Koniczyna czerwona

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Koniczyna czerwona

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

Największe znaczenie w uprawie koniczyny czerwonej mają jej trzy odmiany: łąkowa, uprawna i amerykańska. Najpopularniejsza jest koniczyna czerwona uprawna, która daje duży plon wartościowej paszy i ma duże znaczenie gospodarcze. Odmiana łąkowa ma mniejszą wartość użytkowa i występuje w naturalnych zbiorowiskach łąkowych, zaś odmiana amerykańska nie jest uprawiana w Polsce.

Koniczyna
Poznaj lecznicze właściwości i zastosowanie różnych gatunków koniczyny

Do rodzaju koniczyna (Trifolium L.) należy niemal 300 gatunków, które rosną w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Większość z nich to chwasty i rośliny dziko rosnące, ale niektóre są powszechnie wykorzystywane w rolnictwie oraz ziołolecznictwie. Ze względu na różnorodność morfologiczną i fizjologiczna posiadają różne gospodarcze przydatności. Koniczyny uprawia się głównie na pasze objętościowe, na zielonki i kiszonki, które są cennym pożywieniem dla zwierząt, bogatym w białka, aminokwasy i witaminy.

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

Uprawa roślin pastewnych ma bardzo duże znaczenie w gospodarstwach, które nie posiadają trwałych użytków zielonych bądź ich powierzchnia jest niewielka. W związku z tym produkcja własnych pasz ma znaczący wpływ na wielkość produkcji zwierzęcej oraz na poniesione koszty chowu. Powierzchnia uprawy roślin pastewnych ciągle ulega zmianom. W związku ze spadkiem pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce zmniejsza się również powierzchnia upraw, coraz częściej zwierzęta żywi się też paszami konserwowanymi.

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

gruntowych. Pszenica, buraki cukrowe i koniczyna czerwona satysfakcjonujące plony dają w wysokiej kulturze rolnej i odpowiednich warunkach atmosferycznych. Gleby tej klasy nadają się także pod zakładanie sadów. Do klasy IIIb zalicza się: średniej jakości gleby brunatne i płowe, gorsze czarnoziemy, średnio dobre czarnoziemy niecałkowite lub występujące w złych

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

motylkowe wieloletnie, takie jak lucerna, koniczyna czerwona, biała i białoróżowa, esparceta, komonica zwyczajna, rośliny motylkowe dwuletnie, jak przelot i nostrzyk biały, zimującą koniczynę krwistoczerwoną oraz jednoroczną jarą koniczynę perską i saradelę. W mieszance z trawami zajmują one szczególne miejsce w płodozmianie, bo mają działanie strukturotwórcze. W pierwszym roku motylkowe wieloletnie rosną wolno

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

jak: perz, tymotka łąkowa, kupkówka, koniczyna czerwona, wrzos kędzierzawy, janowiec, wilżyna. Zioła są pożądane w runi pastwiskowej, ale w umiarkowanych ilościach, ponieważ nadmiar w dawce może być niekorzystny i powodować zatrucia. W całkowitej masie zielonej bardzo trudno uniknąć chwastów, niejadanych lub trujących. Na pastwisku konie omijają chwasty, w

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

są: lucerna mieszańcowa i siewna, koniczyna czerwona i inkarnatka. Trawa najlepiej plonuje przez 2- 3 lata od wysiewu. Plon kostrzewy czerwonej wysiewanej w mieszance w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego wynosi średnio 10t/ha, z czego połowa pochodzi z pierwszego pokosu. Biologia Kostrzewa łąkowa ma silnie rozwinięty system

Pszczoły
Pszczoła kaukaska zachęca do hodowli swoim łagodnym usposobieniem!

pszczoły kaukaskie bardzo dobrze zapylają koniczynę czerwoną i inne kwiaty, do których dostęp jest utrudniony. Najwyższą aktywnością i pracowitością cechują się latem, pożytki wczesne i późne wykorzystują natomiast słabiej. Przedstawiciele tej rasy latają nawet w niskich temperaturach, a podczas przeglądów nie schodzą z plastrów. Robotnice wytwarzają bardzo duże ilości kitu

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

będą rośliny motylkowe – groch, koniczyna czerwona, czy mieszanka lucerny, koniczyny i traw – muszą wcześnie zejść z pola i pozostawić po sobie zasobną w składniki mineralne glebę. W przypadku rzepaku jarego najlepsze będą rośliny pastewne i okopowe, np. ziemniaki (ale zrezygnujmy z uprawy rzepaku po burakach ze względu na

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

do składu chemicznego lucerny czy koniczyny czerwonej. Jednak kiszonka wyprodukowana z tej rośliny ma mniejszą wartość niż innych roślin motylkowych. Masa 1000 nasion rutwicy wynosi 5-9 g. Jej system korzeniowy jest palowy i może sięgać na głębokość nawet 1 metra. W warstwie ornej z tego korzenia wyrasta bardzo

Pszczoły
Hodowla trzmieli - popularnych zapylaczy roślin uprawnych i upraw szklarniowych

najlepiej zapylają rośliny motylkowate drobnonasienne- koniczynę czerwoną, inkarnatkę, wykę siewną, lucernę. Występują nawet kwiaty, noszące nazwę „kwiatów trzmielowych”, które są przystosowane budową do tego, aby trzmiele mogły do nich wchodzić. Hodowla trzmieli Z roku na rok liczba mini hodowli trzmieli zwiększa się, głównie w gospodarstwach ekologicznych

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

najczęściej wykorzystywanych należy; lucerna mieszańcowa, koniczyna czerwona, biała, perska, białoróżowa, inkarnatka, komonica zwyczajna, esparceta, nostrzyk, przelot. Do produkcji zielonek z roślin strączkowych można uprawiać łubin żółty, wąskolistny, biały, bobik, peluszkę, wykę jarą lub ozimą i seradelę. Zielonki z roślin zbożowych można uprawiać w plonie głównym lub poplonach. Produkcja

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

w Polsce jest mniejsza niż koniczyny czerwonej czy lucerny. Wynika to z faktu, że wytwarza ona mniejszy plon od innych roślin motylkowatych oraz ma duże wymagania glebowe. Jej zielonka nie powoduje wzdęć u przeżuwaczy, ale sucha masa zawiera mniej białka niż u lucerny. Odmiany Aktualnie w

Koniczyna
Siew koniczyny - jak i kiedy? Zbiór najważniejszych informacji

Najpopularniejsze w uprawie pośród koniczyn są koniczyna czerwona i koniczyna biała, ale warte uwagi są również koniczyna białoróżowa (szwedzka), koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) oraz koniczyna perska. Stanowią one jedną z cenniejszych grup roślin występujących na łąkach i pastwiskach – dobre pasze zielonka, dlatego kwestia siewu nie powinna być nam obca.

Rośliny pastewne
Koniczyna biała stale popularna. Uprawa i zastosowanie

Mając na uwadze znaczenie gospodarcze roślin motylkowych w naszym kraju, koniczyna biała zajmuje trzecie miejsce, zaraz po lucernie mieszańcowej i koniczynie czerwonej. Jest uprawiana na pastwiskach oraz w warunkach polowych (w mieszankach jako komponent traw).

Pszczoły
Rojenie pszczół - zdradzamy metody skutecznego zapobiegania

nastrojowi rojowemu Zapobieganie nastrojowi rojowemu jest najłatwiejsze w tych pasiekach, które są ulokowane w pobliżu roślin zakwitających w pierwszej dekadzie czerwca – maliny, robinii, akacjowej, kruszyny pospolitej bądź koniczyny białej. W takich warunkach pszczoły lepiej znoszą przerwę w pożytku głównym. W czerwcu jednak nawet pszczelarze znajdujący się w tak

Pszczoły
Hodowla pszczół – najważniejsze zagadnienia i niezbędne porady!

(nowej rodziny) lub okresowy podział rodziny. Ryzyko rójki jest wysokie również w czerwcu, gdy następuje dwu- lub trzytygodniowa przerwa w noszeniu nektaru. Mniej skłonne do rojenia się są rodziny, które mogą w tym czasie zbierać nektar z maliny, białej koniczyny czy robinii akacjowej.   Rabunek

Drób ozdobny
Kuropatwa czerwona – mały ptaszek z dużym temperamentem! Poznaj jego zwyczaje

co najmniej 0,5 m bądź gęsty zimozielony żywopłot. Wiosną kuropatwy czerwone rozpoczynają toki. Ptaki stają się wtedy terytorialne i trzymane w większych grupach (...) powinny mieć nieograniczony dostęp do zielonki – warto podawać im m.in. mniszek lekarski, koniczynę, krwawnik, pięciornik gęsi, gwiazdnicę, mogą dostawać również sałatę i kapustę pekińską

Pszczoły
Pyłek pszczeli - właściwości i zastosowanie pyłku kwiatowego

pospolita, jabłoń domowa; maj – czerwiec: lipa szerokolistna, mak polny; czerwiec – lipiec: klon polny, jeżyna; czerwiec – sierpień, wrzesień: słonecznik, facelia, chaber bławatek, koniczyna łąkowa, białoróżowa i biała. Poławianie pyłku należy przerwać pod koniec czerwca, by pszczoły zebrały odpowiednią ilość pierzgi na

Strusie
Hodowla strusi – najważniejsze informacje i ciekawostki

Gatunki strusi utrzymywanych fermowo Na fermach użytkuje się strusie czerwonoszyje, reprezentantami są struś masajski i północnoafrykański (gatunek ginący) oraz strusie niebieskoszyje, a (...) metra, uniemożliwiając tym samym ucieczkę. Cały obszar okólnika należy obsiewać lucerną, trawą lub koniczyną. Rozród i nieśność Samice uzyskują dojrzałość płciową

Chwasty
Jak zwalczać czerwca rocznego, niepożądanego gościa pastwisk? Podpowiadamy!

Czerwiec roczny (Scleranthus annuus L.) wbrew swojej nazwie gatunkowej, jest rośliną wieloletnią, jarą lub ozimą, należącą do rodziny goździkowców. Jej ludowe nazwy to suchotrawa i kolczystka. Występuje na glebach suchych, piaszczystych, górzystych, kwaśnych, silnie wyługowanych. Porasta niziny, pastwiska, ugory, przydroża i góry po rygiel dolny. Zachwaszcza pola uprawne, głównie zboża ozime, jare oraz koniczynę, kukurydzę, rośliny strączkowe, trawy i uprawy okopowe, w tym

Koniczyna
Koniczyna polna - opis i charakterystyka

rocznej lub wieloletniej. Cechy charakterystyczne i wykorzystanie Łodygi koniczyny polnej są kosmate, rozesłane lub wzniesione i osiągają wysokość 5-40 cm. Jej (...) jest jednonasienny strąk, a nasiona mają kolor żółty. Kwitnienie rozpoczyna od czerwca, a kończy we wrześniu. Nie nadaje się na pasze dla zwierząt

Chwasty
Bodziszek drobny – niepozorny, lecz uciążliwy chwast

drobny, może być tak uciążliwym chwastem. Pojawia się głównie w uprawach zbóż, koniczyny, lucerny i lnu, gdzie stanowi poważną konkurencję w wyścigu o wodę i (...) łodygi o wielu rozgałęzieniach. Są zazwyczaj pokryte krótkimi włoskami i gruczołami o lekko czerwonym nabiegu. Liście na długich ogonkach mają charakterystyczny dla bodziszkowatych, dłoniastodzielny kształt

Rośliny lecznicze
Podbiał pospolity – lecznicza roślina, zwiastun wiosny i zasnuwający uprawy chwast

tylko wtedy, gdy zawierają glinę. Jako chwast porasta uprawy szerokorzędowe i łanowe, koniczyny, lucerny, użytki zielone, brzegi pól, nieużytki i obszary ruderalne. Opis (...) pąki, z których roślina rozmnaża się wegetatywnie. Na jesieni z kłącza wyłaniają się czerwone, pokryte łuskami łodygi, które przy pierwszych promieniach słonecznych rozwijają się i

Truskawki
Doradzamy, jak uprawiać truskawki, by cieszyć się obfitym zbiorem

naturalnym połyskiem. Podobna z nazwy, również polskiego pochodzenia, odmiana Seal wydaje kuliste, jasnoczerwone owoce średniej i dużej wielkości. Najdłużej przyjdzie nam czekać na bardzo późną (...) grzybom wywołującym choroby uprawa pomidorów, ziemniaków i ogórków, nie stanowią dobrego przedplonu. Trawy, koniczyna czy lucerna uprawiane przed truskawkami, sprzyjają gromadzeniu się i rozwojowi w

Rośliny lecznicze
Babka zwyczajna – chwast pastwisk i upraw wieloletnich

gliniaste oraz zasobne w azot. Często można ją spotkać w sąsiedztwie lucerny, koniczyny, na wilgotnych ścierniskach żytnich oraz w innych uprawach wieloletnich. Występuje na intensywnie (...) od 10 do 40 cm. Babka zwyczajna kwitnie i owocuje od czerwca do września. Rozmnaża się poprzez nasiona, jest owado- i wiatropylna. W

Drób ozdobny
Kura kohin – ozdobna rasa kur o łagodnym usposobieniu i ciekawym upierzeniu

opierzone – łącznie z nogami. Ptaki mają pojedyncze, niezbyt okazałe grzebienie i czerwone zausznice, a ich oczy są pomarańczowe. Miękkie pióra kochinów przybierają różne kolory (...) rosnąć darń, a jeśli to niemożliwe, warto podawać kurom skoszoną trawę, lucernę i koniczynę. Doskonałym rozwiązaniem jest założenie na terenie kurnika kompostownika, gdzie będziemy wyrzucać

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

hodowli i gospodarstwie, z drugiej ‒ uciążliwym chwastem, atakującym uprawy buraków, kukurydzy, koniczyny i rzepaku ozimego. Charakterystyka Rajgas włoski rośnie luźnokępkowo. (...) Szczytowy kłosek ma 2 plewy, a pozostałe jeden. Życica kwitnie od czerwca do października. Owoc – ziarniak – jest suchą, niepękającą, jednonasienną łupiną.

Rośliny lecznicze
Natrętny powój polny. Prezentujemy sposoby walki z tym chwastem!

najczęściej wiosną i na jesieni. Liścienie są ciemnozielone, czworokątne, pierzasto unerwione, o czerwono nabiegłych grubych ogonkach. Pierwsze liście wyrastają na cienkich, wydłużonych ogonkach, są skrętoległe, (...) materiału siewnego, używaniu dobrze rozłożonego obornika, wprowadzeniu do płodozmianu wieloletnich roślin pastewnych, np. koniczyny. Ważne przy tym, by nie uprawiać warzyw okopowych, ponieważ tego typu

Chwasty
Przetacznik ożankowy - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

zagrożenie przetacznik ożankowy stanowi w uprawach polowych, zwłaszcza w zbożach, rzepaku i koniczynie. W przypadku zabiegów w rzepaku jarym musimy sięgnąć po preparaty, w których (...) się bardzo licznie, późno wiosną i latem. Siew najlepiej zorganizować od kwietnia do czerwca, chociaż roślina lepiej rozmnaża się przez podział – zdarza się, że

Drób ozdobny
Paw złoty okazały i wymagający w chowie gatunek zagrożony!

by wabić partnerki. Ten niezwykle efektowny spektakl trwa zazwyczaj od kwietnia do czerwca. W sierpniu koguty wymieniają pióra i na pewien czas upodabniają się do (...) słonecznika. Niezbędnym elementem ich jadłospisu są świeże i suszone rośliny zielone: mieszanki traw, koniczyna, lucerna, pokrzywa, krwawnik, piołun, mniszek lekarski, babka lancetowata oraz szerokolistna. Pawie

Rośliny lecznicze
Nostrzyk żółty – chwast zaniedbanych pastwisk

pędów, w pachwinach liści, tworząc grona. W czasie kwitnienia, rozpoczynającym się w czerwcu i kończącym się początkiem sierpnia, kwiaty wydają słodkawy, przyjemny zapach. Owocem jest (...) także w nieużytkach i na zaniedbanych łąkach i pastwiskach. Zdarza się, że zachwaszcza koniczynę i lucernę. Mało wymagający nostrzyk żółty pojawia się zarówno

Rośliny lecznicze
Rdest ostrogorzki – trujący dla bydła chwast o pieprzowym smaku

bogate w azot. W uprawach zachwaszcza przede wszystkim koniczynę, ziemniaki i wilgotne ścierniska. Charakterystyka Rdest ostrogorzki (Polygonum hydropiper L.) to roślina jednoroczna, jara z rodziny rdestowatych, która dorasta do 1 m. Łodyga rdestu jest wyprostowana, rozgałęziona, zielona, na jesieni czerwieniejąca. Lancetowate liście o nieco pofalowanym brzegu otoczone

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

opadów. Czosnek ma duże zapotrzebowanie na wodę, przede wszystkim w maju i czerwcu. Wrażliwszy na niedobór wody jest ten strzałkujący w pędy kwiatostanowe. (...) uprawy pole powinno być oczyszczone z chwastów. Dobrym przedplonem dla czosnku ozimego są koniczyna, lucerna, sałata czy inne rośliny wcześnie schodzące z pola. Uprawy często

Truskawki
Wyjaśniamy zasady sadzenia truskawek. Zobacz sprawdzone rady!

na możliwość występowania pędraków i drutowców. Złym przedplonem są również ziemniaki, kukurydza, koniczyna, ze względu na korzeniaka szkodliwego, czy maliny, pomidory i tytoń, biorąc pod (...) problem. Ponadto wytwarzają drobne liście, mniejsze kwiatostany, mniej rozłogów, a ogonki liściowe mogą czerwienieć. Często zdarza się, że zbyt głęboko posadzone zagniwają. Właściwe umieszczenie truskawek

Drób ozdobny
Kaczki karolinki – barwnie upierzone ptaki ozdobne. Polecane do przydomowej hodowli

zielone pióra, które z tyłu tworzą dość długi czub. Jego oczy są czerwonopomarańczowe, boki głowy czarne, a gardło białe. Biały kolor mają również dwie charakterystyczne (...) i wyczyniec łąkowy, oraz rośliny motylkowe, uprawiane na paszę: różne gatunki lucerny i koniczyny. Cennym dodatkiem do diety są również zioła – mniszek lekarski, babka

Chwasty
Wyka drobnokwiatowa – pustoszy zboża, zagraża bydłu. Czas się jej pozbyć!

i żywo zielonych listków. Kwiaty są niezwykle małe, pojawiają się dopiero w czerwcu. Kwitnienie wyki trwa do końca sierpnia. Kwiatostan najczęściej stanowi 8 kwiatów, wyrastających (...) podłożu. Wyka drobnokwiatowa zachwaszcza przede wszystkim uprawy łanowe, zboża i rośliny motylkowe, zwłaszcza koniczynę i len. Stanowi zagrożenie dla tych upraw ze względu na to,

Rośliny lecznicze
Bluszczyk kurdybanek - opis, występowanie i zwalczanie

pokryte meszkiem. Roślina kwitnie w okresie od kwietnia do końca czerwca. Jej pędy kwiatowe wznoszą się pionowo i są nagie albo lekko owłosione. (...) wpływu na poziom zbieranego plonu. Najbardziej szkodliwe jest jednak pojawienie się kurdybanka w koniczynach, na łąkach i na pastwiskach. Ze względu na gorzki smak olejków

Chwasty
Lepnica rozdęta – ładny w pokroju i niegroźny chwast

ich powierzchni można łatwo zauważyć bieg sieci nerwowej. Kwiaty rozwijają się od czerwca do sierpnia, w przekwitłym kielichu kwiatowym znajduje się owoc – torebka o (...) ma możliwości zdominowania innych roślin. Najwięcej szkód może sprawić w roślinach motylkowych, szczególnie koniczynie i lucernie. Zwalczanie Lepnica rozdęta w tak

Chwasty
Jasnota różowa – niepozorna, ale trująca dla bydła roślina!

gliniaste. Zachwaszcza zboża ozime, rośliny strączkowe, kukurydzę, rzepak, buraki oraz koniczynę. Charakterystyka Jasnota różowa (Lamium amplexicaule) należy do rodziny (...) cienka, lekko owłosiona i ok. 3 razy dłuższa niż kielich. Jasnota kwietnie od czerwca do października. Owoc stanowi odwrotnie jajowata rozłupina, która rozpada się na

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

„zmęczenia” gleby. Jako nawozów zielonych używa się roślin z rodziny motylkowatych np. koniczyny, łubinu czy wyki. Rośliny te dodają przede wszystkim azotu do zasobności gleby. (...) które mają dłuższy okres wegetacji wprowadzamy odzywki do systematycznego nawożenia aż do końca czerwca. Tu pole do popisu jest ogromne. Pólki uginają się wręcz pod

Chwasty
Świerzbnica polna – opis, występowanie i zwalczanie

się przede wszystkim wielkością – te pierwsze są większe, mają liliowy lub czerwony kolor korony, bardzo rzadko zdarzają się białe. Kwiaty żeńskie są wyraźnie mniejsze. (...) uprawach rzadko i nie robi tam większego spustoszenia. Najczęściej wyrasta w uprawach wieloletnich, koniczynie i lucernie, ale często porasta również inne plantacje – także ogrody

Kozy
Żywienie kóz niby nic trudnego, ale czym karmić zwierzęta, by były mleczne?

pospolita i różne gatunki rajgrasów. Razem z trawami warto wysiać bobowate, np. koniczynę, lucernę, wykę, łubin i groch – również peluszkę. Wartościową paszą dla kóz (...) w składniki odżywcze tuż przed kwitnieniem, dlatego pierwsze sianokosy najlepiej przeprowadzić na początku czerwca. Pamiętajmy, że trawy w momencie koszenia nie mogą być wilgotne, a

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

tym samym stanowisku przez co najmniej 4 lata. Bardzo dobrze rośnie po koniczynie i innych roślinach bobowatych, ziemniaku, ogórku, selerze, natomiast niebezpieczna jest produkcja jej (...) zbiera się stopniowo, kiedy głowy się zwiną, będą odpowiednio twarde i zdrowe, w czerwcu i lipcu. Średnio wczesne zbiera się od sierpnia do września, z

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

gospodarować wodą. Najintensywniejszy przyrost plonu korzeni i cukru przypadka w czerwcu, lipcu oraz sierpniu. Jeżeli w tym okresie rośliny zostaną dobrze zaopatrzone w (...) i zasobna w azot. Jednak często przyczyniają się do pojawiania się szkodników. Uprawa koniczyny i lucerny zwiększa zachwaszczenie na polu i występowanie szkodników glebowych. Niekorzystnym

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki