jednocześnie udział paszy treściwej w diecie. W 8. tygodniu rozpoczyna

Trzoda chlewna
Paszociągi dla trzody chlewnej - rodzaje, budowa i zalety ich stosowania

mierze na ziemniakach i dodatku paszy treściwej. W paszarniach znajdują się wyspecjalizowane mieszarki służące do przygotowywania paszy (mycia, parowania, rozdrabniania ziemniaków i mieszania ich z resztą komponentów). W zagłębionym w ziemię zbiorniku umieszczane są komponenty paszowe, które następnie są dokładnie mieszane. W zbiorniku znajduje się pompa ślimakowa. Zmiana

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe suche - siano, słoma, susz, otręby, ale nie tylko...

suszone stanowią paszę pośrednią pomiędzy paszami treściwymi, a objętościowymi. Stosuje się ją głównie w żywieniu przeżuwaczy. Wysłodki buraczane mogą być wzbogacone melasą. Główną metodą konserwacji i magazynowania wysłodków jest prasowanie. Plewy W żywieniu zwierząt wykorzystywane są plewy pochodzące ze zbóż. Cechują się wyższą zawartością białka i

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

ewentualne międzyplony i ich przeznaczenie (pasza, nawóz zielony, roślina fitosanitarna), a następnie wydzielamy powierzchnie uprawową i dzielimy ją na pola, na których nasz płodozmian będzie stosowany. W każdym zmianowaniu można (...) gospodarstwie – we własnej gorzelni lub do produkcji pasz treściwych. W tym przypadku udział poszczególnych gatunków

Inne zwierzęta
Jak prawidłowo hodować dziki? Podpowiadamy!

Od czasów II wojny światowej pogłowie stale rośnie. Naturalnym środowiskiem bytowania dzików jest gęsty las mieszany zapewniający bazę paszową i schronienie. Dziki opuszczają las latem i udają się na (...) śnieżne zimy. W specjalnych miejscach żeru wysypuje się pasze treściwe tj. zboża i żołędzie oraz pasze

Kozy
Żywienie kóz niby nic trudnego, ale czym karmić zwierzęta, by były mleczne?

odpady z sadu. Pasze treściwe i mineralne Ziarna zbóż, warzywa strączkowe, wysłodki i otręby pszenne są cennym dodatkiem do paszy wysokowydajnych kóz mlecznych, rozpłodników i koźląt do 6. miesiąca życia. W diecie osobników o zwiększonych wymaganiach pokarmowych wskazane jest stosowanie mieszanek mineralnych. Słone lizawki należy podawać

Zwierzęta futerkowe
Hodowla norek – charakterystyka oraz sposoby utrzymania zwierząt futerkowych

grubości drutu 1,5 mm. W klatkach umieszczonych na świeżym powietrzu należy montować daszki chroniące zwierzęta przed deszczem. (...) cm. Dorosłe osobniki utrzymywane są pojedynczo. Klatki powinny posiadać poidła. Pasza zazwyczaj jest zadawana w postaci mięsnych (...) zwierzęcego co najmniej na 3 miesiące, magazyn na pasze treściwe, pomieszczenia do skórowania i magazyny skór.

Owce
Owca wrzosówka – doskonałe zwierzę na wypas usługowy!

stanówkę przeprowadza się najwcześniej w 2. roku życia owiec. Do rozrodu zwierzęta są gotowe dopiero gdy (...) tygodnia należy przyzwyczajać młode do pobierania pasz stałych – dobrej jakości siana, kiszonki, gniecionego owsa i kukurydzy. Jagnięta powinny mieć nielimitowany dostęp do pasz treściwych (0,2-0,45 kg na sztukę dziennie)

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

na siano i żłób na paszę treściwą. Kojce porodowe nie są powszechnie stosowane, bo są dość duże, zajmują znaczną część obory i powinny być ścielone słomą i dezynfekowane jak najczęściej. Długość ściany może wynosić minimum 300 cm. W kojcu znajduje się poidło, żłób i dość głęboka warstwa świeżej

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki