Alstar Pro 100 EW - termin stosowania

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Alstar Pro 100 EW - termin stosowania

Zoocydy
ALSTAR PRO 100 EW

emulsja zwalczająca insekty gryzące i ssące; działa dwojako: na roślinę – powierzchniowo, a na szkodniki – kontaktowo oraz żołądkowo; nie można zapomnieć o rozcieńczeniu preparatu w wodzie

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

glebach lżejszych również można wykonywać nalistne zabiegi, w przypadku stosowania herbicydów przedwschodowych. Zwalczanie chwastów (...) zasadą jest niszczenie chwastów w jak najmłodszych fazach rozwoju. Jednak termin zabiegów nie może być zbyt wczesny, (...) z niektórymi graminicydami. W tabeli 1 został przedstawiony przykładowy program chemicznej ochrony rzepaku z uwzględnieniem terminów

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

Kukurydza pod względem powierzchni uprawy oraz światowej produkcji zajmuje trzecie miejsce po pszenicy i ryżu. (...) cele pastewne, spożywcze, jako surowiec przemysłowy i energetyczny. Może być stosowana jako pasza energetyczna (ziarno, kiszonka z (...) mm stwarzaną warunki sprzyjające uprawie kukurydzy. Wymagania termiczne Kukurydza jest rośliną odznaczającą

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

owiec i drobiu, zaś odchody zwierząt młodych, ciężarnych oraz produkujących mleko czy wełnę są ubogie w składniki (...) przefermentowany wykazuje dużą koncentrację makroelementów, dlatego też nie należy go stosować w okresie letnio-jesiennym w dawkach wyższych (...) oborniku wynosi C:N=30:1, a po przefermentowaniu 20-15:1. Terminy Zasady stosowania nawozów naturalnych

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

ochronie kapusty przed patogenami należy stosować się do zaleceń oraz używać środki podane w aktualnym „Programie ochrony roślin warzywnych”. Zgorzel siewek kapustnych (czarna nóżka) Chorobę wywołuje (...) je tuż przed siewem. Przy produkcji rozsady należy uprzednio termicznie odkazić ziemię inspektową i substraty torfowe.

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

gospodarstwach, gdzie użycie przemysłowych środków produkcji jest niewielkie Czynnikami determinującym plon skrobi z hektara są: ogólny plon bulw oraz procentowa zawartość skrobi w ziemniakach. Gromadzeniu dwucukru sprzyja słoneczna, ciepła (...) skrobi (ponad 16%). Wybór odpowiedniej odmiany, ściśle dostosowanej do warunków glebowych gospodarstwa oraz tania,

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

kwasu erukowego, a w nasionach gromadzą niewielkie ilości glukozynolanów. Prowadzone są prace hodowlane nad odmianami potrójnie ulepszanymi. (...) może być wykorzystywany do prawidłowego żywienia. Nadaje się do obróbki termicznej podczas przygotowywania posiłków i można nim (...) ozimym. Po zbiorze pszenicy ozimej i jęczmienia jarego trzeba stosować uproszczenia w uprawkach pożniwnych i przedsiewnych,

Trzoda chlewna
Kojce dla trzody chlewnej - rodzaje i wymogi. Pomagamy wybrać odpowiednie

na zwiększenie dobrostanu, a co za tym idzie zwiększenie produkcyjności i opłacalności hodowli trzody chlewnej. Pomieszczenia dla (...) potrzeby hierarchizacji w stadzie. W przypadku tej grupy nie można stosować uwięzi, zwierzęta muszą mieć swobodę poruszania (...) trafiają lochy będące w ciąży, na około tydzień przed terminem oproszenia. Kojec powinien być dokładnie posprzątany,

Szkodniki warzyw
Uciążliwa stonka ziemniaczana - zwalczanie i ciekawostki

w północno- zachodniej Polsce. Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu przeprowadził w roku 2009 ogólnokrajowe obserwacje występowania stonki (...) oraz precyzyjny monitoring pojawu z jednoczesną oceną wrażliwości patogenu na stosowane pestycydy. Pomimo wejścia w życie zasad (...) Należy pamiętać o stosowaniu górnych zaleceń dawek pestycydów. Drugim terminem stosowania chemicznej ochrony jest okres pojawienia

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

mln hektarów. Nasiona rzepaku wykorzystywane są do produkcji oleju konsumpcyjnego, energetycznego oraz technicznego. Światowe zbiory (...) kwasu erukowego i glikozynolanów w swoim składzie. Wymagania termiczne i wodne dla rzepaku (...) plony, ale tylko dzięki wieloletniej starannej uprawie i przy zastosowaniu odpowiednio dobranego nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

W Polsce na większą skalę prowadzi się uprawę polową. Według GUS w 2010 r. obszar upraw pomidorów gruntowych obejmował ok. 5,6 tys. ha. Uprawy szklarniowe i w tunelach znajdują zastosowanie (...) plonowanie i może je zwiększyć o 15%. Termin uprawy Prowadzi się trzy

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

od 5 do 15 cm. Składa się on z prostej, owłosionej osadki, która jest podzielona na człony (...) 31–34 g, a mieszańcowych ok. 27–30 g. Wymagania termiczne Najkorzystniejszą temperaturą dla żyta (...) w porównaniu z jego uprawą na ziarno. Dodatkowo należy stosować intensywne nawożenie azotem w celu uzyskania

Pszczoły
Kit pszczeli (propolis) - właściwości i zastosowanie w medycynie

Propolis to w tłumaczeniu z języka greckiego przedpole grodu. Oryginalna nazwa trafnie opisuje funkcję tej substancji, podchodząc (...) utrzymywanie ich siedziby w dobrym stanie. Wyjaśniamy, jakie działanie i zastosowanie ma kit pszczeli. Propolis to w (...) powałkę łatwo wyjąć silnie schłodzony kit. Uwaga: termin pozyskiwania kitu pszczelego nie może pokrywać

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

zbierane stosunkowo wcześnie (1. Dekada września). Nie opóźnia to terminu siewu pszenicy.  Rolę dobrych przedplonów mogą pełnić (...) Płodozmian zbożowy sprzyja kompensacji chwastów charakterystycznych dla upraw w monokulturze. Problematyczne staje się także nawożenie mineralne oraz (...) w krzewieniu ogólnym. Początek strzelania w źdźbło wyznacza termin stosowania drugiej dawki nawożenia azotowego. Wpływa na

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

produkcji majonezów, sosów czy produktów wędliniarskich. Olej powstający podczas produkcji musztardy wykorzystywany jest w przemyśle farmaceutycznym i (...) nie nadają się pod uprawę tych roślin. Wymagania termiczne i wodne Gorczyce należą (...) a jeżeli w zmianowaniu wcześniej występowały ziemniaki, to można zastosować gruber i wykonać orkę do 15

Aktualności
Mniejsza produkcja, większy zysk? Wsparcie UE dla producentów mleka

będzie miała na celu ograniczenie produkcji mleka, a co za tym idzie – dostosowanie podaży mleka do popytu na ten surowiec i zapewnienie w ten sposób stabilności na rynku mleka (...) będzie wypłacana właśnie przez Agencję Rynku Rolnego. Termin składania wniosków o pomoc dostosowawczą uwzględniających

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

i mniejszym udziale białka. Jęczmień wykorzystuje się też do produkcji kaszy, płatków itd. Ponad 70 % ziarna (...) i wykonanie właściwych zabiegów uprawowych zależy od rodzaju przedplonu o terminu jego zejścia z pola. Stanowisko po (...) rozłogi chwastów. Uprawę wiosenną trzeba rozpocząć od zastosowania brony lub agregatu uprawowego (gleby lekkie)

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

pochodzenia naturalnego. Już na etapie przygotowanie podłoża najlepiej jest zastosować obornik. Prawidłowo powinien on zostać przekopany na (...) formy suszone i granulowane. Są to prawie bezwonne i bardzo proste w stosowaniu. Producenci oferują obornik bydlęcy, (...) pojedyncze preparaty lub jako uzupełnienie nawożenia wieloskładnikowego. Mają zróżnicowane terminy i sposoby stosowania. Ważne

Rozmnażanie drzew i krzewów
Szczepienie gruszy. Wyczerpująco przedstawiamy metody zabiegu

zdecydowanie najszybszą metodą rozmnażania drzew i krzewów zwłaszcza w sadach nastawionych na produkcję towarową. Podkładki Grusze szczepi się na podkładkach generatywnych (...) podkładki. Po szczepieniu zabezpiecza się miejsce zetknięcia maścią ogrodniczą, folią lub coraz częściej stosowaną parafiną. Termin szczepienia Szczepienie najczęściej przeprowadza się

Choroby warzyw
Uwaga na zarazę ziemniaka – szybko rozwijającą się chorobę wegetacyjną i przechowalniczą!

Sposoby ochrony uprawy ziemniaka Działania profilaktyczne powinny być wykonywane w ramach integrowanej ochrony (...) w glebie. W dalszej kolejności powinniśmy wybierać wczesne terminy sadzenia, podkiełkowywać lub pobudzać bulwy do (...) w przypadku zwalczania zgnilizny ziemniaków nie można obejść się zastosowania środków chemicznych. Przy ich użyciu należy

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

potrzeb pokarmowych i zasobności gleb. Jeżeli uprawa ma być prowadzona na glebach o niskiej zasobności, to dawki (...) i 30–40 kg K2O/ha. Do nawożenia fosforowo-potasowego można stosować nawozy stałe, pojedyncze lub wieloskładnikowe. Najlepiej (...) ruszenia wegetacji, a drugą w fazie strzelania w źdźbło. Termin zastosowania drugiej dawki można opóźnić do

Choroby drzew i krzewów
Choroby gruszy – przegląd objawów i cenne porady o zwalczaniu

zostały uprzednio zdezynfekowane roztworem chlorku lub denaturatem. Innym zabiegiem profilaktycznym, który uchroni podcięte drzewo przed atakiem grzyba, (...) wyleczenie drzewa, więc jedyne, co możemy zrobić, to odpowiednio wcześnie zastosować zabiegi profilaktyczne, czyli oprysk, odkażanie narzędzi (...) także występowanie plam i brunatnych przebarwień. PRZECIWDZIAŁANIE: termiczne odkażanie pędów przeznaczonych do okulizacji lub

Choroby warzyw
Antraknoza – ekspansywna choroba wielu roślin. Objawy i zwalczanie

Zapobieganie Odpowiednie działania profilaktyczne w dużym stopniu mogą ochronić uprawę przed wystąpieniem antraknozy. Najlepiej działającym środkiem ostrożności jest dokładne sprawdzanie nasion i stosowanie chemicznej zaprawy przed wysianiem – (...) po wystąpieniu w poprzednim roku choroby grzybowej, należy przeprowadzić termiczne odkażanie gleby. Przez około 30 minut

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

Na glebach lekkich, piaszczystych należy zastosować wapno węglanowe, na ciężkich, zwięzłych lepiej sprawdza się jego forma tlenkowa. Optymalnym terminem wysiewu nawozów wapniowych jest czas po przeoraniu resztek pożniwnych przedplonu. (...) siedliskowych. Dokładne określenie zapotrzebowania roślin na azot zmniejsza prawdopodobieństwo rozproszenia tego pierwiastka w środowisku. Ponadto, nadmierne

Ryby
Hodowla pstrąga - wymagania, staw, narybek i żywienie

Zainteresowanie hodowców i badaczy stanem polskiej akwakultury ułatwiło Stowarzyszeniu Producentów Ryb Łososiowatych otwarcie Nowego Serwisu Pstrągowego. Dzięki (...) specjalnych stawach tarlakowych utrzymywane są osobniki przygotowujące się do tarła. Termin przystąpienia do tarła zależy od temperatury, (...) odbywać się ręcznie lub mechanicznie poprzez automaty paszowe. Zaletą stosowania automatów jest zmniejszenie czaso i pracochłonności,

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

przygryzanie, dlatego też może być stosowana na pastwiskach. Odmiany Wyhodowane odmiany tymotki łąkowej najczęściej różnią się między sobą terminem kłoszenia. Najlepsze są odmiany wczesne. Różnice mogą (...) Dolina, Egida, Granolina, Kaba, Kata, Lischka, Kowinka, Orlica, Promesse, Prosna, Secesja, Skala, Sklad, Skaut i Timoturf.

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

gleby o kwaśnym odczynie, aby doprowadzić go do odpowiedniego stanu, należy zastosować wapnowanie. Wielkość dawki nawozu wapniowego zależna jest od rodzaju gleby. Polecane jest wapno magnezowe (dolomitowe), które oprócz wapnia (...) plantacji zgodnie z zaleceniami, ogranicza się do nawożenia azotem. Termin stosowania nawozu azotowego zależny jest od

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

i znacznie starszych niż orka uproszczonych form gospodarowania ziemią. Wiąże się ona z wyeliminowaniem większości tych mankamentów, jednak łączy się też z niższymi plonami i większym zachwaszczeniem pola. Wyjaśniamy, kiedy (...) zalecana głównie dla gospodarstw wielkoobszarowych, w których ważne jest dotrzymanie terminów siewu.  

Uprawa
Nawozy do hortensji - rodzaje, sposoby i terminy nawożenia

odpowiedniego nawozu i jego prawidłowe stosowanie. Postaramy się podpowiedzieć na co zwrócić uwagę w gąszczu produktów jakie oferuje nam rynek ogrodniczy pod hasłem Nawozy do hortensji. Co lubią (...) by rośliny mogły spokojnie wejść w stan zimowego spoczynku. Terminy stosowania są zróżnicowane. Zawsze musimy dokładnie

Uprawa
Nawóz do borówki - zastanawiasz się nad wyborem? Sprawdź!

tego celu można użyć torfu lub siarki granulowanej. Oba produkty skutecznie obniżą zasadowość gleby. W odpowiednio przysposobionym (...) będzie potrzebny jako podstawowy budulec, zapewni intensywny wzrost. Przyjęte jest stosowanie trzech dawek. Pierwsza powinna zostać podana (...) lub dolistnie. Pamiętać należy o bezwzględnym przestrzeganiu dawek i terminów stosowania nawozów. Borówki to roślin wrażliwe

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

musi charakteryzować się wysokim potencjałem plonowania oraz odpowiednią wczesnością, dostosowaną do rejonu uprawy. Warunki glebowe, (...) pod jej uprawę jest odczyn obojętny. W przypadku, gdy uprawa prowadzona jest na glebach o niższym pH, (...) Siew W południowo-zachodniej części Polski optymalny termin siewu kukurydzy na ziarno przypada między

Choroby roślin
Przegląd najczęstszych chorób rzepaku, a także metody ochrony i ich zwalczania!

oraz mączniak rzekomy kapustnych. Każdego roku obserwuje się kilkunastoprocentowe straty w plonie rzepaku spowodowane chorobami grzybowymi, (...) szkodliwości szacowany jest na 10‒15% porażonych roślin. Środki chemiczne należy zastosować zaraz po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorobowych. (...) podłoże jest wolne od grzyba, należy przeprowadzić chemiczną lub termiczną dezynsekcję.  

Owies
Owies bezłuskowy - popularny w rolnictwie ekologicznym

nasiona owsa bezłuskowego mogą być stosowane w żywieniu wszystkich zwierząt gospodarskich. Poza tym owies nagoziarnisty jest również dobrym surowcem do produkcji różnych przetworów spożywczych, ponieważ nie wymaga stosowania zabiegu obłuskiwania, (...) cm. Ich wartość żywieniowa jest dobra. Odmiana ma średni termin wiechowania i dojrzewania, a jej rośliny

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie czereśni - od założenia sadu po późniejszą pielęgnację

założeniem sadu czereśniowego należy odpowiednio przygotować glebę. Wskazane jest zastosowanie obornika pod jesienną orkę w dawce nie (...) gleba została odpowiednio przygotowana przed sadzeniem, to po założeniu sadu prowadzi się doglebowo nawożenie azotem w dawce (...) Objawy niedoboru składników mineralnych w uprawie czereśni i możliwy termin stosowania nawożenia dolistnego  

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

przemyśle spożywczym (71% przeznaczenia 2012 r.) lub do produkcji słodu jęczmiennego (29% przeznaczenia 2012 r.). (...) nawożenia azotem (wielkość i podział dawek, terminy stosowania) z uwzględnieniem kierunku użytkowania jęczmienia jarego, przedstawiono poniżej. Jęczmień jary browarny Nawożenie jednorazowo przedsiewnie, dostosowane do konkretnych warunków

Jabłonie
Jak wybrać najlepsze sadzonki jabłoni? Odpowiadamy!

Wysokość sadzonki jabłoni powinna wynosić minimum 80-100 cm, a prosty pień mierzony na wysokości 30 cm od (...) przez cały okres wegetacyjny rośliny. Należy pamiętać, by niezależnie od terminu przeprowadzać sadzenie jabłoni jedynie w pochmurne dni. (...) rzędami zależy od podkładki i posiadanego sprzętu mechanicznego. Najczęściej stosowane rozstawy wynoszą odpowiednio 3,5 x 1-1,5

Pasze dla zwierząt
Właściwe pasze dla drobiu to podstawa prawidłowego chowu!

W żywieniu drobiu wykorzystywane są głównie pasze zbożowe oraz produkty uboczne pochodzące z ich przetworzenia. Pasze różnią (...) posiadają w swoim składzie dużych ilości białka (około 10%), ale stosowane są w tak dużym udziale w (...) samodzielnie kruszą nasiona. Soję można skarmiać tylko po obróbce termicznej, ponieważ surowe ziarna zawierają dużo substancji

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

mogą uszkodzić liście, a nawet prowadzić do wylegania roślin.   Najodpowiedniejsze pod uprawę tytoniu są stanowiska płaskie, które osłaniają rośliny przed negatywnym działaniem silnych wiatrów. Jako (...) piasku lub ziemia inspektowa. Takie podłoża należy najpierw odkazić termicznie, np. poprzez prażenie czy parowanie, lub

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

Przy podejmowaniu decyzji co do zastosowania środka ochrony roślin należy ocenić próg szkodliwości dla danej choroby. Progi szkodliwości podawane są przez IOR (Instytut Ochrony Roślin). Pszenica jest zbożem bardzo podatnym (...) rozwój grzyba, w związku z tym uzasadniony jest późny termin siewu pszenicy na polach, gdzie wystąpiła

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

Odpowiednio dobrane nawożenie łąk prowadzi do uzyskania dużych plonów zielonki i siana, które charakteryzują się dobrym składem (...) a związku z tym jest chętnie zjadana przez zwierzęta. Najlepszym terminem nawożenia dla łąk jest okres wiosenny, (...) nawożenie azotowe może prowadzić do ich ustępowania z runi. Stosowanie azotu zaleca się po I pokosie,

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla kur i drobiu - przegląd i charakterystyka

W żywieniu drobiu stosowane są głównie pasze zbożowe i produkty uboczne pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego. Zboża mogą stanowić w dawce od 40 do 80%. Koszty pasz znacząco przekraczają inne wydatki (...) są poddawane rozdrobieniu, natomiast soja musi przejść proces obróbki termicznej (duże stężenie substancji anty żywieniowych).

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

z Azji Środkowej, cechującą się dużym potencjałem plonowania. Przy zastosowaniu poprawnej agrotechniki  można uzyskać z jednego hektara (...) i zawiązywania strąków powoduje zrzucanie zawiązków pąków kwiatowych i kwiatów. Prowadzi to do zmniejszenia liczby strąków oraz (...) 0,25 t/ha. Wykonanie siewu bobiku w odpowiednim terminie ma podstawowe znaczenie w uzyskaniu dobrych

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

powodu upadków ptaków. Produkcja mięsna może odbywać się w sposób intensywny, półintensywny lub ekstensywny. Ten ostatni jest stosowany w gospodarstwach przydomowych oraz jako efekt rosnącej popularności chowu ekologicznego. (...) 30 stopni. Pisklęta nie mają bowiem jeszcze rozwiniętej własnej termoregulacji ciała. Następnie co tydzień temperatura powinna

Inne warzywa
Uprawa pieczarek - najważniejsze terminy i zasady

się w piwnicach, szopach i szklarniach. Pieczarkarnia nastawiona na produkcję towarową powinna być natomiast wyposażona w halę (...) takiego budynku wynosi 1200 m2, w większych pomieszczeniach można bowiem stosować nowoczesne technologie. Termin rozpoczęcia (...) można go zwilżyć, a następnie należy umieścić w nim termometry o skali 0-100°C. Przed rozpoczęciem pasteryzacji

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

podczas produkcji rozsady. Sałata jest wrażliwa na jego niedobór, produkuje wtedy niekształtne, luźne główki. Doświetlanie jest szczególnie (...) nawożenie gleby. Sałata ma dość duże wymagania nawozowe. Warto jesienią zastosować obornik w dawce 20–30 t/ha. Jeśli (...) produkcji w wełnie mineralnej skład pożywki zależny jest od terminu uprawy. Zazwyczaj wynosi on (w 1

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

Głównym źródłem paszy pochodzenia roślinnego są trwałe użytki zielone, produkty uboczne przemysłu rolnego (wysłodki buraczane, melasa) oraz (...) żywić ją nasionami roślin strączkowych, a ziarno zbóż lub kukurydzę stosować jako dodatek zawierający węglowodany. (...) bezpośredniego skarmiania. Taką kukurydzę należy siać gęsto, w kilku terminach oraz wcześnie zbierać. Trawy

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

produktywność. Pierwszy czynnik wpływa na produktywność pszenżyta jarego – to termin siewu. Musi być dostosowany do wymagań tego zboża względem długości dnia i jarowizacji. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na plon (...) produktywność pszenżyta jarego – to termin siewu. Musi być dostosowany do wymagań tego zboża względem długości

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

warunkach klimatycznych, a także o rynku zbytu, do którego dostosowujemy produkcję roślinną. Potem ustalamy gatunki, które będziemy uprawiać (...) i dzielimy ją na pola, na których nasz płodozmian będzie stosowany. W każdym zmianowaniu można wyodrębnić od (...) okopowe lub motylkowe. Nie mają one wymagań odnośnie do terminu zbioru przedplonu, ale wymagają żyznej gleby

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

odżywcze oraz wymagań pokarmowych rośliny nawożonej. W uprawie ziemniaka zastosowanie znajdują zarówno nawozy mineralne, jak i organiczne. (...) 1. Przedstawiono orientacyjne wartości dawek nawozowych (kg/ha) w zależności od prognozowanego plonu bulw ziemniaka Tab. (...) ciemnieje, zarówno w stanie surowym jak i po obróbce termicznej. Negatywne skutki przynosi także przenawożenie potasem,

Trzoda chlewna
Rozród trzody chlewnej - najważniejsze informacje

mogą pojawić się problemy z kryciem, porodem oraz odchowem prosiąt. Optymalna masa ciała knurków do krycia to (...) 2-3 doby występuje ruja właściwa. Głównym objawem wskazującym na optymalny termin pokrycia jest całkowity odruch tolerancji dla (...) lub inseminacja W rozrodzie trzody chlewnej można stosować metodę krycia „z ręki” - dopuścić

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki