Nawożenie mineralne ziemniaków

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Nawożenie mineralne ziemniaków

Ziemniaki
Jaki nawóz pod ziemniaki? Nawożenie organiczne, mineralne i przykładowe nawozy

Jak powszechnie wiadomo, aby obliczyć dawki nawozowe musimy przewidzieć potrzeby pokarmowe rośliny oraz znać zasobność gleby – pomoże nam w tym analiza chemiczna próbek pobranych z ornej warstwy. Przed nawożeniem musimy uregulować odczyn gleby, ziemniak najlepiej rośnie przy pH=5,5-6,0. Wapnowanie może być zastosowane 2-3 lata przed sadzeniem ziemniaków, gdyż świeże wapno sprzyja porażeniu bulw parchem.

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

i jakości plonu bulw jest nawożenie ziemniaków. Wielkości dawek nawozowych muszą być dostosowane do zasobności gleby w poszczególne składniki odżywcze oraz wymagań pokarmowych rośliny nawożonej. W uprawie ziemniaka zastosowanie znajdują (...) rośliny nawożonej. W uprawie ziemniaka zastosowanie znajdują zarówno nawozy mineralne, jak i organiczne. Poniższy

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

Soja wykazuje duże wymagania względem nawożenia mineralnego. Stosowane dawki nawozów fosforowych i potasowych powinny wynosić 60-80 kg P2O5/ha i 120-160 kg K2O/ha. Można je wysiewać jesienią lub wiosną. Soja wykazuje małe wymagania względem azotu, ponieważ ściśle współżyje z bakteriami brodawkowymi wiążącymi wolny azot z powietrza. Bakterie te mogą

Czosnek
Jak nawozić czosnek, by osiągnąć wysoki plon? Zapoznaj się z naszymi radami

jak ważne jest prawidłowe zaplanowanie nawożenia i dobór odpowiednich środków. Przedplon Przed planowaną uprawą czosnku, na stanowisku najlepiej uprawiać warzywa nawożone obornikiem, wśród których wskazać można (...) nawóz stosuje się jesienią roku poprzedzającego. Nawożenie mineralne Uzupełnienie nawożenia obornikiem lub

Pomidory
Nawożenie pomidorów bez tajemnic!

osiągnąć zadowalające plony, konieczne jest nawożenie pomidorów, zwłaszcza w przypadku mniej zasobnych w składniki odżywcze gleb. Może się okazać, że w naszym ogródku wystarczające będzie zastosowanie nawozu naturalnego. Jednak niektóre (...) o tym, że pomidory nie powinny być sadzone po ziemniakach lub w ich sąsiedztwie. Powodem jest

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

w jej uprawie pozostaje niewątpliwie nawożenie mineralne. Pszenica jara plonuje nieco niżej w porównaniu do formy ozimej. Jednak ich wymagania pokarmowe są zbliżone. Wszystko za sprawą słabiej rozwiniętego systemu korzeniowego sięgającego płycej oraz krótszego okresu wegetacji w odniesieniu do pszenicy ozimej. Forma jara charakteryzuje się dużą wrażliwością na wczesnowiosenne susze,

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

wyki ozimej z żytem mogą być jęczmień, owies oraz ziemniaki wczesne. Często uprawa wyki musi być upraszczana (...) wynosić 15 cm, a głębokość przykrycia 4 cm.            Nawożenie Optymalne dawki nawozów potasowych (...) masę różni się od uprawy na nasiona ilością nawożenia mineralnego. Nawożenie azotowe stosuje się w ilości

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

kostrzewy czerwonej jest stosowanie obfitego nawożenia mineralnego. W tabeli 1. Przestawiono orientacyjne wielkości dawek nawożenia mineralnego kostrzewy łąkowej z uwzględnieniem kierunku użytkowania i terminu ich aplikacji. Źródło: Na podstawie danych Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z. o. o. Dzięki wysiewie kostrzewy łąkowej w mieszankach z roślinami motylkowymi

Ziemniaki
Kiedy sadzić ziemniaki? Zdradzamy idealne terminy sadzenia bulw. Zobacz!

się orkę głęboką, a w wiosennym stosuje się włókę, kultywator i bronę. Ziemniak wczesny uprawia się w drugim roku po oborniku, który stosowany jest jesienią (...) w dawce 25-30 ton na 1 hektar. Zaleca się ponadto uzupełnienie nawozów organicznych nawożeniem mineralnymnawożenie torfowo-potasowe jesienią w dawkach ok. 100 kg P2O5

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

której najbardziej kłopotliwym elementem jest nawożenie mineralne. Rzepak to roślina o wysokich wymaganiach pokarmowych. Jej plony w naszym kraju są niskie, tzn. stanowią zaledwie połowę tego, co rzeczywiście można zebrać. W latach dobrych, kiedy panują korzystne warunki pogodowe, rolnicy uzyskują nawet do 40 dt/ ha. Niestety, zbyt niska zasobność w

Choroby warzyw
Uwaga na zarazę ziemniaka – szybko rozwijającą się chorobę wegetacyjną i przechowalniczą!

je glebą i dobierać odmiany o większej odporności. Po posadzeniu ziemniaków należy stosować odpowiednią agrotechnikę, polegająca na racjonalnym nawożeniu mineralnym oraz wykorzystaniu nawozów (...) odporności. Po posadzeniu ziemniaków należy stosować odpowiednią agrotechnikę, polegająca na racjonalnym nawożeniu mineralnym oraz wykorzystaniu nawozów fosforowych, potasowych i azotowych z uwzględnieniem odczynu

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

dla gatunków następczych. Dobrym przedplonem są także ziemniaki wczesne i średnio wczesne. Jednak ze względu (...) ten pozwoli roślinom na wyrównane i szybkie wschody. Nawożenie Regulacja odczynu gleb (...) Metodyka integrowanej ochrony żyta dla producentów. Nawożenie mineralne Spośród wszystkich gatunków zbóż

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

oraz produkujących mleko czy wełnę są ubogie w składniki mineralne. Obornik to nawóz naturalny powstający ze (...) koński, owczy czy drobiowy. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje z zakresu nawożenia obornikiem. Skład obornika (...) Dobrym terminem jest stosowanie obornika przed sadzeniem ziemniaków lub siewem kukurydzy. Niestety wtedy niskie

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

i przy zastosowaniu odpowiednio dobranego nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego nie można uprawiać na glebach torfowych i murszowych, ponieważ górne warstwy tych gleb w czasie zimy ulegają ruszaniu. Jednak jeżeli zostaną one wcześniej przygotowane pod zasiew to można na nich uprawiać rzepak jary. Na glebach ciężkich rzepak można wysiewać po przedplonach,

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

gleby, znacznie podnoszą jej kulturę. Dobrym przedplonem są także ziemniaki uprawiane na oborniku, zbierane stosunkowo wcześnie (1. (...) chwastów charakterystycznych dla upraw w monokulturze. Problematyczne staje się także nawożenie mineralne oraz wzrastająca konkurencja pomiędzy gatunkami (...) W tabeli 1. przedstawiono zalecane dawki nawozów mineralnych (kg/ha )dla osiągnięcia szacunkowych plonów (kolumna

Nawożenie drzew i krzewów
Zasady prawidłowego nawożenia jabłoni krok po kroku

jeśli zdecydowaliśmy się na dodatkowe nawożenie mineralne, to tego składnika powinniśmy dostarczać w pierwszej kolejności. Po 3-4 latach powinniśmy dołączyć nawozy fosforowe i potasowe. Jako nawożenie uzupełniające lub odwrotnie – jako nawożenie zasadnicze, jeśli zależy nam na ekologicznej, przydomowej uprawie – powinniśmy zastosować nawóz organiczny, czyli obornik. Dla

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

nawożenie organiczne, braki należy uzupełniać nawożeniem mineralnym. Azot (N) działa na wzrost wegetatywny ogórka. Nadmiar tego pierwiastka powoduje opóźnienie owocowania i obniżenie jakości przetwórczej ogórka – puste komory nasienne u kwaszonych ogórków. Niedobór natomiast objawia się jasnozielonymi i niewyrośniętymi liśćmi oraz cienkimi i słabymi pędami. Rośliny są zahamowane

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

wynosi 250–520 kg/ha. Nawożenie mineralne powinno być dostosowane do rodzaju gleby i jej zasobności w składniki pokarmowe, sprawdzone po analizie chemicznej. Dla optymalnego wzrostu kapusty w 1 dm3 gleby powinno znajdować się 105–135 N (NO3 + NH4), 50–70 P, 160–210 K, 55–75 Mg, 700–1200 Ca.

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

się łagodniejszym klimatem. Wysiewu należy dokonywać po zbiorze wczesnych ziemniaków lub po jęczmieniu ozimym. Przerwy (...) można zaprawić nitraginą, która zawiera bakterie brodawkowe współżyjące. Nawożenie Nawożenie fosforowe powinno być (...) drugim roku. Jesienią bądź wczesną wiosną należy zastosować nawożenie mineralne P2O5 i K2O w takich samych

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

zasobności w fosfor i potas. Nawożenie mineralne zalecane jest w warunkach produkcyjnych, a wielkość dawek wynosi od 60 do 100 kg P2O5/ha i od 80 do 140 kg K2O/ha. Nawozy zawierające te składniki należy stosować przed orką przedzimową (jesienią) lub w trakcie przygotowywania pola pod zasiew (wiosną). Jednak wiosenne zastosowanie

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

pod osłonami stosuje się przeważnie nawożenie mineralne. W uprawie w gruncie pod folią lub szklarni można zastosować nawożenie organiczne – przed siewem, przed sadzeniem rozsady oraz pogłównie. Dawkę (...) korkowatością korzeni; Ph lub Pi – tolerancja na zarazę ziemniaka na pomidorze. Dla przykładu: odmiana Bekas

Papryka
Opisujemy uprawę papryki gruntowej. Koniecznie przeczytaj nasze porady!

  Zmianowanie, nawożenie, uprawa roli Papryka może być uprawiana po wszystkich roślinach z wyjątkiem papryki i ziemniaków. Uprawiana jest zazwyczaj w pierwszym roku po oborniku (...) na glebach bogatych w próchnicę zalecane jest jedynie nawożenie mineralne. Do zapewnienia dobrego rozwoju papryki w

Czosnek
Uprawa czosnku zimowego, czyli wszystko od jesiennego siewu po lipcowy zbiór

wcześniej rosły warzywa uprawiane na oborniku – kapustne, ziemniaki, seler czy ogórki. To, czego bezwzględnie powinniśmy (...) sadzeniem. Ostatni krok, to nawożenie. Poza obornikiem, którym nawozi się rośliny uprawiane w przedplonie, stosuje się także nawozy mineralne, zgodnie z poniższymi zaleceniami. Zalecane dawki nawozów

Gleby
Sprawdzamy odczyn gleby i podpowiadamy sposoby pielęgnacji gruntów

skał o kwaśnym odczynie. Dodatkowo nawożenie mineralne gleb i duże opady mają silny wpływ na ustalenie się poziomu kwasowości. W mniejszym stopniu zależy on od klimatu i sposobu użytkowania. (...) zupełnie innych warunkach. Na glebach nieco kwaśnych można uprawiać ziemniaki, żyto i pszenżyto – ich dolna

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

brak płodozmianu i zbyt intensywne nawożenie mineralne. Jeśli jeden gatunek jest uprawiany na danym stanowisku przez kilka lat, gleba traci całkowitą wartość. Proces jej zmęczenia określa się od nazwy rośliny, np. wyburaczenie, wylucernienie, wyziemniaczenie, wyogórczenie – to tzw. choroby płodozmianowe.   Zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

Można stosować przedsiewne i pogłówne nawożenie mineralne, a jego ilość jest uzależniona od zasobności stanowiska. Przedsiewnie można stosować 30–40 kg N/ha, 30–70 kg P2O5/ha i 40–100 kg K2O/ha, zaś w latach pełnego użytkowania nawożenie powinno wynosić: 100–120 kg N/ha, 100–120 kg P2O5/ha i 160–200 kg K2O/ha. Dawki azotu można podzielić,

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

i niektóre produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego takie jak pulpa ziemniaczana, wysłodki buraczane i wywar gorzelniany. Różnią się (...) najmniej pracochłonne. Głównym zadaniem przy nich jest regularne koszenie, ewentualne nawożenie i dosiewanie. Plon z upraw polowych (...) wody, mają duże stężenie łatwo przyswajalnych witamin i składników mineralnych. Białko zawarte w zielonkach jest doskonałej

Inne warzywa
Uprawa bakłażana - smacznego warzywa ozdobnego o właściwościach leczniczych

40 t/ha). Nawożenie organiczne uzupełniamy nawożeniem mineralnym w oparciu o analizę chemiczną podłoża. Nawożenie azotem przeprowadzamy po 3-4 tygodniach od posadzenia rozsady, a drugi raz po rozpoczęciu zawiązywania owoców – 10 g saletry amonowej na 1 m2. Na początku kwitnienia stosujemy również nawożenie potasem, siarczanem potasu w dawce

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

odmianę, wysoki i wyważony poziom nawożenia mineralnego, wielozabiegową walkę z agrofagami. Jednak utrzymujące się wysokie ceny nasion, a także możliwość kontraktacji rzepaku sprawia, że uprawa rośliny cieszy się wśród Polaków coraz większą popularnością.     Autor:                                                                                       

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

t/ha. Przykładowe dawki mineralnego nawożenia buraka pastewnego przedstawiono poniżej: Źródło: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010; Szczegółowa uprawa roślin, tom 1.   Siew Opóźnienie terminu siewu buraka pastewnego skutkuje nie tylko obniżeniem plonowania roślin,

Seler
Jak prawidłowo uprawiać seler? Odpowiadamy!

nawożenie organiczne powinno się uzupełnić nawożeniem mineralnym. Aby określić zapotrzebowanie gleby na poszczególne składniki, warto przeprowadzić jej analizę chemiczną. Jeśli jednak w przypadku niewielkiej uprawy miałoby się to okazać nierentowne, (...) się orkę pługiem lub zbiór maszyną przeznaczoną do zbioru ziemniaków lub buraków. Seler z

Jeżyna
Uprawa jeżyny bezkolcowej – prosta pielęgnacja i jeszcze łatwiejszy zbiór

bardzo dużo witaminy C, a także pektyny i sole mineralne. Mogą być spożywane na świeżo, mrożone, używane (...) wymagania Nie zaleca się uprawiania jeżyn po pomidorach, ziemniakach, papryce, malinach i truskawkach przez co (...) należy podać obornik w dawce 40 t/ha i zaorać. Nawożenie mineralne ustala się na podstawie analizy

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

poziom próchnicy jest niewielki i nie jest ona źródłem minerałów i składników odżywczych dla roślin uprawnych. Dodatkowo (...) kwaśny lub bardzo kwaśny odczyn, ale można doprowadzić je odpowiednim nawożeniem do poziomu około neutralnego. Na niezagospodarowanych (...) uprawiać na nich zboża różnego typu, również mieszankę, rzepak, ziemniaki i buraki. Największa część

Rabarbar
Uprawa rabarbaru. Kwaskowate i orzeźwiające warzywo idealne na wiosnę!

Oprócz tego zalecane jest coroczne nawożenie mineralne, które przeprowadza się po zbiorze liści, czyli zwykle w czerwcu, lipcu lub jesienią. Nawozy potasowe i fosforowe stosuje się we wrześniu, a azotowe dwukrotnie w ciągu roku: po zakończeniu wegetacji i wczesną wiosną. Z nawozów mineralnych polecane są preparaty potasowe i sole wysokoprocentowe,

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

znajdziemy też niewielkie ilości włókna surowego, tłuszczu surowego, soli mineralnych oraz witaminy B1 i B2. Może też (...) że sadzenie rozsad najlepiej wykonywać w wilgotną glebę. Nawożenie Brukiew bardzo dobrze reaguje (...) wykopania korzeni z gleby można użyć elewatorowej kopaczki do ziemniaka.

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

do przesuszenia gleby. Nawożenie mineralne powinno być dobrane zgodnie z wykonaną wcześniej analizą gleby. Standardowo dla prawidłowego wzrostu selera w 1 dm3 gleby powinno znajdować się 60–120 mg N–NO3, 60–80 mg P, 170–200 mg K. Nawozy potasowe i fosforowe wysiewa się jesienią pod orkę. Zaleca się

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

ogórków, pomidorów, roślin kapustnych i ziemniaków. Nawożenie Przed sadzeniem należy zastosować obornik lub kompost. Nawożenie mineralne powinno być dostosowane do uprzednio wykonanej analizy chemicznej gleby oraz (...) Przed sadzeniem należy zastosować obornik lub kompost. Nawożenie mineralne powinno być dostosowane do uprzednio wykonanej

Pomidory
Sadzenie pomidorów. Przedstawiamy krótki poradnik

pomidory wrażliwe są na zarazę ziemniaka, nie powinno się ich sadzić także po tym warzywie, ani w jego sąsiedztwie. Przed nawożeniem powinno się przeprowadzić analizę chemiczną składu gleby, (...) jaką dysponujemy jest słabej jakości, powinniśmy rozważyć przeprowadzenie nawożenia mineralnego. Niedobór pierwiastków ma swoje

Pietruszka
Wszystko o uprawie pietruszki korzeniowej

oraz patogenów wywołujących choroby stanowiłaby uprawa pietruszki po ziemniakach, marchwi, pomidorach, cebuli, grochu lub czosnku, której (...) planowaną uprawą pietruszki należy przeprowadzić jesienne nawożenie organiczne w postaci obornika w dawce 20-30 ton na hektar, które także powinno się uzupełnić nawożeniem mineralnym. Aby określić zapotrzebowanie gleby na poszczególne

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

jest najczęściej w stanie świeżym. Należy pamiętać o odpowiednim nawożeniu azotowym, gdyż w przypadku nadmiernego dawkowania azotu (...) porażenia przez połyśnicę marchwiankę. Dobry przedplon stanowią warzywa kapustne, cebulowe, ziemniaki i zboża. Nawożenie (...) P, 100–120 K, 60–80 Mg oraz 1500–3000 Ca. Nawożenie mineralne należy przeprowadzić w zależności od zasobności

Inne warzywa
Uprawa cukinii – przedstawiamy wymagania tego plennego i zdrowego warzywa

rozłożonym kompostem. Nawożenie organiczne uzupełniamy nawożeniem mineralnym. Nawozy azotowe podajemy w dwóch dawkach przedsiewnie i pogłównie, natomiast fosforowe i potasowe całościowo przedsiewnie. Warto dokarmiać dolistnie cukinię wieloskładnikowymi nawozami, dobrze reaguje na ten sposób nawożenia. Ważna jest również regulacja liczby kwiatów i zawiązków. Nie możemy pozwalać na zawiązywanie się

Rośliny pastewne
Łubin żółty - roślina o dużym znaczeniu gospodarczym. Dowiedz się, jak go uprawiać!

żółty nie wymaga zbyt dużego nawożenia mineralnego, ponieważ jest w stanie pobierać z gleby trudno dostępne składniki pokarmowe. W zależności od przewidywanego plonu powinien być nawożony 15–30 kg P2O5/ha oraz 15–30 kg K2O/ha, najlepiej na jesieni przed orką przedzimową. Nie wymaga on nawożenia azotowego, ponieważ żyje w symbiozie z bakteriami

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

czy nawozów zielonych, oraz stosowanie nawożenia mineralnego. W suchych okresach gleby należy również dodatkowo nawadniać. Gleby ciężkie odznaczają się małą porowatością powietrzną – posiadają niewiele makroporów i są trudno przepuszczalne. Ich właściwości poprawia się poprzez stosowanie nawożenia organicznego, wapnowania i uprawę roślin motylkowatych. Należy też stosować zabiegi agrotechniczne,

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

w skrobię (40%), dzięki czemu mogą być cennym substytutem ziemniaków w diecie. Wśród makroelementów dominują: potas, fosfor, (...) uprawowe ograniczają się wyłącznie do włókowania i bronowania. Nawożenie Soczewica wymaga sporej ilości (...) soczewicy generuje wysokiej jakości materiał siewny (40%) i  nawożenie mineralne (27%).  

Groch
Groch jadalny - najważniejsze informacje o odmianach, siewie i uprawie

trzecim roku po oborniku. Planując mineralne nawożenie opierajmy dawki o analizę chemiczną gleby. Podobnie jak fasola, ma małe zapotrzebowanie na azot ze względu na symbiozę z bakteriami, jednak ma także nieduże wymagania w stosunku do fosforu i potasu – standardowo w 1 dm3 gleby powinno znajdować się 125-175 mg K

Pomidory
Pielęgnacja i wymagania pomidorów. Tu znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o ich uprawie

Wymagania: nawożenie Strategię nawożenia mineralnego opracowuje się na podstawie przeprowadzonej analizy chemicznej składu gleby. Jeśli jednak na naszej glebie jest to nieopłacalne, na przykład ze względu na jej niewielki rozmiar, obserwacja roślin wiele powie nam o ewentualnych niedoborach. Brak fosforu lub jego niewystarczająca ilość objawia się zahamowaniem wzrostu

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

bezwęglanowe, których głównym składnikiem jest kwarc, a proporcja minerałów ilastych jest stosunkowo niewielka. Są bardzo silnie (...) wyłącznie za pomocą CaCO3 i wzmożone nawożenie minerałami. Najczęściej należą do 7 kompleksu rolnego, co oznacza poziom żytni bardzo słaby i klasyfikuje się je do VI klasy bonitacyjnej. Można uprawiać

Choroby warzyw
Werticilioza poraża liście! Oto wskazówki jak rozpoznać i zwalczyć tę chorobę

całej plantacji. Zapobieganie Aby zapobiec werticiliozie należy zmniejszyć nawożenie mineralne – zwłaszcza azotem. Należy również pamiętać o systemie płodozmianowym – roślin (...) całej plantacji. Zapobieganie Aby zapobiec werticiliozie należy zmniejszyć nawożenie mineralne – zwłaszcza azotem. Należy również pamiętać o systemie płodozmianowym – roślin

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki