Koniczyna perska - zastosowanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Koniczyna perska - zastosowanie

Rośliny pastewne
Jak uprawiać koniczynę perską? Poznaj najważniejsze zasady

W polskich warunkach klimatycznych koniczyna perska (Trifolium resupinatum) jest wielokośną, jednoroczną, jarą rośliną pastewną. Może również występować w formie ozimej. Wykorzystywana jest wyłącznie w uprawie polowej. Pochodzi z Persji i Afganistanu. Zalicza się do niej cztery populacje geograficzne: amerykańską, hiszpańską, irańską i portugalską. Do najważniejszych odmian botanicznych należy: typicum, suaveolens i clussi.

Koniczyna
Poznaj lecznicze właściwości i zastosowanie różnych gatunków koniczyny

koniczyna czerwona, koniczyna białoróżowa (szwedzka), koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) oraz koniczyna aleksandryjska. Uwaga! Zielonka z trawami na sianokiszonkę powinna być podsuszona do minimum 35 % suchej masy. (...) z doskonałych produktów paszowych, ale posiadają również wiele innych zastosowań. Ze względu na silnie rozbudowany system

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

koniczynę krwistoczerwoną oraz jednoroczną jarą koniczynę perską i saradelę. W mieszance z trawami zajmują one szczególne miejsce w płodozmianie, bo mają działanie strukturotwórcze. W pierwszym roku motylkowe wieloletnie rosną wolno i (...) w gospodarstwach, które nastawione są na produkcję warzyw. Zwykle mają zastosowanie na mniejszych powierzchniach; natomiast przeciwerozyjne –

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

w polskim klimacie umiarkowanym. Optymalna temperatura do tuczu przedstawicieli obu gatunków Helix aspersa została ustalona na 20°C (+/- 2°C). Dolna granica aktywności ślimaków afrykańskich oscyluje (...) to ił osadowy, który nie będzie ranić delikatnych ciał ślimaków. Każdą mieszankę przed zastosowaniem należy poddać dezynfekcji przez parowanie.   Światło

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

koniczna czerwona musi być pozbawione perzu. Jeżeli koniczyna ma być uprawiana jako wsiewka w zboża jare po okopowych, to należy po ich zbiorze wykonać orkę przedzimową na jesieni, zaś na wiosnę włókowanie lub bronowanie, a na glebach zlewnych – kultywatorowanie i bronowanie przedsiewne. Wałowanie należy zastosować wtedy, gdy wierzchnia warstwa roli

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

cm lub 40-50 cm.   Nawożenie makroelementami Koniczyna białoróżowa uprawiana w siewie czystym nie wymaga nawożenia azotowego, ponieważ pobiera azot z gleby oraz syntetyzuje go z powietrza za pomocą bakterii brodawkowych. Ewentualnie można zastosować nawożenie fosforem i potasem w dawkach: 35-60 kg P2O5/ha i 90-150

Koniczyna
Siew koniczyny - jak i kiedy? Zbiór najważniejszych informacji

Najpopularniejsze w uprawie pośród koniczyn są koniczyna czerwona i koniczyna biała, ale warte uwagi są również koniczyna białoróżowa (szwedzka), koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) oraz koniczyna perska. Stanowią one jedną z cenniejszych grup roślin występujących na łąkach i pastwiskach – dobre pasze zielonka, dlatego kwestia siewu nie powinna być nam obca.

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

azotu zaleca się po I pokosie, jeżeli w mieszance jest duży udział koniczyny. Topografia terenu również wpływa na potrzeby nawozowe łąk. W zależności (...) trzykośne należy nawozić w rocznej dawce 140–180 kg N/ha. Pierwszą dawkę (50%) należy zastosować na wiosnę po ruszeniu wegetacji, nie później niż w I dekadzie

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

ziemniaki, lucerna i żyto. Innymi dobrymi przedplonami są pszenica, rzepak, bobik i koniczyna. Ze względu na dużą ilość patogenicznych grzybów oraz pojawiania się identycznych chwastów (...) Na polu, którego nie zaorano jesienią, a wcześniej występowały na nim okopowe, należy zastosować agregat z aktywną broną bądź kultywatorem, a uprawę należy wykonać płytko

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

hodowli i gospodarstwie, z drugiej ‒ uciążliwym chwastem, atakującym uprawy buraków, kukurydzy, koniczyny i rzepaku ozimego. Charakterystyka Rajgas włoski rośnie luźnokępkowo. (...) i szybszą produkcją biomasy, a to z kolei przekłada się na szerokie spektrum zastosowania życicy.   Zastosowanie w hodowli bydła

Rośliny lecznicze
Nostrzyk żółty – chwast zaniedbanych pastwisk

na lekarstwo. Możliwe jest oczywiście mechaniczne, ręczne odchwaszczanie i niszczenie roślin jeszcze przed wykształceniem się strąków, ale zabieg ten jest czasochłonny i nie znajduje zastosowania w lucernie i koniczynie. W tym przypadku należy więc dołożyć wszelkich starań, żeby zawczasu zapobiec rozprzestrzenieniu się nostrzyka. Wykaszanie nieużytków, które znajdują się w pobliżu upraw

Rośliny lecznicze
Podbiał pospolity – lecznicza roślina, zwiastun wiosny i zasnuwający uprawy chwast

owocuje w koniczynach, lucernach oraz w innych zasiewach. Ma duże zdolności rozrostu, dlatego potrafi zasnuć rośliny uprawne.   Aby zlikwidować chwast, powinniśmy podjąć typowe dla odchwaszczenia dwuliściennych działania. Należy pamiętać, że chwasty w uprawie i w ogrodzie często wyrastają z nasion przyniesionych przez wiatr lub ptaki, wówczas możemy zastosować

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

przedplonu należą rośliny oleiste (rzepak), strączkowe (groch, bobik) oraz motylkowe drobnonasienne (np. koniczyna czy lucerna) oraz ich mieszanki z trawami. Do najgorszych przedplonów zalicza się (...) uprawie owsa jako przedplonu. Uprawa roli W zależności od zastosowanego przedplonu stosuje się inny sposób uprawy roli. Jeżeli pszenica ma być

Chwasty
Bodziszek drobny – niepozorny, lecz uciążliwy chwast

o czystość zbioru w plantacjach nasiennych. Szczególnie często pojawia się w zbożach, koniczynie, lucernie i lnie a w ostatnim czasie zaobserwowano wzrost poziomu zachwaszczenia bodziszkiem (...) można wykonać substancją dikamba w proporji 72-240 gram na hektar lub piroksysulam przy zastosowaniu 1200 gram na hektar. W kukurydzy i roślinach okopowych zastosowanie znajdzie

Chwasty
Cieciorka pstra – przebiegły chwast łąk i pastwisk

Nie opracowano szczegółowych progów szkodliwości cieciorki pstrej. Szczególnie często pojawia się w koniczynach i innych roślinach motylkowych, gdzie, w dużym zagęszczeniu, może znacznie utrudniać zbiór. (...) Przez wiele lat cieciorka była traktowana jako roślina lecznicza, znajdowała wiele zastosowań w medycynie ludowej i ziołolecznictwie. Napar na jej podstawie miał zastosowanie

Rośliny lecznicze
Niezapominajka polna. Urocze, drobne kwiatki to zmora niejednego rolnika!

z użyciem herbicydów trzeba powtórzyć. Przy uprawie zbóż jarych zaleca się zastosowanie, np. Sekatora 125 OD. W uprawach buraka cukrowego można przeprowadzić odchwaszczanie preparatem doglebowymi Venzar 500 SC. Oprócz tego, w celach ochronnych, powinno się czyścić nasiona uprawne, np. koniczyny, bronować zasiewy ziemniaków i wprowadzić mieszanki pastewne do płodozmianu.

Chwasty
Przetacznik perski – przybyły z Azji chwast o uroczych niebieskich kwiatkach

kiełkowania do 50 lat. Profilaktyka i zwalczanie Przetacznik perski jest powszechnym chwastem zbóż, rzepaku i upraw okopowych. Jako roślina jednoroczna nie (...) fluroksypyr, jodosulfuron metylosodowy, mezotrion, pirydat i sulkotrion. W uprawach grochu i ziemniaków można zastosować: Besagran 480 SL, Mac-Bentazon 480 SL, Wolof A, B, C 480

Czosnek
Jak nawozić czosnek, by osiągnąć wysoki plon? Zapoznaj się z naszymi radami

przez grzyby. Dobrze sprawdzą się także stanowiska po wszelkiego rodzaju zbożach (z wyjątkiem owsa), zielonych roślinach, jak trawa, koniczyna czy lucerna, a także po pomidorach czy fasoli. Dla czosnku sadzonego jesienią najlepiej zastosować przedplon w postaci roślin wcześnie schodzących z pola. Zalecana dawka dobrze rozłożonego obornika pod ich uprawę

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

znany już był w starożytnym Egipcie, Mezopotamii i Rzymie. Persowie również uprawiali go do celów spożywczych i (...) być oczyszczone z chwastów. Dobrym przedplonem dla czosnku ozimego są koniczyna, lucerna, sałata czy inne rośliny wcześnie (...) – 3 tygodnie przed sadzeniem czosnku. Nie należy przed zastosowaniem preparatu wykonywać zabiegów uprawowych. Rozcieńczać w

Gleby
Rędziny – powstałe z wapieni, żyzne gleby. Dowiedz się, jak je uprawiać!

mniej trwałe próchniczo-mineralne. Dzięki temu ziemia jest stosunkowo żyzna i często znajduje zastosowanie w rolnictwie, nadaje się pod uprawę wielu roślin. Często rędziny porastają krzewami (...) do szybkiego wysychania latem i zatrzymywania wody wiosną. Największe plony na nich dają koniczyny, lucerna i buraki cukrowe. Rędziny powstałe na tak zwanych wapieniach czystych

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

Zielonki z upraw polowych to głównie zielonki z motylkowatych takich jak: koniczyna czerwona, esparceta oraz lucerna i traw tj. kukurydza, owies, żyto, tymotka. (...) przemysłu spożywczego oraz owocowego W dawkach pokarmowych dla koni dość duże zastosowanie mają produkty uboczne przerobu buraków takie jak; wysłodki mokre buraczane, wysłodki

Rośliny lecznicze
Rdest ostrogorzki – trujący dla bydła chwast o pieprzowym smaku

kwaśnie, bogate w azot. W uprawach zachwaszcza przede wszystkim koniczynę, ziemniaki i wilgotne ścierniska. Charakterystyka (...) ostrogorzki jest rośliną trującą. Zawiera flawonoidy: hiperozyd, ramnetynę, rutozyd, kwercetynę, persykarynę, izokwercetynę, garbniki, saponiny, a także kwas (...) OD, Alister Grande 190 OD. W koniczynie natomiast możemy zastosować Basagran 600 SL.  

Pszczoły
Pyłek pszczeli - właściwości i zastosowanie pyłku kwiatowego

apiterapii (leczeniu rozmaitych schorzeń produktami pszczelimi). Dzięki właściwościom przeciwzapalnym pyłku kwiatowego jej zastosowanie jest bardzo szerokie. Pyłek dobrze wpływa na układ pokarmowy, regulując pracę jelit (...) klon polny, jeżyna; czerwiec – sierpień, wrzesień: słonecznik, facelia, chaber bławatek, koniczyna łąkowa, białoróżowa i biała. Poławianie pyłku należy przerwać pod

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

ale niestety dość ubogą w białko, które należy uzupełniać. Dobrą metodą jest zastosowanie 1 kg mocznika na tonę zielonej masy. Mocznik zwiększa ilość białka ogólnego (...) stosuje się również rośliny okopowe. Jednak ich wadą jest niemożność długookresowego przechowywania i koniczność rozdrabniania. Dobre wyniki produkcyjne można osiągnąć stosując świeże lub suszone wysłodki

Truskawki
Doradzamy, jak uprawiać truskawki, by cieszyć się obfitym zbiorem

czy powój. Najlepszym na to sposobem jest zastosowanie przedplonu. Przedplon Najefektywniej zwalczyć chwasty trwałe pomogą nam rośliny zbożowe, korzeniowe, kapustne lub motylkowe. Rośliny wieloletnie, podobnie jak sprzyjająca grzybom wywołującym choroby uprawa pomidorów, ziemniaków i ogórków, nie stanowią dobrego przedplonu. Trawy, koniczyna czy lucerna uprawiane przed truskawkami, sprzyjają

Choroby drzew i krzewów
Zwalczamy najgroźniejsze choroby brzoskwiń!

przez wiele chorób. Wielu z nich można uniknąć albo je ograniczyć przez zastosowanie właściwych zabiegów agrotechnicznych, odpowiedniego doboru odmian, starannej uprawy oraz wyboru dobrego stanowiska (...) Mączniak prawdziwy brzoskwini Czynnikiem chorobotwórczym jest grzyb Sphaerotheca pannosa var. persicae. Zimuje na pędach i pąkach w postaci grzybni i otoczni z

Choroby warzyw
Antraknoza – ekspansywna choroba wielu roślin. Objawy i zwalczanie

W czasie wystąpienia pojedynczych zakażonych pędów, należy szybko usunąć zainfekowaną roślinę. Zauważywszy rozprzestrzenianie się choroby w koniczynie, natychmiast należy rozpocząć możliwie najszybsze koszenie, rezygnując ze zbioru nasion, i bardzo dokładnie wygrabić resztki. Jeżeli jednak, mimo zastosowania wszystkich odpowiednich środków profilaktycznych i przy zachowaniu całkowitej ostrożności, antraknoza będzie pojawiała się na kolejnych

Chwasty
Jak zwalczać czerwca rocznego, niepożądanego gościa pastwisk? Podpowiadamy!

góry po rygiel dolny. Zachwaszcza pola uprawne, głównie zboża ozime, jare oraz koniczynę, kukurydzę, rośliny strączkowe, trawy i uprawy okopowe, w tym przede wszystkim uprawy (...) i żółciopędne. Dodatkowo oczyszcza organizm z toksyn i hamuje stany zapalne. W ziołolecznictwie zastosowanie mają liście tej rośliny, z których można sporządzić napar. Picie go

Rośliny lecznicze
Natrętny powój polny. Prezentujemy sposoby walki z tym chwastem!

odporne na toksyczne związki zawarte w wilcu.   Zastosowanie Dawniej powój polny był rośliną wykorzystywaną w medycynie ludowej. Ze (...) materiału siewnego, używaniu dobrze rozłożonego obornika, wprowadzeniu do płodozmianu wieloletnich roślin pastewnych, np. koniczyny. Ważne przy tym, by nie uprawiać warzyw okopowych, ponieważ tego typu

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

najczęściej wykorzystywanych należy; lucerna mieszańcowa, koniczyna czerwona, biała, perska, białoróżowa, inkarnatka, komonica zwyczajna, esparceta, nostrzyk, przelot. Do produkcji zielonek z roślin strączkowych można uprawiać łubin żółty, wąskolistny, biały, bobik, peluszkę, (...) i wpływa znacząco na smakowitość pasz. W żywieniu zwierząt zastosowanie również odnalazła brukiew, cykoria oraz rzepa.

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

na trawiastych placach. Można ją również spotkać w sadach. Jest konkurencyjna dla koniczyn i zbóż. Uprawa życicy trwałej na paszę i zbiór (...) 160–200 kg K2O/ha. Dawki azotu można podzielić, a nawozy fosforowe i potasowe wystarczy zastosować pod koniec jesieni. Użytkowanie Życica trwała wykorzystywana

Rośliny lecznicze
Pięciornik gęsi - opis, zwalczanie i właściwości

chemiczny, powinniśmy sięgnąć po preparaty, które w swoim składzie mają glifosat. W koniczynach, lucernach i trawnikach można używać ich punktowo, kierując bezpośrednio na siewkę czy (...) Ze względu na swój skład był wykorzystywany w medycynie ludowej, obecnie również znajduje zastosowanie w ziołolecznictwie. Początkowo wykorzystywano jego ziele i kwiaty do robienia naparów

Chwasty
Natrętne tobołki polne. Podpowiadamy, jak wygrać z tym chwastem

zachwaszcza rośliny okopowe, zboża (głównie jare, w ozimych pojawia się sporadycznie), kukurydzę, koniczyny i inne rośliny motylkowe. Duże szkody powoduje w rzepaku, gdzie jest nośnikiem (...) wykonywać w bardziej zaawansowanych rozwojowo etapach wzrostu roślin.   Zastosowanie Znane medycynie ludowej od wieków tobołki polne, miały szereg

Kury nieśne
Pielęgnacja kur niosek – przedstawiamy różne rodzaje chowu i dbania o drób

rozwinięta w Polsce i całej Unii Europejskiej na szeroką skalę. Znajdują one zastosowanie w przeróżnych gałęziach przemysłu spożywczego i charakteryzują się ogromną wartość odżywczą. Zawierają (...) dokładnie przeczytać ulotkę, aby nie spowodować zatruć). Przez pierwsze dni po wykluciu przemieszczanie personelu pomiędzy ptakami starszymi a młodymi powinno być ograniczone do minimum.

Rośliny lecznicze
Babka zwyczajna – chwast pastwisk i upraw wieloletnich

gliniaste oraz zasobne w azot. Często można ją spotkać w sąsiedztwie lucerny, koniczyny, na wilgotnych ścierniskach żytnich oraz w innych uprawach wieloletnich. Występuje na intensywnie (...) uprawie, powinno się dbać o czystość materiału siewnego.   Zastosowanie w ziołolecznictwie Babka zaliczana jest do roślin leczniczych. Znana

Chwasty
Jasnota różowa – niepozorna, ale trująca dla bydła roślina!

gliniaste. Zachwaszcza zboża ozime, rośliny strączkowe, kukurydzę, rzepak, buraki oraz koniczynę. Charakterystyka Jasnota różowa (Lamium amplexicaule) należy do rodziny (...) zawierających: bifenoks, chlomazon, chlorydazon, glufosynat amonowy, MCPA, propyzamid, pirydat, topramezon, triklopyr. Dolistnie możemy zastosować na przykład: Mustang Forte 195 SE, Huzar Activ 387 OD lub

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

na gruntach ornych, a gatunkami szczególnie polecanymi są: lucerna mieszańcowa i siewna, koniczyna czerwona i inkarnatka. Trawa najlepiej plonuje przez 2- 3 lata od wysiewu. (...) jej intensywność krzewienia oraz zdolności konkurencyjne o światło. Powyższe parametry wykluczają poniekąd możliwość zastosowania jęczmienia jarego. Najlepsza ochronę kostrzewie zapewnia pszenica jara. Pszenżyto jare, owies

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

t/ha. Rośliny motylkowate drobnonasienne Do roślin motylkowatych drobnonasiennych zaliczamy rutwicę wschodnią, esparcetę siewną, lucernę mieszańcową i siewną, komonicę zwyczajną, seradelę, koniczynę białą, czerwoną oraz perską. Są one cennymi roślinami pastewnymi, które dostarczają wysokobiałkowej paszy zwierzętom. Zbierane w późnych fazach rozwojowych zawierają dużo włókna i są mniej strawne,

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

formie ozimej. Powierzchnia uprawy spracety w Polsce jest mniejsza niż koniczyny czerwonej czy lucerny. Wynika to z faktu, że wytwarza ona mniejszy plon (...) stosowania dodatkowego nawożenia azotowego. Przy uprawie wsiewki w zbożową roślinę ochronną należy przedsiewnie zastosować około 60 kg N/ha. Pielęgnacja Chwasty w

Rośliny lecznicze
Bluszczyk kurdybanek - opis, występowanie i zwalczanie

na poziom zbieranego plonu. Najbardziej szkodliwe jest jednak pojawienie się kurdybanka w koniczynach, na łąkach i na pastwiskach. Ze względu na gorzki smak olejków eterycznych, (...) Wykorzystanie Bluszczyk kurdybanek to roślina lecznicza o bardzo szerokim zastosowaniu. Wyciąg z niego bywa dodatkiem do syropów na kaszel ze względu

Chwasty
Bniec biały - charakterystyka, występowanie i zwalczanie

tam kłopot. Więcej zachodu mają z nim właściciele upraw wieloletnich – zwłaszcza koniczyny i lucerny, gdzie rozwija się przez dłuższy czas i może zimować w (...) Pomimo swojego ładnego wyglądu, roślina po zerwaniu jest zbyt nietrwała, żeby znaleźć zastosowanie w bukieciarstwie.

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

dużej koncentracji energii.  Najekonomiczniej wychodzi stosowanie odpowiednio przygotowanych pełnoporcjowych mieszanek.  Zdania odnośnie zastosowania pasz granulowanych są podzielone. Niektóre źródła wskazują na ich pozytywne efekty w (...) żywieniu indyków młodych zaleca się podawanie drobno pociętej sieczki z traw, lucerny i koniczyny.   Tucz ekstensywny (przyzagrodowy) jest w Polsce

Pszczoły
Rojenie pszczół - zdradzamy metody skutecznego zapobiegania

zakwitających w pierwszej dekadzie czerwca – maliny, robinii, akacjowej, kruszyny pospolitej bądź koniczyny białej. W takich warunkach pszczoły lepiej znoszą przerwę w pożytku głównym. W (...) na węzie, i podkarmić. Jeśli rójka nastąpiła w okresie poprzedzającym pożytek letni, można zastosować ramki z suszem. Zapanowanie nad rojem znacznie ułatwi wymiana matek w

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

warzyw są substancje pochodzenia naturalnego. Już na etapie przygotowanie podłoża najlepiej jest zastosować obornik. Prawidłowo powinien on zostać przekopany na jesieni w miejscu, gdzie mamy (...) się „zmęczenia” gleby. Jako nawozów zielonych używa się roślin z rodziny motylkowatych np. koniczyny, łubinu czy wyki. Rośliny te dodają przede wszystkim azotu do zasobności

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki