Pasze dla owiec

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Pasze dla owiec

Owce
Żywienie owiec - jakie efektywne i zbilansowane?

Żywienie owiec ma ogromny wpływ na jakość wytwarzanych produktów (wełna, mięso, mleko, skóry). Stosowanie prawidłowej dawki pokarmowej zapewnia zdrowotność stada i odpowiednie funkcjonowanie układu rozrodczego samców i samic. Wartość zadawanej paszy zależy głównie od jej składników, bilansu białka i energii oraz jakości surowców dawki.

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

Lucerna mieszańcowa (Medicago sativa L. ssp. falcata x ssp. sativa) powstała z połączenia lucerny sierpowatej i siewnej. Po lucernie siewnej odziedziczyła pokrój pędów oraz barwę kwiatów, która najczęściej jest niebieska, a po sierpowatej – silnie rozgałęziony korzeń palowy oraz dużą mrozoodporność. Jest gatunkiem wieloletnim, który może być wielokośnie użytkowany. W trakcie trwania okresu wegetacyjnego najczęściej zbiera się 3 pokosy lucerny mieszańcowej, a jeżeli warunki siedliskowe i klimatyczne są sprzyjające, to można zebrać nawet 4–5 pokosów.

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

i intensywność wykonywanej pracy oraz odpowiednie pasze nie powodujące schorzeń układu pokarmowego. Konie często zapadają na typowe schorzenia związane z nieprawidłowym żywieniem. Można zdecydowanie obniżyć koszty utrzymania koni, stosując się do podstawowych zasad żywienia i wyboru odpowiednich pasz. Pasze objętościowe Pasze objętościowe dzielone są na soczyste

Kury
Żywienie kur niosek: Jak i czym karmić kury nioski?

podaż węglowodanów. Nadmiar energii w paszy bowiem prowadzi szybko do utuczenia ptaków i gorszej nieśności. Kurczętom warto zadawać mieszanki przemysłowe pełnoporcjowe przeznaczone dla tej grupy produkcyjnej. Pasza dla pierwszego okresu odchowu ma postać kruszoną. Można ją zadawać już od pierwszego dnia życia. Od około 5 tygodnia zaleca się

Owce
Efektywna hodowla owiec w Polsce - cenne wskazówki

i wielkopolskim. W ostatnich latach pogłowie owiec maleje, hodowla owiec w celu uzyskania wełny przestała być opłacalna, a produkcja jagniąt rzeźnych opiera się głównie na eksporcie. Dzięki hodowli owiec wytwarzane są cztery produkty; wełna, mleko, skóry i mięso. Największą wartość w tym momencie na rynku mają jagnięta rzeźne.

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

bardzo ważna jest tzw. „zielona taśma”, czyli ciągłość uprawy pasz zielonych tak aby zapewnić maksymalne wykorzystanie tych pasz przez zwierzęta przez cały okres wegetacyjny. Zielonki zawierają całe rośliny –kwiatostany, łodygi, liście, które w odpowiednim momencie rozwoju są koszone i zadawane w formie nieprzerobionej zwierzętom. Najtańsze w produkcji są trwałe

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

na znacznym wykorzystaniu bazy paszowej w postaci pastwiska. Półroczne cielęta trafiają na pastwisko, samodzielnie lub z matkami, gdzie żywią się tylko i wyłącznie zielonką. Jeśli pastwisko zapewnia dobrej jakości ruń, nie trzeba uzupełniać dawki żadnym komponentem. Do końca sezonu pastwiskowego zwierzęta przebywają na zewnątrz, korzystając ze świeżego powietrza i możliwości swobodnego

Owies
Owies zwyczajny - opis, charakterystyka i zastosowanie

do niekorzystnych warunków siedliskowych. Kilka danych liczbowych Wg danych GUS, powierzchnia uprawy owsa w Polsce w roku 2013 wyniosła zaledwie 0,4 mln ha. Niski plon, wynoszący średnio 28 dt /ha oraz zmiany w przemyśle paszowym sprawiły, że udział owsa w strukturze zasiewów zbóż jest coraz mniejszy. Ziarno

Pasze dla zwierząt
Właściwe pasze dla drobiu to podstawa prawidłowego chowu!

pszenicy u niosek i brojlerów rzeźnych wymaga uzupełniania ksantofili, ponieważ w tym zbożu one nie występują (nadają odpowiednie barwy żółtkom jaj i skórze ptaków). Kukurydza Obok pszenicy, należy do najważniejszych komponentów paszowych stosowanych w żywieniu drobiu. Zawiera wysokie stężenie energii (około 14,5 MJ), a przy tym również

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla kur i drobiu - przegląd i charakterystyka

paszy. Jęczmień Jest średniej jakości komponentem paszowym, ze względu na małą zawartość energii i dużą włókna. Jest lepiej przyswajany przez dorosłe ptaki, aniżeli przez kurczęta i młodzież. Nie należy stosować więcej jęczmienia w dawce niż 15%. Owies Zboże wykorzystywane jest głównie w żywieniu

Pasze dla zwierząt
Co jedzą króliki? Podpowiadamy, jak dobrać najlepsze pasze dla królików

Ziarna zbóż Króliki mogą otrzymywać zboża w postaci ziaren, śruty i – najlepiej – kiełków. Chętnie zjadają owies (również płatki owsiane), jęczmień i miękkie kolby kukurydzy (najlepiej z łodygami). Wartościową paszę stanowią też zbożowe otręby. Zboża są bogate w białko, ale zawierają również znaczne ilości węglowodanów, dlatego nie należy

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

zbytu, do którego dostosowujemy produkcję roślinną. Potem ustalamy gatunki, które będziemy uprawiać w plonie głównym, ich liczbę, ewentualne międzyplony i ich przeznaczenie (pasza, nawóz zielony, roślina fitosanitarna), a następnie wydzielamy powierzchnie uprawową i dzielimy ją na pola, na których nasz płodozmian będzie stosowany. W każdym zmianowaniu można wyodrębnić od jednego do

Kury
Żywienie i pasze dla kurczaków brojlerów - najważniejsze informacje

wymagania pokarmowe. Obecnie na uzyskanie brojlera o masie 1,35 kg potrzeba 4-5 tygodni i około 2,5 kg paszy. Pełne wykorzystanie potencjału genetycznego szybko rosnących kurcząt brojlerów można uzyskać tylko przy odpowiednim poziomie żywienia. Tucz kurczaków brojlerów jest dzielony na trzy lub cztery fazy, podczas 5-7 tygodni chowu. W pierwszej

Gołębie
Wszystko, co trzeba wiedzieć o żywieniu i paszach dla gołębi

gołębi stanowi jęczmień (od 20% do 60%). Jest zbożem podstawowym, mającym odpowiednią zawartość składników odżywczych. Gołębie bardzo chętnie spożywają pszenicę, ale zbyt duży udział w dawce może powodować zatuczanie ptaków, które tracą chęć i zdolność do swobodnego lotu. Dobrą, wysokoenergetyczną paszą jest ziarno kukurydzy. Podaje się ją w formie gniecionej, ześrutowanej

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

wyraźnie zmniejsza wielkość i jakość plonu). Dobrze znosi bronowanie, gdyż krzewi się dość głęboko, a zabieg ten poprawia wręcz jego krzewienie. Owies uprawiamy przede wszystkim do produkcji pasz (głównie w mieszankach dla koni), ale także w celach konsumpcyjnych do wyrobu kasz, płatków czy mąki. Coraz częściej wykorzystywany jest również

Bydło mleczne
Żywienie cieląt - radzimy, na co zwracać uwagę, wybierając paszę

na późniejsze przyrosty masy ciała, wydajność mleczną, zdrowotność oraz zdolności do rozrodu. Zapewnienie właściwych warunków odchowu to przede wszystkim utrzymanie cieląt w pomieszczeniu o odpowiednich warunkach zoohigienicznych, zadawanie paszy dostosowanej do wieku i masy ciała cielęcia oraz dbanie o ciężarne samice i obecność obsługi przy porodzie. Bardzo ważne funkcje pełnią rutynowe

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

zaopatrzenia w składniki wysokoenergetyczne. Starsze z kolei nie wymagają już tyle białka, witamin i minerałów. Najlepsze wyniki produkcyjne osiąga się poprzez skarmianie paszami o dużej koncentracji energii.  Najekonomiczniej wychodzi stosowanie odpowiednio przygotowanych pełnoporcjowych mieszanek.  Zdania odnośnie zastosowania pasz granulowanych są podzielone. Niektóre źródła wskazują na ich pozytywne efekty w tuczu, jako

Gęsi
Żywienie gęsi. Jakie efektywne i zbilansowane?

się małą liczbą ptaków w hodowli, z których wszystkie mogą korzystać z wolnego wybiegu do woli. Zwierzęta te nie mają wysokich wymagań paszowych i charakteryzują się szybkimi przyrostami nawet w chowie przyzagrodowym. Są też relatywnie odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i rzadko chorują. Dojrzałe osobniki potrafią pobierać do 1 kg

Inne zwierzęta
Jak prawidłowo hodować dziki? Podpowiadamy!

do łownej zwierzyny grubej. W latach 2008/2009 populacja dzika wynosiła około 180 tysięcy sztuk. Od czasów II wojny światowej pogłowie stale rośnie. Naturalnym środowiskiem bytowania dzików jest gęsty las mieszany zapewniający bazę paszową i schronienie. Dziki opuszczają las latem i udają się na pola uprawne, kukurydzy, ziemniaków i ścierniska.

Owce
Rasy owiec hodowanych w Polsce - przegląd i charakterystyka

mięsnego. Charakteryzują się wybitną zawartością mięsa w tuszy, niewielkim otłuszczeniem, szybkim tempem wzrostu i dobrym wykorzystaniem paszy. Francuskie rasy, które należy wymienić to Ile de France i Berrichone du cher. Dużą rolę w doskonaleniu polskiego pogłowia owiec odgrywał Texel z Holandii oraz Suffolk  z Wielkiej Brytanii. Istotną rasą, której

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

oborach uwięziowych lub wolnostanowiskowych. Obory uwięziowe są podzielone na stanowiska, do których krowy są przywiązane. Tego typu sposób utrzymania musi zapewnić krowie stały dostęp do wody, paszy i umożliwiać swobodne wstawanie i kładzenie się na legowisku. Przed stanowiskiem znajduje się korytarz paszowy, a za nim korytarz gnojowy. Stanowisko ma

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

Owies jest zbożem uprawianym na ok. 12 mln hektarów, co stanowi niewielki areał uprawy zbóż na świecie. Najwięcej wysiewa się go w Europie. W Polsce uprawia się tylko formę jarą, ponieważ odmiany ozime w krajowych warunkach nie wykazują odpowiedniej mrozoodporności i zimotrwałości. W 2012 roku uprawa owsa zajmowała 6,7% ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. Wyprodukowane ziarno w ok. 85% zostaje przeznaczone na paszę, reszta wykorzystywana jest jako materiał siewny i na cele konsumpcyjne.

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

skażenia gleby i wód zbytnim nawożeniem oraz nie produkować dużych ilości zanieczyszczeń i odorów. Żywienie zwierząt głównie opiera się na paszach naturalnych, pochodzących z własnego gospodarstwa. Intensyfikacja rolnictwa powoduje zanieczyszczenie powietrza, wód, erozję gleb oraz produkcję znacznych ilości obornika, który nie zawsze może być zagospodarowany. Duże fermy kur często

Owce
Owca wrzosówka – doskonałe zwierzę na wypas usługowy!

ekstensywnego na uboższych pastwiskach stanówkę przeprowadza się najwcześniej w 2. roku życia owiec. Do rozrodu zwierzęta są gotowe dopiero gdy osiągną masę równą 75% masy (...) życia. Z tego względu już od 2. tygodnia należy przyzwyczajać młode do pobierania pasz stałych – dobrej jakości siana, kiszonki, gniecionego owsa i kukurydzy. Jagnięta

Przepiórki
Hodowla przepiórek - wszystko co warto wiedzieć!

wody . Samice podczas nieśności potrzebują specjalnie skoncentrowanej paszy w białko (22-25%) i lizynę oraz składniki mineralne (w szczególności wapń i fosfor). Obecnie na rynku można dostać specjalistyczne mieszanki pełnoporcjowe dla przepiórek. Gwarantują one znakomity wzrost, rozwój i wysoką nieśność, poprzez zapewnienie odpowiednich składników odżywczych. Stosowanie mieszanek dla kur

Drób ozdobny
Hodowla bażantów. Radzimy, jak hodować, pielęgnować i żywić te ptaki

to żywienie powinno być intensywne. Jeżeli bażanty mają być wypuszczone w celach łowieckich, bądź reintrodukowane na określony teren żywienie może być ekstensywne. Żywienie intensywne zmierza do uzyskania 1-1,2 kg masy ciała bażantów w 16 tygodniu życia i zużyciu paszy 5,1 kg. Dziennie ptaki potrzebują około 45 g paszy na

Konie
Koń haflinger - opis, hodowla i charakterystyka rasy

się, że musimy zaopatrzyć się w witaminizowane lub mineralizowane pasze pochodzenia przemysłowego.   Zapotrzebowanie na witaminy i minerały Zapotrzebowanie na witaminy i różnego rodzaju związki u koni nie jest duże a wypasanie na pastwiskach, dostarczanie warzyw i odpowiedniej ilości siana zazwyczaj w całości je pokrywa.

Trzoda chlewna
Rasy trzody chlewnej – przegląd i charakterystyka najlepszych

a średnia grubość słoniny to 8,2 mm. Zaletą jest to, że słonina rozkłada się równomiernie na całej powierzchni grzbietu. Zawartość mięsa w tuszy kształtuje się na poziomie 62 %. Rasę tą charakteryzuje dobre wykorzystanie paszy oraz szybkie tempo wzrostu. Wadą tej rasy jest występowanie genu kwaśnego mięsa, który powoduje

Kozy
Choroby kóz - rodzaje, objawy i leczenie

w dobrych warunkach środowiskowych (czyste, suche koziarnie, nie narażające zwierząt na przeciągi), karmione dobrą paszą (kiszonki złej jakości, a także przekarmianie zwierząt paszami treściwymi może być fatalne w skutkach) i odpowiednio zadbane już od momentu przyjścia na świat (istotne jest pobranie siary w pierwszych godzinach życia). Przy doborze dawek pokarmowych należy

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

mają połysk, a po czasie matowieją i stają się rdzawoczerwone. Masa 1000 nasion w zależności od formy może wynosić 1,7-2,8 g. Po wysiewie oraz wiosną koniczyna czerwona szybko się rozwija. Jej kwitnienie trwa od maja do września. Jest rośliną miododajną. Agrotechnika na paszę Wymagania wodne,

Indyki
Efektywna hodowla indyków bez sekretów

mięsa indyczego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2012, pogłowie indyków wyniosło ogółem ponad 9 mln sztuk. Największa produkcja indyków brojlerów skupiona była w województwach warmińsko-mazurskim, lubuskim i wielkopolskim. Na ekonomikę chowu i hodowli indyków bardzo istotny wpływ mają ceny paszy (tendencja wzrostowa) oraz ceny skupu indyków (tendencja spadkowa).

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

Owies jest jedynym gatunkiem zboża, który w polskich warunkach nie ma odpowiednika formy ozimej. Należy do zbóż jarych, które uzyskują pełną zdolność do rozwoju w czasie jednego okresu wegetacji, dzięki czemu po wysianiu wiosną można się spodziewać plonów jeszcze w tym samym okresie wegetacyjnym. Z tego powodu obecnie w Polsce obserwuje się nieznaczny wzrost uprawy owsa, który ma duże zastosowanie – dominujący jest paszowy kierunek użytkowania, którego wyznacznikiem jest plon ziarna, a także uprawa na cele konsumpcyjne (płatki owsiane) odmian z małym udziałem łuski oraz zwiększoną zawartością tłuszczu czy też białka.

Drób ozdobny
Kaczki karolinki – barwnie upierzone ptaki ozdobne. Polecane do przydomowej hodowli

samca. Wokół jej brązowych oczu występują grube białe obwódki. Kaczka ma na głowie mniejszy czubek niż kaczor. Od samicy mandarynki odróżnia się drobniejszym cętkowaniem na (...) warunkach chowu przydomowego ptaki można karmić specjalnymi granulatami dla drobiu wodnego lub podawać pasze domowe – sypkie (ziarna i śruty zbożowe) oraz miękkie (warzywa okopowe,

Konie
Koń fiordzki - opis, charakterystyka i hodowla

jego zapotrzebowanie na jedzenie nie jest zbyt duże. Dla dorosłego osobnika może to być nawet mniej niż 7 kilogramów paszy, w tym około 400 gram białka. Każdy posiłek powinien być złożony w odpowiedniej proporcji, dostosowanej do ilości ruchu, z paszy treściwej, tworzącej energię i paszy objętościowej. Pasza treściwa może składać się

Drób
Choroby drobiu – przegląd, objawy i leczenie

żółtkowego i syndrom obrzęku głowy. Zakażenia leczy się antybiotykami. Zakażenia bakteriami z rodzaju Clostridium są odpowiedzialne za różnego typu choroby drobiu przebiegające z zapaleniem jelit. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi infekcji w stadzie jest przekarmianie paszami wysokobiałkowymi oraz niewłaściwe pH pokarmu, a także złe warunki środowiskowe: nadmierne zagęszczenie, nieodpowiednia temperatura i

Drób ozdobny
Hodowla pawi - odkrywamy najważniejsze aspekty

gotowaną wołowinę lub mieszankę dla młodych indycząt. Dorosłe ptaki mogą otrzymywać gotową mieszankę, ale równie często hodowcy podają pasze gospodarskie. W diecie mogą znajdować się ziarna zbóż- jęczmień, pszenica, owies, kukurydza, tarta marchew, gotowane ziemniaki i śruty zbożowe. W ogrodach i parkach pawie samodzielnie wyszukują pokarm, a

Gęsi
Hodowla gęsi domowych – wszystko o przydomowym i przemysłowym chowie

dla gęsi. Gorsze ziemie można wykorzystać na posiew zboża, które będzie stanowiło większą część pożywienia w tuczu. Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest to, gdy pasze pochodzą z własnego gospodarstwa (owies, pszenica, jęczmień, kukurydza).   Chów ekologiczny Ostatnio dużą popularność zyskują produkty odzwierzęce z chowu ekologicznego. Taki

Kozy
Hodowla kóz mlecznych - kilka ważnych aspektów

do spełniania szeregu wymogów. Wyszczególnione są one w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1804/1999 z dnia 19 lipca 1999r. Czytamy tam m.in., że w chowie ekologicznym zwierzęta żywi się paszami pozyskanymi metodami ekologicznymi. Żywność innego pochodzenia może być stosowana w bardzo ograniczonych ilościach. Wybór rasy powinien być wyznaczony przez zdolnośc adaptacji do

Drób ozdobny
Hodowla perlic - najważniejsze informacje

aminokwasów, witamin oraz składników mineralnych. W literaturze dotyczącej żywienia tych ptaków można się natknąć na zalecenia żywieniowe identyczne jak dla kur. Dominują pasze pochodzenia roślinnego- ziarna zbóż (pszenica, żyto jęczmień, owies, kukurydza), nasiona roślin motylkowatych , (groch, bobik, łubin), ześrutowane ziarna roślin oleistych (len, rzepak, słonecznik). Duży udział w paszy dla

Bydło mleczne
Odchów cieląt - sposoby utrzymania, żywienie cieląt i zabiegi pielęgnacyjne

znajduje się poidło, karmidło na paszę treściwą oraz drabinka na siano i inne pasze objętościowe. Cielętniki mają podłogę litą, a wyściółką jest słoma, codziennie dościelana lub wymieniana. Zdarzają się obory, w których podłoga jest ażurowa, ale jej wpływ na zdrowie racic jest wątpliwy. Zapewnia lepsze warunki mikroklimatyczne i łatwiej utrzymać w

Rasy kur
Kury zielononóżki kuropatwiane – polska, ceniona rasa kur

do wybiegów. W chowie ekologicznym istotne jest zapewnienie ptakom dobrostanu tak, aby mogły przejawiać zachowania behawioralne tj. grzebanie, poszukiwanie naturalnego pożywienia, kąpiele piaskowe i słoneczne.   Żywienie Kury w gospodarstwach ekologicznych są żywione do woli lub w sposób dawkowany, paszami pochodzącymi z gospodarstwa,

Kuropatwy
Hodowla kuropatw - poruszamy najważniejsze aspekty

wypuszczana w miejsce odłowienia na wiosnę, kiedy rozpoczyna się okres godowy. Podczas zimy kuropatwy można również dokarmiać, aby ich liczebność z roku na rok mogła się zwiększać. W okolicach pól i rowów ustawiane są budki z daszkiem, do których można wsypywać zboża, nasiona roślin oleistych i inne pasze chętnie

Konie
Konik polski - opis, hodowla i charakterystyka

odstępstwa, takie jak siwizna czy białe kwiatki, które pojawiają się czasami na głowie czy szyi, są niepożądane i rzadko dopuszcza się klacze z takimi znakiem (...) razy dziennie, - każdy posiłek musi składać się z dawki siana, paszy i zielonki, - nie można podawać pasz pęczniejących lub

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki