Wymiary stanowisk dla bydła

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Wymiary stanowisk dla bydła

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

Chęć modernizacji budynków inwentarskich wykazuje coraz więcej gospodarstw rolnych. Wynika to przede wszystkim z dążenia rolników do spełnienia wymogów Unii Europejskiej w tym zakresie. Duży nacisk kładziony jest tu na dobrostan zwierząt. Nowe technologie produkcji także wymuszają wprowadzanie zmian.

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

do utrzymywania danych grup wiekowych bydła- cielętniki, jałowniki, porodówka, wydzielone części obory dla krów w określonej fazie laktacji (zazwyczaj podział na 3 lub 4 grupy). Konstrukcja wygrodzonych stanowisk musi zapewniać (...) ograniczony do wstawania i leżenia przodem do korytarza paszowego. Wymiary stanowiska muszą być koniecznie dopasowane do

Bydło
Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

Bydło utrzymywane jest w oborach wolnostanowiskowych bądź stanowiskowych, czyli uwięziowych. System uwięziowy jest praktykowany w chowie bydła od dawna. Zapewnia indywidualne podejście i obserwację zwierząt podczas karmienia lub doju. Utrzymanie (...) oraz drabiny paszowej. Stanowiska mogą różnić się od siebie wymiarami, kształtem, budową oraz rodzajem uwięzi. Wyróżnia

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

mieć na uwadze, fakt iż bydło mięsne, szczególnie typowych ras mięsnych ma większe wymiary ciała od krów mlecznych. Dlatego chcąc wykorzystać budynki inwentarskie, w których było utrzymywane bydło mleczne, należy (...) Bydło mięsne, tak jak mleczne można utrzymywać w oborach stanowiskowych lub wolnostanowiskowych. Najczęściej spotykanym systemem są

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

Można wyróżnić dwa systemu utrzymania bydła mięsnego: wolnostanowiskowe uwięziowe Obory dla opasów wolnostanowiskowe Sprawdzają się najlepiej przy dużych stadach. Z tego względu, (...) Kojce są miejscem odpoczynku i dokarmiania paszami treściwymi cieląt. Według rozporządzenia Ministra Rolnictwa i

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

W przypadku utrzymania uwięziowego wymiary stanowiska powinny wynosić: Dla jałówek powyżej 7 miesiąca ciąży: długość min. 1,6 m szerokość min. 1,1 m Dla jałówek powyżej 6 miesiąca życia jednak nie dłużej niż do 7 miesiąca ciąży: długość min. 1,5

Trzoda chlewna
Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

pochodzącymi z własnych upraw; paszami treściwymi, objętościowymi i dodatkami uzupełniającymi. Systemy i sposoby zadawania pasz Istnieje wiele systemów zadawania pasz. Dostosowanie odpowiedniego systemu zależy od wielkości chlewni, ilości dostępnych pracowników, sposobu zadawania paszy, podziału na grupy fizjologiczne oraz zasobów finansowych. Wyróżnia się dwa sposoby

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

na raz. Hodowcy przeważnie zauważają objawy choroby bydła mlecznego dopiero w jej zaawansowanej postaci. Najszybciej (...) w ruchu. Nietypową postawę można zauważyć bez względu na typ stanowiska, w jakim znajduje się zwierzę. Krowa (...) wyróżnić choroby układu pokarmowego, rozrodczego, krążeniowego, oddechowego,  moczowego, choroby wymienia, skóry i zaburzenia metaboliczne. Należy też

Bydło mleczne
Hala udojowa - wszystko, co trzeba wiedzieć o jej rodzajach i obróbce mleka

czasochłonnym zajęciem w oborach utrzymujących bydło mleczne są zabiegi związane z dojem, stanowią ponad 50% robocizny. Obecnie stosuje się wiele usprawniających pracę urządzeń, bardziej lub mniej zautomatyzowanych. Wyróżnia się trzy (...) dojarz mógł swobodnie, bez większego wysiłku dostać się do wymienia, bez niepotrzebnego schylania się.

Bydło mleczne
Żywienie bydła mlecznego - jakie efektywne i zbilansowane?

pokarmowe w zależności od stanu fizjologicznego zwierzęcia. Poziom żywienia bydła mlecznego zmienia się w poszczególnych okresach laktacji, (...) metaboliczne (kwasica, zasadowica, ketoza, porażenie poporodowe czy tężyczka pastwiskowa), zapalenie wymienia oraz eliminuje problemy związane z rozrodem. (...) (siano, słoma). Ta grupa pasz, w żywieniu bydła może stanowić aż 80 % całej dawki. Reszta

Bydło mleczne
Jakie są sposoby określania wieku, masy ciała i kondycji u bydła?

Prawidłowa budowa, pokrój oraz wymiary ciała są cechami szczególnie doskonalonymi przez hodowców, ponieważ wpływają znacząco na produkcję mleka u wysokowydajnych krów, umięśnienie u bydła mięsnego oraz cechy reprodukcyjne. Wiek, masę ciała oraz kondycję może ocenić wprawione oko hodowcy lub zootechnika. Cechy te są niezwykle ważne podczas procesu produkcji oraz wyceny żywca wołowego. Istnieje wiele metod, dzięki którym można łatwo ocenić wiek, masę ciała oraz kondycję zwierząt, służą do tego urządzenia pomiarowe oraz tabele.

Bydło mleczne
Jak leczyć zapalenie wymienia o charakterze zakaźnym i środowiskowym?

Zapalenie wymienia jest najczęstszym schorzeniem występującym w stadach wysokoprodukcyjnych krów mlecznych. Stanowi aż 30% chorób zakaźnych pojawiających się na fermach utrzymujących bydło. Naraża hodowców na ogromne koszty związane z leczeniem i profilaktyką oraz zachowaniem okresu karencji mleka i brakiem dochodów płynących ze sprzedaży mleka.

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

Większość bydła opasanego pochodzi z krzyżowania buhajów mięsnych z krowami mlecznymi. Hodowla bydła mięsnego jest cały czas w fazie rozwoju. Najwięcej w pogłowiu bydła mięsnego stanowi rasa limousine, hereford, charolaise, angus i simental. Systemy utrzymania bydła mięsnego Wszystkie systemy utrzymania bydła mięsnego są ściśle powiązane

Bydło mleczne
Rasy bydła mlecznego - charakterystyka najlepszych

r.) jest 5,7 mln sztuk bydła, w tym 2,4 mln to krowy mleczne. Rasy mleczne mają typowe cechy charakteryzujące typ użytkowy mleczny. Kształt ciała wpisany w trójkąt, dobrze zbudowane, wysoko (...) Rasa wysokowydajnych krów mlecznych najbardziej rozpowszechniona w Polsce, stanowi ponad 90% pogłowia bydła mlecznego. Jest

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

Systemy utrzymania Bydło mleczne utrzymywane jest w oborach uwięziowych lub wolnostanowiskowych. Obory uwięziowe są podzielone na stanowiska, do których krowy są przywiązane. Tego typu sposób (...) korytarz paszowy, a za nim korytarz gnojowy. Stanowisko ma wymiary 1,75m długości i 1,20 m szerokości

Bydło mięsne
Bydło opasowe - hodowla, systemy i rodzaje opasu

W Polsce bydło opasowe stanowią rasy o dwukierunkowym typie użytkowym mięsno-mlecznym lub mleczno-mięsnym, typowe rasy mleczne i rasy mięsne. Cielęta do opasu pozyskuje się głównie z krzyżowań towarowych krów mlecznych (rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej) z buhajami ras mięsnych.

Bydło mięsne
Rasy bydła mięsnego - charakterystyka i zdjęcia

Rasy bydła mięsnego klasyfikuje się w zależności od masy ciała i wymiarów oraz kraju pochodzenia. Podział na rasy według wielkości zwierząt, wyróżnia; Rasy duże to charolaise, limousine, blonde d’aquitaine, simental, marchigiana, salers, belgian blue.

Bydło mleczne
Bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej - najpopularniejsze w Polsce

mleka. Do tej grupy należą tzw. „krowy rekordzistki”. Do stworzenia bydła o tak wysokiej wydajności mlecznej przyczynili się kanadyjscy i amerykańscy farmerzy prowadząc intensywną pracę hodowlaną. Doskonalono przede wszystkim mleczność wraz z zawieszeniem i głębokością wymienia, prędkością oddawania mleka, zdrowotność i budowę kończyn, masę ciała i zdolności

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

uzasadnione następstwo roślin uwzględniające ich wymagania i warunki przyrodnicze stanowiska. Może ono dotyczyć tylko jednego lub kilku (...) mieszanki z trawami, jednoroczne pastewne, przemysłowe, poplony, plony wtóre. W wymienionych elementach mogą się znajdować rośliny o różnych (...) powierzchni. Wprowadza się je w gospodarstwach nastawionych na chów bydła, a jednocześnie posiadających zbyt małą powierzchnię

Bydło mięsne
Szkockie bydło górskie, czyli highland - opis i hodowla

i liście), mają dostęp do swobodnego ruchu i przebywania na świeżym powietrzu. Dzięki wyżej wymienionym czynnikom mięso cechuje wyjątkowa soczystość, marmurkowatość i smakowitość. U tej rasy ciepłochronność zapewnia gruba okrywa włosowa, a nie tłuszcz podskórny, dlatego tusze szkockiego bydła górskiego są minimalnie otłuszczone. Mięso ma niską zawartość cholesterolu i wysokie stężenie

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

liście buraków cukrowych, szczególnie dla bydła. Do innych zielonek wykorzystywanych w żywieniu zwierząt zaliczyć można słonecznik, kapustę pastewną, która są mało wymagające i dają dobry plon nawet jako poplon ścierniskowy. Najwcześniejszą paszą wiosenną może być rzepak i rzepik ozimy. Kiszonki Kiszonki stanowią podstawę żywienia zimowego

Bydło mleczne
Bydło normandzkie - francuska rasa charakteryzująca się cętkowanym umaszczeniem

Bydło normandzkie to rasa typu mleczno-mięsnego, z naciskiem na pierwszy kierunek użytkowania. Byki i krowy o dużych gabarytach i charakterystycznym, cętkowanym umaszczeniu są malowniczą ozdobą francuskich pastwisk – stanowią wręcz atrakcję turystyczną, w innych krajach spotyka się je bowiem niezwykle rzadko. Bydło normandzkie wywodzi się z Francji, gdzie jego przodkowie zostali przywiezieni najprawdopodobniej przez Wikingów.

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

  Zabiegi uprawowe poprzedzające siew żyta zależą od rodzaju przedplonu oraz zdolności gleby do osiadania. Jeśli dane stanowisko zajmowało wcześniej zboże, jego resztki pożniwne należy najpierw dobrze wymieszać, np. gruberem, a później zaorać. Czas osiadania gleby po orce głębokiej (20‒25 cm) wynosi średnio 14 dni. Siew zbóż

Bydło mięsne
Bydło rasy charolaise - opis, charakterystyka i walory mięsne

bydła o dużym kalibrze. Zwierzęta są masywnie zbudowane, konstytucja posiada typowe cechy bydła mięsnego. Budowę tułowia można wpisać w prostokąt, klatka piersiowa jest bardzo szeroka (...) osobników bywa nazywane puchatym. Skóra jest dość cienka, elastyczna i pozbawiona pigmentu. Śluzawica, wymię, rogi i racice są jasnej barwy, również pozbawione pigmentu.

Bydło mleczne
Bydło rasy simental - opis, charakterystyka i zalety

Bydło rasy Simental jest rozpowszechnione na całym świecie, szacuje się, że stanowi około 50% populacji. Szeroki obszar występowania jest związany z doskonałą adaptacją zwierząt do różnych warunków środowiska. Występują nawet (...) przypomina bydło rasy mięsnej, ale rozbudowane, wysoko zawieszone, głębokie wymię jest typowe dla rasy mlecznej. Simentale

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe suche - siano, słoma, susz, otręby, ale nie tylko...

energetyczna dla samic po porodzie, są mlekopędne. Stanowią często znakomity dodatek do mieszanek treściwych uzupełniający niedobór energii. W żywieniu zwierząt największą rolę odgrywają otręby pszenne, żytnie w trochę mniejszym stopniu, bo często są porażone sporyszem i nasionami chwastów, jęczmienne i owsiane stosuje się w żywieniu bydła i koni. W żywieniu dorosłych

Bydło mleczne
Bydło rasy jersey - opis, charakterystyka i zdjęcia

oczu oraz pyska występuje jaśniejsza obwódka. Wymię również jest barwy mniej intensywnej. Użytkowość mleczna Krowy rasy jersey posiadają jeszcze dwie cechy, które zostały najprawdopodobniej wywołane przez długotrwały chów wsobny. Wydajność mleczna za cały okres laktacji jest dość niska jak na typowe bydło mleczne, a mleko posiada wysoką

Jeżyna
Uprawa jeżyny bezkolcowej – prosta pielęgnacja i jeszcze łatwiejszy zbiór

Jeżyny bezkolcowe (Rubus fruticosus) to mutacje jeżyn odkrytych w Ameryce. W Polsce uprawia się je na małą skalę, rzadko na skalę towarową. Częściej kilka nasadzeń widocznych jest w ogrodach przydomowych i działkowych. Jeżyny to wieloletnie krzewy uprawiane nawet przez 15–20 lat. Trwałą część stanowią organy podziemne – system korzeniowy i szyjka korzeniowa, część nadziemna wymieniana jest średnio co 2 lata. W pierwszym roku wyrastają pędy, na których w następnym p

Bydło mleczne
Dojenie krów mlecznych - etapy, techniki i automatyzacja doju

socjalne dla pracowników.  Wyróżnia się tu 3 typy rozwiązań: -tandem. Boczne ustawienie krów w trakcie doju na oddzielnych stanowiskach. Umożliwia obserwację zwierzęcia przez dojarza - szczególnie dobrze jest widoczne wymię z boku i z tyłu. W ciągu godziny jedna osoba może wydoić około 30 krów. -rybia ość.

Bydło mleczne
Bydło salers – jedna z najstarszych francuskich ras. Charakterystyka i metody hodowli

masie 650-850 kg. Przedstawiciele obu płci mają zwartą sylwetkę z tułowiem wpisanym w prostokąt i mocne kończyny. Ozdobę ich dużych, szerokich głów stanowią charakterystyczne, lirowate rogi, ustawione poziomo. Sierść bydła salers jest długa i kędzierzawa, a umaszczenie – jednolite, ciemnoczerwone, niekiedy też czarne, zawsze z białą plamą na końcówce ogona i

Bydło mięsne
Bydło hereford – ceniona, angielska rasa bydła mięsnego

mięsie. Obecnie na rynku konsumenci poszukują chudego mięsa wołowego, dlatego bydło opasa się mniej intensywnie i przez dłuższy czas. Herefordy są (...) Mięso charakteryzuje się marmurkowatą teksturą, soczystością i niezwykłą smakowitością. Obok wołowiny z angusa, stanowi drugi rodzaj najbardziej pożądanego typu na światowym rynku mięsa wołowego.

Chwasty
Jasnota purpurowa – uciążliwy w zwalczaniu chwast

w uprawie jasnota już bardzo się rozpleniła i istnieje ryzyko, że może stanowić zagrożenie dla plonu, warto zastosować ochronę chemiczną. Do zwalczania jasnoty zarejestrowano bardzo (...) dawce 200 gram na litr) lub chlorosulfuronu (między innymi preparat Glean 75 WG). Wymienione substancje przeznaczone są do oprysku zbóż i rzepaku. Jeżeli

Bydło mięsne
Bydło angus – to z niego pozyskuje się najlepszej jakości wołowinę!

Aberdeen Angus jest Szkocką rasą bydła mięsnego, należącą do grupy krów mięsnych niewielkiego kalibru. Pochodzi z hrabstwa (...) Angus przybył do Polski w latach 70. ubiegłego wieku. Obecnie stanowi około 1 % polskiej populacji bydła. (...) USA. Śluzawica, racice i błony śluzowe oraz wymię u krów, mają czarne lub czerwone

Pszczoły
Hodowla pszczół – najważniejsze zagadnienia i niezbędne porady!

ochrony uli przed ptakami nad otworami wylotowymi zakłada się specjalne mostki, które utrudniają im pochwycenie pszczół opuszczających schronienie. Dobrym sposobem na odciągnięcie naszych skrzydlatych gości od uli jest dokarmianie ich z dala od pasieki. Prace w okresie zimowli Zimą najważniejsze zadanie pszczelarza stanowi regulacja ocieplenia uli w

Bydło mleczne
Zapalenie płuc u krów i cieląt - objawy i zapobieganie

funkcjonowanie przewodu pokarmowego wpływa bezpośrednio na obciążenie pracy przepony, która jest odpowiedzialna za pompowanie powietrza. W normalnych warunkach bydło posiada automatyczny system ochrony przed wnikaniem patogenów do dróg oddechowych, który stanowi śluz produkowany przez nabłonek migawkowy. Wszystkie zanieczyszczenia powinny być usuwane z organizmu wraz z wyciekiem śluzu.

Pszczoły
Ul warszawski – najlepszy do amatorskiej hodowli!

jest ich 15, co daje sumę powierzchni użytecznej równą 46,2 dm2, a łącznie z ramkami gniazdowymi – 180,45 dm2. Dach Poddasze, będące przedłużeniem ścian zewnętrznych, ma wysokość 100 mm. Oparcie dla daszka stanowią listwy, przybite pionowo do naroży ścian szczytowych. Daszek jest dwuspadowy, kryty papą bitumiczną i

Chwasty
Niepozorny jaskier ostry zagraża łąkom i pastwiskom

zakwaszona i bardzo wilgotna – może pojawić się na przykład po długotrwających ulewach, ale nie powinien wyrządzić większych szkód. Prawdziwy problem stanowi na łąkach i pastwiskach. Bydło, konie i inne zwierzęta gospodarskie intuicyjnie omijają jaskiej ostry, ale dzieje się tak dopiero w czasie kwitnienia, kiedy żółte kwiaty jaska działają

Bydło
Zgarniacz obornika - przegląd metod mechanicznych, półmechanicznych i ręcznych

oborze i konieczność opuszczenia części wolnostanowiskowej przez zwierzęta. Metody mechaniczne Dzięki metodom mechanicznym można zaoszczędzić czas pracy obsługi przy wygarnianiu ręcznym obornika, który zajmuje 15-20% całkowitego (...) i bezawaryjną pracę tych urządzeń. Bezawaryjność jest związana z wymianą części szybko zużywających się takich jak

Bydło mleczne
Krowa polska czerwona. Najstarsza słowiańska rasa bydła wraca do łask!

Krowa polska czerwona jest najstarszą ze słowiańskich ras bydła. Niegdyś pospolita w całej Europie Środkowej, dziś stanowi mniej niż 3% krajowego pogłowia bydła. Ze względu na wysoką zdrowotność rasy i możliwość jej użytkowania w dwóch kierunkach – zarówno mlecznym, jak i mięsnym – znaczenie naszych rodzimych czerwonych krów może jednak stopniowo wzrastać.

Rośliny pastewne
Lucerna siewna. Dobra na poplon i jako wysokobiałkowa roślina paszowa!

magnezu i fosforu, a także zawiera duże ilości karotenu. Pasza z lucerny stanowi tani wysokobiałkowy produkt, może występować w wielu postaciach, m.in. zielonki, kiszonki czy siana. Chętnie spożywana przez zwierzęta, jest szczególnie ważna w diecie bydła mlecznego. Skarmianie zielonki należy wykonywać stopniowo, aby przygotować mikroflorę żwacza bydła do trawienia

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

i zastosować przedsiewnie, a potem w stadium 6-8 liści. Można również stosować dolistne nawożenie rzepaku nawozami siarczanowymi. Nawożenie fosforowo-potasowe najlepiej wykonywać jesienią po orkę, a azotowe na przedwiośnie, na zamarznięta glebę. Jeżeli na stanowisku wcześniej był uprawiany rzepak ozimy to nie trzeba już wykonywać nawożenia fosforem, potasem i azotem,

Choroby warzyw
Skutecznie rozpoznajemy i zwalczymy mączniaka rzekomego

zapewnić uprawie takie warunki, w których zakażenie chorobą grzybową jest najmniej możliwe. Stanowiska powinny znajdować się w nasłonecznionym, nieocienionym miejscu, z daleka od zbiorników wodnych, (...) MM, Fantic, Indofil, Jeltan, Kursoe, Konkret Mega, Rywal, Strobi czy wiele innych. Większość wymienionych preparatów stosuje się w dawce około 2-2,5 kilograma na hektar, a

Bydło mleczne
Radzimy, jak przygotować legowiska i wybrać maty legowiskowe dla bydła

miękkich i ciepłych legowisk chętniej odpoczywają w pozycji leżącej. Bydło należy do gatunków stadnych, które większość czynności (...) zapewniać wygodny wypoczynek i możliwość zmiany pozycji. Legowiska w oborach wolnostanowiskowych i uwięziowych posiadają metalowe boczne barierki (...) czyste i suche, zapewniać prostą dezynfekcję i mycie lub wymianę na świeżą ściółkę. Maty

Leszczyna (Orzech laskowy)
Odmiany leszczyny – przedstawiamy te najchętniej uprawiane

bardzo dużymi liśćmi, purpurowymi kwiatostanami męskimi oraz karminowymi i długimi pędzelkami znamion przy kwiatostanach żeńskich. Garibaldi – odmiana angielska, mało rozpowszechniona w Polsce. Plenna, o słodkich i soczystych orzechach. Idealnie nada się na działki, bo rośnie dosyć słabo. Potrzebuje płytkiego i żyznego stanowiska. Dojrzałość zbiorczą osiąga w drugiej połowie

Bydło mleczne
Bydło białogrzbiete - poznaj polską rasę krów o dużej zdrowotności i małych wymaganiach

się z terenów położonych na wschodzie od Wisły, dlatego dawniej nazywano je krowami nadwiślańskimi lub powiślańskimi. W pierwszej połowie XX w. rasa ta stanowiła blisko 10% krajowego pogłowia bydła. Po II wojnie światowej, ze względu na wzrost popularności nowszych, wydajniejszych ras bydła mlecznego, doszło do niemal całkowitego zaniku krów białogrzbietych. Pracę

Rośliny lecznicze
Uprawa żurawiny bez najmniejszych wątpliwości!

cm od powierzchni ziemi. Stanowisko pod uprawę powinno być dobrze uregulowane pod tym względem, gdyż żurawina źle znosi nawet chwilowy nadmiar wody. Żurawina źle znosi nie tylko zmiany poziomu wody, ale także znaczne wahania temperatur, zwłaszcza w stosunku dnia do nocy. Jednocześnie dobrze radzi sobie z zimowymi mrozami, jednak

Chwasty
Przetacznik ożankowy - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

stosowaniu jednak należy zachować dużą ostrożność, gdyż mogą mieć silne działanie szkodliwe dla organizmu lub uczulające. Opryski wymienionymi preparatami można robić w cebuli, roślinach kapustnych, baldaszkowych, ziemniakach i burakach. Większe zagrożenie przetacznik ożankowy stanowi w uprawach polowych, zwłaszcza w zbożach, rzepaku i koniczynie. W przypadku zabiegów w rzepaku jarym

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki