Obora dla krów mlecznych

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Obora dla krów mlecznych

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

Hodowla krów mlecznych ma ogromne znaczenie w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku zanotowano 5,7 mln bydła, w tym 2,4 mln to krowy mleczne. Pogłowie bydła w ostatnich latach charakteryzowało się tendencją spadkową.

Bydło mleczne
Obora wolnostanowiskowa - zalety i wady rozwiązania

Krowy mleczne utrzymywane są w dwóch systemach , uwięziowym i wolnostanowiskowym. Obora wolnostanowiskowa to budynek, w którym krowy utrzymywane grupowo mogą się swobodnie przemieszczać. W każdej oborze tego typu są wydzielone strefy legowiskowa, paszowa i gnojowa.

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

Chęć modernizacji budynków inwentarskich wykazuje coraz więcej gospodarstw rolnych. Wynika to przede wszystkim z dążenia rolników do spełnienia wymogów Unii Europejskiej w tym zakresie. Duży nacisk kładziony jest tu na dobrostan zwierząt. Nowe technologie produkcji także wymuszają wprowadzanie zmian.

Bydło mleczne
Jakie są sposoby określania wieku, masy ciała i kondycji u bydła?

budowę. Ocena kondycji krów mlecznych Oceny kondycji krów mlecznych dokonuje się korzystając ze wzoru (BCS-5) Wildmana (1982), który dzieli zwierzęta według pięciopunktowej skali na podstawie obecności rezerw energetycznych w postaci tłuszczu podskórnego. Oceny dokonuje się z dokładnością do 0,25 punktu. Krowy zapasione otrzymują 5 punktów, natomiast

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

utrzymywano tylko bydło mleczne lub mleczno-mięsne. Wołowina w sklepach pochodziła od wybrakowanych krów mlecznych, a cielęcina od bardzo młodych zwierząt. Obecnie w Polsce jest 5,7 mln sztuk bydła, rocznie produkowane (...) do wybiegów System alkierzowy dzieli się na obory wolnostanowiskowe i uwięziowe. W oborach uwięziowych

Bydło mięsne
Bydło opasowe - hodowla, systemy i rodzaje opasu

mięsno-mlecznym lub mleczno-mięsnym, typowe rasy mleczne i rasy mięsne. Cielęta do opasu pozyskuje się głównie z krzyżowań towarowych krów mlecznych (rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej) z buhajami ras mięsnych. W Polsce (...) około 600-800 g dziennie. W zimie bydło przebywa w oborze i jest żywione kiszonką z kukurydzy,

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

wpływa ona pozytywnie na wydajność mleczną krów. Rośliny seradeli pastewnej (Ornithopus sativus) najczęściej wykorzystywane są na paszę lub jako nawóz zielony, po przyoraniu na polu. W ich składzie zawarte jest (...) może być uprawiana po ziemniakach w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym i życie. Te rośliny

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla bydła mlecznego i mięsnego. Sprawdź, którą wybrać!

zachodzące w żwaczu. W przypadku krów mlecznych ważnym kryterium doboru pasz jest stadium laktacji. Niedobór energetyczny w okresie okołoporodowym grozi wystąpieniem ketozy. Dodatkowo w tym czasie znacząco spada apetyt. Im większa jest wydajność krowy tym dawka pokarmowa musi być bardziej skoncentrowana (zmniejsza się udział włókna). Aby zwiększyć ilość dostępnej energii

Bydło mleczne
Rasy bydła mlecznego - charakterystyka najlepszych

fryzyjska Rasa wysokowydajnych krów mlecznych najbardziej rozpowszechniona w Polsce, stanowi ponad 90% pogłowia bydła mlecznego. Jest to rasa o typowo mlecznym kierunku użytkowania. Umaszczenie krów zazwyczaj jest czarno-białe, sierść jest gładka i lśniąca. Krowy te należą do ras dużego kalibru, osiągają w kłębie 140-160 cm i

Bydło
Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

Bydło utrzymywane jest w oborach wolnostanowiskowych bądź stanowiskowych, czyli uwięziowych. System uwięziowy jest praktykowany w chowie bydła od dawna. Zapewnia indywidualne podejście i obserwację zwierząt podczas karmienia lub doju. Utrzymanie (...) buhaje są utrzymywane coraz rzadziej w oborach dla krów mlecznych. Większość samic unasienia się mechanicznie poprzez

Bydło mleczne
Bydło rasy simental - opis, charakterystyka i zalety

12-16 cieląt. Użytkowość mleczna Krowy simentalskie nie różnią się znacznie od krów wysokowydajnych np. rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Produkują w 305-cio dniowej laktacji mniej mleka, ale dzięki temu (...) pastwisk. Najwyższy procent tłuszczu zaobserwowano u krów utrzymywanych w oborze uwięziowej. Mleko simentali charakteryzuje

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

65 dni). Za najlepsze przedplony w uprawie facelii uważa się okopowe na oborniku oraz zboża. Zabiegi uprawowe Uprawa na nasiona wymaga (...) Skarmianie zwierząt kiszonką czy zielonką facelii w połączeniu z innymi roślinami poprawia wydajność mleczną krów. Z powodzeniem może być wykorzystywana jako substytut strączkowych. Użytkując roślinę

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

żywienia zwierząt opasowych, a nie krów mlecznych. Jest roślina dwuletnią, która może być wysiewana bezpośrednio do gleby lub sadzona z rozsady. W pierwszym roku jej uprawy wytwarza korzeń (...) fosforu 30–70 kg P2O5/ha, a potasu 80–200 kg K2O/ha. Obornik należy stosować bezpośrednio pod brukiew w

Rośliny lecznicze
Gwiazdnica pospolita – uporczywy chwast terenów wilgotnych

przez bydło, korzystnie wpływa na mleczność krów i kóz, ale wystrzegać się jej powinny owce, gdyż większe ilości rośliny powodują u nich zaburzenia trawienia. Liczne nasiona chętnie zjadane są przez dzikie ptactwo i mogą być używane jako pasza dla kurcząt i indyków. Zwalczanie chemiczne i mechaniczne

Chwasty
Gwiazdnica pospolita - niebezpieczna dla owiec, lubiana przez krowy i drób

miododajne i dobrze wpływają na mleczność krów. Zawierają saponiny, sole potasowe oraz witaminy A i C. W ich składzie znajduje się również olejek – pinit. Jest bardzo chętnie zjadana przez drób. Szkodliwość Gwiazdnica pospolita jest uciążliwym chwastem, który bardzo szybko się rozwija. W ciągu lata może

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

Obory dla bydła mięsnego znacznie różnią się wyposażeniem od pomieszczeń dla bydła mlecznego. Należy mieć na uwadze, fakt iż bydło mięsne, szczególnie typowych ras mięsnych ma większe wymiary ciała od krów mlecznych. Dlatego chcąc wykorzystać budynki inwentarskie, w których było utrzymywane bydło mleczne, należy je dopasować do kalibru zwierząt. Przy chowie bydła mięsnego nie potrzeba również wszystkich urządzeń związanych z dojem mechanicznym oraz chłodzeniem i przechowywaniem mleka.

Bydło mleczne
Hala udojowa - wszystko, co trzeba wiedzieć o jej rodzajach i obróbce mleka

Najbardziej praco- i czasochłonnym zajęciem w oborach utrzymujących bydło mleczne są zabiegi związane z dojem, stanowią ponad 50% robocizny. Obecnie stosuje się wiele usprawniających pracę urządzeń, bardziej lub mniej zautomatyzowanych. Wyróżnia się trzy główne systemy doju krów, które stosowane są w zależności od rodzaju chowu zwierząt. W oborach uwięziowych najlepszym rozwiązaniem są dojarki bańkowe i rurociągowe, najczęściej stosowane w polskich oborach. W oborach wolnostanowiskowych i wolno wybiegowych stosuje się dojarnie, czyli hale udojowe.

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

Bydło mięsne ma jednak inne wymagania niż krowy mleczne. Opasy dobrze znoszą niskie temperatury, nawet te (...) przed przeciągami. Zadaszenie chroni przed opadami atmosferycznymi. Nakłady finansowe na oborę dla opasów są więc znacznie mniejsze (...) i opasy. Należy zapewnić kojec lub osobne pomieszczenie dla krów na czas porodu, a także izolatkę

Bydło mleczne
Dojenie krów mlecznych - etapy, techniki i automatyzacja doju

jak ważną rolę odgrywa tu właśnie proces dojenia. Dojenie krów wydaje się być najprostszą czynnością wykonywaną w (...) wytworzone mleko. W ten sposób wyciskane jest ono do przewodów mlecznych, które znajdują ujście w strzyku. Aby (...) myjni. Rurociąg odprowadza mleko do zbiornika znajdującego się przy oborze. Wymagane jest, aby zbiornik przetrzymywany był

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

paszarnię i magazyn paszowy, kuchnię mleczną do przygotowywania preparatów mlekozastępczych i mleka oraz pokój socjalny. Obory, w których utrzymuje się bydło mleczne główna część obory jest podzielona na (...) wiekowych bydła- cielętniki, jałowniki, porodówka, wydzielone części obory dla krów w określonej fazie laktacji (zazwyczaj podział

Bydło mleczne
Bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej - najpopularniejsze w Polsce

W Polsce pogłowie bydła mlecznego wynosi 2,4 mln sztuk. Około 95 % krów należy do rasy polskiej holsztyńsko fryzyjskiej. Bydło holsztyńsko fryzyjskie wywodzi się z północno-zachodniej Europy- Fryzji, głównie z (...) higieny podczas doju oraz przez nieodpowiednie warunki panujące w oborze. Do wnętrza wymienia wnikają drobnoustroje chorobotwórcze

Bydło mleczne
Ile mleka daje krowa? Dowiedz się więcej o wydajności mlecznej krów

Hodowla krów mlecznych to walka o ich wydajność. Poniżej przedstawiamy pomocne informacje na temat wydajności dziennej i wydajności za laktację oraz podpowiadamy, które rasy bydła mlecznego osiągnęły w tych pomiarach najlepsze rezultaty. Ciekawych, ile krowa daje mleka, zapraszamy też do zapoznania się z wynikami amerykańskich i polskich rekordzistek.

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

Na zdrowie bydła mlecznego ma wpływ wiele czynników. Najważniejszymi z nich są predyspozycje genetyczne, rasa, wiek, sposób żywienia, warunki utrzymania. Warto zaznajomić się z najczęściej występującymi problemami zdrowotnymi krów. Posiadając (...) ma możliwości swobodnego poruszania się. Na pastwisku czy w oborze wolnostanowiskowej dają się zaobserwować kulawizny czy

Bydło mleczne
Żywienie bydła mlecznego - jakie efektywne i zbilansowane?

w żywieniu bydła mlecznego W żywieniu bydła mlecznego stosuje się pasze objętościowe oraz pasze treściwe. (...) matabolicznymi (kwaśny węglan sodu buforujący odczyn płynu żwacza), uzupełniane są niedobory aminokwasów (aminokwasy chronione), składników mineralnych, witamin (...) Wraz z upływem kolejnych faz laktacji, zmienia się zapotrzebowanie krów na ilość oraz skład paszy.

Bydło mleczne
Odchów cieląt - sposoby utrzymania, żywienie cieląt i zabiegi pielęgnacyjne

późniejsze wyniki produkcyjne w kierunku mlecznym lub mięsnym. Wśród czynników, które mają znaczenie w prawidłowym odchowie cieląt można wyróżnić warunki utrzymania, środowiska panującego w oborze, dostęp do wybiegów i pastwisk, (...) system stosowany jest nielicznie, ponieważ przewidziany jest dla kilkuset krów rodzących regularnie młode. Budynki

Bydło mleczne
Krowa polska czerwona. Najstarsza słowiańska rasa bydła wraca do łask!

Krowa polska czerwona jest najstarszą ze słowiańskich ras bydła. Niegdyś pospolita w całej Europie Środkowej, dziś stanowi mniej niż 3% krajowego pogłowia bydła. Ze względu na wysoką zdrowotność rasy i możliwość jej użytkowania w dwóch kierunkach – zarówno mlecznym, jak i mięsnym – znaczenie naszych rodzimych czerwonych krów może jednak stopniowo wzrastać.

Bydło mleczne
Bydło rasy jersey - opis, charakterystyka i zdjęcia

w 1 kg. Są to cechy odróżniające jersey od innych ras mlecznych. Rasa była doskonalona pod względem prawidłowości budowy wymienia i prędkości oddawania mleka. Średnio w laktacji uzyskuje się 5700 kg mleka, o zawartości tłuszczu przekraczającej 5,39% (mleko pochodzące od krów holsztyńsko fryzyjskich zawiera około 4,0%) i 3,8% białka. Mleko krów

Bydło mleczne
Poidła dla bydła - prawidłowe pojenie w oborze i na pastwisku

Woda w żywieniu bydła odgrywa bardzo ważną rolę. Swobodny dostęp do nieograniczonej ilości wody decydująco wpływa na produkcyjność krów mlecznych i strawność składników pokarmowych u bydła mięsnego i przyrost masy mięśniowej. Prawidłowo skonstruowana obora, powinna posiadać sprawy system rozprowadzania wody pitnej dla zwierząt. Zaobserwowano, że krowy korzystają z poideł systematycznie w określonych godzinach, najczęściej po doju o godzinie 7.00-8.00 rano oraz po południu między 17.00-18.00.

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

nie jest tak wymagające, jak mleczne jeśli chodzi o sposób utrzymania. Nie trzeba więc inwestować w nowoczesne technologie w oborach (krowy nie są dojone), czy jakoś szczególnie dostosowywać pomieszczenia dla (...) bydło długowieczne o użytkowości mięsno - mlecznej. Wydajność produkcyjna krów trwa do 15 lat.

Bydło mięsne
Bydło rasy charolaise - opis, charakterystyka i walory mięsne

dla wysokiej wydajności rzeźnej. Mieszańce mają lepsze parametry mięsności od ras krajowych mlecznych, ale cechy te ujawniają się tylko podczas prawidłowego żywienia. Do Polski sprowadzane są buhaje rozpłodowe lub konfekcjonowane i mrożone nasienie w celu inseminacji polskich ras krów. Największe znaczenie buhaje odgrywają w stacjach unasieniania. Charolaise

Bydło mięsne
Bydło piemontese - rasa nazywana królową ras mięsnych. Dowiedz się, dlaczego!

azjatyckiego bydła stepowego i zebu, czyli indyjskich świętych krów. Zwolennicy drugiej teorii uważają natomiast, że początek rasie piemonckiej dało połączenie dwóch regionalnych odmian bydła: równinnej – mięsnej, typowo pociągowej – oraz górskiej. Zwierzęta pochodzące z takich krzyżówek łączono z innymi odmianami mięsnymi i mlecznymi, dążąc do wyhodowania bydła ogólnoużytkowego. W późniejszych

Bydło mleczne
Bydło białogrzbiete - poznaj polską rasę krów o dużej zdrowotności i małych wymaganiach

Bydło białogrzbiete to polska rasa krów mlecznych o bardzo dobrej zdrowotności, a zarazem niezwykle skromnych wymaganiach w zakresie wyżywienia i utrzymania. Niegdyś pospolite na pastwiskach na wschodzie kraju, w połowie XX w. znalazły się na skraju wyginięcia. Obecnie populacja białogrzbietek jest odbudowywana w Zakładzie Doświadczalnym w Uhrusku w dolinie Bugu i w stadach prywatnych, objętych programem ochrony zasobów genetycznych.

Bydło mięsne
Rasy bydła mięsnego - charakterystyka i zdjęcia

do ras wcześnie dojrzewających, jałówki można kryć w wieku 15 miesięcy. Wydajność mleczna wystarcza głównie na wykarmienie potomstwa. Młode buhajki mogą osiągać przyrost 900 g (...) Galloway Galloway jest rasą przystosowaną do trudnych warunków klimatycznych, niedoborów paszy i słabej jakości pastwisk. Wielkością krowy i buhaje

Bydło mleczne
Bydło montbeliarde – mięsno-mleczna rasa europejska

na zmienne warunki środowiska. Najważniejszymi zaletami montbeliardów są ich długowieczność, dobra wydajność mleczna oraz doskonała jakość mleka. Historia rasy Nazwa rasy (...) i wymię są zawsze białe. Żywienie Najważniejszą zasadą żywienia krów rasy montbeliarde jest konsekwentne prowadzenie diety pozbawionej kiszonek, sianokiszonek i roślin

Bydło mleczne
Jak leczyć zapalenie wymienia o charakterze zakaźnym i środowiskowym?

Zapalenie wymienia jest najczęstszym schorzeniem występującym w stadach wysokoprodukcyjnych krów mlecznych. Stanowi aż 30% chorób zakaźnych pojawiających się na fermach utrzymujących bydło. Naraża hodowców na ogromne koszty związane z leczeniem i profilaktyką oraz zachowaniem okresu karencji mleka i brakiem dochodów płynących ze sprzedaży mleka.

Bydło mleczne
Bydło dexter – niewielka rasa mięsno-mleczna

kerry nie dziedziczy achondroplazji. Wartość Zwierzęta dostarczają chude mięso o doskonałych walorach smakowych i wysokiej wartości kulinarnej. Ich wydajność mleczna, biorąc pod uwagę rozmiary krów, jest duża i sięga 2200-2500 kg (4,3% zawartości tłuszczu). Sympatię hodowców budzi łagodny charakter krów i buhajów, które nadają się do tresury.

Bydło mleczne
Radzimy, jak przygotować legowiska i wybrać maty legowiskowe dla bydła

ważne dla bydła jest dostosowanie wielkości legowiska do wieku, wielkości, typu oraz rasy (bydło mięsne ma znacznie większe wymagania wielkościowe stanowisk). W oborze powinno być tyle legowisk ile jest krów. Każde zwierzę powinno mieć możliwość znalezienia legowiska w miarę zapotrzebowania. Legowiska wykonuje się z różnych materiałów- piasku, ściółki, wiórów

Bydło mleczne
Ketoza – częsta choroba krów mlecznych. Objawy, zapobieganie i leczenie

chorują. Ketoza to jedno z najczęściej spotykanych zaburzeń u dorosłego bydła mlecznego. Obecnie problem ten ma dużo większe znaczenie niż 20 czy 30 lat (...) bilans energetyczny (większe zużycie energii niż jej podaż). W przypadku braku dostępu do cukrów prostych, które są podstawowym źródłem energii, organizm ucieka się do pozyskiwania

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

do 130 000 sztuk zwierząt. Głównym kierunkiem użytkowania kóz w Polsce jest produkcja mleczna. W ostatnich latach produkty mleczarskie wytwarzane z mleka koziego znalazły niszę odbiorców, (...) jako naturalne tworzywo do wyrobów artystycznych. Kolejnym produktem ubocznym w chowie kóz jest obornik, wykorzystywany na szeroką skalę w ogrodnictwie i warzywnictwie. W

Bydło
Przemieszczenie trawieńca – niebezpieczna choroba układu pokarmowego bydła

które bez wątpienia sprzyjają temu zaburzeniu. Należą do nich: Zaburzenia motoryki trawieńca i innych odcinków przewodu pokarmowego. Towarzyszą wielu chorobom wewnętrznym bydła mlecznego. Najczęściej koreluje z niedoborami wapnia oraz chorobami z przebiegającym zatruciem ogólnoustrojowym organizmu (ciężkie stany zapalenia wymienia, zapalenia macicy, zatrzymanie łożyska, ketoza). Atonia występuje także często podczas

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

Nawożenie Do nawożenia kukurydzy można stosować nawozy naturalne takie, jak: obornik, gnojowice i gnojówkę oraz nawozy organiczne (słomę i nawozy zielone). (...) rośliny dojrzałości wczesnowoskowej, wtedy rośliny zawierają 28-50% suchej masy. Wczesny zbiór przy dojrzałości mlecznej jest niewskazany, bo sucha masa roślin jest bardzo niska, a w

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

Polsce hodowla bydła mięsnego wynosi tylko 3% całego pogłowia krów. Opasane są głównie młode buhajki i wybrakowane (...) buhajki o masie ciała 120-150 kg ras mięsnych lub krzyżówek mięsno-mlecznych. Pasze treściwe w dawce stanowią około (...) składającej się z pasz treściwych, objętościowych oraz preparatów uzupełniających niedobory składników mineralnych i witaminowych. Zazwyczaj TMR

Chwasty
Wilczomlecz obrotny – trujący i trudny do wytępienia chwast

długość od 5 do 40 centymetrów. Znajduje się w niej biały sok mleczny, który wypływa nawet po najmniejszym zranieniu rośliny. Liście zaczynają się dopiero od (...) lekko kwaśnym. Wilczomlecz obrotny często pojawia się na wysypiskach i na polach nawożonych obornikiem, dlatego jest rośliną wskaźnikową azotu w glebie. Szkodliwość

Bydło mięsne
Bydło angus – to z niego pozyskuje się najlepszej jakości wołowinę!

przy pomocy importowanego nasienia znakomitych buhajów z innych państw. Krycie naturalne jałówek i krów musi się odbywać z udziałem najlepszych buhajów krajowych angus lub sprowadzanych z zagranicy z odpowiednim certyfikatem. Dobór zwierząt do kojarzeń Podczas doboru osobników do rozrodu, należy mieć na uwadze pochodzenie obydwojga rodziców po

Bydło mleczne
Prawidłowa inseminacja bydła krok po kroku

płodności mają bezpośredni wpływ na ekonomikę produkcji mleka i mięsa. Utrzymywanie i leczenie niepłodnych krów w stadzie pochłania finanse i czas. Problemy z rozrodem są zazwyczaj związane z nieodpowiednim żywieniem (niedobór lub nadmiar składników odżywczych), brakiem higieny w oborze lub wadami wrodzonymi bydła. Do najczęstszych schorzeń należą; zaburzenia w

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki