Siarkol 800 SC - termin stosowania

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Siarkol 800 SC - termin stosowania

Fungicydy
SIARKOL 800 SC

Środek mający zastosowanie zarówno zapobiegawcze, jak i interwencyjne koncentrat grzybobójczy używany w ochronie jabłoni; działa powierzchniowo

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

rzepaku można wykonywać opryskiwanie fungicydami. Termin zastosowania takich zabiegów jest uzależniony od fazy rozwojowej roślin oraz od biologii patogena. Jesienią, w fazie 4-8 liści rzepaku, chemiczne zabiegi wykonuje się przeciwko suchej zgniliźnie kapustnych, czerni krzyżowych oraz szarej pleśni. Wiosną, kiedy rusza wegetacja, w fazie wydłużania pędu głównego, można powtórzyć zabieg.

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

Dawka herbicydu jest zależna od terminu stosowania oraz stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji. Często zalecane jest stosowanie herbicydów nalistnych, które dobierane są na podstawie występujących gatunków chwastów. Powschodowe środki ochrony roślin należy stosować wcześnie, najlepiej w 2-3 fazie liści, ponieważ kukurydza najbardziej jest wrażliwa na zachwaszczenie w 3-8 fazie liścia.

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

późnego lata (wrzesień). Przy późniejszym terminie zastosowania obornika może dochodzić do dużych strat azotu amonowego, które są powodowane przez niekorzystne warunki pogodowe, np. częste występowanie wysokich temperatur powietrza. W związku z tym obornik należy stosować przy pochmurnej pogodzie, a po jego rozrzuceniu na glebę trzeba wykonać orkę. Dobry

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Początek strzelania w źdźbło wyznacza termin stosowania drugiej dawki nawożenia azotowego. Wpływa na wykształcenie sprawnego i w pełni dojrzałego aparatu fotosyntetycznego. Korzystnie działa na drugą składową plonu zbóż, jaką jest liczba ziaren w kłosie. Trzecia dawka, przypadająca na kłoszenie, podnosi procentową zawartość białka w ziarnie. Cecha ta jest szczególnie pożądana

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

wymieszania nawozów z glebą. Następnie w dawce startowej można zastosować 15-25% ilości obu składników. Z (...) Tak duże pobranie tego pierwiastka należy uwzględnić, gdy ustala się terminy i sposób nawożenia. Na ilość pobranego (...) amonową, roztwór saletrzano-amonowy (RSM). Na glebach zasadowych można stosować siarczan amonu. Takie nawozy na glebach o

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

plonu ziarna jęczmienia jarego. Wskazano terminy stosowania nawożenia poszczególnymi pierwiastkami. Tabela 1. Wielkości dawek nawozów mineralnych w zależności od prognozowanego plonu ziarna jęczmienia jarego ze wskazaniem terminów ich stosowania. Na podstawie: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010.  

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

z nich (ok. 60%) należy zastosować w trakcie ruszenia wegetacji, a drugą w fazie strzelania w źdźbło. Termin zastosowania drugiej dawki można opóźnić do fazy kłoszenia, jeżeli łan jest gęsty (...) dawce do 8 kg Cu/ha. Wykorzystuje się do tego siarczan lub chlorek miedzi. Niedobory manganu można

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

W pierwszym roku, o ile stosowano nawożenie przed założeniem plantacji zgodnie z zaleceniami, ogranicza się do nawożenia azotem. Termin stosowania nawozu azotowego zależny jest od terminu sadzenia truskawek. Jeśli sadzimy (...) saletrzak (erfosfat zwykły lub granulowany, potrójny; potasowe: siarczan potasu – polecane są wszelkie nawozy

Uprawa
Nawóz do borówki - zastanawiasz się nad wyborem? Sprawdź!

to 3,8-4,8). Do tego celu można użyć torfu lub siarki granulowanej. Oba produkty skutecznie obniżą zasadowość gleby. (...) będzie potrzebny jako podstawowy budulec, zapewni intensywny wzrost. Przyjęte jest stosowanie trzech dawek. Pierwsza powinna zostać podana (...) lub dolistnie. Pamiętać należy o bezwzględnym przestrzeganiu dawek i terminów stosowania nawozów. Borówki to roślin wrażliwe

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

już w drugim roku od wykonania zabiegu. Na glebach lekkich, piaszczystych należy zastosować wapno węglanowe, na ciężkich, zwięzłych lepiej sprawdza się jego forma tlenkowa. Optymalnym (...) zastosować wapno węglanowe, na ciężkich, zwięzłych lepiej sprawdza się jego forma tlenkowa. Optymalnym terminem wysiewu nawozów wapniowych jest czas po przeoraniu resztek pożniwnych przedplonu.

Szkodniki warzyw
Uciążliwa stonka ziemniaczana - zwalczanie i ciekawostki

górnych zaleceń dawek pestycydów. Drugim terminem stosowania chemicznej ochrony jest okres pojawienia się na krzakach ziemniaka larw L1 oraz L2. Ważny aspekt to terminowe wykonanie tego zabiegu. W przypadku nieznacznego opóźnienia dochodzi do wysokich ubytków masy części nadziemnej rośliny oraz niższego plonu bulw. Wynika to z działalności niezwykle żarłocznego, starszego

Uprawa
Nawozy do hortensji - rodzaje, sposoby i terminy nawożenia

wejść w stan zimowego spoczynku. Terminy stosowania są zróżnicowane. Zawsze musimy dokładnie przeczytać zalecenia podane przez producenta, znajdujące się na opakowaniu specyfiku. Bardzo ważne jest przestrzeganie dawek. Pamiętajmy też o dostosowaniu ilości nawozu do wieku rośliny. Ogólnie przyjęte jest kilka zabiegów nawożenia w sezonie.  Nawozy płynne, dodawane do

Borówka amerykańska
Niełatwa uprawa borówki amerykańskiej. Oto sposoby, by sprostać jej wymaganiom!

dla potrzeb własnych, zakwasić poprzez zastosowanie siarki lub kwaśnego torfu. Wybór odmiany Ponieważ warunki klimatyczne i glebowe, jakich wymaga borówka amerykańska, są praktycznie takie same dla wszystkich odmian, istnieją inne kryteria, którymi powinniśmy się kierować przy jej wyborze. W pierwszej kolejności wymienić tutaj należy porę dojrzewania

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

azotem (wielkość i podział dawek, terminy stosowania) z uwzględnieniem kierunku użytkowania jęczmienia jarego, przedstawiono poniżej. Jęczmień jary browarny Nawożenie jednorazowo przedsiewnie, dostosowane do konkretnych warunków uprawy; (...) dokłosia; Dodatkowe dokarmianie dolistne: roztwór mocznika i siarczanu magnezu. Powoduje dodatkowe zwiększenie plonu białka.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

mrozu na rośliny. Rzepak wysiany w optymalnym terminie wschodzi po 4-8 dniach (forma ozima) lub (...) dobre plony, ale tylko dzięki wieloletniej starannej uprawie i przy zastosowaniu odpowiednio dobranego nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego (...) rzepaku na wapń. Rzepak wymaga również nawożenia siarką, ponieważ odpowiednie zaopatrzenie roślin w ten

Bydło mleczne
Żywienie cieląt - radzimy, na co zwracać uwagę, wybierając paszę

przede wszystkim utrzymanie cieląt w pomieszczeniu o odpowiednich warunkach zoohigienicznych, zadawanie paszy dostosowanej do wieku i masy ciała cielęcia oraz dbanie o ciężarne samice i (...) 15 % więcej paszy pobierają cielęta z zimnego chowu. Okres pojenia siarą Fundamentalne znaczenie w prawidłowym odchowie cieląt ma siara. Cielęta

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

glebach utrzymywanych w wysokiej kulturze, nawozy fosforowe powinny być stosowane całościowo na jesień, najlepiej podczas orki siewnej. (...) części roślin. Rzepak wykorzystuje 80% potasu z nawozów mineralnych. Optymalnym terminem ich stosowania jest jesień, zarówno podczas (...) gwarantuje dobre wykorzystanie pierwiastka w procesach metabolicznych. Siarka Rzepak to roślina o

Pasze dla zwierząt
Właściwe pasze dla drobiu to podstawa prawidłowego chowu!

Zboża nie posiadają w swoim składzie dużych ilości białka (około 10%), ale stosowane są w tak dużym udziale w dawkach jako komponenty, że zawartość się bilansuje. Wartość odżywcza zbóż zależy w dużym stopniu od warunków środowiska, gleby, temperatury, nasłonecznienia, deszczu, terminu zbioru i warunków konserwacji i magazynowania. Drób, jeśli

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

jako podkład obornik. Najlepszym podłożem stosowanym pod rozsady tytoniu jest kompost z dodatkiem piasku lub ziemia inspektowa. Takie podłoża należy najpierw odkazić termicznie, np. poprzez prażenie czy parowanie, lub chemicznie, (...) korzystnie na zawartość węglowodanów, a także żarzenie się liści. Siarczan potasu jest najodpowiedniejszym nawozem, który można

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

przemiany w glebie. Należy go stosować przed sadzeniem odmian zbieranych w pełni dojrzałości, najlepiej wiosną. Rolnicy, których gleby mają uregulowane pH (>5,5) z powodzeniem mogą wykorzystywać siarczan amonu (bardzo tani (...) ciemnieje, zarówno w stanie surowym jak i po obróbce termicznej. Negatywne skutki przynosi także przenawożenie potasem,

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

Uprawa ogórka następuje w pierwszym roku po oborniku. Podstawowym nawożeniem organicznym jest stosowanie obornika jesienią w dawce 30–40 t/ha, ewentualnie dobrze rozłożony kompost w dawce (...) kg P (P2O5), 250 kg K (K20). Ważne jest, aby nawozy potasowe zawierały siarkę, a nie chlor, ponieważ ogórek jest bardzo wrażliwy na ten pierwiastek.

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

na miejscu stałym, przeszły stres przesadzania możemy zacząć regularne stosowanie nawozów. I tu znów musimy zdecydować się (...) Azotowe – saletry amonowe i wapniowe, saletrzak magnezowy, siarczan amonu i mocznik to najczęściej wybierane (...) pojedyncze preparaty lub jako uzupełnienie nawożenia wieloskładnikowego. Mają zróżnicowane terminy i sposoby stosowania. Ważne

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

związku z tym jest chętnie zjadana przez zwierzęta. Najlepszym terminem nawożenia dla łąk jest okres wiosenny, a (...) wysokie nawożenie azotowe może prowadzić do ich ustępowania z runi. Stosowanie azotu zaleca się po I pokosie, (...) 50–100 kg. Magnez najlepiej dostarczać do gleby w postaci siarczanu magnezowego. Sód można dostarczać do gleby

Pszenżyto
Wszystko, co trzeba wiedzieć o siewie pszenżyta - jak, kiedy i na jakich stanowiskach

Jednym z istotnych czynników pozwalających uzyskać wysokie plony pszenżyta jest wykonanie prawidłowego siewu w odpowiednim terminie. Ważne są odpowiedni materiał siewny oraz głębokość i ilość wysiewu. Wpływa to m.in. na liczbę kłosów i ziaren w kłosie. Do wysiewu najlepiej stosować kwalifikowany materiał siewny, który można zaprawiać. Zapewnia to odpowiednią jakość nasion i chroni je przed chorobami grzybowymi, które mogą atakować rośliny na początku okresu wegetacji.

Rzepak
Wiosenne nawożenie rzepaku - poznaj najważniejsze zasady

rzepak można dodatkowo nawozić dolistnie magnezem, ponieważ rośliny od kwitnienia do dojrzewania wymagają dużych ilości tego pierwiastka. Nawożenie można wykonywać za pomocą siarczanu magnezu. Razem z tym nawozem można stosować miedź, która w połączeniu z siarką poprawia gospodarkę azotową roślin oraz strukturę blaszki liściowej. Mikroelementy Bor, cynk,

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla kur i drobiu - przegląd i charakterystyka

roślin oleistych Najczęściej stosowanym komponentem dawek paszowych są nasiona rzepaku i soi. Nasiona roślin oleistych są znakomitym źródłem energii i białka. Nasiona rzepaku są poddawane rozdrobieniu, natomiast soja (...) stosunek aminokwasów. Dobrym źródłem białka i aminokwasów siarkowych jest śruta słonecznikowa. Nasiona

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

nadają się pod uprawę tych roślin. Wymagania termiczne i wodne Gorczyce należą do (...) cm, a jeżeli w zmianowaniu wcześniej występowały ziemniaki, to można zastosować gruber i wykonać orkę do 15 (...) obornikiem, a zima była bezśnieżna, może dojść do niedoborów siarki. Należy wtedy zastosować dawkę 20–40 kg

Pasze dla zwierząt
Jak wybrać dodatki paszowe, by uzupełnić niedobory odżywcze mieszanek?

zwierząt oraz ich dobrostanem, dlatego rozpoczęto badania nad substancjami, które można dodawać do paszy, dzięki którym zmniejszałaby się ilość toksycznych gazów takich jak siarkowodór i amoniak. Z różnym skutkiem stosowano różne substancje, najczęściej otrzymywane syntetycznie. Najlepsze efekty odkryto po rozpoczęciu stosowania wyciągu z juki bezpośrednio do paszy. Podczas intensywnego

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

korzeni (np. Sarfun T 65 DS). Można również stosować zaprawy insektycydowe (np. Promet 400 SC). Ważne jest, aby bezpośrednio przed siewem zaprawić nasiona Nitraginą bobikową, która może przyczyniać się do zwiększenia plonów nasion nawet o 0,25 t/ha. Wykonanie siewu bobiku w odpowiednim terminie ma podstawowe znaczenie w uzyskaniu dobrych

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

wymagań siedliskowych, zimotrwałości, terminu i gęstości siewu oraz odporności lub podatności na uszkodzenia spowodowane przez patogeny czy szkodniki. Materiał siewny najlepiej zakupić w wyspecjalizowanych firmach nasiennych. Gwarantuje to czystość odmianową oraz odpowiednie przygotowanie ziarna. Zakupiony materiał w zależności od jego stopnia kwalifikacji może być reprodukowany przez 3-5 lat. Podczas stosowania własnego

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

termin wczesny: 240-260 ziaren/m2; termin optymalny: 260-300 ziaren/m2; termin późny: 300-360 ziaren/m2; termin bardzo późny: 360-420 ziaren/m2. Na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym należy stosować nawożenie azotowe w ilości od 50-90 kg N/ha, a na pszennym wadliwym i żytnim bardzo dobrym –

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

o 60%. Podstawą do zwalczania zgorzeli podstawy źdźbła jest prawidłowe zmianowanie, płodozmian, wykonywanie głębokiej orki i wczesnej podorywki oraz stosowanie obornika. Niskie temperatury powstrzymują rozwój grzyba, w związku z tym uzasadniony jest późny termin siewu pszenicy na polach, gdzie wystąpiła zgorzel. Można również uprawiać odmiany tolerancyjne na tę chorobę. Nasiona przed

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

wody do ziarniaków. Może to wpływać ujemnie na wschody roślin i przyczyniać się do obniżenia plonów. Zastosowanie ciężkiego wału podczas uprawy przedsiewnej może korzystnie wpływać na wschody i plon roślin. Siew Termin siewu owsa jest uzależniony od regionu Polski. Można wysiewać go od II dekady marca do

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

być wykonywane przedsiewnie, w czasie orki przedzimowej lub orki siewnej, w zależności od terminu siewu koniczyny. Dawka fosforu pod koniczynę uprawianą w pierwszym roku jako wsiewka do rośliny zbożowej powinna być zwiększona o 50% w stosunku do dawki stosowanej dla zbóż. W drugim roku użytkowania w przeciętnych warunkach dawka fosforu powinna

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

w monokulturze należy stosować herbicydy. Najgroźniejszymi chwastami dla żyta są: rumianowate, ostrożeń polny, miotła zbożowa i chaber bławatek. W celu zwalczenia miotły zbożowej herbicydy należy stosować w terminie jesiennym, a zwalczanie chwastów dwuliściennych należy wykonywać wiosną. Ziarna przed wysianiem można zaprawiać przeciwko pleśni śniegowej zbóż i traw oraz pałecznicy zbóż i

Owies
Nawożenie owsa. Wyjaśniamy kluczowe zagadnienia

w źdźbło). Przy stosowaniu azotu w terminie przedsiewnym, należy wysiać go na 2-4 tygodnie przed planowanym siewem owsa, przypadającym na III dekadę marca – I dekadę kwietnia. Jeżeli (...) manganu (Mn). Najlepiej miedź dostarczać dolistnie w postaci roztworu siarczanu miedzi lub roztworu chelatowego przeznaczonego dla

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

pszenżyta najważniejsze są dwa czynniki, które bezpośrednio oddziałują na wzrost roślin, ich rozwój oraz produktywność. Pierwszy czynnik wpływa na produktywność pszenżyta jarego – to termin siewu. Musi być dostosowany do wymagań tego zboża względem długości dnia i jarowizacji. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na plon pszenżyta jest gęstość siewu, ponieważ ściśle wiąże

Owce
Żywienie owiec - jakie efektywne i zbilansowane?

etapem żywienia jagniąt, jest pobieranie siary, później mleka od maciorek karmiących. Już na tym etapie można wpływać pozytywnie na odchów, poprzez zadawanie zbilansowanej dawki pokarmowej matce. Po upływie dwóch tygodni, można rozpocząć podawanie pasz treściwych, które przede wszystkim mają na celu rozwój przedżołądków jagniąt. Najczęściej stosowane pasze treściwe w

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

występuje na glebach o kwaśnym odczynie. Przed założeniem uprawy należy więc zastosować wapnowanie. Nasiona zaprawia się jednym z fungicydów. Po wystąpieniu porażenia rośliny powinny być usunięte z pola wraz z korzeniami i okrywającą je glebą. Ziemię i podłoża inspektowe należy termicznie odkażać. Na 2–3 dni przed siewem lub sadzeniem

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

z niedostateczną ilością wody w połowie wiosennej wegetacji należy zastosować podział dawek na dwie części. Pierwszą dawkę (...) ich nadmiernego krzewienia. Jeżeli pszenica ozima została wysiana w optymalnym terminie to nawozy azotowe można zastosować z (...) w celach konsumpcyjnych jest wrażliwa na niedobory magnezu (Mg), siarki (S) i manganu (Mg). Dostarczenia tych

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

Wykonywania orki nie zaleca się w przypadku, gdy przedplonem dla żyta jarego były ziemniaki. W takich przypadkach wystarczy zastosować gruber, aby wyrównać i rozkruszyć glebę przed siewem żyta.   Termin siewu i obsada roślin Żyto jare wymaga bardzo wczesnego terminu siewu, najlepiej w III dekadzie

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

temperatura wpływa na długość łodygi i wysokość osadzenia najniższych strąków. Największe wymagania termiczne rośliny soi wykazują od siewu do pełni wschodów i wtedy też mogą (...) kwitnienia i wypełniania strąków soja wykazuje największe zapotrzebowanie na wodę mimo, że jest przystosowana do występowania okresów suszy, ponieważ posiada bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy

Choroby drzew i krzewów
Choroby malin - przegląd, objawy i zwalczanie

jest systematyczne prześwietlanie krzewu poprzez wycinanie przede wszystkim starych, ale także części młodych pędów, by nie dopuścić do ich nadmiernego rozrostu. Zasadne będzie także zastosowanie oprysku preparatem z siarką w początkowym okresie kwitnienia krzewu. Mozaika maliny – porażone liście, w całości pokrywają się żółtawymi plamkami, a ich nerwy ulegają

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

N, 15–20 kg P oraz 115–150 kg K. Wygodniejsze, lecz droższe jest stosowanie nawozów wieloskładnikowych, takich jak Polifoska czy Azofoska. Saletrę amonową podaje się na (...) do nawożenia fosforem i potasem, zalecane są superfosfat zwykły lub granulowany, potrójny oraz siarczan potasu – sól potasowa zawiera szkodliwy dla truskawek chlor. Należy pamiętać,

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

pełen zespół uprawek pożniwnych, a jeżeli jest to konieczne, to należy również zastosować wapnowanie gleby. Następnie późną jesienią można wykonać głęboką orkę przedzimową. Podczas wiosny (...) siewem nasiona należy zaprawić szczepionką bakteryjną przeznaczoną dla grochu (nitraginą grochową). Termin siewu Siew grochu należy wykonać do III dekady kwietnia.

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki